Archive

« 2017. #3 (135)

The Ethnology Notebooks. 2017, 3 (135), 531–540

UDK 930-051М.Грушевський:39(=161.2):728(477.46-22)

https://doi.org/10.15407/nz2017.03.531

LITTLEKNOWN RESEARCH BY MARKO HRUSHEVSKY

Hlushko Mykhailo Stepanovich, PHD in History, professor

at the Department of Ethnology,

The Ivan Franko National University in Lviv,

1 Universytetska Str., 79000, Lviv, Ukraine.

Contacts: Tel. (032) 2394540; e-mail: kaf.etnolog.lnu@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3520-8891

Abstract. This article is dedicated to a littleknown ethnographic research done by Marko Hrushevsky called «From peasants’ life in Chyhyryn» what deals with customs, rituals, beliefs, superstitions and sorcery connected with new house construction and moving into it. The author provides assessment of the scientific value and place of this research in general system of Ukrainian ethnology in late XIX — early XX centuries. Rare ethnographical data are analyzed in the article, for instance how to define a «pure» place for construction on the basis of dreams, elderly women’s efforts to build traditional Ukrainian wattle and daub stove and others.

Keywords: ethnology, Marco Hrushevskyi, Dnieper Ukraine, folk building, customs, rituals, beliefs, superstitions.

Received 30.03.2017

REFERENCES

Tsentral’nyj derzhavnyj istorychnyj arkhiv Ukrainy u m. L’vovi (dali –TsDIA Ukrainy u m. L’vovi). F. 309. Op. 1. Spr. 33 [in Ukrainian].
TsDIA Ukrainy u m. L’vovi. F. 309. Op. 1. Spr. 371 [in Ukrainian]..
TsDIA Ukrainy u m. L’vovi. F. 309. Op. 1. Spr. 372 [in Ukrainian]..
TsDIA Ukrainy u m. L’vovi. F. 309. Op. 1.Spr. 374 [in Ukrainian]..
Boriak, O. (2014). Pratsia Marka Hrushevs’koho «Dytyna v zvychaiakh i viruvanniakh ukrains’koho naroda» v konteksti ievropejs’kykh doslidzhen’. Postat’ Marka Hrushevs’koho na zlami epokh: istorykokul’turolohichni vizii. Zb. nauk. prats’. Kyiv. S. 179–185 [in Ukrainian].
Hlushko, M. (2012). Spivpratsia Vasylia Domanyts’koho z naukovym tovarystvom imeni Shevchenka u L’vovi. Visnyk l’vivs’koho universytetu. Seriia istorychna. L’viv. Vyp. 47. S. 6–16 [in Ukrainian].
Hrebin’, I. (1999). Domivka v systemi zvychaiv ta uiavlen’. Ukraintsi: Istorykoetnohrafichna monohrafiia (u dvokh knyhakh). Opishne. Kn. 2. S. 57–64 [in Ukrainian].
Hrinchenko, B. (1997). Slovar’ ukrains’koi movy : u 4 t. Kyiv. (t. 3) [in Ukrainian].
Hrushevs’kyj, M. (2001). Dytyna u zvychaiakh i viruvanniakh ukrains’koho narodu. Vstup, red., uporiad. Ya. Levchuk. Kyiv [in Ukrainian].
Hrushevs’kyj, M. (2006). Dytyna v zvychaiakh i viruvanniakh ukrains’koho narodu. Uporiad. tekstu i avtor peredmovy Ya. Levchuk. Kyiv [in Ukrainian].
Hrushevs’kyj, M. (2011). Dytyna u zvychaiakh i viruvanniakh ukrains’koho narodu. Uporiad. tekstu i avtor peredmovy Ya. Levchuk. Kyiv. (2-he vyd., ster.) [in Ukrainian].
H[rushevs’kyj], M. (1904). Dytiachy zabavky ta hry usiaky. Zybrany po Chyhyrynschyne kyyvs’koy huberny. Kievskaia staryna. Hod. 23. T. LXXXVI. Yiul’–avhust. S. 51–105 [in Belorussian].
H[rushevs’kyj], M. (1914). Z zhytia selian na Chyhyrynschyni. Ukrains’kyj etnohrafichnyj zbirnyk. Kyiv, 1914. T. 1. S. 29–51 [in Ukrainian].
Hrushevs’kyj, M. (2002). Z zhyttia selian na Chyhyrynschyni. Prym. M. Kucherenka. Pam’iatky Ukrainy: istoriia i kul’tura. № 2.S. 127–135 [in Ukrainian].
Gura, A. (2012). Snovidenie. Slavianskie drevnosti: etnolingvisticheskii slovar. (5 t.). Pod obshchei red. N.I. Tolstogo. Moskva. T. 5: S (Skazka). – Ia (Iashcheritca). S. 90–91 [in Russian].
Gura, A. (2012). Son. Slavianskie drevnosti: etnolingvisticheskii slovar. (5 t.). Pod obshchei red. N.I. Tolstogo. Moskva. T. 5: S (Skazka). – Ia (Iashcheritca). S. 119–122 [in Russian].
Descho z biohrafii Hrushevs’koho Marka Fedorovycha (2014). Koment. M. Kucherenka. Postat’ Marka Hrushevs’koho na zlami epokh: istorykokul’turolohichni vizii. Zb. nauk. prats’. Kyiv. S. 198–206 [in Ukrainian].
Kryms’kyj, A. (2009). Zvenyhorodschyna. Shevchenkova bat’kivschyna z pohliadu etnohrafichnoho ta dialekto-lohichnoho. Vidtvorennia z avtors’koho maketu 1930 r. Ah. Kryms’kyj. Avtor peredm. A. Yu. Chaban. Cherkasy. XVI + 438 + 10 c. [in Ukrainian].
Kuzelia, Z. (1906). Vid vporiadchyka. Materiialy do ukrains’korus’koi etnol’ogii. L’viv. T. VIII. S. I–VI [in Ukrainian].
Kuksa, N. (2014). Kul’turno-prosvitnyts’ka diial’nist’ Marka Hrushevs’koho na Chyhyrynschyni. Postat’ Marka Hrushevs’koho na zlami epokh: istorykokul’turolohichni vizii. Zb. nauk. prats’. Kyiv. S. 129–136 [in Ukrainian].
Kuksa, N. (2013). Tvorcha spadschyna ukrains’koho etnohrafa i fol’klorysta Marka Hrushevs’koho. Materialy do ukrains’koi etnolohii: schorichnyk. Zb. nauk. prats’. Kyiv. Vyp. 12 (15). S. 75–80 [in Ukrainian].
Kucherenko, M. (2002). Marko Hrushevs’kyj: «Ne tut i ne vsi chasy». Pam’iatky Ukrainy: istoriia i kul’tura. № 2.S. 88–107 [in Ukrainian].
Kucherenko, M. (2014). Naukovets’ i hromadianyn. Postat’ Marka Hrushevs’koho na zlami epokh: istorykokul’turolohichni vizii. Zb. nauk. prats’. Kyiv. S. 12–72 [in Ukrainian].
Levchuk, Ya. (2005). «Dytyna v zvychaiakh i viruvanniakh ukrains’koho narodu» M.F. Hrushevs’koho iak iavysche ukrains’koi etnolohii ta fol’klorystyky. Literaturoznavchi studii: zb. nauk. prats’. Kyiv. Vyp. 14. S. 138–142 [in Ukrainian].
Levchuk, Ya. (2014). Pershyj ukrains’kyj doslidnyk tradytsijnoi dytiachoi subkul’tury. Postat’ Marka Hrushevs’koho na zlami epokh: istorykokul’turolohichni vizii. Zb. nauk. prats’. Kyiv. S. 158–178 [in Ukrainian].
Levchuk, Ya. (2006). Pisliamova. Hrushevs’kyj M. Dytyna u zvychaiakh i viruvanniakh ukrains’koho narodu. Kyiv. S. 216–231 [in Ukrainian].
Miloradovich, V. (1991). Zhite-byte lubenskogo krestianina.Ukraintsi: narodni viruvannia, povir’ia, demonolohiia. Kyiv. S. 170–341 [in Russian].
Patsaj, T. (2013). Zenon Kuzelia: zhyttia i narodoznavcha diial’nist’. L’viv [in Ukrainian].
Podoliaka, T. (2010). Vnesok Zenona Kuzeli v pidhotovku do druku materialiv Marka Hrushevs’koho z etnohrafii dytynstva. Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka. L’viv. T. CCLIX: Pratsi Sektsii etnohrafii i fol’klorystyky. S. 306–314 [in Ukrainian].
Radovych, R. (2015). Narodna arkhitektura Starosambirschyny XIX – pershoi polovyny XX st. (Zhytlovo-hospodars’kyj kompleks). Kyiv [in Ukrainian].
Radovych, R. (1999). Osoblyvosti opaliuval’noi systemy zhytla pivnichnozakhidnoi chastyny Skhidnoi Halychyny ta pivdennoho zakhodu Volyni (II pol. XIX – poch. XX st.).. Narodoznavchi zoshyty. № 2. S. 224–231 [in Ukrainian].
Radovych, R. (2015). Polis’ka pich: osoblyvosti sporudzhennia topochnoi kamery.Narodoznavchi zoshyty. № 1. S. 143–160 [in Ukrainian].
Radovych, R. (2014). Polis’ka pich: spetsyfika formuvannia opichchia. Narodoznavchi zoshyty. № 2. S. 270–291 [in Ukrainian].
Svyryda, R. (2008). Tradytsijne zhytlo Shevchenkovoi Zvenyhorodschyny. Na storozhi ukrains’koi narodnoi kul’tury. Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. Kyiv. S. 207–211 [in Ukrainian].
Silets’kyj, R. (2008). Opaliuval’ni prystroi narodnoho zhytla Seredn’oho Polissia (konstruktyvnofunktsional’nyj ta svitohliadnyj aspekty).. Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seriia istorychna. L’viv. Vyp. 43. S. 134–183 [in Ukrainian].
Silets’kyj, R. (2001). Problema typolohii opaliuval’nykh prystroiv starodavn’oho zhytla v Ukraini (konstruktyvnofunktsional’ni osoblyvosti pechi).. Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka. L’viv. T. CCXLII: Pratsi Sektsii etnohrafii i fol’klorystyky. S. 230–247 [in Ukrainian].
Silets’kyj, R. (2011). Tradytsijna budivel’na obriadovist’ ukraintsiv. L’viv [in Ukrainian].
S’omova, K. (2014). Doslidzhennia Marka Hrushevs’koho v tsaryni tradytsijnoi ukrains’koi dytiachoi subkul’tury. Mova, istoriia, kul’tura u linhvokomunikatyvnomu prostori: zb. nauk. prats’. Sumy.Vyp. I. S. 173–177 [in Ukrainian].
Tarnavs’kyj, R. (2012). Toloka pid chas budivnytstva v hromads’komu pobuti ukrains’kykh selian (druha polovyna XIX – persha polovyna XX st.). Narodoznavchi zoshyty. № 6. S. 995–1009 [in Ukrainian].
Uzeneva, E. (1999). Zakladka doma. Slavianskie drevnosti: etnolingvisticheskii slovar (5 t).. Pod obshchei red. N.I. Tolstogo. Moskva. T. 2: D – K (Kroshki).. S. 254–258 [in Russian].
Fajnyk, T. (2007). Zhytlo ta dovkillia: Budivel’ni tradytsii ukraintsiv Karpat. L’viv [in Ukrainian].
Fedaka, P. (2005). Narodne zhytlo ukraintsiv Zakarpattia XVIII–XX stolit’. Uzhhorod [in Ukrainian].
Shevchenko, L. (1926). Zvychai, zviazani z zakladynamy budivli. Pervisne hromadianstvo ta joho perezhytky na Ukraini. Kyiv. Vyp. 1–2. S. 87–95 [in Ukrainian].

Read»

Our authors
Daily bread baking of ukrainians in the south-western ethnographical region at the late XIX to early XXI cc.
The paper has dealt with analytic study in prescriptions, signs, customs, methods, ways of selection, procurement and some peculiarities in usage of subsidiary means — water, firewood and leaves in bread baking. The final aim of the mentioned actions had been (and still is) selection of the means and ingredients fit, by their characteristics, for the backing of bread. The paper has demonstrated dependence of bread backing subsi­diary means criteria from the folk nutritional standards and world outlook stereotypes as well as from regional social and economic, natural and geographical factors and peculiarities of material culture.
Read »

Wax candle as ukrainian Christmas and epiphany ritualistic text
For the first time in native ethnology the article has brought some results of special study in sign functionality of a wax candle under the context of Ukrainian Christmas and Epiphany ritualistic text (ritualism of Christmas Eve, New Year, Epiphany Eve and Feast of Epiphany). The study has stated extremely high semiotic position of a wax candle as projection of Sun, mediator between the spheres of sacral and prophane elements, symbolic analogue of human existence, apotropy, cultural symbol re-establishing borders of acculturated space.
Read »

On bessarabian and moldavian ukrainians in the studies of historical ethnography
The article has thrown some light upon a sum of scientific findings got during XIX to XXI cc. in historio-ethnographic studies of Bessarabia and Moldavian Ukrainians. In the pre­sent paper has been given author’s answer to the problem of lacking progress as for the numerous themes concerning Ukrainians. State and achievements of the research-works in Ukrainians’ material and spiritual culture by the scientists of Moldavia and Ukraine through the years of independence has been exposed.
Read »

Traditional folk clothes of velikobychkovsky hutsuly of XIX — the first half of XX century
In the study based upon numerous field materials, literature sources as well as ethnographic, historio-cultural and regional museum collections has been performed complex analysis in traditional folk clothes by Hutzul population of Velyky Bychkiv village in Transcarpathian region. Detailed descriptions of femi­nine and masculine clothing complexes of the mentioned area have been presented. In characterizing of those main attention has been paid to the detail of cut in separate components of dress; cut of feminine shirt has been added as an illustration.
Read »