« 2018. #4 (142)

The Ethnology Notebooks. 2018,  № 4 (142), 929–938

UDK 75.052:27–526.62
3–99

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.04.929

Received 24.05.2018

DEPICTION OF THE ICONOGRAPHY OF THE PRINCELY PERIOD IN THE POLYCHROMES OF LVIV TEMPLES OVER THE PERIOD 1990–2015

Ziatyk Bohdan – PhD student, lecturer of the department of Sacral Art of the Lviv National Academy of Arts

 street Kubijovycha, 38, Lviv, Lviv area, 79000

Contacts: e–mail: bohdan.sbl@gmail.com

Abstrakt. In the article, for the first time, the iconography of temple polychromes of Lviv, executed from 1990 to 2015, is considered in a comprehensive manner. According to the iconographic peculiarities of the polychrome of Lviv temples, it is divided in to two main groups: the Roman Catholic iconography (originated from the XVII century) and the second follow in from the Byzantine, which was reflected in the art of the Princely period. This articles studies the topic of polychrome iconography of Lviv temples over the period 1990–2015, belong in to the second group. The study also examines the tendencies of the iconography of temple murals, executed in a neo–Byzantine style and influenced by the style of modernism. Attention is focused on the iconography of scenes such as «The Eucharist» (Communion of the Apostles), «The Virgin of Incarnation», «The Descentinto Hell», «The Dormition of the Mother of God» and «The Christ Pantocrator», which are characteristic to the ancient Ukrainian and Byzantine traditions. The iconography of Lviv temples polychrome from 1990 to 2015 is compared with the temple murals and icons of the XI–XV centuries, on which we can see similar images.

Keywords: polychrome, Lviv temples over the period 1990–2015, iconography, art of the Princely period.

REFERENCES

Babij, M. (2011). Liubomyr Medvid’: osoblyvosti zobrazhen’ Khrysta–Pantokratora u kupol’nykh chastynakh khramiv sv. Ivana Khrestytelia v Ottavi ta sv. Ivana Bohoslova v s. Sukhovolia poblyzu L’vova. Narodoznavchi zoshyty, 5 (101), 844–849 [in Ukrainian].
Berehovs’ka, Kh. (2010). Modernyj Vizantyzm – zarodzhennia novoho styliu. Arkhitektura, budivnytstvo, inter’ier, mystetstvo, 1,  6–7 [in Ukrainian].
Vasylyk, R. (1998). Struktura vnutrishn’oho prostoru khramu v konteksti Liturhii. Visnyk L’vivs’koi natsional’noi akademii mystetstv, 9, 72–77 [in Ukrainian].
Vladyka, S. (2013). Deiaki aspekty rozvytku suchasnoho sakral’noho mystetstva (v Ukraini). Obrazotvorche mystetstvo, 4, 66–69 [in Ukrainian].
Voloshyn, L. (2012). Interpretatsiia tradytsij sakral’noho mystetstva u tvorchosti Kostia Markovycha. Visnyk L’vivs’koi natsional’noi akademii mystetstv, 23, 272–279 [in Ukrainian].
Helytovych, M. (2014). Ukrains’ki ikony XIII – pochatku XVI stolit’ zi zbirky Natsional’noho muzeiu u L’vovi imeni Andreia Sheptyts’koho: al’bom–kataloh. L’viv: Natsional’nyj muzej u L’vovi imeni Andreia Sheptyts’koho; Kyiv: Majster knyh [in Ukrainian].
Zhyshkovych, V. (2004). Mystetstvo stvorene Bohom i vo im’ia Bozhe. In Bojkivschyna: Naukovyj zbirnyk (pp. 370–415). Drohobych: Bojkivschyna, 2 [in Ukrainian].
Zapasko, Ya. (1995). Pam’iatky knyzhkovoho mystetstva: Ukrains’ka rukopysna knyha. L’viv: Svit [in Ukrainian].
Komarnyts’kyj, A.S. (2014). Obraz Bohorodytsi i khudozhnia kul’tura Kyivs’koi Rusi (stanovlennia natsional’nykh osoblyvostej) (PhD dissertation). Ivano–Frankivs’k: Prykarpats’kyj natsional’nyj universytet im. V. Stefanyka [in Ukrainian].
Kosiv, R. (2002). Obraz i tradytsiia. Ikonopys khramu sv. Volodymyra ta Ol’hy u L’vovi. Visnyk L’vivs’koi natsional’noi akademii mystetstv, 13, 151–160 [in Ukrainian].
Krekhovets’kyj, Ya. (2008). Bohoslov’ia ta dukhovnist’ ikony. L’viv: Svichado [in Ukrainian].
Krekhovets’kyj, Ya. (1999). Ikonohrafiia Pantokratora vid katakombiv do s’ohodni. Soprychastia, 65–78 [in Ukrainian].
Kukoval’s’ka, N. (2011). Mykhajlivs’kyj Zolotoverkhyj monastyr: istorychna dolia ta mystets’ka spadschyna. Kyiv: Horobets’ [in Ukrainian].
Kiuntsli, R. (2014). Povernennia ukrains’koho modernu v khramovyj rozpys ukrains’kykh tserkov. In  MIST: Mystetstvo, istoriia, suchasnist’, teoriia: zbirnyk naukovykh prats’ z mystetstvoznavstva i kul’turolohii (pp. 145–154), Kyiv: Feniks, 10 [in Ukrainian].
Nikitenko, N. (2000). Sobor sviatoi Sofii v Kyievi. Kyiv: Tekhnika [in Ukrainian].
Ovsijchuk, V. (2000). Opovid’ pro Ikonu. L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Ovsijchuk, V., & Krvavych, V. (1996). Ukrains’ke maliarstvo X–XVIII st. Problemy kol’oru. L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Patriarkh Dymytrij, (Yarema) (2005). Ikonopys Zakhidnoi Ukrainy XII–XV stolit’. L’viv: Drukars’ki kunshty [in Ukrainian].
Protsiv, I., & Zhyshkovych V. (2016). Khram Sviatoi Anny u L’vovi. L’viv [in Ukrainian].
Rudak, O. (2014). Zobrazhennia istorychnykh osib u suchasnomu monumental’nomu tserkovnomu maliarstvi Ukrainy. Tserkva arkhystratyha Mykhaila v seli Veryn na L’vivshchyni. Naukovi zapysky ternopil’s’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu im. Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Mystetstvoznavstvo, 3, 273–278 [in Ukrainian].
Rudak, O. (2015). Monumental’ni khramovi rozpysy XXI stolittia. Asotsiatsiia sakral’noho mystetstva. Perspektyvni napriamky svitovoi nauky: Zbirnyk statej uchasnykiv trydtsiat’ pershoi mizhnarodnoi naukovo–praktychnoi konferentsii «Innovatsijnyj potentsial svitovoi nauky – XXI storichchia» (25 liutoho  – 1 bereznia 2015 r.). Zaporizhzhia: PHA, 1. Nauky humanitarnoho tsyklu [in Ukrainian].
Rudych, O. (2015). Tserkovni rozpysy vypusknykiv L’vivs’koi natsional’noi akademii mystetstv. Visnyk L’vivs’koi natsional’noi akademii mystetstv, 27, 181–190 [in Ukrainian].
Sydor, O. (2000). Ikonohrafiia Isusa Khrysta v davn’omu ukrains’komu mystetstvi. Kyivs’ka Tserkva: Al’manakh khrystyians’koi dumky, 5, 89–94 [in Ukrainian].
Simonova, A.V. (2015). Vizantiyskie traditsii v sovremennyih rospisyah pravoslavnyh hramov Ukrainy (konets XX – nachalo XXI vv.) (PhD dissertation). Harkov [in Russian].
Stepovyk, D. (2004). Istoriia ukrains’koi ikony X–XX st. Kyiv: Lybid’ [in Ukrainian].
Shchepkina, M. (1977). Miniatiury Hludovskoi psaltyri. Grecheskii illiustrirovannyi kodeks XI v. Moskva: Iskusstvo [in Russian].

Read»

Our authors
Daily bread baking of ukrainians in the south-western ethnographical region at the late XIX to early XXI cc.
The paper has dealt with analytic study in prescriptions, signs, customs, methods, ways of selection, procurement and some peculiarities in usage of subsidiary means — water, firewood and leaves in bread baking. The final aim of the mentioned actions had been (and still is) selection of the means and ingredients fit, by their characteristics, for the backing of bread. The paper has demonstrated dependence of bread backing subsi­diary means criteria from the folk nutritional standards and world outlook stereotypes as well as from regional social and economic, natural and geographical factors and peculiarities of material culture.
Read »

Maternity ritualism by volhynians in publications of the second half XIX to the early XXI cc.
In the article have been considered some basic landmarks for fixing and publication of ethnographic materials on the maternity rites of Volhynia with analytical study in ritual elements, their kinds and territories of origin. The article has also raised a problem of gaps in studies of maternity rites of Ukrainian historio-ethnographic Volhynia.
Read »

Boikos’ pandemonium: categories of evil deceased
In the article have been presented some research-work on peculiarities of Boikos’ traditional demonological notions as for so-called evil deceased; on the basis of field records and ethnological literary sources quite a number of scum categories have been defined as well as essential habits, modes of behavior and functions of these personages of people’s demonology.
Read »

On bessarabian and moldavian ukrainians in the studies of historical ethnography
The article has thrown some light upon a sum of scientific findings got during XIX to XXI cc. in historio-ethnographic studies of Bessarabia and Moldavian Ukrainians. In the pre­sent paper has been given author’s answer to the problem of lacking progress as for the numerous themes concerning Ukrainians. State and achievements of the research-works in Ukrainians’ material and spiritual culture by the scientists of Moldavia and Ukraine through the years of independence has been exposed.
Read »