« 2017. #4 (136)

The Ethnology Notebooks. 2017, 4 (136), 759–777

UDK 39­051­057.4:378.096](477).”193/201″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.759

THE DEPARTMENT OF MODERN ETHNOLOGY OF INSTITUTE OF ETHNOLOGY OF NAS OF UKRAINE

Balahutrak Mykola, candidate of sciences in history,

Senior Researcher at the Institute of Ethnology

of the National Academy of Sciences of Ukraine,

of the department of the modern ethnology.

Svobody Avenue 15, 79000, Lviv, Ukraine.

Contacts: e-mail: balahutrak@ukr.net

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2041-8773

 

Taras Yaroslav, doctor of History, professor, Candidate of Sciences in

in the Department of the modern ethnology

of the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Svobody Avenue 15, 79000, Lviv, Ukraine.

Contacts: e-mail: etnomod@ukr.net

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7241-9466

Abstract. Activity of scientists of the Department of Modern Ethnology of Institute of Ethnology of NAS of Ukraine is highlighting — from the period of its establishing as the Department of Ethnography of Lviv section of the Institute of Ukrainian Folklore (Scientific society of Shevchenko, 1939) until 2017 — largescale activity of Department in structure of Institute of Ethnology of NAS of Ukraine. It is presented the main achievements of famous scientists of the Department of Ethnography 1939—2001 and the Department of Modern Ethnology 2001—2017, as same as their main themes of exploration: ethno genesis of Carpathian Ukrainians, ethno-psychology of Ukrainians, transformation of traditional ethnic culture in urbanized and globalized society conditions, problems of Ukrainians identity, cross-ethnic relationship, gender aspects, historiography of Ukrainian ethnology, personalities etc.

Keywords: ethnography, material and spiritual culture, Department of Modern Ethnology of Institute of Ethnology of NAS of Ukraine, scientists-ethnologists, ethnography works.

Received 8.06.2017

REFERENCES

Balahutrak, M. (2007). Heneza etnopsykholohii v Ukraini XIX stolittia: istorykoetnolohichnyj aspekt. L’viv: IN NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Bilous, V. (2000). Etnohrafichni doslidzhennia na zakhidnoukrains’kykh zemliakh u tretij chverti XIX st.L’viv: Akhil; IN NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Boltarovych, Z. (1994). Ukrains’ka narodna medytsyna: Istoriia i praktyka. Kyiv: Abrys [in Ukrainian].
Hodovans’ka, O. (2012). Novitnia ukrains’ka diaspora: trudovi mihranty v Italii, Ispanii ta Portuhalii. L’viv: IN NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Horyn’, H. (1986). Shkiriani promysly zakhidnykh oblastej Ukrainy (druha polovyna XIX – pochatok XX st.). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Horyn’, H. (1993). Hromads’kyj pobut sil’s’koho naselennia Ukrains’kykh Karpat (XIX – 30-i roky XX st.). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Horyn’, H. (2016). Narodni shkiriani vyroby ukraintsiv. Vytoky, stanovlennia i rozvytok tradytsij. Uporiad. O. Sapeliak, O. Nykorak. L’viv: IN NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Horoshko, L. (2014). Symvolika vody v obriadovij tradytsii zhyteliv Cherkaschyny. Kyiv: Vyd. O. Filiuk [in Ukrainian].
Hryniv, O. (1997). Ukraina i Rosiia: partnerstvo chy protystoiannia? (Etnopolitolohichnyj analiz).. L’viv: IN NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Huzij, R. (2007). Znarodnoi tanatolohii: karpatoznavchi rozslidy. L’viv: IN NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Diakiv, V. (2008). «Fol’klor chudes» u pidradians’kij Ukraini 1920-kh rokiv. L’viv: IN NAN Ukrainy [in Ukrainian].
IvankovaStetsiuk, O. (2012). Tserkva u prostori mihratsij: etnokul’turni resursy ta sotsiointehratyvnyj potentsial relihijnykh spil’not ukraintsiv. L’viv: Artos [in Ukrainian].
Kyrchiv, R. (2010). Dvadtsiate stolittia v ukrains’komu fol’klori. L’viv: IN NANU [in Ukrainian].
Kyrchiv, R. (2011). Etnohrafichnofol’klorystychna diial’nist’ «Rus’koi trijtsi». L’viv: IN NAN Ukrainy (2-he vyd.) [in Ukrainian].
Kyrchiv, R. (2008). Etiudy do studij nad ukrains’kym narodnym anekdotom. L’viv: IN NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Kyrchiv, R. (2002). Iz fol’klornykh rehioniv Ukrainy: narysy j statti. L’viv: IN NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Kyrchiv, R. (2005). Istoriia ukrains’koi etnohrafii (XII – seredyna XIX st.).. Spivavt. V. Horlenko. Kyiv [in Ukrainian].
Kyrchiv, R. (2012). Markiianove suzir’ia. Ti, koho probudyv, «voodushevyv» i poviv za soboiu Markiian Shashkevych. L’viv: Vyd-vo L’vivs’koi politekhniky [in Ukrainian].
Kyrchiv, R. (2013). Studii z ukrains’kopol’s’koho etnokul’turnoho pohranychchia. L’viv: LNU im. I. Franka [in Ukrainian].
Kyrchiv, R. (2017). Istoriia ukrains’koi fol’klorystyky. L’viv. T. 1. Preromantychna i romantychna fol’klorystyka [in Ukrainian].
Kis’, O. (2008). Zhinka v tradytsijnij ukrains’kij kul’turi (druha polovyna XIX – pochatok XX st.). L’viv: IN NANU (2-he vyd. L’viv: IN NAN Ukrainy (2012) [in Ukrainian].
Kis’, R. (2005). Hlobal’ne – natsional’ne – lokal’ne (sotsiial’na antropolohiia kul’turnoho prostoru). L’viv: Litopys [in Ukrainian].
Kis’, R. (2002). Mova, dumka i kul’turna real’nist’ (vid Oleksandra Potebni do hipotezy movnoho reliatyvizmu).. L’viv: Litopys [in Ukrainian].
Kis’, R. (1998). Final tret’oho Rymu (rosijs’ka mesiians’ka ideia na zlami tysiacholit’).. L’viv: IN NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Kis’, R. (2007). Final tret’oho Rymu. Kn. 2: Ostoron’ Aziopy. L’viv: Litopys [in Ukrainian].
Kis’, R. (2007).Chy zmarnovani smyslovi resursy Majdanu? Sens sensoutvorennia. Drohobych: Kolo [in Ukrainian].
Kis’, R. (2005). Shkits do intehral’noi etnokul’turolohii: neofunktsional’ne bachennia kul’tury. Drohobych: Kolo [in Ukrainian].
Kis’, R. (2012 Yak zupynyty rozukrainiuvannia Ukrainy? L’viv: Afisha [in Ukrainian].
Kolodij, A. (2002). Na shliakhu do hromadians’koho suspil’stva. Teoretychni zasady j sotsiokul’turni peredumovy demokratychnoi transformatsii v Ukraini. L’viv: Chervona Kalyna [in Ukrainian].
Maierchyk, M. (2011). Rytual i tilo. Strukturnosemantychnyj analiz ukrains’kykh obriadiv rodynnoho tsyklu. Kyiv: Krytyka [in Ukrainian].
Matejko, K. (1996). Ukrains’kyj narodnyj odiah: Etnohrafichnyj slovnyk. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Sapeliak, O. (2000). Etnohrafichni studii v Naukovomu Tovarystvi im. Shevchenka (1898–1939 rr.). L’viv: IN NANU [in Ukrainian].
Sapeliak, O. (2011). Paragvajtsi ukrains’koho pokhodzhennia: tserkovnohromads’ke zhyttia. L’viv: IN NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Sapeliak, O. (2008). Ukrains’ka spil’nota v Arhentyni: istoryko-etnolohichnyj aspekt. L’viv: Chervona Kalyna [in Ukrainian].
Sapeliak, O. (2014). Ukrains’ke Saleziians’ke Zghromadzhennia. Vykhovaty novu. L’viv: IN NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Sapeliak, O. (2017). Blahodat’ zhertovnosti. Otets’ Vasyl’ Sapeliak. L’viv: IN NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Sapeliak, O. Deiaki problemy molodi u svitli tradytsij ievropejs’koi kul’tury. Ivano-Frankivs’k: Oblasna derzhavna administratsiia [in Ukrainian].
Stel’maschuk, H. (1993). Tradytsijni holovni ubory ukraintsiv. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Taras, Ya. Mikrorentheny ukrains’koi pam’iati. L’viv: Apriori [in Ukrainian].
Taras, Ya. (2007). Sakral’na derev’iana arkhitektura ukraintsiv Karpat: kul’turnotradytsijnyj aspek. L’viv: IN NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Taras, Ya. (2015). Taiemnytsi babusynoi skryni. L’viv: Apriori [in Ukrainian].
Taras, Ya. (2006). Ukrains’ka sakral’na derev’iana arkhitektura: iliustrovanyj slovnykdovidnyk. L’viv: IN NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Fajnyk, T. (2007). Zhytlo ta dovkillia: budivel’ni tradytsii ukraintsiv Karpat. L’viv: IN NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Fajnyk, T. (2010). Narodna budivel’na terminolohiia ukraintsiv Karpat i Prykarpattia. Etnolohichnyj slovnyk. L’viv: IN NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Chmelyk, R. (1999). Mala ukrains’ka selians’ka sim’ia druhoi polovyny XIX – pochatku XX st. (struktura i funktsii). L’viv: IN NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Shapoval, Yu. (2000). «LiteraturnoNaukovyj Visnyk» (1898–1932 rr.).: tvorennia derzhavnyts’koi ideolohii ukrainstva. L’viv [in Ukrainian].

Read»

Our authors
On field exploration of russian and belarusian ethnologists and etnolinguists in Ukrainian Polisia 1945—1980s
In the study based on a wide range of literary materials have been comprehensively characterised field research in Polisia of Ukraine, performed by Russian and Belarusian ethnologists during 1945—1980s as well as Moscow ethnolinguists and other researchers from ethnologic centres of Russia, Ukraine and Belarus in the course of realization of Ethnolinguistic Atlas of Polisia program. Particular attention has been paid to geography, methods, themes and research results of scientific projects.
Read »

On bessarabian and moldavian ukrainians in the studies of historical ethnography
The article has thrown some light upon a sum of scientific findings got during XIX to XXI cc. in historio-ethnographic studies of Bessarabia and Moldavian Ukrainians. In the pre­sent paper has been given author’s answer to the problem of lacking progress as for the numerous themes concerning Ukrainians. State and achievements of the research-works in Ukrainians’ material and spiritual culture by the scientists of Moldavia and Ukraine through the years of independence has been exposed.
Read »

Traditional folk clothes of velikobychkovsky hutsuly of XIX — the first half of XX century
In the study based upon numerous field materials, literature sources as well as ethnographic, historio-cultural and regional museum collections has been performed complex analysis in traditional folk clothes by Hutzul population of Velyky Bychkiv village in Transcarpathian region. Detailed descriptions of femi­nine and masculine clothing complexes of the mentioned area have been presented. In characterizing of those main attention has been paid to the detail of cut in separate components of dress; cut of feminine shirt has been added as an illustration.
Read »

Daily bread baking of ukrainians in the south-western ethnographical region at the late XIX to early XXI cc.
The paper has dealt with analytic study in prescriptions, signs, customs, methods, ways of selection, procurement and some peculiarities in usage of subsidiary means — water, firewood and leaves in bread baking. The final aim of the mentioned actions had been (and still is) selection of the means and ingredients fit, by their characteristics, for the backing of bread. The paper has demonstrated dependence of bread backing subsi­diary means criteria from the folk nutritional standards and world outlook stereotypes as well as from regional social and economic, natural and geographical factors and peculiarities of material culture.
Read »