Archive

« 2018. #5 (143)

The Ethnology Notebooks, 2018, № 5 (143), 1039—1061

UDK 7.072.2(092) Никорак О.

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1039

Received  16.07.2018

WORK FOR THE BENEFIT OF THE UKRAINIAN ART HISTORY (To the anniversary of Olena Ivanivna Nykorak)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9719-4432

Shpak Oksana,  Candidate of Sciences in Art Studies,

Senior Researcher

Folk Art Department

of the Institute of Ethnology

of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Svobody Avenue 15,  79000, Lviv, Ukraine.

Contacts: e-mail: shpak.oksana@gmail.com

Abstrakt. Life and creative career of the Doctor of Arts, Professor Olena Ivanivna Nykorak, a well­known scientist, ethnologist and art historian, artist and teacher, leading researcher of the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine, is highlighted. The most important events are chronologically traced, and the main directions of scientific activity of the scientist are defined: theory and history of decorative art, in particular traditional weaving, sheep wool rug making, carpet weaving, embroidery and other kinds.

Keywords: art history, ethnography, Ukrainian folk art, traditional culture, art weaving, monograph, Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Museum of Ethnography and Arts and Crafts, Hutsulshchyna.

REFERENCES

Atamaniuk, Yu. (2008). Zaliublena v mystetstvo i nauku. Chas i podii, 25, 19.06 [in Ukrainian].
Bondar, A. (2005, 37 (565), 24 veresnia ). Vidznaky dvanadtsiatoho forumu vydavtsiv u L’vovi. Dzerkalo tyzhnia [in Ukrainian].
Nykorak, O. I. (Ed.). (2011). Hanna Vintoniak . Al’bom. L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Herus, L. (2017). Viddil narodnoho mystetstva : 25-littia diial’nosti. The Ethnology Notebooks, 5 (137), 1003—1018 [in Ukrainian].
Holubets, H.V. (2015). Profesijne dekoratyvno-uzhytkove mystetstvo v muzejnykh kolektsiiakh L’vova (1950—1990-ti rr.). L’viv: Kolir-Pro [in Ukrainian].
Horyn’, H.J., Nykorak, O.I. (Ed.). (2016). Narodni shkiriani vyroby ukraintsiv. Vytoky, stanovlennia i rozvytok tradytsij. L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Pozhodzhuk, D., Tkachuk, Ya., Nykorak, O., Zakharchuk-Chuhaj, R., Susak K., & Nykorak O. (Eds.). (2010). Hutsul’s’ka vyshyvka z kolektsii Natsional’noho muzeiu narodnoho mystetstva Hutsul’schyny ta Pokuttia imeni J. Kobryns’koho : monohrafiia. Kyiv: Rodovid [in Ukrainian].
Dutka R. (2005). Ukrains’ka narodna tkanyna. Mystetstvoznavstvo’05 : naukovyj zbirnyk ( p . 208). L’viv: SKIM; Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy. Rets. na kn.: Nykorak, O.I. (2004). Ukrains’ka narodna tkanyna XIX—XX st. : Typolohiia, lokalizatsiia, khudozhni osoblyvosti. Part I. Inter’ierni tkanyny (za materialamy zakhidnykh oblastej Ukrainy). L’viv [in Ukrainian].
Kara-Vasyl’ieva, T. (2007). Ukrains’ka narodna tkanyna. Narodne mystetstvo, 1—2, 80. Rets. na kn.: Nykorak, O.I. (2004). Ukrains’ka narodna tkanyna XIX—XX st. : Typolohiia, lokalizatsiia, khudozhni osoblyvosti. Part I. Inter’ierni tkanyny (za materialamy zakhidnykh oblastej Ukrainy). [in Ukrainian].
Nykorak, O. (2007). (Hasla) Berdo, besahy, vereta, vereteno, verstat tkats’kyj ta in. (vs’oho 33 hasla i 17 personalij). In S., Pavliuk (Ed.). Mala entsyklopediia ukrains’koho narodoznavstva (pp. 56—57, 79—80, 80—81, 112—113, 222, 268—270, 291, 301—302, 308—309). L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Nykorak, O. (2006). Hryshyn Volodymyr Stepanovych. In Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy (Vol. 6, pp. 494—495). Kyiv: Koordynatsijne biuro ESU NAN Ukrainy [in Ukranian].
Nykorak, O.I. (2016). Deiaki hrani talantu vchenoi. In Horyn’, H. J. Narodni shkiriani vyroby ukraintsiv. Vytoky, stanovlennia i rozvytok tradytsij. L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Nykorak, O. (2010). Zvychaievo-obriadova funktsiia hutsul’s’koi vyshyvky. In O., Nykorak (Ed.). Hutsul ‘ s ‘ ka vyshyvka z kolektsii Natsional ‘ noho muzeiu narodnoho mystetstva Hutsul ‘ schyny ta Pokuttia imeni J Kobryns ‘ koho : monohrafiia (pp. 89—122). Kyiv: Rodovid [in Ukrainian].
Nykorak, O. (2001). Z istorii rozvytku tkatstva Hutsul’schyny (kin. XIX—XX st.). In M., Domashevs’kyj (Ed.). Istoriia Hutsul’schyny (Vol. 6, pp. 262—296). L’viv: Lohos [in Ukrainian].
Nykorak, O.I. (1986). Kylymy. In R.V., Zakharchuk-Chuhaj (Ed.). Narodni khudozhni promysly URSR. Dovidnyk (pp. 32—40). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Nykorak, O.I. (1986). Oseredky narodnykh khudozhnikh promysliv URSR: Zakarpats’ka obl. In R.V. Zakharchuk-Chuhaj (Ed.). Narodni khudozhni promysly URSR. Dovidnyk (pp. 108—112). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Nykorak, O.I. (1986). Oseredky narodnykh khudozhnikh promysliv URSR: Ivano-Frankivs’ka obl. In R. V., Zakharchuk-Chuhaj (Ed.). Narodni khudozhni promysly URSR. Dovidnyk (pp. 112—116). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Nykorak, O.I. (1986). Oseredky narodnykh khudozhnikh promysliv URSR: Chernivets’ka obl. In R. V. Zakharchuk-Chuhaj (Ed.). Narodni khudozhni promysly URSR. Dovidnyk (pp. 136—138). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Nykorak, O. (2001). Rol’ i znachennia tradytsijnoi tkanyny v inter’ieri hutsul’s’koi tserkvy. In M., Domashevs’kyj (Ed.), Istoriia Hutsul’schyny (Vol. 6, pp. 574—583). L’viv: Lohos [in Ukrainian].
Nykorak, O.I. (1988). Suchasni khudozhni tkanyny Ukrains’kykh Karpat. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Nykorak, O. (2006). Tkanyny ukraintsiv Karpat. In S., Pavliuk (Ed.). Etnohenez ta etnichna istoriia naselennia Ukrains’kykh Karpat (Vol. 2, pp. 668—693). L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Nykorak, O. (2004). Tkatstvo. In S., Pavliuk (Ed.). Ukrains’ke narodoznavstvo: Navch. posib. (pp. 40—51). Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
Nykorak, O.I. (2004). Ukrains’ka narodna tkanyna ХІХ — ХХ st. Typolohiia, lokalizatsiia, khudozhni osoblyvosti. Part I. Inter’ierni tkanyny (za materialamy zakhidnykh oblastej Ukrainy). L’viv: Natsional’na Akademiia nauk Ukrainy ; Instytut narodoznavstva [in Ukrainian].
Nykorak, O.I. (1989). Khudozhestvennoe tkachestvo. In Yu.H., Hoshko (Ed.). Ukrainskye Karpaty: Kul’tura (pp. 157—161). Kyev: Naukova dumka [in Russian].
Nykorak, O.I. (1987). Khudozhnie tkatstvo. In Yu.H., Hoshko (Ed.). Hutsul’schyna: Istoryko-etnohrafichne doslidzhennia (pp. 364—379). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Nykorak, O.I. (2002). Khudozhnie tkatstvo. In Lemkivschyna (Vol. 2, pp. 242—255). L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Nykorak, O.I. (1986). Khudozhni tkanyny. In R.V., Zakharchuk-Chuhaj (Ed.), Narodni khudozhni promysly URSR. Dovidnyk (pp. 20—31). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Sapeliak, O. (2006). Tsilisnyj pohliad na fenomen tradytsijnoho tkatstva. The Ethnology Notebooks, 1—2, 293—295. Rets. na kn.: Nykorak, O.I. (2004). Ukrains’ka narodna tkanyna XIX—XX st. : Typolohiia, lokalizatsiia, khudozhni osoblyvosti. Part I. Inter’ierni tkanyny (za materialamy zakhidnykh oblastej Ukrainy) [in Ukrainian].
Sapeliak, O. (2006). Rets. na kn.: Nykorak, O.I. (2004). Ukrains’ka narodna tkanyna XIX—XX st.: Typolohiia, lokalizatsiia, khudozhni osoblyvosti. Part I. Inter’ierni tkanyny (za materialamy zakhidnykh oblastej Ukrainy). L’viv. In Naukovi zapysky (Vol. 9—10, pp. 113—115). Ivano-Frankivs’k: Lileia-NV [in Ukrainian].
Stel’maschuk, H. (2005). Rets. na kn.: Nykorak, O.I. (2004). Ukrains’ka narodna tkanyna XIX—XX st. : Typolohiia, lokalizatsiia, khudozhni osoblyvosti. Part I. Inter’ierni tkanyny (za materialamy zakhidnykh oblastej Ukrainy). L’viv. In Visnyk L’vivs’koi natsional’noi akademii mystetstv, 16, 268—273 [in Ukrainian].
Stel’maschuk, H. (2007 ). Ukrains’ka narodna tkanyna. Mystetstvoznavchyj avtohraf, 2, 271—273. Rets. na kn.: Nykorak, O.I. (2004). Ukrains’ka narodna tkanyna XIX—XX st. : Typolohiia, lokalizatsiia, khudozhni osoblyvosti. Part I. Inter’ierni tkanyny (za materialamy zakhidnykh oblastej Ukrainy) [in Ukrainian].
Studenets’, N. (2006). [Rets. na kn. : Nykorak O.I. Ukrains’ka narodna tkanyna XIX—XX st. : Typolohiia, lokalizatsiia, khudozhni osoblyvosti. Part I. Inter’ierni tkanyny (za materialamy zakhidnykh oblastej Ukrainy). L’viv, 2004]. Ant, 16—18, pp. 131—132 [in Ukrainian].
Shpak, O. (2006). Monohrafiia pro ukrains’ke narodne tkatstvo. Narodna tvorchist’ ta etnohrafiia, 3, 124—126. Rets. na kn.: Nykorak, O.I. (2004). Ukrains’ka narodna tkanyna XIX—XX st. : Typolohiia, lokalizatsiia, khudozhni osoblyvosti. Part I. Inter’ierni tkanyny (za materialamy zakhidnykh oblastej Ukrainy) [in Ukrainian].
Turnau, I. (1990). Elena Ivanovna Nykorak. Sučas’ni chudožni tkanyny Ukrains’kych Karpat. Kyiv, 1988. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Vol. 38, 3—4, 356—357 [in Polish].
Fedorchuk, O. Ukrains’ko-lytovs’kyj hrant «Ornamentyka etnohrafichnoho tekstyliu Zakhidnoi Ukrainy ta Lytvy: universal’ni j unikal’ni parametry» Retrieved from: http://ethnology.lviv.ua/ua/news_details/0/69.html (Last accessed: 12.04.2018).

Read»

Our authors
Maternity ritualism by volhynians in publications of the second half XIX to the early XXI cc.
In the article have been considered some basic landmarks for fixing and publication of ethnographic materials on the maternity rites of Volhynia with analytical study in ritual elements, their kinds and territories of origin. The article has also raised a problem of gaps in studies of maternity rites of Ukrainian historio-ethnographic Volhynia.
Read »

On field exploration of russian and belarusian ethnologists and etnolinguists in Ukrainian Polisia 1945—1980s
In the study based on a wide range of literary materials have been comprehensively characterised field research in Polisia of Ukraine, performed by Russian and Belarusian ethnologists during 1945—1980s as well as Moscow ethnolinguists and other researchers from ethnologic centres of Russia, Ukraine and Belarus in the course of realization of Ethnolinguistic Atlas of Polisia program. Particular attention has been paid to geography, methods, themes and research results of scientific projects.
Read »

Wax candle as ukrainian Christmas and epiphany ritualistic text
For the first time in native ethnology the article has brought some results of special study in sign functionality of a wax candle under the context of Ukrainian Christmas and Epiphany ritualistic text (ritualism of Christmas Eve, New Year, Epiphany Eve and Feast of Epiphany). The study has stated extremely high semiotic position of a wax candle as projection of Sun, mediator between the spheres of sacral and prophane elements, symbolic analogue of human existence, apotropy, cultural symbol re-establishing borders of acculturated space.
Read »

Boikos’ pandemonium: categories of evil deceased
In the article have been presented some research-work on peculiarities of Boikos’ traditional demonological notions as for so-called evil deceased; on the basis of field records and ethnological literary sources quite a number of scum categories have been defined as well as essential habits, modes of behavior and functions of these personages of people’s demonology.
Read »