« 2018. #4 (142)

The Ethnology Notebooks. 2018,  № 4 (142), 875–885

UDK 004:027.7 (477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.04.875

Received 13.05.2018

CREATION OF EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC DIGITAL RESOURCE OF ARTISTIC CULTURE AND ART OF UKRAINE: CONCEPT, SOURCE BASIS, PRACTICE

Shmahalo Rostyslav Tarasovych – Doctor of study of art, professor, dean of faculty of history and theory of art of the Lviv national academy of arts, LNAM

street Kubijovycha, 38, Lviv, Lviv area, 79000

Contacts: tel. (032) 276–14–75; e–mail: nds@lnam.edu.ua

Abstrakt. The tendencies and possibilities of using digital resources in contemporary culture and artistic and educational sphere are analyzed. On the basis of the collected source base the method of realization of the project of educational–digital resource of artistic culture and art in the historical retrospective is formed. Theoretical and practical experience of project participants enables to create a modern multilevel database of scientific data and operate them.

Keywords: digital resource, artistic education, culture, art studies, methodological foundations.

REFERENCES

Gromov, I. (2003). Zapadnaja sociologija. Moskva: DNK. ISBN 5–901562–41–0 [in Russian].
Erohin, S. (2010). Jestetika cifrovogo izobrazitel’nogo iskusstva. Sankt–Peterburg: Aletejja [in Russian].
Komp’iuterni nauky ta inzheneriia: materialy 2–i Mizhnar. konf. mol. naukovtsiv CSE–2007 (Ukraina, L’viv). (2007, 4–6 zhovt.). L’viv: L’vivs’ka politekhnika [in Ukrainian].
Luman, N. (2005). Real’nost’ massmedia. Moskva: Praksis [in Russian].
Luman, N. (2007). Social’nye sistemy. Sankt–Peterburg: Nauka [in Russian].
Makljujen, M. (2005). Galaktika Gutenberga. Stanovlenie cheloveka pechatajushhego. Moskva: Akademicheskij Proekt [in Russian].
Moreno, Ja. (2004). Sociometrija. Jeksperimental’nyj metod i nauka ob obshhestve. Moskva: Akademicheskij Proekt [in Russian].
Orieshok, D. (2012). Sotsial’no–medijnyj marketynh u sferi mystets’koi osvity: stan i perspektyvy rozvytku (Master’s thesis). L’viv [in Ukrainian].
Tereshkovich, P.V. (1998). Antropologija kul’turnaja. In Gricanovm, A.A. (Ed.). Novejshij filosofskij slovar’: Jenciklopedija.  Mn.: V.M. Skakun [in Russian].
Shmahalo, R.T. (2015). Khudozhnij metal Ukrainy XX – pochatku  XXI st. In Entsyklopediia khudozhn’oho metalu  (Vol. 2). L’viv: Apriori [in Ukrainian].
Shmahalo, R.T. (2013). Mystets’ka osvita: Bibliohrafiia, dokumenty, teoriia. In Entsyklopediia khudozhn’oi kul’tury (Kn. 1). L’viv: LNAM [in Ukrainian].
Tomlin, P. (2011). Every Man His Book? An Introduction to Open Access in the Arts Art Documentation. Journal of the Art Libraries Society of North America, 1 (Vol. 30), 4–11.
Ultan Boudewyns, D. (2010). Scholarly Electronic Publishing in Art History: Nineteenth–Century Art Worldwide Art Documentation. Journal of the Art Libraries Society of North America, 2 (Vol. 29), 21–25 [in English].
Bauman, Ch. (2009). Measuring the Impact of Social Media. Retrieved from: http://arts–marke–ting.blogspot.com/2009/05/measuring–impact–of–social–media.html.
Berko, A. Zastosuvannia marketynhovykh metodiv dlia analizu zhyttievoho tsyklu komertsijnoho web–kontentu A. Berko, V. Vysots’ka. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnul p/ISM/2011_699/01.pdf.
Hradosel’s’ka, H. Analyz sotsyal’nykh setej. Retrieved from: http://www.ecsoc.ru/db/msg/8352yanko.lib.ru/books/cultur/luman–ob_kak_soc–sistema–8l.pdf.
Hranovetter, M. (2010). Sotsyolohycheskye y ekonomycheskye podkhody k analyzu rynka truda: sotsyostrukturnyj vzghliad. Retrieved from: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/09/17/ 1215001435/Granovetter_labourma rkets.pdf.
Dejneka, O. Oznaky novoi paradyhmy marketynhu v konteksti evoliutsii spozhyvchoi tsinnosti. Retrieved from: http://ww w.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ekonomika/2010_683/46.pdf.
Dynello, N. Ot plana k klanu: sotsyal’nye sety y hrazhdanskoe obschestvo. Retrieved from: http://www.prof.msu.ru/publ/book3/din.htm#shttp://ecsocman.hse.ru/text/23448085.
Diurkhejm, E. (1966). Norma y patolohyia. Moskva: Prohress. Retrieved from: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Soc iolog/Durk–geim/Norm_Pat.php.
Efymov, E. Vydy kryzysnoho potentsyala sotsyal’nykh ynternet–setej kak rehyonal’nykh sotsyal’no–ekonomycheskykh system. Retrieved from: http://www.slideshare.net/EzEfimov/ss–10252417.
Zolotovyts’kyj, R. Sotsyometryia Ya.L. Moreno: mera obschenyia. Retrieved from: http://flogiston.ru/articles/social/moreno_z olotovitsky.
Yskhakov, R. Sotsyolohycheskaia kontseptsyia Ferdynanda Tennysa. Retrieved from: http://iskhakov.narod.ru/tennis.html.
Instrumental’ne mystetstvo u vyschij shkoli: problemy i perspektyvy profesijnoi pidhotovky. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Onkp/2009_13/13.52_Labunec.htm.
Kaplan, A. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media.                         Retrieved from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000768130900122.
Kats Ya. Vykorystannia sotsial’nykh merezh u politytsi: ukrains’kyj dosvid. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/slv/2010_9/st19.pdf.
Kolerman, R. Guide to Getting Started with Social Media For Artists and Arts Organizations.          Retrieved from: http://www.rebeccac ole–man.ca/services/guide–to–getting–started–in–social–media.
Kudashkyna, T. 10 pokazatelej sotsyal’nykh medya, ko–torye neobkhodymo otslezhyvat’ vashej kompanyy. Retrieved from: http://vashigroshi.com/home/recommendations–and–advices/ 1339–social–media–data.
Landman, M. Heorh Zymmel’: kontury eho myshlenyia. Retrieved from: http://sbiblio.com/biblio/archive/landman_georg.
Malynkyn, A. O zhyzny y tvorchestve Ferdynanda Tennysa. Retrieved from: http:// www.nir.ru/sj/sj/34–malin.htm.
Maliarchuk, A. Sotsyal’nyj effect. Retrieved from: http://www.reklamaster.com/articles/show/mark_articles/year/2011/id/28441/index.html.
Manhold, V. Social media: The new hybrid element of thepromotion mix V. Manhold, D. Faulds. Retrieved from: http://www.iaadiplom.dk/Billeder/MasterClass07/071SocialMediainthePromotionalMix.PDF.
Moroz, M. Reklama v sotsial’nykh merezhakh – sutnist’ i dylemy. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/ 2010_690/67.pdf.
Nesterenko, H., & Tyshkova, O. Suchasni sotsial’ni merezhi iak instrument neformal’noi osvity. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_49/Gileya49/F37_doc.pdf.
Omel’chenko, T. Vykorystannia sotsial’nykh servisiv veb 2.0 dlia proektuvannia informatsijnykh system. Retrieved from: http: //www.nbuv.gov.ua/e–journals/ITZN/em12/content/09otgsio.htm.
Ofitsijnyj veb–sajt zhurnalu «Marketing Media Review». Retrieved from: http://mmr.ua.
Ofitsijnyj veb–sajt internet–vydannia «ITnews». Retrieved from: http://itnews.com.ua.
Ofitsijnyj veb–sajt kompanii «Nords PR Ukraine». Retrieved from: http://nordspr.com.ua.
Ofitsijnyj veb–sajt kompanii «Wiley». Retrieved from: http://www.wiley.com.
Ofitsijnyj veb–sajt kompanii «Аmazon». Retrieved from: http://www.amazon.com.
Ofitsijnyj veb–sajt kompanii–vlasnyka domenu UA «Hostmaster Ltd». Retrieved from: http://hostmaster.net.ua.
Ofitsijnyj veb–sajt konsaltynhovoi kompanii «All About Market Research». Retrieved from: http://www.allaboutmarketrese arch.com.
Ofitsijnyj veb–sajt konsaltynhovoi kompanii «Forrester Research, Inc.». Retrieved from: http://www.forrester.com.
Ofitsijnyj veb–sajt konsaltynhovoi kompanii «IDC». Retrieved from: http://www.idc.com.
Ofitsijnyj veb–sajt konsaltynhovoi kompanii «Nielsen». Retrieved from: http://www.nielsen.com.
Ofitsijnyj veb–sajt konferentsii OON po torhivli ta rozvytku. Retrieved from: http:// www.un.org/ru/ga/unctad.
Ofitsijnyj veb–sajt Natsional’noi biblioteky Ukrainy im. V.I. Vernads’koho. Retrieved from: www.nbuv.gov.ua.
Ofitsijnyj veb–sajt Orhanizatsii ob’iednanykh natsij. Retrieved from: http://www.un.org.
Ofitsijnyj veb–sajt proektu «ASE». Retrieved from: http://ase.signum.sns.it.
Ofitsijnyj veb–sajt proektu «BTSmarketing». Retrieved from: http://btsmarketing.com.
Ofitsijnyj veb–sajt proektu «Internet World Stats». Retrieved from: http://internetworldstats.com.
Ofitsijnyj veb–sajt proektu «PSY–FAKTOR». Retrieved from: http://psyfactor.org.
Ofitsijnyj veb–sajt reklamnoi ahentsii «Bazaarvoice». Retrieved from: http://www.bazaarvoice.com.
Ofitsijnyj veb–sajt reklamnoi ahentsii «ReklaMasters». Retrieved from: http://www.reklamaster.com.
Ofitsijnyj veb–sajt reklamnoi ahentsii «Social Media Ukraine». Retrieved from: http://www.social–media–ukraine.net.
Ofitsijnyj veb–sajt Svitovoi naukovoi sotsial’noi merezhi. Retrieved from: www.ssrn.com.
Ofitsijnyj veb–sajt sotsial’noi merezhi «Science and Technology Social Networking Services». Retrieved from: http://scite chnet.blogspot.com.
Ofitsijnyj veb–sajt sotsial’noi merezhi «Scientific Social Community». Retrieved from: http://scipeople.ru.
Ofitsijnyj veb–sajt sotsial’noi merezhi «SciPeople». Retrieved from: http://sci–people.ru.
Ofitsijnyj veb–sajt sotsial’noi merezhi «Ukrains’ka Naukova Internet–Spil’nota». Retrieved from: http://nauka–online.org.
Ofitsijnyj veb–sajt sotsial’noi merezhi «Ukrains’ki naukovtsi u sviti». Retrieved from: www.usw.com.ua.
Ofitsijnyj veb–sajt sotsial’noi merezhi «Uchjonye Rossii». Retrieved from: www.russian–scientists.ru.
Ofitsijnyj veb–sajt Uzbeks’koho ahentstva po druku ta informatsii. Retrieved from: http://uzapi.gov.uz.
Ofitsijnyj veb–sajt fakul’tetu Istorii ta teorii mystetstva L’vivs’koi natsional’noi akademii mystetstv. Retrieved from: http://itmlnam.org.ua.
Ofitsijnyj dovidkovo–informatsijnyj veb portal Living History Of Internet. Retrieved from: www.livinghistoryinternet.com.
Ofitsijnyj dovidkovo–informatsijnyj portal about.com. Retrieved from: http://email.about.com.
Ofitsijnyj dovidkovo–informatsijnyj portal WhoYOUgle. Retrieved from: http://whoyougle.ru.
Ofitsijnyj sajt zhurnalu «Forbes». Retrieved from: http://www.forbes.ru.
Ofitsijnyj sajt universytetu «McMaster». Retrieved from: http://www.mcmaster.ca.
Ofitsijnyj sajt universytetu shtatu Alabama. Retrieved from: http://www.as.ua.edu.
Popova, Ju. Sushhnost’ i tehnicheskie instrumenty Internet–marketinga. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/ 2011_6/u1106pop.pdf.
Ruben, R. The Use of Social Media in Higher Education for Marketing and Communications: A Guide for Pro–fessionals in Higher Education. Retrieved from: http://doteduguru.com/id423–social–media–uses–higher–education–marketing–communication.html.
Sova, V. Marketynhovi komunikatsii pidpryiemstv u sotsial’nykh media. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/ 2011_2/276.pdf.
Fedorov, V. Interaktivnye informacionnye blaga i perspektivy ih ispol’zovanija v turindustrii. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/UZTNU_econ/2011_1/Fedorov.pdf.
Fisenko, T. Sotsial’ni internet–merezhi iak zasib zadovolennia informatsijnykh potreb. Retrieved from: http://www.nbu v.gov.ua/portal/soc_gum/Nzizh/2010_41/Fisenko.pdf.
Habermas, Ju. Zimmel’ kak diagnost vremeni. Retrieved from: http://sbiblio.com/ biblio/archive/habermas_simmel.
Shynkaruk, A. New concepts of civic participation in social electronic environment. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/port al/soc_gum/slv/2011_12/st60.pdf.
Jablons’kij, S. Kolichestvo pol’zovatelej Internet dostiglo dvuh milliardov. Retrieved from: http://delo.ua/tech/koliches tvo–pol–zo–vatelej–inter–150253.
Jakimenko, A. Osobennosti optimizacii sajtov dlja social’nyh setej i prodvizhenie sajtov v nih A. Jakіmenko, A. Kostromic’kij. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vejp t/2011_5_2/2011_5_2/28_31.pdf.
Long, M. (2014). Preparing for the Future of Research Services for Art History: Recommendations from the Ithaka. S+R Report. Art Documentation: Journal of the Art Libraries Society of  North America, 2, 33, 192–205.
Supporting the Changing.  Reasearch Practices of Art Historians. Retrieved from: http://sr.ithaka.org/research–publications/supporting–changing–research–practices–art–historians.
Maron, N., & Pickle, S. Sustaining the Digital Humanities. Host Institution Support Beyond the Start–Up Phase. Retrieved from: http://sr.ithaka.org/research–publications/sustaining–digital–humanities.
Meyer, E., & Eccles, K. Ten highlights from The Impacts of Digital Collections: Early English Books Online and House of Commons Parliamentary Papers. Retrieved from: https://digitisation.jiscinvolve.org/wp/files/2016/04/ JR0069_CONTENT_USAGE_IMPACT_REPORT_FINAL_PRINT.pdf

Read»

Our authors
On field exploration of russian and belarusian ethnologists and etnolinguists in Ukrainian Polisia 1945—1980s
In the study based on a wide range of literary materials have been comprehensively characterised field research in Polisia of Ukraine, performed by Russian and Belarusian ethnologists during 1945—1980s as well as Moscow ethnolinguists and other researchers from ethnologic centres of Russia, Ukraine and Belarus in the course of realization of Ethnolinguistic Atlas of Polisia program. Particular attention has been paid to geography, methods, themes and research results of scientific projects.
Read »

Boikos’ pandemonium: categories of evil deceased
In the article have been presented some research-work on peculiarities of Boikos’ traditional demonological notions as for so-called evil deceased; on the basis of field records and ethnological literary sources quite a number of scum categories have been defined as well as essential habits, modes of behavior and functions of these personages of people’s demonology.
Read »

Daily bread baking of ukrainians in the south-western ethnographical region at the late XIX to early XXI cc.
The paper has dealt with analytic study in prescriptions, signs, customs, methods, ways of selection, procurement and some peculiarities in usage of subsidiary means — water, firewood and leaves in bread baking. The final aim of the mentioned actions had been (and still is) selection of the means and ingredients fit, by their characteristics, for the backing of bread. The paper has demonstrated dependence of bread backing subsi­diary means criteria from the folk nutritional standards and world outlook stereotypes as well as from regional social and economic, natural and geographical factors and peculiarities of material culture.
Read »

Wax candle as ukrainian Christmas and epiphany ritualistic text
For the first time in native ethnology the article has brought some results of special study in sign functionality of a wax candle under the context of Ukrainian Christmas and Epiphany ritualistic text (ritualism of Christmas Eve, New Year, Epiphany Eve and Feast of Epiphany). The study has stated extremely high semiotic position of a wax candle as projection of Sun, mediator between the spheres of sacral and prophane elements, symbolic analogue of human existence, apotropy, cultural symbol re-establishing borders of acculturated space.
Read »