Archive

« 2017. #2 (134)

The Ethnology Notebooks. 2017, 2 (134), 368—379

UDK 930.2:39(=161.2:477.83:438)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.368

HISTORIOGRAPHY OF THE ETHNOLOGICAL RESEARCH OF NADSIANNIA

Glushko Mykhailo, doctor of History, professor,

of the Department of Ethnology,

Ivan Franko National University of Lviv,

Universytetska Street 1, 79000, Lviv, Ukraine.

Contacts: e-mail: m.s.hlushko@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3520-8891

Abstract. The process of the research of ethnographic region of Nadsiannia from 30s of the XIX century to the present is investigated in the article. Accumulation of ethnographic, folk and art materials about traditions and culture of this region is traced. Moreover, the author clarifies existing unidentified gaps in the field and aspects that require a new scientific comprehension and understanding. Attention is also paid to whole Ukrainian context and local peculiarities.

Keywords: ethnographic region of Nadsiannia, ethnology, folkloristic, art history, historiography, traditional life and culture.

Received 02.04.2017

REFERENCES

Naukovi arkhivni fondy rukopysiv ta fonozapysiv Instytutu mystetstvoznavstva, fol’klorystyky ta etnolohii im. M.T. Ryl’s’koho NAN Ukrainy. F. 29—3. Od. zb. 322—325 [in Ukrainian].
Babijchuk, I. & Kosyk, N. (2011). Narodne mystetstvo Yavorivschyny. Kataloh: Z nahody dvadtsiatyrichchia utvorennia Yavorivs’koho oseredku Natsional’noi spilky majstriv narodnoho mystetstva Ukrainy. Novoiavorivs’k [in Ukrainian].
B[ereza], Ya. (1936). Iz vesnianykh zvychaiv u seli Polanky-Vorotsevi, horodets’koho povitu. Zhyttia i znannia (Rik IX, 5 (104), pp.145) [in Ukrainian].
Bereza, Ya. (1933). Pokhoronni zvychai v okolytsiakh L’vova. In Zhyttia i znannia. (Rik VI, 11 (74), pp. 307—308) [in Ukrainian].
Bereza, Ya.M. (1937). «A ripky sukhoi, panychu, ne zily b?». In Zhyttia i znannia. (Rik X, 4 (115), pp. 115—116) [in Ukrainian].
Bereza, Ya.M. (1936). Budni i sviata pastukhiv. In Zhyttia i znannia. (Rik IX, 6 (105), pp. 177—179) [in Ukrainian].
Bereza, Ya.M. (1936). Velykodni obrazky. In Zhyttia i znannia. (Rik IX, 4 (103), pp. 98—100) [in Ukrainian].
Bereza, Ya.M. (1936). V oliiarni. In Zhyttia i znannia. (Rik IX, 12 (111), pp. 353—355) [in Ukrainian].
Bereza, Ya.M. (1937). Hej, sob krutorohi! In Zhyttia i znannia. (Rik X, 6 (117), pp. 177—178) [in Ukrainian].
Bereza, Ya.M. (1934). «Korovaiu, korovaiu…». In Zhyttia i znannia. (Rik VII, 2 (77), pp. 42—43) [in Ukrainian].
Bereza, Ya.M. (1938). Ostannij svidok (Prystajkova khata). In Zhyttia i znannia. (Rik XI, 12 (135), pp. 358—359) [in Ukrainian].
Bereza, Ya.M. (1933). Polanka (kul’turno-istorychnyj narys). In Zhyttia i znannia. (Rik VI, 7—8 (70—71), pp. 210—212) [in Ukrainian].
Bereza, Ya.M. (1939). Rizdviani obrazky (Iz Vorotsova — Polanok, horodets’koho povitu). In Zhyttia i znannia. (Rik XII,1 (136), pp. 2—4) [in Ukrainian].
Bereza, Ya.M. (1935). Rozpadaiut’sia svidky liuds’koi han’by. In Zhyttia i znannia. (Rik. VIII, 12 (99), pp. 350—351) [in Ukrainian].
Bereza, Ya.M. (1938). «Slukhajte liudy!» (Z davnikh kosars’kykh zvychaiv, zapysanykh u selakh Soluky Karachyniv i Polanky Vorotsiv, horodets’koho povitu). In Zhyttia i znannia. (Rik XI, 7—8 (130), pp. 207—208) [in Ukrainian].
Bereza, Ya.M. (1936). «Chujsia, hospodar, v piriu» (Obzhynkovi zvychai z sela Vorotse-va-Polanok). In Zhyttia i znannia. (Rik IX, 7—8 (106—107), pp. 200—202) [in Ukrainian].
Bereza, Ya.M. (1935). «Tsari jdut’…». In Zhyttia i znannia. (Rik VIII, 1 (88), pp. 6—9) [in Ukrainian].
Borysenko, V.K. (1988). Vesil’ni zvychai ta obriady na Ukraini: (Istoryko-etnohrafichne doslidzhennia). Kyiv [in Ukrainian].
Budzan, A. (1968). Yavorivs’ki mal’ovani skryni. Narodna tvorchist’ ta etnohrafiia, 5, pp. 49—53 [in Ukrainian].
Budzan, A.F. (1960). Riz’ba po derevu v zakhidnykh oblastiakh Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian].
Budzan, A.F. (1963). Yavorivs’ki riz’biari. In Krasu v pobut trudiaschykh. Narysy. L’viv [in Ukrainian].
Bulhakova, L. (2001). Narodna nosha. Starosambirschyna. Al’manakh, pp. 75—80. L’viv [in Ukrainian].
Burachyns’ka, L. (1984). Vyshyvka j vybijka, In Ukrains’kyj Arkhiv. (Vol. XXXVII: Yavorivschyna i Krakovechchyna. Regional’nyj istoryko-memuarnyj zbirnyk, pp. 597—602). N’iu-Jork; Paryzh; Sydnej; Toronto [in Ukrainian].
Burachyns’ka, L. (1986). Narodna nosha Nadsiannia. In Ukrains’kyj Arkhiv. (Vol. XLII: Yaroslavschyna i Zasiannia 1031—1947. Istorychno-memuarnyj zbirnyk, pp. 293—295). N’iu-Jork; Paryzh; Sydnej; Toronto [in Ukrainian].
Hnatiuk, V. (zibrav), Rozdol’s’kyj, O. Haivky (mel’odii skhopyv na fonohraf) & Kolessa, Fil. (spysav). (1909). In Materiialy do ukrains’koi etnol’ogii. (Vol. XII). L’viv [in Ukrainian].
Franko, I. (zibrav, uporiadkuvav i poiasnyv). (2006). Halyts’ko-rus’ki narodni prypovidky: u 3-kh t. (Vol. I: A — Dity). L’viv, [in Ukrainian].
Franko, I. (zibrav, uporiadkuvav i poiasnyv). (2006). Halyts’ko-rus’ki narodni prypovidky: u 3-kh t. (Vol. II: Dity — P’iat’). L’viv [in Ukrainian].
Franko, I. (zibrav, uporiadkuvav i poiasnyv). (2007). Halyts’ko-rus’ki narodni prypovidky: u 3-kh t. (Vol. III: Rabunok — Yachmin’). L’viv [in Ukrainian].
Herus, L. (2004). Ukrains’ka narodna ihrashka. L’viv [in Ukrainian].
Herus, L. (2007). Ukrains’ka narodna ihrashka — ukrainian folk toy. Kyiv [in Ukrainian].
Herus, L. (1995). Yavorivs’ka narodna ihrashka: istoriia rozvytku ta suchasni problemy promyslu. In Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka. (Vol. CCXXX: Pratsi Sektsii etnohrafii ta fol’klorystyky, pp. 176—189). L’viv [in Ukrainian].
Herus, L.M. (1997). Ukrains’ka narodna ihrashka kintsia XIX — pershoi polovyny XX st. (istoriia, typolohiia, khudozhni osoblyvosti): avtoref. dys. … kand. mystetstvoznavstva. L’viv [in Ukrainian].
Hlushko, M. (2014). Dopomizhni hospodars’ki zaniattia naselennia Starosambirschyny. Narodoznavchi zoshyty, 2, pp. 229—235 [in Ukrainian].
Hlushko, M. (2017). Nadsiannia: lokalizatsiia ta mezhi etnohrafichnoho rajonu. In Fortetsia: zbirnyk zapovidnyka «Tustan’». (Kn. III). L’viv [in Ukrainian].
Hlushko, M. (2013). Pidhir’ia — okrema etnohrafichna odynytsia Ukrainy?. Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seriia istorychna, 48, pp. 299—318 [in Ukrainian].
Hlushko, M. (2011). Pol’ovi etnohrafichni materialy z Nadsiannia (Iz zapysiv 13 lypnia 2006 r. u seli Vorobliachyn Yavorivs’koho rajonu L’vivs’koi oblasti). Dzherela do ukrains’koi etnolohii: materialy pol’ovykh doslidzhen’, 1, pp. 94—118 [in Ukrainian].
Hnatiuk, V. (1914). Peredne slovo. In Etnografichnyj zbirnyk. (Vol. XXXV, pp. III—XIV). L’viv [in Ukrainian].
Huzij, R. (2001). «Mechu balyts’ mezhy hortsi, abys rodyla khloptsi!» (Dekil’ka frahmentiv tradytsijnoi vesil’noi obriadovosti na Starosambirschyni). Starosambirschyna. Al’manakh, pp. 97—102 [in Ukrainian].
Danyliuk, A.H. (1984). Ukrains’ka narodna arkhitektura na kraievij vystavtsi u L’vovi 1894 roku. Narodna tvorchist’ ta etnohrafiia, 1, pp. 50—52 [in Ukrainian].
Derzhavnyj muzej etnohrafii ta khudozhn’oho promyslu AN URSR. Al’bom. (1974). Kyiv [in Ukrainian].
Derzhavnyj muzej etnohrafii ta khudozhn’oho promyslu AN URSR. Al’bom. (1976). Kyiv [in Ukrainian].
Dmytrasevych, T. & Yaremchuk-Pet’ovka, O. (Ed., uporiad.), Khom’iaka, M. (prym.), Khom’iaka, M. (peredm.), Yaremchuk-Pet’ovky, O., Shusta, R., Nakhlika, Ye. & Pelekh, M. (2016). Blahoslovliaiu vyshens’ki stezhyny… tvory. (Vol. I). Sudova Vyshnia; L’viv [in Ukrainian].
Zakharchuk, R.V. (1977). Narodnoe dekoratyvnoe yskusstvo Yavorovschyny: avtoref. dys. … kand. yskusstvovedenyia. Moskva [in Ukrainian].
Zakharchuk-Chuhaj, R. (1972). Mystetstvo Yavorivschyny. Narodna tvorchist’ ta etnohrafiia, 3, pp. 104—105 [in Ukrainian].
Zakharchuk-Chuhaj, R. (1976). Narodne mystetstvo Yavorivschyny. Obrazotvorche mystetstvo, 4, pp. 26—27 [in Ukrainian].
Zaharchuk-Chugaj, R.V. (1985). Torzhestvo narodnyh masterov Javorovshhiny. In Narodnye mastera: Tradicii, shkoly. (Vol. 1, pp. 218—225). Moskva [in Russian].
Zakharchuk-Chuhaj, R.V. (1988). Ukrains’ka narodna vyshyvka. Zakhidni oblasti URSR. Kyiv [in Ukrainian].
Zakharchuk-Chuhaj, R.V. (1979). Khudozhnie pletinnia z lozy, rohozy j solomy na Yavorivschyni. In Narodni khudozhni promysly Ukrainy. Zb nauk. prats’. Kyiv [in Ukrainian].
Zakharchuk-Chuhaj, R.V. (1975). Khudozhni osoblyvosti iavorivs’koi vyshyvky. In Materialy z etnohrafii ta mystetstvoznavstva. Kyiv [in Ukrainian].
Zdoroveha, N.I. (1974). Narysy narodnoi vesil’noi obriadovosti na Ukraini. Kyiv [in Ukrainian].
Kyrchiv, R.F. (1990). Etnohrafichno-fol’klorystychna diial’nist’ «Rus’koi trijtsi». Kyiv [in Ukrainian].
Volodymyr Hnatiuk (zibrav). (1914). Koliadky i schedrivky. (Vol. I) In Etnografichnyj zbirnyk. (Vol. XXXV.—XXXIV). L’viv [in Ukrainian].
Volodymyr Hnatiuk (zibrav). (1914). Koliadky i schedrivky. (Vol. II). In Etnografichnyj zbirnyk. (Vol. XXXVI. — XV). L’viv [in Ukrainian].
Kosyk, N. & Bil’s’ka, L. (2014). Yavorivs’ka zabavka. Novoiavorivs’k [in Ukrainian].
Kostyk, O. & Huk D. (Ed.). (2003). Torky. Selo z-nad Sianu. Peremyshl’ [in Ukrainian].
Krvavych, D.P. & Stel’maschuk H.H. (1988). Ukrains’kyj narodnyj odiah XVII — pochatku XIX st. v akvareliakh Yu. Hlohovs’koho. Kyiv [in Ukrainian].
Kutel’makh, K. (2001). Mandrivka vhlyb vikiv (Pradavni elementy v zymovij obriadovosti). Starosambirschyna. Al’manakh, pp. 87—95. L’viv [in Ukrainian].
Kucher, R.V. (1992). Naukove tovarystvo imeni T. Shevchenka: Dva iuvilei. Kyiv [in Ukrainian].
Lev, V. (1984). Narodna odezha v Yavorivschyni z-pered Pershoi svitovoi vijny. In Ukrains’kyj Arkhiv (Vol. XXXVII: Yavorivschyna i Krakovechchyna. Regional’nyj istoryko-memuarnyj zbirnyk, pp. 589—596). N’iu-Jork; Paryzh; Sydnej; Toronto [in Ukrainian].
Lozyns’kyj, J.I. & Kyrchiv R.F. (oprats. tekstu, uporiadk. i vstup. stattia). (1992). Ukrains’ke vesillia. Kyiv [in Ukrainian].
Lozyn’skyj, I. (1860). Halahivka. In Zoria halyts’kaia iako al’bum na hod 1860. L’vov [in Ukrainian].
Lozovs’kyj, M. (1989). Selo Lazy. In Zbirnyk istorychnykh, arkheolohichnykh, etnohrafichnykh narysiv ta spohadiv pro selo Lazy na Yaroslavschyni v Zakhidnij Ukraini. (Ukrains’kyj arkhiv. Vol. 51). Toronto; N’iu-Jork; Paryzh; Sydnej [in Ukrainian].
Lun’o, Ye. (2009). Kozats’ki pisni z Nadsiannia: pytannia henezy i dynamiky rozvytku. Mifolohiia i fol’klor, 1 (2), 22—28 [in Ukrainian].
Lun’o, Ye. (2005). Narodnyj litopys povstans’koi Yavorivschyny. In Yavorivschyna u povstans’kij borot’bi. Rozpovidi uchasnykiv ta ochevydtsiv (Vol. 1: Nakonechne Pershe. Nakonechne Druhe, pp. 2—18). L’viv [in Ukrainian].
Lun’o, Ye. (2003). Prosvitians’ki khory Nadsiannia — populiaryzatory ukrains’kykh narodnykh pisen’. In Peremyshl’ i Peremys’ka zemlia protiahom vikiv: Zbirnyk nauk. prats’ ta materialiv Mizhnarodnoi nauk. konferentsii, Peremyshl’, 11—13 kvitnia 2002 r. ([Vyp.] 3: Instytutsii, pp. 388—399). L’viv [in Ukrainian].
Lun’o, Ye. (2007). Rekruts’ki ta zhovnirs’ki pisni Nadsiannia. Narodoznavchi zoshyty, 5—6, 496—503 [in Ukrainian].
Lun’o, Ye. (2007). Ryndzivky. In Mala entsyklopediia ukrains’koho narodoznavstva. L’viv [in Ukrainian].
Lun’o, Ye. (1993). Ryndzivky. Narodna tvorchist’ ta etnohrafiia, 3, 47—53 [in Ukrainian].
L[un’o], Ye. (2008). Ryndzivky (rantsivky). In M. Chornopyskyj (Ed.), Ukrains’ka fol’klorystyka. Slovnyk-dovidnyk (pp. 323—324). Ternopil’ [in Ukrainian].
Lun’o, Ye. (1991). Ryndzivky Yavorivschyny — riznovyd obriadovoi poezii. In Fol’klor u dukhovnomu zhytti ukrains’koho narodu: Tezy rehional’nykh naukovykh chytan’ 24—25 sichnia 1991 r. (pp. 58—60). L’viv [in Ukrainian].
Lun’o, Ye. (2001). Suchasni narodni spivtsi Yavorivs’koho Nadsiannia. In Naukovi zapysky (Vol. 5—6, pp. 116—121). Ivano-Frankivs’k: Ivano-Frankivs’kyj kraieznavchyj muzej [in Ukrainian].
Lun’o, Ye.A. (1993). Obriadovo-zvychaievyj fol’klor Yavorivschyny: avtoref. dys. … kand. filol. nauk. Kyiv [in Ukrainian].
Lun’o, Ye.A. (2010). Chumats’ki pisni Nadsiannia u fol’klorno-kraieznavchomu aspekti. Visnyk L’vivs’koho instytutu ekonomiky i turyzmu, 5, 211—218 [in Ukrainian].
Makovej, O. (1895). Zvychai, obriady i poviria s’viatochni v misti Yavorovi In Pravda. Visnyk polityky, nauky i pys’menstva (Vol. XXIV. Vyp. LXXII, pp. 50—55; Vol. XXV. Vyp. LXXVII, pp. 209—215; Vyp. LXXVIII, pp. 250—253; Vyp. LXXIX, pp. 286—289) [in Ukrainian].
Matejko, K.I. (1959). Narodna keramika zakhidnykh oblastej Ukrains’koi RSR XIX—XX st. (Istoryko-etnohrafichne doslidzhennia). Kyiv [in Ukrainian].
Matejko, K.I. (1977). Ukrains’kyj narodnyj odiah. Kyiv [in Ukrainian].
Muzej etnohrafii ta khudozhn’oho promyslu Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy: Putivnyk. (1996). L’viv [in Ukrainian].
Musianovych, A. (1912). Pokhoronni zvychai j obriady v seli Vizhomly, Yavorivs’koho povita. In Etnografichnyj zbirnyk (Vol. XXXI—XXXII, pp. 379—384). L’viv [in Ukrainian].
Nykorak, O. (2001). Tkatstvo. In Starosambirschyna. Al’manakh (pp. 68—74). L’viv [in Ukrainian].
Pavliuk, S. & Chmelyk, R. (2005). Skarby Muzeiu etnohrafii ta khudozhn’oho promyslu Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy. L’viv [in Ukrainian].
Pakholok, I. (2009). Zbir i vykorystannia zelenosviats’koho zillia na Polissi ta Nadsianni. In Materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh naukovtsiv «Volyn’ ochyma studentiv ta aspirantiv» (pp. 71—72) (Luts’k, 13—14 travnia 2009 r). Luts’k [in Ukrainian].
Pakholok, I. (2006). Tradytsijni zvychai ta obriady Zelenykh sviat: zakhidnopolis’ki i nadsians’ki paraleli (Za pol’ovymy materialamy Kamin’-Kashyrs’koho r-nu Volyns’koi obl. ta Mostys’koho r-nu L’vivs’koi obl.). Narodoznavchi zoshyty, 3—4, 446—450 [in Ukrainian].
Radovych, R. (1998). Budivli dlia zberihannia produktiv khliborobstva na L’vivschyni (druha pol. XIX — poch. XX st.) In Naukovi zapysky (Vol. I, pp. 21—33). L’viv: Muzej narodnoi arkhitektury ta pobutu u L’vovi [in Ukrainian].
Radovych, R. (2015). Narodna arkhitektura Starosambirschyny XIX — pershoi polovyny XX st. (Zhytlovo-hospodars’kyj kompleks). Kyiv [in Ukrainian].
Radovych, R. (1999). Osoblyvosti opaliuval’noi systemy zhytla pivnichno-zakhidnoi cha-styny Skhidnoi Halychyny ta pivdennoho zakhodu Volyni (II pol. XIX — poch. XX st.). Narodoznavchi zoshyty, 2, 224—231 [in Ukrainian].
Radovych, R. (2005). Tymchasove zhytlo ukraintsiv. Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seriia istorychna, 39—40, 486—526 [in Ukrainian].
Radovych, R. (1995). Tradytsijne sil’s’ke zhytlo na Opilli druhoi polovyny XIX — pochatku XX stolit’. In Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka. (Vol. CCXXX: Pratsi Sektsii etnohrafii ta fol’klorystyky, pp. 79—106). L’viv [in Ukrainian].
Radovych, R. (2003). «Khata v khati», abo zhytlo z dakhom na prystinnykh stovpakh. Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seriia istorychna, 38, 705—726 [in Ukrainian].
Radovych, R. (2001). Khata z dakhom na prystinnykh stovpakh (za materialamy Starosambirs’koho rajonu). Narodoznavchi zoshyty, 3, 539—542 [in Ukrainian].
Radovych, R.B. (2007). Tradytsijne zhytlovo-hospodars’ke budivnytstvo ukraintsiv piv-nichno-zakhidnoi Halychyny i pivdenno-zakhidnoi Volyni druhoi polovyny XIX — po-chatku XX st.: Etnichni rysy i lokal’na spetsyfika: avtoref. dys. … kand. ist. nauk. L’viv
Bilets’kyj, O.I. (vst. stattia). (1972). Rusalka Dnistrova / fotokopiia z vydannia 1837 r. Kyiv [in Ukrainian].
Sahan, I. (1995). Kraieznavchi opovidi. Mostys’ka [in Ukrainian].
Sahan. I. (1994). Mostyschyna: kraieznavchi rozmaitosti. Mostys’ka [in Ukrainian].
Sydorovych, S.J. (1979). Khudozhnia tkanyna zakhidnykh oblastej URSR. Kyiv [in Ukrainian].
Silets’kyj, R. (2010). Vybir «chystoho» mistsia dlia budivnytstva v ukraintsiv (povir’ia, prykmety, zaborony). In Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka. (Vol. CCLIX: Pratsi Sektsii etnohrafii i fol’klorystyky, pp. 7—32). L’viv [in Ukrainian].
Silets’kyj, R. (2001). Zvychai ta obriady, pov’iazani z budivnytstvom khaty na Starosambirschyni. In Starosambirschyna. Al’manakh (pp. 57—62). L’viv [in Ukrainian].
Silets’kyj, R. (2003). Majster-budivel’nyk u zvychaiakh ta povir’iakh ukraintsiv. Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seriia istorychna, 38, 523—542 [in Ukrainian].
Silets’kyj, R. (2011). Tradytsijna budivel’na obriadovist’ ukraintsiv. L’viv [in Ukrainian].
Silets’kyj, R. (2008). Tradytsijne selians’ke zhytlo ukraintsiv Halychyny XIX — pochatku XX st. In Halychyna: etnichna istoriia. Tematychnyj zb. st. (pp. 81—103). L’viv [in Ukrainian].
Silets’kyj, R. (2000). Tradytsijni vorozhinnia pro mistse dlia zhytla v ukraintsiv. Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seriia istorychna, 35—36, 426—440 [in Ukrainian].
Tarnavs’kyj, R. (2012). Toloka pid chas budivnytstva v hromads’komu pobuti ukrain-s’kykh selian (druha polovyna XIX — persha polovyna XX st.). Narodoznavchi zoshyty, 6, 995—1009 [in Ukrainian].
Tarnavs’kyj, R. (2016). Toloka pid chas budivnytstva: zakarpats’-ko-nadsians’ko-volyns’ki paraleli (za materialamy ekspedytsij 2010 r.). In Naukovyj zbirnyk Zakarpats’koho muzeiu narodnoi arkhitektury ta pobutu. (Vol. 3: Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Doslidzhennia, zberezhennia, vidtvorennia ta populiaryzatsiia kul’turnoi spadschyny», pp. 327—331 (Uzhhorod, 26—27 chervnia 2015 r.). Uzhhorod [in Ukrainian].
Franko, I. (1983). Peredmova do pershoho tomu (vydannia «Halyts’ko-rus’ki narodni prypovidky». L’viv, 1905). In Franko I. Zibrannia tvoriv: u 50 ty t. (Vol. 38: Literaturno-krytychni pratsi (1896—1911), pp. 294—316). Kyiv [in Ukrainian].
Franko, I. (1983). Peredmova do druhoho tomu (vydannia «Halyts’ko-rus’ki narodni prypovidky». L’viv, 1908) In Franko I. Zibrannia tvoriv: u 50 ty t. (Vol. 38: Literaturno-krytychni pratsi (1896—1911), pp. 317—322). Kyiv [in Ukrainian].
Franko, I. (1983). Peredmova do tret’oho tomu (vydannia «Halyts’ko-rus’ki narodni prypovidky». L’viv, 1910) In Franko I. Zibrannia tvoriv: u 50 ty t. (Vol. 38: Literaturno-krytychni pratsi (1896—1911), pp. 323—328). Kyiv [in Ukrainian].
Franko, I. (1976). Rus’ko-ukrains’kyj teatr (Istorychni obrysy). In Franko I. Zibrannia tvoriv: u 50-ty t. (Vol. 29: Literaturno-kry-tychni pratsi (1893—1895), pp. 293—336). Kyiv [in Ukrainian].
Khomchak, L. (2009). Nazvy uchasnykiv rodyl’noho obriadu na Nadsianni. In Dialektolohichni studii. 8: Hovory pivdenno-zakhidnoho narichchia (pp. 36—55). L’viv [in Ukrainian].
Khomchak, L. (2009). Materialy do etnolinhvistychnoho slovnyka rodynnoi obriadovosti Nadsiannia: rodyl’nyj obriad. In Dialektolohichni studii. 8: Hovory pivdenno-zakhidnoho narichchia (pp. 199—237). L’viv [in Ukrainian].
Khomchak, L.M. (2012). Leksyka rodynnoi obriadovosti nadsians’kykh hovirok: avtoreferat dys. … kand. filol. nauk. L’viv [in Ukrainian].
Chuhaj, R.V. (1979). Narodne dekoratyvne mystetstvo Yavorivschyny. Kyiv [in Ukrainian].
Shahala & Barbara ta Dik Shrajver (Eds). (2002). Rozpovidi ta iliustratsii pro zhyttia na seli v Zakhidnij Ukraini. [L’viv] [in Ukrainian].
Shahala, V. & Palamar, I. (uporiad.). (2010). Vybrane. L’viv [in Ukrainian].
Shelemekh, V. (2009). Nazvy obriadovykh strav u nadsians’kykh hovirkakh Yavorivschyny. In Dialektolohichni studii. 8: Hovory pivdenno-zakhidnoho narichchia (pp. 95—102). L’viv [in Ukrainian].
Shelemekh, V. (2009). Dialektni teksty pro stravy z Nadsiannia. In Dialektolohichni studii. 8: Hovory pivdenno-zakhidnoho narichchia (pp. 315—332). L’viv [in Ukrainian].
Boguslaw Linette (Ed.). (1991). Dziła wszystkie Oskara Kolberga: Informator wydawniczy. Poznań [in Polish].
Fаlkiewicz, K. (1896). Monografia powiatu Gródeckiego. Gródek [in Polish].
Herus, L. (1996). Zabawki z Jaworowa na tle tradycji zabawkarstwa w Ewropie. Konteksty: Polska Sztuka Ludowa, 3—4, 108—110 [in Polish].
Katałog działu etnograficznego Powszechnej Wystawy krajowej we Lwowie 1894. (1894). Lwów [in Polish].
Kolberg, O. (1964). Dziła wszystkie. (Vol. 35: Przemyskie). Wrocław; Poznań [in Polish].
Webersfeld, E. (1909). Jawуrów (monografia historyczna, etnograficzna i statystyczna). Lwów [in Polish].

Read»

Our authors
Wax candle as ukrainian Christmas and epiphany ritualistic text
For the first time in native ethnology the article has brought some results of special study in sign functionality of a wax candle under the context of Ukrainian Christmas and Epiphany ritualistic text (ritualism of Christmas Eve, New Year, Epiphany Eve and Feast of Epiphany). The study has stated extremely high semiotic position of a wax candle as projection of Sun, mediator between the spheres of sacral and prophane elements, symbolic analogue of human existence, apotropy, cultural symbol re-establishing borders of acculturated space.
Read »

Maternity ritualism by volhynians in publications of the second half XIX to the early XXI cc.
In the article have been considered some basic landmarks for fixing and publication of ethnographic materials on the maternity rites of Volhynia with analytical study in ritual elements, their kinds and territories of origin. The article has also raised a problem of gaps in studies of maternity rites of Ukrainian historio-ethnographic Volhynia.
Read »

Daily bread baking of ukrainians in the south-western ethnographical region at the late XIX to early XXI cc.
The paper has dealt with analytic study in prescriptions, signs, customs, methods, ways of selection, procurement and some peculiarities in usage of subsidiary means — water, firewood and leaves in bread baking. The final aim of the mentioned actions had been (and still is) selection of the means and ingredients fit, by their characteristics, for the backing of bread. The paper has demonstrated dependence of bread backing subsi­diary means criteria from the folk nutritional standards and world outlook stereotypes as well as from regional social and economic, natural and geographical factors and peculiarities of material culture.
Read »

On field exploration of russian and belarusian ethnologists and etnolinguists in Ukrainian Polisia 1945—1980s
In the study based on a wide range of literary materials have been comprehensively characterised field research in Polisia of Ukraine, performed by Russian and Belarusian ethnologists during 1945—1980s as well as Moscow ethnolinguists and other researchers from ethnologic centres of Russia, Ukraine and Belarus in the course of realization of Ethnolinguistic Atlas of Polisia program. Particular attention has been paid to geography, methods, themes and research results of scientific projects.
Read »