« 2017. #5 (137)

The Ethnology Notebooks. 2017, 5 (137), 1019—1037

UDK 016:745.51:2­523].(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.05.1019

WOODEN CHURCH ARTWORKS ART CRITICISM: HISTORIOGRAPHICAL PROBLEMS` SHORT REVIEW

Boliuk Oleh Mykolajovych, Ph.D in Art Studies,

doctoral student at the Department of Folk Art

at the Institute of Ethnology

of the National Academy of Sciences of Ukraine

Svobody Avenue, 15, Lviv, 79000, Ukraine

Contacts: Tel. (032) 2970157; e-mail: ina@mail.lviv.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8292-202X

Abstract. It is given a shirt review of specialized literature of native scientists from the field of architecture, art criticism, ethnology, culturology, history and religious studies, which include information about Ukrainian churches` wooden artworks equipment. Attention is paid to selected published works. Foreign literature, periodicals and Internet­resources didn`t took into account in the article.

Keywords: carving, wood, product, temple, church, arrangement, Ukraine.

Received 25.07.2017

REFERENCES

Boliuk, O.M. (2008). Zvit ekspedytsijnykh materialiv na Bukovyns’ku Hutsul’schynu. Archive of the IN NANU (Archive of the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine). F. 1. Op. 2. Od. save 581 а [in Ukrainian].
Boliuk, O.M. (1996). Zvit ekspedytsijnykh materialiv na Hutsul’s’ku Bukovynu ta Bukovyns’ke Peredhir’ia, Verkhn’oho Bukovyns’koho Popruttia, Bukovyns’ke Podillia. Archive of the IN NANU (Archive of the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine). F. 1. Op. 2. Od. save 430 [in Ukrainian].
Boliuk, O.M. (1995). Zvit ekspedytsijnykh materialiv na Zakarpats’ku Bojkivschynu. Archive of the IN NANU (Archive of the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine). F. 1. Op. 2. Od. save 411 [in Ukrainian].
Boliuk, O.M. (2009). Zvit ekspedytsijnykh materialiv na Zakarpats’ku Bojkivschynu. Archive of the IN NANU (Archive of the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine). F. 1. Op. 2. Od. save 596а [in Ukrainian].
Boliuk, O.M. (1998). Zvit ekspedytsijnykh materialiv na pivdenno-skhidne Pokuttia. Archive of the IN NANU (Archive of the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine). F. 1. Op. 2. Od. save 462 [in Ukrainian].
Boliuk, O.M. (2011). Zvit ekspedytsijnykh materialiv na skhidne Opillia ta Zakhidne Podillia. Archive of the IN NANU (Archive of the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine). F. 1. Op. 2. Od. save 611 [in Ukrainian].
Boliuk, O.M. (2010). Zvit ekspedytsijnykh materialiv na Rivnens’ke Polissia. Archive of the IN NANU (Archive of the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine). F. 1. Op. 2. Od. save 599 [in Ukrainian].
Boliuk, O.M. (2002). Zvit z kompleksnoi mystetstvoznavchoi ekspedytsii viddilu narodnoho mystetstva Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy na pivnichnozakhidne Opillia 2002 roku: narodna arkhitektura ta derev’iane tserkovne oblashtuvannia iz dodatko-voiu informatsiieiu pro inshi vydy dekoratyvnoprykladnoho mystetstva. Archive of the IN NANU (Archive of the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine). F. 1. Op. 2. Od. save 496 [in Ukrainian].
Boliuk, O.M. (2001). Zvit z kompleksnoi mystetstvoznavchoi ekspedytsii viddilu narodnoho mys-tetstva Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy na pivnichnoskhidne Pokuttia 2001 roku: narodna arkhitektura ta derev’iane tserkovne oblashtuvannia iz dodatko-voiu informatsiieiu pro inshi vydy dekoratyvnoprykladnoho mystetstva. Archive of the IN NANU (Archive of the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine). F. 1. Op. 2. Od. save 473 [in Ukrainian].
Boliuk, O.M. (2001). Zvit z kompleksnoi mystetstvoznavchoi ekspedytsii viddilu narodnoho mystetstva Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy na pivnichnoskhidnu Bojkivschynu ta Pidhir’ia 2006 r.: narodna arkhitektura ta derev’iane tserkovne oblashtuvannia iz dodatkovoiu informatsiieiu pro inshi vydy dekoratyvnoprykladnoho mystetstva. Archive of the IN NANU (Archive of the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine). F. 1. Op. 2. Od. save 536 [in Ukrainian].
Boliuk, O.M. (2007). Zvit z kompleksnoi mystetstvoznavchoi ekspedytsii viddilu narodnoho mystetstva Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy na Pivnichnu Bukovynu 2007 r.: narodna arkhitektura ta derev’iane tserkovne oblashtuvannia iz dodatkovoiu informatsiieiu pro inshi vydy dekoratyvnoprykladnoho mystetstva. Archive of the IN NANU (Archive of the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine). F. 1. Op. 2. Od. save 555 [in Ukrainian].
Boliuk, O.M. Zvit z kompleksnoi mystetstvoznavchoi ekspedytsii viddilu narodnoho mys-tetstva Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy na Tsentral’nu Bojkivschynu ta piv-nichnozakhidne Zakarpattia (zakarpats’ku Bojkivschynu) 2005 r.: narodna arkhitektura ta derev’iane tserkovne oblashtuvannia iz dodatkovoiu informatsiieiu pro inshi vydy de-koratyvnoprykladnoho mystetstva. Archive of the IN NANU (Archive of the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine). F. 1. Op. 2. Od. Save 523 [in Ukrainian].
Aleksandrovych, V. (1999). Mystetstvo Halyts’koVolyns’koi derzhavy. L’viv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Kryp’iakevycha NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Antonovych, D. (1925). Iz istorii tserkovnoho budivnytstva na Ukraini. Praha: Vyd-vo ukrains’koho istorychno-filolohichnoho tovarystva, Vyp. 1 [in Ukrainian].
Apolohet. (2009). Khrystyians’ka sakral’na tradytsiia: vira, dukhovnist’, mystetstvo. (Materialy I Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii). L’viv [in Ukrainian].
Apolohet. (2010). Khrystyians’ka sakral’na tradytsiia: vira, dukhovnist’, mystetstvo. (Materialy II Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii). L’viv [in Ukrainian].
Apolohet. (2011). Khrystyians’ka sakral’na tradytsiia: vira, dukhovnist’, mystetstvo. (Materialy IV Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii). L’viv [in Ukrainian].
Apolohet. (2012). Khrystyians’ka sakral’na tradytsiia: vira, dukhovnist’, mystetstvo. (Materialy V Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii). L’viv [in Ukrainian].
Arkhitektura: Korotkyj slovnykdovidnyk (1995). Marder, A.P. (ed.). Kyiv: Budivel’nyk [in Ukrainian].
Arkhitekturna spadschyna Volyni (2008). Zb. nauk. prats’. Rychkov, P. & Hirol’ (eds.), M. Rivne: PP DM [in Ukrainian].
Asieiev, Yu. (1969). Mystetstvo starodavn’oho Kyieva. Kyiv: Mystetstvo [in Ukrainian].
Ashkinazi, M.I. (1969). Svit dyvnoi starovyny (Pam’iatky kam’ianoi ta derev’ianoi arkhi-tektury Zakarpats’koi, Ivano-Frankivs’koi i Chernivets’koi obl.): Putivnyk. Uzhhorod: Karpaty [in Ukrainian].
Al’bom dostoprymechatel’nostej tserkovno-arkheolohycheskoho muzeia pry ymperatorskoj Kyevskoj dukhovnoj akademyy. (1915). Vyp. IV–V. Kyev [in Ukrainian].
Bandrivs’kyj, M. (2009). Z istorii tserkvy Sviatykh apostoliv Petra i Pavla u L’vovi: literaturnoistorychne vydannia. L’viv [in Ukrainian].
Baradulin, V. (1986). Khudozhnia obrobka dereva. Moskva: Lehprombytyzdat [in Ukrainian].
Bevzo, O. (1971). L’vivs’kyj litopys i Ostroz’kyj litopys. Kyiv: Instytut istorii Akademii nauk URSR [in Ukrainian].
Bezsonov, S. (1946). Arkhytektura Zapadnoj Ukrayny. Moskva: Yzd. Akademyy arkhy-tektury SSSR [in Ukrainian].
Hoshko, Yu.H., Zholtovs’kyj, P.M., Chuhaj, R.V., Kyrchiv, R.F. & Mozdyr, M.I. Bojkivschyna: istorykoetnohrafichne doslidzhennia. (1983). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Bojkivschyna. (2007). Sikora, L. (ed.). (Vol. 3.). Drohobych: Bojkivschyna; Kolo [in Ukrainian].
Boliuk, O. (2008). Derev’iane oblashtuvannia tserkov: problemy zberezhennia, pytannia novatorstva. Etnichna istoriia narodiv Yevropy: Zbirnyk naukovykh prats’. Vypusk 25, Kyiv: Vydavnycho-polihrafichnyj tsentr «Kyivs’kyj universytet» [in Ukrainian].
Boliuk, O. (2009). Kivorii ukrains’kykh tserkov: znakhidky mystetstvoznavchykh ekspedytsij. Bohoslovs’kyj zbirnyk L’vivs’koi dukhovnoi akademii UPTs KP «Apolohet». Materialy I Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii «Khrystyians’ka sakral’na trady-tsiia: vira, dukhovnist’, mystetstvo» [in Ukrainian].
Boliuk, O. (2005). Novators’ki pidkhody v oblashtuvannia tserkov zakhidnykh oblastej Ukrainy. Prohrama VI mizhnarodnoho konhresu ukrainistiv (Donets’k, 28 chervnia — 1 lypnia 2005 r.). Donets’k: Novaia pechat’ [in Ukrainian].
Boliuk, O. (2008). Mystetstvoznavstvo’07, 2, 152. Rets. na kn.: Odrekhivs’kyj R. Sakral’na riz’ba po derevu v Halychyni XIX – pershoi polovyny XX stolittia: Istoriia ta khudozhni osoblyvosti. L’viv, 2006 [in Ukrainian].
Boliuk, O. (2011). Mystetstvoznastvo’11, 332–334. Rets. na kn.: Tymkiv B. Mystetstvo Ukrainy ta diaspory: derevoriz’ba sakral’na j uzhytkova. Ivano-Frankivs’k, 2010 [in Ukrainian].
Boliuk, O. (2008). Sakral’ne khudozhnie derevoobrobnytstvo Bojkivschyny (ekspedytsijni notatky). Tradytsijna kul’tura v umovakh hlobalizatsii: problemy zberezhennia i onovlennia etnichnokul’turnoi spadschyny. (Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii) [in Ukrainian].
Boliuk, O. (2016). Khudozhni vyroby z dereva u tserkvakh Zakarpats’koi Bojkivschyny: forma, ozdoba, oporiadzhennia poverkhni baldakhiniv. Doslidzhennia, zberezhennia, vidtvorennia ta populiaryzatsiia kul’turnoi spadschyny. (Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii) [in Ukrainian].
Bon’kovs’ka, S. (1998). «Halyts’ki» enkolpiony. Do pytannia henezysu ikonohrafichnykh typiv. The Ethnology Notebooks, 4, 408–414 [in Ukrainian].
Bon’kovs’ka, S. (1999). Modern v ukrains’kij sakral’nij metaloplastytsi. The Ethnology notebooks, 2, 186–201 [in Ukrainian].
Bon’kovs’ka, S. (2003). Tymiamno-kadyl’ni atrybuty (Do pytannia pokhodzhennia ta rozvytku u khrystyians’kykh obriadakh). Istoriia relihij v Ukraini (Pratsi XIII-i Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii). Vol. 1. I. 88–89 [in Ukrainian].
Bon’kovs’ka, S. (2001). Pervisni obrazy Presviatoi ievkharystii. Do pytannia henezy khrystyians’koi ikonohrafii. The Ethnology Notebooks, 2, 242–253 [in Ukrainian].
Bon’kovs’ka, S. (2014). Sakral’na anhioplastyka RusyUkrainy. Sviaschenni potyry i dyskosy. Kinets’ X—XVI stolittia. Henezys. Typolohiia. Khudozhni osoblyvosti. Kyiv: Kyievo¬Mohylians’ka akademiia [in Ukrainian].
Bon’kovs’ka, S. (2000). Khudozhni osoblyvosti sviaschennoho posudu druhoi pol. XIV — poch. XVIII st. Formuvannia osnovnykh typiv, tektonika, dekor. The Ethnology Notebooks, 3, 487–507 [in Ukrainian].
Budzan, A. (1960). Riz’ba po derevu v Zakhidnykh oblastiakh Ukrainy (XIX–XX). Kyiv: Vyd-vo AN URSR [in Ukrainian].
Vechers’kyj, V.V. (2007). Ukrains’ki derev’iani khramy. Kyiv: Nash chas [in Ukrainian].
Visnyk «Ukrzakhidproektrestavratsiia», 2. (1994). L’viv [in Ukrainian].
Visnyk «Ukrzakhidproektrestavratsiia», 3. (1995). L’viv [in Ukrainian].
Visnyk «Ukrzakhidproektrestavratsiia», 4. (1996). L’viv [in Ukrainian].
Visnyk «Ukrzakhidproektrestavratsiia», 5. (1996). L’viv [in Ukrainian].
Visnyk instytutu Ukrzakhidproektrestavratsiia, 6. (1997). L’viv [in Ukrainian].
Visnyk instytutu Ukrzakhidproektrestavratsiia, 7. (1997). L’viv [in Ukrainian].
Visnyk instytutu Ukrzakhidproektrestavratsiia, 8. (1997). L’viv [in Ukrainian].
Visnyk Kharkivs’koi derzhavnoi akademii dyzajnu i mystetstv: Zb. nauk. pr., 6. (2005). Kharkiv: KhDADM [in Ukrainian].
Visnyk Kharkivs’koi derzhavnoi akademii dyzajnu i mystetstv: Zb. nauk. pr., 6, 2009. (V.Ya. Danylenko (ed.)). Kharkiv: KhDADM [in Ukrainian].
Vovk, Kh.K. (1995). Studii z ukrains’koi etnohrafii ta antropolohii. Kyiv: Mystetstvo. [in Ukrainian].
Volyns’ka ikona: doslidzhennia ta restavratsiia, 16. (2009). (Materialy XVI mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, prysviachenoi 105-j richnytsi vid dnia narodzhennia Pavla Zholtovs’koho, 70-richnytsi utvorennia Volyns’koi oblasti ta 810-j richnytsi Halyts’ko-Volyns’koho kniazivstva, m. Luts’k, 4—5 lystopada). Luts’k [in Ukrainian].
Volyns’ka ikona: doslidzhennia ta restavratsiia,18. (2011). (Materialy XVIII mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, m. Luts’k, 27—28 zhovtnia). Luts’k [in Ukrainian].
Halyts’koVolyns’kyj litopys. (1994). L’viv: Chervona Kalyna [in Ukrainian].
Hvozda, I. (1978). Derev’iana arkhitektura Ukrains’kykh Karpat (Ivan Hvozda (ed.)). Niu Jork: Fundatsiia doslidzhennia Lemkivschyny [in Ukrainian].
Hevryk, T. (1987). Derev’iani khramy Ukrainy. N’iu-Jork [in Ukrainian].
Helytovych, M. (1999). Tsars’ki vrata ukrains’kykh ikonostasiv XVI stolittia. The Ethnology Notebooks, 6, 850—858 [in Ukrainian].
Heneral’ni vizytatsii tserkov i monastyriv Volodymyrs’koi unijnoi ieparkhii kintsia XVII — kintsia XVIII ctolit’: knyha protokoliv ta okremi opysy. (2012). (A.Gil’, I. Skochylias (eds)). L’viv; Liublin: L’vivs’ke viddilennia Instytutu ukrains’koi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M.S. Hrushevs’koho NAN Ukrainy; Humanitarnyj fakul’tet Ukrains’koho Katolyts’koho Universytetu; Instytut Tsentral’noSkhidnoi Yevropy [in Ukrainian].
Herij, O. (2007). Budivnytstvo ta ozdoblennia khramiv v Ukraini 16 — pershoi polovyny 17 st.: aspekty semantyky. Ukrains’ka kul’tura: Z novykh doslidzhen’: Zbirnyk naukovykh statej na poshanu Stepana Petrovycha Pavliuka z nahody joho 60¬littia (pp. 473—486). L’viv: Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Herij, O. (2003). Ornament Sofii Kyivs’koi (geneza, typolohiia, khudozhn’o-funktsional’ni osoblyvosti). (Doctoral dissertation). L’vivs’ka akademiia mystetstv [in Ukrainian].
Herij, O. (2007). Rol’ zakhidnoievropejs’kykh ornamental’nykh hraviur u zbaha-chenni repertuaru motyviv ukrains’koi ikonostasnoi riz’by. Buttia u mystetstvi: zbirnyk naukovykh prats’ i materialiv na poshanu Stepana Kostiuka z nahody 80-richchia. (pp. 168—176). L’viv: LNB im. V. Stefanyka [in Ukrainian].
Hnatiuk, M. (2000). Khudozhni vyroby z dereva v inter’ieri narodnoho zhytla Ukrains’kykh Karpat i Prykarpattia XIX — pershoi polovyny XX st. (Istoriia, Typolohiia. Khudozhni osoblyvosti). (Doctoral dissertation). L’vivs’ka akademiia mystetstv [in Ukrainian].
Hnidets’, R. (2007). Arkhitektura ukrains’kykh tserkov. Konstruktsiia i forma: Navch. posibnyk. L’viv : L’vivs’ka politekhnika [in Ukrainian].
Honcharivs’ki chytannia (p’iati): fenomenolohiia ukrains’koho narodnoho mystetst-va: forma i zmist: Muzej Ivana Honchara v 1998: tezy dopovidej i povidomlen’. (1998). Kyiv: Muzej Ivana Honchara [in Ukrainian].
Hordyns’kyj, S. (1971). Ukrains’ki tserkvy v Pol’schi: ikh istoriia, arkhitektura i dolia. Rym: Bohosloviie [in Ukrainian].
Hrabar, A. (2003). Pershi kroky khrystyians’koi ikonohrafii (pereklad z anhl. kand. mystetstv. O. Koshovoho). Mystetstvoznavstvo’02,188—200. L’viv: Spilka krytykiv ta istorykiv mystetstva; Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Hrymaliuk, R. (2007). Kazymyr Sikhul’s’kyj. Vitrazh Soboru Presviatoi Bohorodytsi u Staromu Seli. Ukrains’ka kul’tura: Z novykh doslidzhen’: Zbirnyk naukovykh statej na poshanu Stepana Petrovycha Pavliuka z nahody joho 60-littia (pp. 555—563). L’viv: Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Hrushevs’kyj, M. & Levyts’kyj O. (1900, 1991). Rozvidky pro tserkovni vidnosyny na Ukraini-Rusy XVI—XVIII v. L’viv: Naukove tovarystvo imeny Shevchenka; Pershe repryntne vydannia L’vivs’koi istorykoprosvitn’oi orhanizatsii «Memorial» [in Ukrainian].
Hurhula, I. (1966). Narodne mystetstvo Zakhidnykh oblastej Ukrainy. Kyiv: Mystetstvo [in Ukrainian].
Hutsul’s’ki ta pokuts’ki svichnykytrijtsi: Al’bom. (2008). Yu. Yurkevych (Ed.). L’viv: Instytut kolektsionerstva ukrains’kykh mystets’kykh pam’iatok pry NTSh [in Ukrainian].
Hutsul’schyna: Istorykoetnohrafichne doslidzhennia (1987). (P. Arsenych, M. Bazak, Z. Boltarovych). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Danyliuk, A. (2000). Volyn’: Pam’iatky narodnoi arkhitektury: Istorykokraieznavchi statti. Luts’k: Nadstyr’ia [in Ukrainian].
Danyliuk, A. (1993). Muzej v Shevchenkivs’komu hai: Narys. L’viv: Kraj [in Ukrainian].
Danyliuk, A. (1995). Poklonysia narodnomu zodchomu: Etnohrafichni narysy pro narodnu arkhitekturu Ukrainy. L’viv: Svichado [in Ukrainian].
Danyliuk, A.H. (2001). Tradytsijna arkhitektura rehioniv Ukrainy: Polissia. L’viv: Vydavnychyj tsentr LNU im. Ivana Franka [in Ukrainian].
Dekoratyvno-uzhytkove mystetstvo: Slovnyk: v 2 t. T. 1. (2000). Zapasko Ya.P. Holod I.V., Bilyk V.I., Kravchenko Ya.O., Lupij S.P., Liubchenko V.F., Mel’nyk I.A., Ta-rnovs’kyj O.O. & Shmahalo R.T. L’viv: Afisha [in Ukrainian].
Dialoh kul’tur: Ukraina u svitovomu konteksti. Mystetstvo i osvita. (1998). Vypusk 3: Zbirnyk naukovykh prats’. S. Cherepanova (Ed.). L’viv: Kameniar [in Ukrainian].
Dovhaniuk, I. (1991). Arkhitektura ukrains’kykh tserkov. L’viv: L’vivahroproekt [in Ukrainian].
Drahan, M. (1970). Ukrains’ka dekoratyvna riz’ba XVI—XVIII ct. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Drahan, M. (1937). Ukrains’ki derevliani tserkvy: heneza i rozvij form: v 2 t. L’viv [in Ukrainian].
Dragan, M.D. (2014). Ukrains’ki derevliani tserkvy. Heneza i rozvij form: v dvokh chastynakh. O.O. Savchuk (Ed.). Kharkiv: Vydavets’ Savchuk O.O [in Ukrainian].
Drohobyts’ki khramy Vozdvyzhennia ta sviatoho Yura u doslidzhenniakh: Pershi chytannia. (1998). (Materialy vystupiv 23 chervnia 1998 r.). Drohobych: Vidrodzhennia [in Ukrainian].
Dundiak, I. (2003). Protsesijni ikony Zakhidnoi Ukrainy XVII—XIX st. (pokhodzhennia, ikonohrafichni ta khudozhni osoblyvosti). (Doctoral dissertation). L’vivs’ka akademiia mystetstv [in Ukrainian].
Ermynyia yly nastavlenye v zhyvopysnom yskusstve sostavlennoe yeromonakhom y zhyvopystsem Dyonysyem Furnohrafystom. 1701—1733 hod (1868). Trudy Kievskoj dukhovnoj Akademiy [in Russian].
Zhyshkovych, V. (1999). Plastyka Rusi-Ukrainy: X — persha polovyna XIV stolittia. L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Zhyshkovych, V. (2007). Sviatyj Mykola Myrlikijs’kyj v ukrains’komu ikonopysi XI—XV stolit’. (pp. 540—544).Ukrains’ka kul’tura: Z novykh doslidzhen’: Zbirnyk naukovykh statej na poshanu Stepana Petrovycha Pavliuka z nahody joho 60¬littia. L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Zholtovs’kyj, P. (1978). Deiaki s osoblyvosti narodnoho budivnytstva Ukrains’kykh Karpat. Narodna tvorchist’ ta etnohrafiia, 4, 61—68 [in Ukrainian].
Zholtovskyj, P. (1964). Drevnye motyvy v hutsul’skoj ornamentyke. Moskva: Nauka [in Russian].
Zholtovs’kyj, P. (1988). Monumental’nyj zhyvopys na Ukraini XVII—XVIII st. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Zholtovs’kyj, P. (1978). Ukrains’kyj zhyvopys XVII—XVIII st. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Zalozets’kyj, V. (1958). Bojkivs’kyj typ derev’ianoi tserkvy j joho vidnoshennia do istorychnykh styliv. Litopys Bojkivschyny, 100 [in Ukrainian].
Zalozets’kyj, V. (1923). Najvazhnijshђ typy derevlianykh tserkov na Podkarpatskoj Rusy. Podkarpatskaia Rus’, 1, 4—7 [in Ukrainian].
Zalozets’kyj, V. (1923). Romanskѣ y hotytskѣ budovlѣ na terrytoriy Podkarpatskoj Rusy. Uzhhorod [in Ukrainian].
Zalozets’kyj, V. (1934). Tserkovne mystetstvo. T. KhIII. L’viv: Nakladom Hreko-katolyts’koi Bohoslovs’koi Akademii [in Ukrainian].
Zapasko, Ya. (1971). Mystetstvo knyhy na Ukraini XVI—XVIII st. L’viv: Vyd-vo L’vivs’koho universytetu [in Ukrainian].
Zapasko, Ya.P. (1995). Pam’iatky knyzhkovoho mystetstva: Ukrains’ka rukopysna knyha. L’viv: Svit [in Ukrainian].
Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka, CCXLI. (2001). Pratsi Komisii arkhitektury ta mistobuduvannia. L’viv: Naukove tovarystvo imeni Shevchenka.
ZakharchukChuhaj, R. (1979). Rodyna Shkribliakiv. Al’bom. Kyiv: Mystetstvo [in Ukrainian].
Zuziak, T. (2004). Khudozhnie pletinnia z roslynnykh materialiv v Ukraini ХIХ—XX stolittia (Istoriia, typolohiia, khudozhni osoblyvosti). (Doctor dissertation). Prykarpats’kyj un-t im. Vasylia Stefanyka [in Ukrainian].
Ikonostasy, zolocheni bez zolota. (2005). Buduiemo inakshe, 2, 18—20 [in Ukrainian].
Istoriia dekoratyvnoho mystetstva Ukrainy: u 5 tomakh. (Vol. 2). Mystetstvo XVII—XVIII stolittia. (2007). H. Skrypnyk, T. KaraVasyl’ieva, Z. Kosyts’ka, A. Vialets’, S. Krolevets’, S. Chajkovs’kyj, P. Honchar, R. Chmelyk & T. Vasylenko (Eds). Vinnytsia: Edel’vejs i K [in Ukraine].ю
Istoriia dekoratyvnoho mystetstva Ukrainy: u 5 t. (Vol. 3). Mystetstvo XIX stolittia (2009). H. Skrypnyk, T. KaraVasyl’ieva, N. Studenets’, A. Vialets’, P. Honchar, L. Diachenko, N. Kapustina, I. Kozhan, S. Krolevets’, S. Chajkovs’kyj, R. Chmelyk, K. Fesyk, O. Kurchakova, S. Laievs’kyj, Ya. Tkachuk (Eds.). Kyiv: IMFE im. M.T. Ryl’s’koho NAN Ukrainy [in Ukraine].
Istoriia dekoratyvnoho mystetstva Ukrainy: u 5 t. (Vol. 4). Narodne mystetstvo ta khudozhni promysly XX stolittia (2009). H. Skrypnyk, T. KaraVasyl’ieva, O. Klymenko, A. Vialets’, P. Honchar, L. Diachenko, N. Kapustina, I. Kozhan, S. Chajkovs’kyj, R. Chmelyk, O. Kurchakova, S. Laievs’kyj. Kyiv: IMFE im. M.T. Ryl’s’koho NAN Ukrainy [in Ukraine].
Istoriia relihij v Ukraini: u 2 kn., Kn. II. (2000 r.). (Pratsi X-i Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. L’viv, 16—19 travnia). L’viv: Lohos [in Ukraine].
Istoriia relihij v Ukraini: u 2 kn., Kn. II. (2002). (Pratsi XII-i Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (L’viv, 20—24 travnia 2002 roku). L’viv: Lohos [in Ukraine].
Istoriia relihij v Ukraini: u 2 kn., Kn. II. (2003). Pratsi XIII-i Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, L’viv, 20—22 travnia). L’viv: Lohos [in Ukraine].
Istoriia relihij v Ukraini: u 2 kn., Kn. II. (2006). L’viv: Lohos [in Ukraine].
Istoriia relihij v Ukraini: u 2 kn., Kn. II. (2007). L’viv: Lohos [in Ukraine].
Istoriia relihij v Ukraini: u 2 kn., Kn. II. (2010). L’viv: Lohos [in Ukraine].
KaraVasyl’ieva, T.V. (2000). Shedevry tserkovnoho shytva Ukrainy (XII—XX stolittia). Kyiv: Informatsijnovydavnychyj tsentr Ukrains’koi Pravoslavnoi Tserkvy [in Ukraine].
KarmazynKakovs’kyj, V. (1987). Arkhitektura bojkivs’koi tserkvy. Zapysky Naukovoho tovarystva im. T. Shevchenka. T. 204. N’iu-Jork; Filadel’fiia: Vydannia zakhodamy Tovarystva «Bojkivschyna» [in Ukraine].
KarmazynKakovs’kyj, V. (1975). Mystetstvo lemkivs’koi tserkvy. Rym: Vyd. ukrains’kokatolyts’koho universytetu imeni sv. Klymenta Papy [in Ukraine].
KarmazynKakovs’kyj, V. (1972). Ukrains’ka narodna arkhitektura: khaty i derev’iani tserkvy XVIII st. Rym: Bohosloviie [in Ukraine].
Klimashevs’kyj, A. (1998). Vnutrishnie obladnannia derevnykh tserkov Podillia i Pokuttia: narodni tradytsii i mystets’ki. Dialoh kul’tur: Ukraina u svitovomu konteksti: Mystetstvo i osvita: Zb. nauk. prats’. S.O. Cherepanova (ed.). (pp. 505—510). L’viv: Kameniar [in Ukraine].
Klimashevs’kyj, A. (1998). Najdavnishi vidomosti pro obstavu tserkovnoho inter’ieru v Ukraini. The Ethnology Notebooks, 6, 655—660 [in Ukraine].
Klimashevs’kyj, A. (2001). Oblashtuvannia inter’ieru derev’ianykh tserkov zakhidnoho Podillia ta Pokuttia XVIII — poch. XX (problema ansamblevosti). (PhD dissertation). L’vivs’ka akademiia mystetstv [in Ukraine].
KovachovychovaPushkar’ova, B. (1971—1972). Derev’iani tserkvy Skhidnoho Obriadu na Slovachchyni. Naukovyj zbirnyk Muzeiu ukrains’koi kul’tury u Svydnyku, 5—6. Bratislava: Pedahohichne tovarystvo; Viddil ukrains’koi literatury v Priashevi [in Ukraine].
Kondakov, N. (1929). Ocherky y zametky po ystoryy srednevekovoho yskusstva y kul’tury. Praha: Yzd. Cheshskoj akademyy yskusstv [in Russian].
Kondakov, N. (1899). Russkye drevnosty v pamiatnykakh yskusstva, yzdavaemye hrafom Y. Tolstym y N. Kondkovym, Vyp. 1—6. Sankt-Peterburh [in Russian].
Konstantynowicz, J.B. (1939). Ikonostasis. Studienund Forschungen. Lemberg. Bd. 1 (Dutka, M.V. & Dutka, R.M.) [in Germany].
Kolupaieva. A. (2007). Kropyl’nytsi (khrestyl’nytsi) u zakhidnoukrains’kij keramitsi. The Ethnology Notebooks, 3—4, 321—330 [in Ukraine].
Koliankivs’kyj, M. (1952). Derev’iani tserkvy v Ukraini. Toronto: My i Svit [in Ukraine].
Koshovyj, O. A. (2003). Hrabar: povernennia nastupyt’. Mystetstvoznavstvo’02. (pp. 201—204). L’viv: Spilka krytykiv ta istorykiv mystetstva; Instytut narodo-znavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Kravchenko, Ya. (1995).Tvorchi metody narodnykh majstrivbudivnychykh u derev’ianij tserkovnij arkhitekturi Ukrains’kykh Karpat XVII — poch. XX st. (PhD dissertation). Ukrains’ka akademiia mystetstv [in Ukraine].
Kurylych, M. (2001). Hutsul’s’kyj ornament. Kyiv: LK Mejker, UVTs [in Ukraine].
Litopys Borschivschyny. (1996, Vypusk 8). Borschiv: KT «Dzherelo» [in Ukraine].
Lohvyn, H. (1973). Ukraynskye Karpaty. Moskva: Yskusstvo [in Russian].
Lohvyn, H. (1968). Po Ukraini: Starodavni mystets’ki pam’iatky. Kyiv: Mystetstvo [in Ukraine].
Liubachivs’kyj, M.I. (1990). Liturhika: khram-posud-ryzy, dzvony-moschi-obrazy, knyhy tserkovni-tserkovnyj spiv: u 2-kh ch. Ch. I. Rym [in Ukraine].
Liubymov, L. (1974). Yskusstvo Drevnej Rusy. Knyha dlia chtenyia. Moskva: Prosveschenye [in Ukraine].
Makushenko. P. (1976). Narodnaia dereviannaia arkhytektura Zakarpat’ia (XVIII—nachala XX veka). Moskva: Strojyzdat [in Ukraine].
Mala entsyklopediia ukrains’koho narodoznavstva. (2007). S. Pavliuk (Ed.). L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Materialy III Volyns’koi Mizhnarodnoi istorykokraieznavchoi konferentsii (2010). (Zhytomyr, 12—13 lystopada 2010 r.). Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukraine].
Mystetstvoznavstvo’99. (1999). L’viv: Spilka krytykiv ta istorykiv mystetstva; In-stytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Mystetstvoznavstvo’2000. (2001). L’viv: Spilka krytykiv ta istorykiv mystetstva; Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Mystetstvoznavstvo’01. (2002). L’viv: Spilka krytykiv ta istorykiv mystetstva; In-stytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Mystetstvoznavstvo’02. (2003). L’viv: Spilka krytykiv ta istorykiv mystetstva; In-stytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Mystetstvoznavstvo’03. (2004). L’viv: Spilka krytykiv ta istorykiv mystetstva; In-stytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Mystetstvoznavstvo’05. (2005). L’viv: Spilka krytykiv ta istorykiv mystetstva; In-stytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Mystetstvoznavstvo’06. (2006). L’viv: Spilka krytykiv ta istorykiv mystetstva; In-stytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Mystetstvoznavstvo’07 (1). (2007). L’viv: Spilka krytykiv ta istorykiv mystetstva; Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Mystetstvoznavstvo’07 (2). (2007). L’viv: Spilka krytykiv ta istorykiv mystetstva; Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Mystetstvoznavstvo’08. (2008). L’viv: Spilka krytykiv ta istorykiv mystetstva; In-stytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Mystetstvoznavstvo’09. (2009). L’viv: Spilka krytykiv ta istorykiv mystetstva; In-stytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Mystetstvoznavstvo’10. (2010). L’viv: Spilka krytykiv ta istorykiv mystetstva; In-stytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Mystetstvoznavstvo’11. (2011). L’viv: Spilka krytykiv ta istorykiv mystetstva; Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Mystetstvoznavstvo’12. (2012). L’viv: Spilka krytykiv ta istorykiv mystetstva; Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Mystetstvoznavstvo’13. (2013). L’viv: Spilka krytykiv ta istorykiv mystetstva; Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Mystetstvo i tradytsijna kul’tura ukrains’koho zarubizhzhia (1992). (Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Ivano-Frankivs’k, 10—12 lystopada) [in Ukraine].
Mynule i suchasne Volyni ta Polissia. Narodna kul’tura i muzei. 2013, Vypusk 44. Materialy Chetvertoi Vseukrains’koi naukovoetnohrafichnoi konferentsii, prysviachenoi 80-richchiu vid dnia narodzhennia Oleksy Oshurkevycha (16—17 kvitnia 2013 r., m. Luts’k). Ye. I., Koval’chuk, L. A., Miroshnychenko-Husak [in Ukraine].
Mytropolyt Ilarion. (1982). Ukrains’ka tserkva. Narysy z istorii ukrains’koi Pravoslavnoi Tserkvy: u 2 t. Vinnipeg: Vydannia konsystorii UHP Tserkvy v Kanadi [in Ukraine].
Myronenko, A.K. (1971). Drevni Vydubychi (Pam’iatka arkhitektury XI—XVIII st.). Kyiv: Budivel’nyk [in Ukraine].
Mohylians’ki chytannia 2009 roku: Mazepyns’ka doba v kul’turi Ukrainy. (2010). V. Kolpakova (Ed.). Kyiv: Feniks [in Ukraine].
Mohytych, I. Tserkva z kniazhoi doby u seli Novosilka. Litopys Bojkivschyny, 4, 3—8 [in Ukraine].
Mohytych, Y. (1978). Tserkov’ v Kolodnom. Arkhytekturnoe nasledstvo, 26, 94 [in Russian].
Mozdyr, M. (2003). Vizytatsijni akty Peremys’koho dekanatu iak dzherelo do istorii ukrains’koi kul’tury XVII—XVIII st. (teky fondu M. Podolyns’koho v arkhivi Natsional’noho Muzeiu u L’vovi). The Enthnology Notebooks, 3—4, 588—621 [in Ukraine].
Mozdyr, M. (2007). Ikony, rukopysni ta starodrukovani knyhy iak dzherelo do istorii vyvchennia mebliv XVI—XVII st. In Ukrains’ka kul’tura: Z novykh doslidzhen’: Zbirnyk naukovykh statej na poshanu Stepana Petrovycha Pavliuka z nahody joho 60-littia. (pp. 577—583). L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Mozdyr, M. (1980). Ukrains’ka narodna derev’iana skul’ptura. Kyiv: Naukova dumka [in Ukraine].
Muzej etnohrafii ta khudozhn’oho promyslu: Putivnyk. (1996). L’viv: Instytut na-rodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Muzejnyj schorichnyk. (2002). Naukove vydannia. Chernivtsi: Zoloti lytavry [in Ukraine].
Muzejnyj schorichnyk. (2003, Vypusk 2 (24)). Muzej ta muzejna sprava na pochatku III tysiacholittia. Materialy naukovopraktychnoi konferentsii (m. Chernivtsi, 14 travnia 2003 r.).. Chernivtsi: Zoloti lytavry [in Ukraine].
Nazarko, I. (1937). Yevkharystiia i kul’tura. L’viv: Nakladom Marijs’koho tovarystva molodi [in Ukraine].
Najden, O.S. Ornament ukrains’koho narodnoho rozpysu. (1989). Kyiv: Naukova dumka [in Ukraine].
Na perekhrestiakh svitovoi nauky. (2006). Materialy III Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii «Vikno v ievropejs’ku nauku», prysviachenoi 140¬richchiu vid dnia narodzhennia Rajmunda Fridrikha Kajndlia. (Chernivtsi, 20—21 travnia 2006 r.). Chernivtsi: Prut [in Ukraine].
Noha, O. (1999). Ukrains’kyj styl’ v tserkovnomu mystetstvi Halychyny kintsia XIX — pochatku XX stolit’. L’viv: Tvorchovyrobnychyj fond «Fabryka Ivana Levyns’koho»; Ukrains’ki tekhnolohii [in Ukraine].
Ovsijchuk, V.A. (2000). Opovid’ pro ikonu. L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Uk-rainy [in Ukraine].
Ovsijchuk, V. (1996). Ukrains’ke maliarstvo X—XVIII stolit’: Problemy kol’oru. L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Odrekhivs’kyj, R. (2000). Nove pro tvorchist’ riz’biara Mykhajla Matsiievs’koho (do pytannia vstanovlennia avtorstva tvoriv sakral’noi riz’by po derevu u Pivnichnij Lemkivschyni). The Ethnology Notebooks, 5, 940—943 [in Ukraine].
Odrekhivs’kyj, R. (2006). Sakral’na riz’ba po derevu v Halychyni XIX — pershoi polovyny XX stolittia: Istoriia ta khudozhni osoblyvosti. L’viv: Afisha [in Ukraine].
Ostrogors’kyj, G. (2002). Istoriia Vizantii. L’viv: Litopys [in Ukraine].
Otkovych, T. M. (2012). Ikonostas tserkvy Vozdvyzhennia Chesnoho Khresta monastyria Skyt Maniavs’kyj (Bohorodchans’kyj ikonostas). Kul’turolohichnyj kontekst (PhD dissertation). Prykarpats’kyj universytet im. Vasylia Stefanyka. Ivano¬-Frankivs’k [in Ukraine].
Pavliuk, S.P. (2006). Etnoheneza ukraintsiv: sproba teoretychnoi konstruktsii. L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Pam’iatky Ukrainy, (1980), 3 (45)) [in Ukraine].
Pam’iatky Ukrainy, 4 (1990—1991)/1(1991) (87) [in Ukraine].
Pam’iatky Ukrainy (1992). XXIV [in Ukraine].
Pam’iatky Ukrainy (2013). 2 (191), lypen’ [in Ukraine].
Pekar, A. (1997). Narysy istorii tserkvy Zakarpattia: v 2 t. (Vol. 1). Rym; L’viv: Misioner [in Ukraine].
Povroznyk, M. (1988). Al’bom ukrains’kykh tserkov Zakarpattia, Lemkivschyny, Kholmschyny ta Pidliashshia. London: Ukrains’ka vydavnycha spilka [in Ukraine].
Prybieha, L. (2007). Derev’iani khramy ukrains’kykh Karpat. Kyiv: Tekhnika [in Ukraine].
Pryjmych, M. (2007). Pered lytsem Tvoim. Zakarpats’kyj ikonostas. Uzhhorod: Karpaty; Grazhda [in Ukraine].
Puriaieva, N. (2001).Slovnyk tserkovno-obriadovoi terminolohii. L’viv: Svichado [in Ukraine].
P’iatdesiat p’iat’ derev’ianykh khramiv Zakarpattia: Putivnyk. (2007). Kyiv: Hrani-T.
Rabij, Yu. (1999). Kniazhyj horod Sambir. L’viv; Sambir; Yutyka: Natsional’nyj muzej u L’vovi; Muzej «Bojkivschyna» u Sambori [in Ukraine].
Rez’ba po derevu (1966). Moskva: Yzdanye «Liohkaia yndustryia» [in Russian].
Romaniv, O. (1995). Hutsul’s’ki ta pokuts’ki riz’bleni svichnyky-trijtsi XIX — pershoi polovyny XX st. (pp. 152—163). Zbirnyk Naukovoho tovarystva imeni T. Shevchenka u L’vovi, CCXXX. L’viv [in Ukraine].
Rehres i reheneratsiia v narodnomu mystetstvi. Kolektyvne doslidzhennia za materialamy tretikh Honcharivs’kykh chytan’. (1998). M. Selivachov (ed.). Kyiv: Muzej Ivan Honchara; Rodovid [in Ukraine].
Sakral’ne mystetstvo Bojkivschyny. (1997). Naukovi chytannia pam’iati Mykhajla Drahana: Dopovidi ta povidomlennia 25—26 chervnia 1996 roku, m. Drohobych. Drohobych: Vidrodzhennia [in Ukraine].
Sakral’ne mystetstvo Bojkivschyny. (1997). Druhi naukovi chytannia pam’iati Mykhajla Drahana. Drohobych: Vydavnycha firma «Vidrodzhennia» [in Ukraine].
Sakral’ne mystetstvo Bojkivschyny. (1998). Treti naukovi chytannia pam’iati Mykhajla Drahana. Drohobych: Vydavnycha firma «Vidrodzhennia» [in Ukraine].
Sakral’ne mystetstvo Bojkivschyny. (2003). Shosti naukovi chytannia pam’iati Mykhajla Drahana. Drohobych: Kolo [in Ukraine].
Sakral’ni pam’iatky Ternopil’schyny: Fotoal’bom. (2009). Buiak, Ya.Ye., Havryliuk, O.M., Hul’ovs’kyj, V.O., Kizilov, V.A., Kunevych, B.M., Lysevych, M.V. & Snitovs’kyj O.I. (Eds.). Ternopil’: Novyj kolir [in Ukraine].
Samojlovych, V. (1989). Narodnoe arkhytekturnoe tvorchestvo Ukrayny. Kyev: Budyvel’nyk [in Ukraine].
Svientsits’ka, V. (1939). Riz’bleni ruchni khresty XVII—XX st.: v 2 ch. L’viv [in Ukraine].
Svientsits’ka, V. (1967). Slovnyk zhovkivs’kykh majstriv zhyvopysu i riz’by. Ukrains’ke mystetstvoznavstvo. Kn. 1. Kyiv [in Ukraine].
Svientsits’ka, V. & Sydor, O. (1990). Spadschyna vikiv: Ukrains’ke maliarstvo XIV—XVIII stolit’ u muzejnykh kolektsiiakh L’vova. L’viv: Kameniar [in Ukraine].
Svientsits’kyj, I. (1932). Konservatsiia i restavratsiia istorychnykh pam’iatok tserkovnoho mystetstva. L’viv: Vydannia Natsional’noho muzeia u L’vovi [in Ukraine].
Svientsytskij, Y. (1908). Opys’ muzeia Stavropyhyjskaho ynstytuta vo L’vove. L’vov’ [in Ukraine].
Svѣntsytskyj, Y. (1915). Dereviannyia tserkvy Halytskoj Rusy XVII—XVIII vekav. L’vov’ [in Ukraine].
Svientsitskyj, I. (1914). Halyts’korus’ke tserkovne maliarstvo XV—XVI st.: Materiialy i zamitky (8 rysunkiv i 15 iliustratsij). L’viv: Z drukarni Naukovoho Tovarystva imeny Shevchenka [in Ukraine].
Svientsits’kyj, I. (1928). Ikonopys’ Halyts’koi Ukrainy XV—XVI vikiv. Zhovkva: Pechatnia oo. Vasyliian [in Ukraine].
Svientsits’kyj, I. (1939). Vystava halyts’koho prymityvu XVII—XIX vv. L’viv: Drukarnia Vydavnychoi Spilky «Dilo» [in Ukraine].
Sviate Pys’mo Staroho ta Novoho Zavitu. (1989) [in Ukraine].
Seniv, I. (1969). Mebli (pp. 29—35). Narysy z istorii dekoratyvnoprykladnoho mystetstva. L’viv: Vydavnytstvo L’vivs’koho Universytetu [in Ukraine].
Syrokhman, M. (1992). Vtracheni derev’iani arkhitekturni pam’iatky Zakarpattia. Pam’iatky Ukrainy, 2—3, 70—75 [in Ukraine].
Syrokhman, M. (1993). Vtracheni derev’iani arkhitekturni pam’iatky Zakarpattia. Pam’iatky Ukrainy, 1—6, 186—191 [in Ukraine].
Syrokhman, M. (1995). Vtracheni derev’iani arkhitekturni pam’iatky Zakarpattia. Pam’iatky Ukrainy, 1, 98—101 [in Ukraine].
Sitsins’kyj, Ye. (1925). Murovani tserkvy na Podilliu. L’viv; Kam’ianets’-Podil’s’kyj [in Ukraine].
Sichyns’kyj, V. (1927). Budivnytstvo mista Potylych. (pp. 103—130). Zapysky Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka u L’vovi, CXLVII t. L’viv [in Ukraine].
Sichyns’kyj, V. (1936). Ukrains’ke derevliane budivnytstvo i riz’ba. L’viv [in Ukraine].
Sichyns’kyj, V. Monumenta architekturae Ukrainae: Album [in Czech].
Skyt Maniavs’kyj i Bohorodchans’kyj Ikonostas. (1926). I. Svientsits’kyj (ed.). Zhovkva [in Ukraine].
Slobodian, V. (1998). Tserkvy Ukrainy. Peremys’ka ieparkhiia. L’viv: Instytut Ukrzakhidproektrestavratsii [in Ukraine].
Slobodian, V. (1994). Tserkvy ukraintsiv Rumunii. L’viv: Strim [in Ukraine].
Slovnyk ukrains’koho sakral’noho mystetstva. (2006). M. Stankevych (ed.). L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Snihur, I. (2004). Pokrovytel’ Bukovyny — sviatyj velykomuchenyk Ivan Novyj Suchavs’kyj. Chernivtsi: Bukrek [in Ukraine].
Solovij, M.M. (1959). Liturhika dlia ukrains’kykh katolyts’kykh shkil: v 2 ch. Toronto: Vydavnytstvo OO Vasylian [in Ukraine].
Sopolyha, M. (1996). Perlyny narodnoi arkhitektury. Priashiv: Vydavnyche ahenstvo DINO; Derzhavnyj muzej ukrains’korus’koi kul’tury u Svydnyku [in Ukraine].
Sorok chotyry derev’iani khramy L’vivschyny. (2007). Kyiv: Hrani-T [in Ukraine].
Stankevych, M. (2004). Avtentychnist’ mystetstva: Pytannia teorii plastychnykh mystetstv: Vybrani pratsi. L’viv: Spilka krytykiv ta istorykiv mystetstva [in Ukraine].
Stankevych, M. (2002). Ukrains’ke khudozhnie derevo XVI—XX st. L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Stepovyk, D. (1990). Skarby Ukrainy. Kyiv: Veselka [in Ukraine].
Stefanovych, A. (1903). Istoryia khrystyians’kokatolytskoi tserkvy: dlia serednykh shkil L’viv: Naukove Tovarystvo chleny Shevchenka [in Ukraine].
100 rokiv kolektsii derzhavnoho muzeiu ukrains’koho narodnoho dekoratyvnoho mystetstva: Zbirnyk naukovykh prats’. (2001). M. Selivachov (ed.). Kyiv: ArtEk [in Ukraine].
Sulyk, R. (1993). Derev’iane tserkovne budivnytstvo na Stryjschyni. L’viv; Stryj: Opryshky [in Ukraine].
Sulyk, R. (1995). Perlyny derev’ianoi arkhitektury Bojkivschyny (Z al’bomiv M. Drahana). L’viv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Kryp’iakevycha NAN Ukrainy [in Ukraine].
Taranushenko, S. (2012). Derev’iani riz’bleni khresty Slobids’koi Ukrainy. Kharkiv: Natsional’na biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernads’koho; Instytut rukopysu; Kharkivs’kyj pryvatnyj muzej mis’koi sadyby [in Ukraine].
Taranushenko, S. (2011). Ikonostasy Slobids’koi Ukrainy. Kharkiv: Kharkivs’kyj pryvatnyj muzej mis’koi sadyby [in Ukraine].
Taranushenko, S. (1928). Mystetstvo Slobozhanschyny XVII—XVIII vv. Kharkiv [in Ukraine].
Taranushenko, S. (1976). Monumental’na derev’iana arkhitektura Livoberezhnoi Ukrainy. Kyiv: Budivel’nyk [in Ukraine].
Taras, V. (2004). Istoriia vynyknennia ta rozvytok tradytsii vshanovuvannia Khresnoi dorohy. Pryntsypy zakladannia Khresnykh dorih. The Ethnology Notebooks, 5—6, 878—901 [in Ukraine].
Taras, Ya. M. (2007). Sakral’na derev’iana arkhitektura ukraintsiv Karpat: kul’turnotradytsijnyj aspekt. L’viv: IN NAN Ukrainy [in Ukraine].
Taras, Ya.M. (2006). Ukrains’ka sakral’na derev’iana arkhitektura slovnykdovidnyk. L’viv: IN NAN Ukrainy [in Ukraine].
Tymofiienko, V.I. (2002). Arkhitektura i monumental’ne mystetstvo: Terminy ta poniattia. Kyiv: Vydavnytstvo Instytutu problem suchasnoho mystetstva [in Ukraine].
Typchak, V. (2002). Mystets’ki tradytsii i novatorstvo u tvorchosti Vasylia Turchyniaka 1900—1939 rokiv. (PhD dissertation). L’vivs’ka akademiia mystetstv [in Ukraine].
Tradytsijna kul’tura v umovakh hlobalizatsii: problema zberezhennia i onovlennia etnichnokul’turnoi spadschyny (2008). Materialy Mizhnarodnoi naukovopraktychnoi kon-erentsii (27—28 serpnia 2008 roku). Kharkiv: ATOS [in Ukraine].
Tronevych, P., Khil’ko, M. & Sajchuk B. (2001). Vtracheni khrystyians’ki khramy Luts’ka. Luts’k: DIKSON [in Ukraine].
Turkavs’kyj, M. (2004). Etnohrafichna vystavka Pokuttia v Kolomyi. Kolomyia: Narodnyj Dim [in Ukraine].
Uvarov’, A.S. (1867). Tserkovnyj dyptykh’ V vѣka. Drevnosty, tom’ I, 5. Trudy Moskovskaho Arkheolohycheskaho Obschestva. Moskva: Typohrafiia Hracheva y Ko u Prechystenskykh’ vorot’ h. Myliakovoj [in Russian].
Ukrains’ke sakral’ne mystetstvo: Slovnyk. (2006). L’viv: Afisha [in Ukraine].
Ukrains’ke sakral’ne mystetstvo: tradytsii, suchasnist’, perspektyvy. (2001). (Ukrains’ke sakral’ne mystetstvo XIII—XV stolit’). Materialy tret’oi naukovoi konferentsii (L’viv, 4—5 travnia 1995 roku). L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Utkyn, S. H. (1953). Heometrycheskaia rez’ba po derevu. Moskva: KOYZ [in Russian].
Fedoriv, Yu. (2004). Poiasnennia tserkovnykh bohosluzhin’ i Sviatykh Tajn. L’viv: Svichado [in Ukraine].
Fedusevych, M. Khroniky parokhii i mista Mykolaieva nad Dnistrom. (pp. 173—202). Mykolaivschyna: Zbirnyk naukovykh statej. Vol. 1 [in Ukraine].
Khrest v ukrains’komu mystetstvi: kataloh vystavky. (1996). M. Stankevych (Ed.). L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy; Natsional’nyj muzej u L’vovi; L’vivs’kyj istorychnyj muzej [in Ukraine].
Khrystyians’ka sakral’na tradytsiia: vira, dukhovnist’, mystetstvo. (2013). Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, m. L’viv, 6—7 hrudnia 2013 r [in Ukraine].
Tsynkalovs’kyj, O. (1984). Stara Volyn’ i Volyns’ke Polissia (Kraieznavchyj slovnyk vid najdavnishykh chasiv do 1914 roku), vol. 1. Vinnipeh: Nakladom tovarystva «Volyn’» [in Ukraine].
Chujko, O. (2013). Tserkva Rizdva Presviatoi Bohorodytsi v Tysmenytsi: Naukovo-populiarne vydannia. Ivano-Frankivs’k: Prykarpats’kyj natsional’nyj universytet imeni Vasylia Stefanyka [in Ukraine].
Shematyzm’ vsechestnoho klyra epyskopskoj diietsezii hrekokatolycheskoj Stanyslavovskoj na rok’ 1886. (1886). L’vov’: Yz’ typohrafiy Stavropyhijskoho Instytuta pod’ upravleniem’ Y.O. Tarnavskoho [in Ukraine].
ShonkRusych, K. (1982). Derev’iana riz’ba v Ukraini. N’iu-Jork [in Ukraine].
Shpak, O. (2006). Ukrains’ka narodna hraviura XVII—XX stolittia. L’viv: Instytut
narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukraine].
Scherbakivs’kyj, V. (1910). Arkhitektura u rizhnykh narodiv i na Ukraini. L’viv; Kyiv [in Ukraine].
Scherbakivs’kyj, V. (1971). Descho pro ukrains’ku derev’ianu tserkvu. Zhyttia i shkola, 1—2, 26—30 [in Ukraine].
Scherbakivs’kyj, V. (1983). Descho pro ukrains’ku derev’ianu tserkvu. Ukrains’kyj pravoslavnyj kalendar na 1983 r., 100—102 [in Ukraine].
Scherbakivs’kyj, V. (1927, 1978). Iliuzijne pidvyschennia vnutrishn’oi vysokosti ukrains’kykh tserkov. Zhyttia j revoliutsiia, 1. Peredruk v zhurnali «Suchasnist’», 1, 47—56 [in Ukraine].
Scherbakivs’kyj, D. (1926). Ukrains’ke mystetstvo: v 2 t. Vol. 1. Bukovyns’ki i halyts’ki derevliani tserkvy, nadhrobni i prydorozhni khresty, fihury i kaplytsi. Kyiv; Praha [in Ukraine].
Scherbakivs’kyj, V. (1913). Ukrains’ke mystetstvo. Derevliane budivnytstvo i riz’ba na derevi. L’viv; Kyiv [in Ukraine].
Scherbakivs’kyj, V. (1995). Ukrains’ke mystetstvo: Vybrani neopublikovani pratsi. V. Ul’ianovs’kyj (ed.). Kyiv: Lybid’ [in Ukraine].
Yurchenko, P. (1970—1971). Derev’iana arkhitektura Ukrainy. Kyiv: Budivel’nyk [in Ukraine].
Yurchenko, P. (1949). Derev’iane zodchestvo Ukrainy XVIII—XIX st. S. Hrabovs’kyj (ed.). Kyiv: Akademiia arkhitektury URSR [in Ukraine].
Yurchenko, P. (1969). Narodna arkhitektura In Istoriia ukrains’koho mystetstva: v 6 t. Vol. 4, kn. 2. (pp. 46—54). Mystetstvo druhoi polovyny XIX—XX stolittia. Kyiv: Zhovten’ [in Ukraine].
Yurchenko, P. (1967). Narodnoe yskusstvo. Kyev: Mystetstvo [in Ukraine].
Yurchenko, P. (1962). Ukrains’ke narodne mystetstvo: Al’bom. Kyiv: Derzhvydav ob-razotvorchoho mystetstva i muzychnoi literatury URSR [in Ukraine].
Bochniak, A. & Pagaczewski J. (1959). Polskie rzemiosło artystyczne wieków średnich. Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego [in Polish].
Bogdan, M. Ołtarz — centrum przestrzenisakralnej według prawa Liturgii Posoborowej. (PhD disertation) [in Polish].
Dzieduszycki, W. (1882). Budowle drewniane na Rusi. Przegląd Archeologiczny [in Polish].
Gralewski, J. (1939, kwiecień, pp. 176—184). Sztuka zdobnicza. Arkady. Warszawa [in Polish].
Grešlik, V. (2002). Ikony 17 storočiana Východnom Slovensku. Prešov: AKCENTPRINT [in Slovak].
Forstner, D. (1990). Świat symboliki Chrześcijańskiej. Warszawa: Instutut wydawniczy [in Polish].
Józefz Arymateiwlegendzie angelskiej. (1986/87, R. XXX, pp. 64—79). Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyżnie. Londyn. [in Polish].
Sztuka kresów wschodnich. (2003). Materiały sesji naukowej (Kraków, wrzesień 2000). Vol. V. Kraków: PUH TECHNET sp. z. o. o [in Polish].
Moklowski, K. & Sokołowski, M. (1906). Do dziejów architektury cerkiewnej na Rusi Czerwonej. Polska Akademia Umiejetności. Komisja do badania historii sztuki w Polsce, vol. 7, pp. 529—558). Kraków [in Polish].
Mokłowski, K. (1903). SztukaludowawPolsce. Lwów: Drukarnia H. Altenberga we Lwowie [in Polish].
Narolewski, T. (1936). Agnus Dei. Arkady, Rocznik II, pp. 198—200. Warszawa: Drukarnia Państwa w Warszawie [in Polish].
Pokorzyna, E. (2001). Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego zprzydatkie ikon maryjnych. Warszawa: DiG [in Polish].
Sczaniecki, P. (1962). Służba Bożawdawnej Polsce. Studia o mszy św. Poznań; Warszawa; Lublin: Ksiięgarnia św. Wojciecha [in Polish].
Smoliński, J. (1915). Kościół pp. Brygitek, pózniej Wizytek w Lublinie i odkryte malowidła ścienne z XV wieku. Sprawozdanie Komisyi do badania Historyi sztuki w Polsce, vol. IX, III i IV, 283. Kraków: Nakładem Akademii Umiętności [in Polish].
Szyszko-Bogusz, A. (1915). Trzy kościoły hallowe: Olkusz, Krasnik, Kleczków. Komisja do badania Historyi sztuki w Polsce, vol. IX, zeszyt I i II, 209—222. Kraków: Nakładem Akademii Umiętności [in Polish].
The Art of Bizantinum. London: Thamesand Hudson [in English].
Wolfskron, A. L. R. (1858). Über Einige Holzkirchenin Mänchen, Schlesienund Galizien. Wien: Ausder KaiserlichKöniglichen Hof — und Staatsdruckerei [in Germeny].
Żarnowiecki, L. (1901). Barwy liturgiczne w kościele rzymskokatolickim pod względem historycznym, liturgicznym, symbolicznym i estetycznym z 20-ma rycinami chromolitografowanemi. Petersburg: Nakładen autora. Księgarnia K. Grendyszyńskiego [in Polish].
Żeliński, C. (1960). Sztukasakralna. Conależywiedzieć obudowiei konserwacji Domu Bożego: podręcznik opracowany na podstawie przepisów kościelnych. Poznań; Warszawa; Lublin: Księgarnia św. Wijciecha [in Polish].
Лидов, А. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид художественного творчества / Алексей Лидов. Retrieved from: http://www.polit.ru/article/2007/06/14/ierotop. (Last accessed: 10.03.2017) [in Russian].

Read»

Our authors
Boikos’ pandemonium: categories of evil deceased
In the article have been presented some research-work on peculiarities of Boikos’ traditional demonological notions as for so-called evil deceased; on the basis of field records and ethnological literary sources quite a number of scum categories have been defined as well as essential habits, modes of behavior and functions of these personages of people’s demonology.
Read »

On bessarabian and moldavian ukrainians in the studies of historical ethnography
The article has thrown some light upon a sum of scientific findings got during XIX to XXI cc. in historio-ethnographic studies of Bessarabia and Moldavian Ukrainians. In the pre­sent paper has been given author’s answer to the problem of lacking progress as for the numerous themes concerning Ukrainians. State and achievements of the research-works in Ukrainians’ material and spiritual culture by the scientists of Moldavia and Ukraine through the years of independence has been exposed.
Read »

Traditional folk clothes of velikobychkovsky hutsuly of XIX — the first half of XX century
In the study based upon numerous field materials, literature sources as well as ethnographic, historio-cultural and regional museum collections has been performed complex analysis in traditional folk clothes by Hutzul population of Velyky Bychkiv village in Transcarpathian region. Detailed descriptions of femi­nine and masculine clothing complexes of the mentioned area have been presented. In characterizing of those main attention has been paid to the detail of cut in separate components of dress; cut of feminine shirt has been added as an illustration.
Read »

On field exploration of russian and belarusian ethnologists and etnolinguists in Ukrainian Polisia 1945—1980s
In the study based on a wide range of literary materials have been comprehensively characterised field research in Polisia of Ukraine, performed by Russian and Belarusian ethnologists during 1945—1980s as well as Moscow ethnolinguists and other researchers from ethnologic centres of Russia, Ukraine and Belarus in the course of realization of Ethnolinguistic Atlas of Polisia program. Particular attention has been paid to geography, methods, themes and research results of scientific projects.
Read »