« 2017. #3 (135)

The Ethnology Notebooks. 2017, 3 (135), 646–676

UDK 738.8(477.86)–056.45

https://doi.org/10.15407/nz2017.03.646

POTTERY FROM POKUTTYA: CERAMIC CENTRES, AUTHORS, TYPOLOGY AND ARTISTIC PECULIARITIES OF THE EARTHENWARE

Ivashkiv Halyna, Ph.D in Art Studies,

Senior research fellow

at the Institute of Ethnology

of the National Academy of Sciences of Ukraine

Svobody Avenue, 15, Lviv, 79000, Ukraine

Contacts: e-mail: halia_503@ukr.net

Abstract. The activity of ceramic centers in Pokuttya, which have been functioning in this region since late 19th century, is analyzed in the article. Among them there are not only Kolomyia and Kuty, but also Voinyliv, Hannusivka, Kulachkivtsi, Sniatyn, Tysmenytsia etc. The authors of earthenware from these places made a considerable contribution into the development of Ukrainian arts and crafts. Besides that, the paper examines samples of earthenware produced by some contemporary ceramic plants that manufacture tiles and crockery. On the basis of archive sources, museum and private collections as well as materials from expeditions the author has determined typology of the earthenware, characterized their artistic peculiarities, and introduced a number of potters’ names and unique ceramic items into scholarly studies for the first time.

Keywords: Pokuttya, ceramic centres, authors, earthenware, typology, artistic peculiarities.

Reseived 23.03.2017

REFERENCES

TsDIAU. L’viv. F. 201. Op. 4a. Od. zb. 898. Ark. 1, 5, 5a, 8a [in Ukrainian].
TsDIAU. L’viv. F. 201. Op. 4a. Od. zb. 2570 [in Ukrainian].
DEMV. RME. Dep. 1074 [in Ukrainian].
EMK. MEK 4349 [in Ukrainian].
NK28.KV 12750 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45782 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45781 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45778 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 84472 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45780 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45777 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45779 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45785 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45776 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 46801[in Ukrainian].
MEKhP. EP 46803 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45751 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45736 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45730 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45753 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45723 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45765 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45673 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45683 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45676 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45675 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45661 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45845 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45838 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 66568 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45883 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45914 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45869 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45878 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45874 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45917 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 5076 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 45829 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 46887 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 46866 ½ [in Ukrainian].
MEKhP. EP 46888 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 46746 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 46747 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 46749 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 46827 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 46885 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 46980 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 46902 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 61200 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 61199 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 67668 [in Ukrainian].
MEKhP. EP 67678 [in Ukrainian].
MIMK. MIK 15723. R-197[in Ukrainian].
NMK. NMK 2230 [in Ukrainian].
NMK. NMK 2161 [in Ukrainian].
NMNMHP. Inv. № 137. Kr96 [in Ukrainian].
NMNMHP. Inv. № 171/27. Kr.-130/27 [in Ukrainian].
NMNMHP. Ekspozytsiia [in Ukrainian].
NMNMHP. KMH¬42. Kr. 71 [in Ukrainian].
NMNMHP. Inv. № 116. Kr75 [in Ukrainian].
TOKM. Ekspozytsiia [in Ukrainian].
Andrukhiv, I. (2008) Tysmenytsia. I. Andrukhiv& S. Havryliuk. Ivano-Frankivs’k [in Ukrainian].
Baran, R. (1991) Keramika, vyroby z syru. Kolomyjs’kyj muzej narodnoho mystetstva Hutsul’schyny. Kyiv. S. 86–112 [in Ukrainian].
Baran, R. (1993) Kolomyia – tsentr honcharstva. Ukrains’ke honcharstvo. Naukovyj zbirnyk za mynuli lita. Kyiv; Opishne. Kn. 1. S. 289–293 [in Ukrainian].
Baran, R. (2011) Rozvytok honcharstva selyscha Kuty Kosivs’koho rajonu Ivano-Frankivs’koi oblasti. Narodne mystetstvo. № 1–4. S. 98–101 [in Ukrainian].
Baran, R. (2011) Keramika. Natsional’nyj muzej narodnoho mystetstva Hutsul’schyny ta Pokuttia im. J. Kobryns’koho. Kolomyia. S. 18–21 [in Ukrainian].
Baran, R. (2013) Kolomyia – tsentr honcharstva. Istorykoetnohrafichne ta mystets’ke zhyttia Pokuttia: mynule i s’ohodennia. Kolomyia. S. 80–89 [in Ukrainian].
Baran, R. (2016) Geneza kolomyjs’koho honcharstva: narodnoho i profesijnoho na promyslovij osnovi. Romana Baran& Nataliia Olijnyk. Narodni khudozhni promysly Ukrainy:istoriia, s’ohodennia, perspektyvy.Kyiv. S. 241–248 [in Ukrainian].
Bojchuk, B. (1999) Kolomyia – tsentr pokuts’koho honcharstva. Mystetstvoznavstvo’99. L’viv. S. 93–102 [in Ukrainian].
Bojchuk, B. (1999) Do istorii narodnoho mystetstva Pokuttia.Narodoznavchi zoshyty, 4, 538–551 [in Ukrainian].
Bojchuk, B. (2000) Narodne dekoratyvne mystetstvo Pokuttia XIX–XX stolittia (Istoriia. Typolohiia. Khudozhni osoblyvosti): dys… kand. Mystetstvoznavstva. Ivano-Frankivs’k [in Ukrainian].
Vystava domashn’oho promyslu v Kolomyi pid protektoratom Ykh ts. k. Vysokosty Arkhykn. Karolia Frantsa Josyfa i Arkhykniahyni Zyty v dniakh 21–30 veresnia 1912 r. Kataloh. (1912) Kolomyia [in Ukrainian].
Hlushko, M. (2009) Etnohrafichne rajonuvannia Ukrainy: stan, problemy, zavdannia (za materialamy naukovykh doslidzhen’ druhoi polovyny XX – pochatku XXI stolit’). Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seriia istorychna. Vyp. 44. S. 179–214 [in Ukrainian].
Golovackij, Ja. (1877) O narodnoj odezhde i ubranstve rusinov ili russkih v Galichine i severo-vostochnoj Vengrii . S-Peterburg [in Russian].
Hrabovets’kyj, V. (1996) Istoriia Kolomyi. Z najdavnishykh chasiv do pochatku XX st. Kolomyia [in Ukrainian].
Hurhula, I. (1966) Narodne mystetstvo zakhidnykh oblastej Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian].
Zherela do istorii Ukrainy-Rusy. Opysy korolivschyn v rus’kykh zemliakh XVI viku, vydani pid redaktsiieiu M. Hrushevs’koho. (1900) L’viv. T. III [in Ukrainian].
Zabashta, R. (1996) Honcharnyj promysel Kolomyi. Ukrains’ke honcharstvo. Natsional’nyj kul’turolohichnyj schorichnyk. Za rik 1995. Kn. 3. Opishne. S. 187–192 [in Ukrainian].
Ivashkiv, H. (2007) Dekor ukrains’koi narodnoi keramiky XVI – pershoi polovyny XX stolit’. L’viv [in Ukrainian].
Ivashkiv, H. (2007) Vasyl’ Shostopalets’ i keramika Sokalia. Al’bom. L’viv [in Ukrainian].
Ivashkiv, H. (2014) Shevchenkiana v ukrains’kij keramitsi XIX – pochatku XXI stolittia.Narodoznavchi zoshyty, 6, 1165–1188) [in Ukrainian].
Istoriia mist i sil URSR. Ivano-Frankivs’ka obl.(1971) Kyiv [in Ukrainian].
Kafars’kyj, V. I. (2011) Uhornyky: Etnoistorychnyj narys. Ivano-Frankivs’k [in Ukrainian].
Kyrchiv, R. (2004) Istorykoetnohrafichni rajony Ukrainy ta etnohrafichni hrupy ukrains’koho narodu. Etnohrafiia Ukrainy. Navchal’nyj posibnyk. L’viv [in Ukrainian].
Kyrchiv, R. (2015) Istoriohrafiia etnohrafichnoho doslidzhennia Pokuttia.Narodoznavchi zoshyty, 1 (121), 70–90 [in Ukrainian].
Kolupaieva, A. (2006) Ukrains’ki kakhli XIV – pochatku XX stolit’. Istoriia. Typolohiia. Ikonohrafiia. Ansamblevist’. L’viv [in Ukrainian].
Laschuk, Yu. P. (1956) Hutsul’s’ka keramika. Kyiv [in Ukrainian].
Laschuk, Yu. (1966) Kosivs’ka keramika. Kyiv [in Ukrainian].
Laschuk, Yu. (1968) Ukrains’ki honchari. Kyiv. S. 32–36 [in Ukrainian].
Laschuk, Yu. (1998) Pokuts’ka keramika. Opishne [in Ukrainian].
Laschuk, Yu. (2001) «Avstrijs’ki chasy» v maliunkakh pokuts’kykh honchariv. Ukrains’kyj Keramolohichnyj Zhurnal, 2, 17–23 [in Ukrainian].
Laschuk, Yu. (1996) Sakral’ni siuzhety i motyvy v honcharstvi Pokuttia. Yurij Laschuk& Inna Loburak. Ukrains’ke honcharstvo: Natsional’nyj kul’turolohichnyj schorichnyk. Za rik 1995. Opishne. Kn. 3. S. 274–285 [in Ukrainian].
Loburak, I. (1997). Sakral’ni siuzhety i motyvy v honcharstvi Pokuttia. I. Loburak& Z. Terlets’kyj. Narodne mystetstvo. № 1. S. 52–53 [in Ukrainian].
Matejko, K. I. (1956) Ukrains’ka narodna keramika. Dovidnyk po fondakh Ukrains’koho derzhavnoho muzeiu etnohrafii ta khudozhn’oho promyslu Akademii nauk URSR. Kyiv. S. 24–25 [in Ukrainian].
Matejko, K. I. (1959) Narodna keramika zakhidnykh oblastej Ukrains’koi RSR XIX–XX st. Istorykoetnohrafichne doslidzhennia. Kyiv [in Ukrainian].
Monolatij, I. (2010) Tsisars’ka Kolomyia. Drama na try dii z zhyttia druhoho mista Halychyny habsburz’koi doby. Ivano-Frankivs’k [in Ukrainian].
Noha, O. (1994) Keramika Halychyny kintsia XIX – pochatku XX st. v konteksti mizhnarodnykh zv’iazkiv. Kontakty i vzaiemovplyvy. Oles’ Noha& Rostyslav Shmahalo. L’viv [in Ukrainian].
Ostapovych, V. (2012) Narysy z istorii sela Hannusivka. Kharkiv [in Ukrainian].
Pan’kiv, M. (1987) Pokuttia. Zhovten’, 2, 100–104 [in Ukrainian].
Slobodian, O. O. (1987) Hutsul’s’ki mysky seredyny XIX – pochatku XX st. Narodna tvorchist’ ta etnohrafiia, 2 (204), 49–52. Berezen’kviten’ [in Ukrainian].
Slobodian, O. O. Kuts’ke honcharstvo kintsia XIX–XX stolittia. Naukovi zapysky Ternopil’s’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Mystetstvoznavstvo.1 (211),199–204 [in Ukrainian].
Stefanykivs’kyj kraj Cheremoshu i Prutu… Sniatynschyna. Istorykoetnohrafichnyj narys. (2014) Sniatyn; Ivano-Frankivs’k; L’viv [in Ukrainian].
Stankevych, M. (2002) Ukrains’ke khudozhnie derevo. L’viv [in Ukrainian].
Stankevych, M. (1992) Khudozhnia keramika. Antonovych Ye. A., ZakharchukChuhaj R. V.& Stankevych M. Ye. Dekoratyvno-prykladne mystetstvo. L’viv. S. 77–85 [in Ukrainian].
Starodavnie naselennia Prykarpattia i Volyni (doba pervisnoobschynnoho ladu). (1974). Kyiv [in Ukrainian].
Kharyton, V. (2012) Stryhantsi. Storinky istorii. Ivano-Frankivs’k [in Ukrainian].
Khudozhnia keramika zakhidnykh oblastej Ukrains’koi RSR (1962) Avtor vst. st. i upor. K. I. Matejko. Kyiv [in Ukrainian].
Shmahalo, R. (1991) Persha v Ukraini (do istorii rozvytku Kolomyjs’koi honcharnoi shkoly). Visnyk LAM. Dekoratyvno-uzhytkove ta obrazotvorche mystetstvo: istoriia, teoriia, praktyka. L’viv. Vyp. 5. S. 56–62 [in Ukrainian].
Shmahalo, R. (2002) Trymav na sobi tsilu shkolu (Valer’ian Krytsins’kyj). Naukovo-mystets’kyj visnyk: L’vivs’kyj derzhavnyj koledzh dekoratyvnoho i uzhytkovoho mystetstva im. I. Trusha. Dodatok do zhurnalu «Obrazotvorche mystetstvo». 2002. № 1. S. 14–15 [in Ukrainian].
Shmahalo, R. (2005) Mystets’ka osvita v Ukraini seredyny XIX – seredyny XX st. (strukturuvannia, metodolohiia, khudozhni pozytsii). L’viv [in Ukrainian].
Shukhevych, V. (1899) Hutsul’schyna. Ch. I–II. L’viv [in Ukrainian].
Bata, A.(1990) Ceramika pokucka ze zbiorów Aleksandra Rybickiego w Muzeum Historycznym w Sanoku. Rzeszów [in Polish].
Gajerski, S. F.(1970) Garncarze na terenie Rusi Czerwonej w XVI wieku. Rocznik Przemyski. Przemyśl. T. XIII–XIV [in Polish].
Katałog działu etnograficznego. (1894) Lwów [in Polish].
Katałog Kraiowej wystawy Rolniczej i Przemysłowej we Lwowie 1877. (1877) Lwów [in Polish].
Katałog przedmiotow wystawy etnograficznej w Kołomyi. (1980) Lwów [in Polish].
Kolberg, O.(1882) Pokucie. Obraz etnograficzny. Kraków. Т. І [in Polish].
Kołaczkowski J.(1888) Wiadomości tyczące się przemysłu i sztukiw dawnej Polsce. Kraków. S. 178–180 [in Polish].
Kołomyja. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. ІV. S. 283–286 [in Polish].
K.R.Ś. P. Karol Słowicki (garncarz kołomyjski) (1911) Przegląd ceramiczny. T. ХІ. S. 268–269 [in Polish].
Księga adresowa Polski. (1929) Warszawa [in Polish].
Mardyrosiewicz, B.(1891) Szkoła garncarska w Kołomyi. Świat. Dwutygodnik ilustrowany. Rocznik Czwarty. Kraków. S. 325–334 [in Polish].
Powczechna Wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 r.(1896) Kraków [in Polish].
Pracownia form kaflarskich w Krajowej szkole garncarskiej w Kołomyi (1911) Przemysł ceramiczny, 9. 107–108. 1.04 [in Polish].
Przewodnik informacyjny po Wystawie etnograficzny urządzony w Tarnopolu na cześć przybycia jego Ces. Wysokości Arcyksięcia Rudolfa (1887) Ułozył Karol Falkiewicz. Tarnopol [in Polish].
Seweryn, T.(1929) Pokucka majolica ludowa. Krakow [in Polish].
Szrajberówna, W.(1931) Pokucka ceramika ludowa (Odbitka z «Kurjera Lwowskiego»). Lwów [in Polish].
Tarnowski, S. (1880)Z Kołomyi. Do pana Władysława Przybysławskiego. Przegład Polski. Rok XV. T. 58. Kraków [in Polish].
Tucholska, K.(2008) Huculszyzna. Ceramika pokucka w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. K. Tucholska& B. Kostuch. Kraków [in Polish].
Wajgel, L.(1877) Rys miasta Kołomyi. Kołomya [in Polish].
Wystawa Krajowa Rolnicza i Przemyslowa (1877). Tydzien. Lwow. № 23 [in Polish].
Wystawa etnograficzna Pocucia w Kołomyi przez Marcełego Turkawskiego. (1880) Kraków [in Polish].
Retrieved from: https//uk.wikipedia.org – (nazva z ekrana) [in Ukrainian].
Retrieved from: https//kupchanko¬mm.livajornal.com/ tag/Pokuttia – (nazva z ekrana) [in Ukrainian].
Retrieved from: https//uk.wikipedia.org/wiki/Otyniia – (nazva z ekrana) [in Ukrainian].
Retrieved from: https//ugornyky.org.ua – (nazva z ekrana) [in Ukrainian].
Retrieved from: htps //uamade.com.ua – (nazva z ekrana) [in Ukrainian].
Retrieved from: htps //cudesa.net – (nazva z ekrana) [in Ukrainian].
Baran, R. Litopys honcharnoho vyrobnytstva starodavn’oi Kolomyi. Retrieved from: hutsuł.museum – (nazva z ekrana) [in Ukrainian].

Read»

Our authors
On bessarabian and moldavian ukrainians in the studies of historical ethnography
The article has thrown some light upon a sum of scientific findings got during XIX to XXI cc. in historio-ethnographic studies of Bessarabia and Moldavian Ukrainians. In the pre­sent paper has been given author’s answer to the problem of lacking progress as for the numerous themes concerning Ukrainians. State and achievements of the research-works in Ukrainians’ material and spiritual culture by the scientists of Moldavia and Ukraine through the years of independence has been exposed.
Read »

Daily bread baking of ukrainians in the south-western ethnographical region at the late XIX to early XXI cc.
The paper has dealt with analytic study in prescriptions, signs, customs, methods, ways of selection, procurement and some peculiarities in usage of subsidiary means — water, firewood and leaves in bread baking. The final aim of the mentioned actions had been (and still is) selection of the means and ingredients fit, by their characteristics, for the backing of bread. The paper has demonstrated dependence of bread backing subsi­diary means criteria from the folk nutritional standards and world outlook stereotypes as well as from regional social and economic, natural and geographical factors and peculiarities of material culture.
Read »

Traditional folk clothes of velikobychkovsky hutsuly of XIX — the first half of XX century
In the study based upon numerous field materials, literature sources as well as ethnographic, historio-cultural and regional museum collections has been performed complex analysis in traditional folk clothes by Hutzul population of Velyky Bychkiv village in Transcarpathian region. Detailed descriptions of femi­nine and masculine clothing complexes of the mentioned area have been presented. In characterizing of those main attention has been paid to the detail of cut in separate components of dress; cut of feminine shirt has been added as an illustration.
Read »

On field exploration of russian and belarusian ethnologists and etnolinguists in Ukrainian Polisia 1945—1980s
In the study based on a wide range of literary materials have been comprehensively characterised field research in Polisia of Ukraine, performed by Russian and Belarusian ethnologists during 1945—1980s as well as Moscow ethnolinguists and other researchers from ethnologic centres of Russia, Ukraine and Belarus in the course of realization of Ethnolinguistic Atlas of Polisia program. Particular attention has been paid to geography, methods, themes and research results of scientific projects.
Read »