« 2018. #1 (139)

The Ethnology Notebooks. 2018, 1 (139), 70–79

UDK 30.2:94(477.64)(092)”176/177”П.Калнишевський

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.070

Received 21.12.2017

PETRO KALNYSHEVSKYI: SOLOVETSKY’S IMPRISONMENT, THE FATE OF THE GRAVE, THE ANTHROPOLOGICAL PORTRAIT

Segeda Serhii, Doctor of Sciences in History, Professor,

leading researcher of the department of historical ethnology of the Institute of ethnology

of the National Academy of Sciences of Ukraine,

in the Department of Historical Ethnology

Svobody Avenue 15,  79000, Lviv, Ukraine.

Contacts: e-mail: ina@mail.lviv.ua

Abstract. The article summarizes the data of historical sources and scientific researches concerning the circumstances of the imprisonment and conditions of detention at the Solovetsky Monastery of the last Kosh Ataman of Zaporozhian Sich, Peter Kalnishevskyi. The fate of his grave is traced, the location of which was recently established after archaeological researches. The information about the appearance and anthropological features of this well-known figure in Ukrainian history is given, reconstructed on the basis of an analysis of literary sources and the latest anthropological studies.

 Keywords: Cossacks, the last ataman of Zaporozhian Sich Peter Kalnyshevskyi, grave, anthropological features.

REFERENCES

Hrybovs’kyj, V.V. (2004). Koshovyj otaman Petro Kalnyshevs’kyj. Dnipropetrovs’k: Porohy.
Hrybovs’kyj, V.V. (2008). Istoriia vyvchennia ta perspektyvy doslidzhennia solove-ts’koho periodu zhyttia Petra Kalnyshevs’koho. Sicheslavs’kyj al’manakh. Zbirnyk naukovykh prats’ z istorii ukrains’koho kozatstva. Dnipropetrovs’k: Natsional’nyj hirnychyj universytet. Vyp. 3. Pp. 45–58.
Hrybovs’kyj, V.V. (2009). Petro Kalnyshevs’kyj: narys biohrafii. Petro Kalnyshevs’kyj ta joho doba. Zbirnyk dokumentiv ta materialiv. Kyiv: Dnipro. Pp. 14–37.
Dobrovol’skaja, M., Reshetova, I. (2015). Mediko-antropologicheskoe laboratornoe issledovanie skeletnyh ostanokov iz pogrebenija u juzhnoj steny Spaso-Preobrazhenskogo sobora Soloveckogo monastyrja. Solovki; Moskva (Rukopis’).
Doroshenko, M. (1991). Narys istorii Ukrainy. L’viv: Svit.
Efimenko, P.S. (1875). Kalnishevskij, poslednij koshevoj Zaporozhskoj Sechi. 1791–1803. Russkaja starina. Sankt-Peterburg. Т. XIV. Pp. 395–420.
Zyl’, A. (2009). Narodoznavets’ Pavlo Chubyns’kyj i joho doba. Kyiv: Kazka.
Korol’, V.Yu. (Ed.). (2002). Istoriia Ukrainy: Dokumenty. Materialy. Kyiv: Akademiia.
Kolchin, M. (1908). Ssyl’nye i zatochennye v ostrog Soloveckogo monastyrja v XVI–XІX vv.: Istoricheskij ocherk. Moskva: Posrednik.
Konoval, O. (2001). Kozats’ka slava pid muramy Solovkiv: de tlin Petra Kalnyshevs’koho. Ukraina moloda. 16 serpnia.
Kotsur, H.H. (2011). Avtentychnist’ portreta Petra Kalnyshevs’koho: nove bachennia. Sums’ka starovyna. № XXXV. Pp. 91–96.
Kotsur, V., Kotsur, A. (2004). Vid Suly do Biloho moria: shliakh cherez try stolittia. Kyiv: Pereiaslav-Khmel’nyts’kyj.
Kulyniak, D. (2004). «Od Kalnysha visti…». Kyiv: Kyivs’ka pravda.
Kulyniak, D.I. (1991). Ostannij koshovyj Petro Kalnyshevs’kyj. Kyiv: «Znannia» Ukrainy.
N[ikolajchik], F. (1892). Rodina Kalnyshevskogo. Kievskaja starina. Kn. 5. Pp. 249–277.
Hrybovs’kyj, V.V., Mil’chev, V.L, Syniak, I.L (Eds.). (2009). Petro Kalnyshevs’kyj ta joho doba. Dokumenty ta materialy. Dnipro.
Skal’kovs’kyj, A.O. (1994). Istoriia Novoi Sichi abo ostann’oho Kosha Zaporoz’koho. Dnipropetrovs’k: Sich.
Frumenkov, G.G. (1968). Uzniki Soloveckogo monastyrja. Arhangel’sk: Severo-Zapadnoe knizhnoe izdatel’stvo.
Kharlan, O.V. (2009). Nadmohyl’na plyta ostann’oho koshovoho Zaporoz’koi Sichi Petra Kalnyshevs’koho na terytorii Solovets’koho monastyria. Pratsi Tsentru pam’iatkoznavstva. Kyiv, 2009. Vyp. 15. Pp. 273–278.
Shapoval, I. (1965). V poshukakh skarbiv. Kyiv: Dnipro.
Yavornyts’kyj, D.I. (2005). Zaporozhzhia v zalyshkakh starovyny i perekazakh narodu. Dnipropetrovs’k: Art-Pres. Ch. II.
Yavornyts’kyj, D.I. (2015). Istoriia zaporoz’kykh kozakiv: Povne vydannia. Kyiv: FOP Stebeliak.
Kanonizatsiia sviatoho pravednoho Petra Kalnyshevs’koho. URL: https://risu.org.ua/ua/index/resourses/church_doc/uockp_doc/34664/.
Kanonizirovan poslednij ataman Zaporozhskoj sechi Petr Kalnyshevskij. URL: http://rublev.com/novosti/kanonizirovan-poslednii-ataman-zaporozhskoi-sechi-petr-kalnyshevskii.
Ob#edinennyj sajt Fonda Andreja Pervozvannogo i Centra Nacional’noj Slavy. URL: http://fap.ru/.
Oj, Bozhe nash mylostyvyj, pomyluj nas z neba. URL: http://www.pisni.org.ua/songs/5306209.html.
Rezul’taty nauchnyh issledovanij ostankov predpolozhitel’no Petra Kalnyshevskogo. URL: http://hram.zp.ua/?p=86215.

Read»

Our authors
Wax candle as ukrainian Christmas and epiphany ritualistic text
For the first time in native ethnology the article has brought some results of special study in sign functionality of a wax candle under the context of Ukrainian Christmas and Epiphany ritualistic text (ritualism of Christmas Eve, New Year, Epiphany Eve and Feast of Epiphany). The study has stated extremely high semiotic position of a wax candle as projection of Sun, mediator between the spheres of sacral and prophane elements, symbolic analogue of human existence, apotropy, cultural symbol re-establishing borders of acculturated space.
Read »

Daily bread baking of ukrainians in the south-western ethnographical region at the late XIX to early XXI cc.
The paper has dealt with analytic study in prescriptions, signs, customs, methods, ways of selection, procurement and some peculiarities in usage of subsidiary means — water, firewood and leaves in bread baking. The final aim of the mentioned actions had been (and still is) selection of the means and ingredients fit, by their characteristics, for the backing of bread. The paper has demonstrated dependence of bread backing subsi­diary means criteria from the folk nutritional standards and world outlook stereotypes as well as from regional social and economic, natural and geographical factors and peculiarities of material culture.
Read »

Maternity ritualism by volhynians in publications of the second half XIX to the early XXI cc.
In the article have been considered some basic landmarks for fixing and publication of ethnographic materials on the maternity rites of Volhynia with analytical study in ritual elements, their kinds and territories of origin. The article has also raised a problem of gaps in studies of maternity rites of Ukrainian historio-ethnographic Volhynia.
Read »

On bessarabian and moldavian ukrainians in the studies of historical ethnography
The article has thrown some light upon a sum of scientific findings got during XIX to XXI cc. in historio-ethnographic studies of Bessarabia and Moldavian Ukrainians. In the pre­sent paper has been given author’s answer to the problem of lacking progress as for the numerous themes concerning Ukrainians. State and achievements of the research-works in Ukrainians’ material and spiritual culture by the scientists of Moldavia and Ukraine through the years of independence has been exposed.
Read »