« 2018. #4 (142)

The Ethnology Notebooks. 2018,  № 4 (142), 967–975

UDK 930(477)»20»:[39–057.4Шумовський Ю.](092)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.04.967

Received 07.05.2018

YURII SHYMOVSKYI – ETHNOGRAPHER, ARCHAEOLOGIST: HISTORIOGRAFIC ASPECT

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3445-3027

Yaremchyk Valentyna, Post-graduate student of the department of the modern ethnology of the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine,

 Svobody Avenue 15, 79000, Lviv, Ukraine.

Contacts: Tel. (096)8218269; e-mail: v_viktorivna@ukr.net

Abstrakt. The historiography devoted to the figure of Yu.Shymovsky’s is studied and it is found that Yu.Shymovsky’s ethnographic activity remains invaluable to modern Ukrainian historiography. Despite the great attention to the activities of Yu.Shymovsky’s as an archaeologist, priest, publicist and scholar, his ethnographic works are still poorly studied. There has been no scientific research conducted in modern ethnology summarizing and evaluating the significance of Yu.Shymovsky’s mani–sided scientific heritage. In the historiographic review of the scientific historical and ethnological activities of Yu. Shumovsky’s I applied mainly chronological principle, as well as, if necessary, thematic. The historiography of this problem is divided into three periods according to the time principle: the first one covers the works of the interwar and post–war time (30–40th years of the 20th century), the second one is the scientific editions of the Ukrainian diaspora in the postwar period (50–80th years), the third – modern historiographical research. Historiographical analysis shows that in scientific works, magazine publications, newspaper articles a general description of the figure of Y. Shumovsky is presented, the chronology of his life is reproduced. At the same time, each of the authors paid more attention to the illumination and characteristics of a single period of his biography, not revealing the features of his ethnographic activity. To date, only a small review of this issue has been published. The potential for further work of this problem is far from being exhausted. Yu. Shumovsky owns a special place in the history of Ukrainian ethnology and the results of his ethnographic activity for modern ethnography are of great importance.

 Keywords: Yurii Shymovskyi, ethnographer, archaeologist, priest, ethnographic activity.

REFERENCES

Bukhalo, H. (2000). Profesor iz Myrohoschi (pro Yuriia Shumovskoho). Dubno i svit: mizhnar. yuvil. konf., prysviach. 900–richchiu m. Dubna (25–26 serpnia). Dubno [in Ukrainian].
Hutsuliak, M. (1978). Pro blyzke zdaleka (Rivnenska Ukrainska himnaziia 1923–1939). Vankuver [in Ukrainian].
Danylchuk, H.F. (2012). Muzei v roky voiennoho lykholittia. In Rivne u doliakh yoho meshkantsiv (pp. 170–175). Rivne [in Ukrainian].
Demianchuk, H. (1995). U svit z Myrohoschi: Ist.–kraiezn. narys pro rodynu Shumovskykh. In Krynytsi pechali: Zb. spohadiv ta dok. (pp. 3–16). Rivne [in Ukrainian].
Dmytrenko, T. (2008). Doslidnyk Dubenshchyny peredvoienoho chasu. In  Kuchinko, M., Okhrimenko, H., & Savytskyj, V. (Eds.). Kultura Volynskoho Polissia kniazhoi doby (pp. 245–251). Lutsk: Volyn. obl. druk. [in Ukrainian].
Dobrochynska, V.A. (2016). Rivnenska ukrainska himnaziia (1923–1939 rr.): kulturno–osvitnii fenomen na tli doby: monohrafiia. Rivne [in Ukrainian].
Dobrochynska, V.A. (2010). Yurii Shumovskyi: vikhy zhyttia ta diialnosti (1908–2004). In R., Postolovskyi (Ed.). Aktualni problemy vitchyznianoi ta svitovoi istorii (Vol. 19, pp. 68–73).  Rivne: RDHU [in Ukrainian].
Dobrochynska, V.A. (2010). Yurii Shumovskyi – poslidovnyk muzeinoi spravy Fedora Shteinhelia: iz epistoliarnoi spadschyny. Naukovi zapysky; Rivnen. obl. kraiezn. muzei, 8, 79–83 [in Ukrainian].
Dobrochynska, V.A. (2010). Yurii Shumovskyi spodvyzhnyk muzeinoi spravy na Rivnenshchyni v okupatsiinyi period (1941–1944). Kraieznavstvo ta muzeina sprava v Ukraini: materialy Vseukr. nauk.–prakt. konf., prysviach. 145–richchiu zasnuvannia Zhytomyr. obl. kraiezn. muzeiu m. Zhytomyr (27–29 zhovtnia). Zhytomyr [in Ukrainian].
Z ukrainskoho kulturnoho zhyttia u Varshavi. Varshava. (1944, 16 liutoho) [in Polish].
Klymchuk, A. (2009). Rivnenskyi kraieznavchyi muzei v 1943–1944 rr. i Yurii Shumovskyi. Muzei Ukrainy, 2, 35–36 [in Ukrainian].
Kobrynskyi, R. (1963, 21 serpnia) Z zhyttia naukovoho tovarystva im. Shevchenka v ZDA. Svoboda. Dzhersi–siti [in Ukrainian].
Kozak, S. (2012). Shumovskyi Yurii (1908–2004). In Volynska literaturna emihratsiia: korot. biobibliohr. dovid. (pp. 80–81). Kyiv [in Ukrainian].
Kozak, S. (2007). Shumovskyi Yurii (1908–2004). In Rozsiiani po svitakh: volyn. lit. emihratsiia: korot. bio–bibliohr. dovid. (pp. 56–57). Kyiv [in Ukrainian].
Muzei u Rivnomu. (1942, 3 hrudnia). Volyn [in Ukrainian].
Mushyrovskyi, V. (1998). Vydatni hromadski ta kulturni diiachi kraiu v doslidzhenniakh Rivnenskoho kraieznavchoho muzeiu. In Diiachi nauky ta mystetstva ridnoho kraiu u rozvytku ukrainskoi natsionalnoi kultury: do 20–ty richchia Rivnenskoho derzhavnoho instytutu kultury (pp. 62–65). Rivne  [in Ukrainian].
Nahorna, I. (2015). Nevidchakhnuta hilka. Naukovi zapysky  Rivnen. obl. kraiezn. Muzej (Vol. 13, p.p. 79–82). Rivne [in Ukrainian].
Omelchuk, V.V. (2014) Rodyna Shumovskykh: o. Fedir (Shumovskyi), protoiierei Yurii Shumovskyi. In Istoriia osvity Volyni v osobakh: navchalnyi posibnyk (pp. 62–68). Rivne: Vyd–vo Volynski oberehy [in Ukrainian].
Omelianchuk, I. (2013, 26 bereznia.). Zruinovane hnizdo (vypovnylos 105 rokiv z dnia narodzhennia pershoho ukrainskoho doslidnyka Afryky, yakoho shaniut u Frantsii ta Amerytsi i maizhe ne znaiut v Ukraini). Uriadovyi kurier.  Rivne  [in Ukrainian].
Okhorona istorychnykh pamiatok (1942, 6veresnia). Volyn. Rivne [in Ukrainian].
Pasternak, Ya. (1993) Referat pro naukovu diialnist o. mhr. Yuriia Shumovskoho, kandydata na diisnoho chlena NTSh (Kanada–Toronto, 1956r.) Po slidakh davnomynuloho Afryky (Vol. 3, p. 51). Savana [in Ukrainian].
Pshenychnyi, M. (2006). Nash vydatnyi zemliak Yurii Shumovskyi i yevrei. Yevreiskomu narodovi: materialy Mizhnar. nauk. ist.–kraiezn. konf, prysviach. ukr.–ievr. vzaiemynam na Dubenschyni. Dubno [in Ukrainian].
Pshenychnyi, Yu. (2009). Dokopatysia do korinnia vikiv: istoriia arkheolohichnykh doslidzhen na Dubenschyni. Pohoryna: lit.–kraiezn. zhurn. Rivnenschyny (Vol.10–11, p.p. 334–340).  Rivne [in Ukrainian].
Samchuk, U. (1980). Na bilomu koni. Spomyny i vrazhennia. Vinnipenh: Nakladom Tovarystva «Volyn» [in Ukrainian].
Skakalska, I.B. (2010). Biohrafichnyi portret Volynskoi ukrainskoi elity mizhvoiennoho periodu XX st. v emihratsii. Ukrainska diaspora temy doslidzhennia: tezy dopovidei Mizhnarodn. nauk. konf., 27–28 veresnia. Ostroh: Ostrozka akademiia [in Ukrainian].
Skakalska, I.B. (2010). Vplyv dukhovnoi elity na suspilne, relihiine ta kulturno–prosvitnytske zhyttia Volyni pershoi polovyny XX–ho st. In Volynski istorychni zapysky: zb. nauk. pr. (Vol. 5, pp. 77–81). Zhytomyr: Vyd–vo im. I. Franka [in Ukrainian].
Skakalska, I.B. (2012). Rodyna Shumovskykh v istorii Dubna ta Volyni. Tverdyna nad Ikvoiu: materialy Mizhnarod. nauk. ist.–kraiezn. konf., prysviach. 520–richchiu Dubenskoho zamku. Dubno [in Ukrainian].
Skakalska, I.B. (2010). Spohady Yuriia Shumovskoho iak dzherelo z istorii diialnosti dukhovnoi intelehentsii Volyni pershoi polovyny 20–ho st. In Prostolovskyi, R. (Ed.). Aktualni problemy vitchyznianoi ta vsesvitnoi istorii (Vol. 20, p.p. 247–250). Rivne: RDHU [in Ukrainian].
Soldatiuk, M. (2009). Myrohoschanskyi arkheoloh. In Soldatiuk, M., & Pshenychna L. (Eds.). Myrohoscha: ist.–kraiezn. ese. Dubno  [in Ukrainian].
Terskyi, S. (2010). Istoriia arkheolohichnykh doslidzhen ta istorychnoho kraieznavstva Volyni: monohrafiia. Lviv: Lvivska politekhnika [in Ukrainian].
Uchastchlena IDV na konhresi (1962). Litopys Volyni, 6. Vinnipeh [in Ukrainian].
Tsymbaliuk, Ye. (2006, 13 kvitnia). Arkheoloh iz Volyni znaishov u Afrytsi plemia, predky yakoho ne pishly za Moiseiem. Vilne slovo. Rivne [in Ukrainian].
Tsymbaliuk, Ye. (2006, 17 serpnia). Zlety i padinnia (Rivnenskoho istoryko–kraieznavchoho muzeiu, z yakym radosti i boli v 1940–43 rr. rozdilyv yoho naukovyi kerivnyk ta dyrektor Yurii Shumovskyi). Vilne slovo. Rivne [in Ukrainian].
Tsymbaliuk, Ye. (2008). U khrami – z khrestom, na rozkopkakh – z lopatoiu. Pohoryna: lit.–kraiezn. zhurn.  (Vol. 4–5, p.p. 212–215). Rivne [in Ukrainian].
Tsymbaliuk, Ye. (2009). Yak arkheoloh iz Volyni natrapyv na slid plemeni Moiseia. Pohoryna: lit.–kraiezn. zhurn.  (Vop. 10–11, p.p. 322–324. Rivne [in Ukrainian].
Tsynkalovskyi, O. (Ed.). (1986). Stara Volyn i Volynske Polissia (Vol.2). Vinnipeh: Nakladom Tovarystva «Volyn» [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1962). Zateriannoe evreiskoe plemia v Afryke. Vestnyk Yzraylia, 22 [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1936). Arkheolohichni pamiatky na Volyni ta sposib zberezhennia yikh. Tserkva i Narid, 19, 607–609 [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1936). Arkheolohichni pamiatky na Volyni ta sposib zberezhennia yikh (zakinchennia). Tserkva i Narid, 20, 657–659 [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1941, 1veresnia). V okhoroni mystetstva i pamiatok Volyni. Volyn. Rivne  [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1964) Afryka v ohni. Ameryka, 22. Pensylvaniia [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1965, 26zhovtnia). Afrykanska presa. Svoboda. Dzhersi–Siti [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (2000). Descho pro nashi pysanky. Dubno i svit: mizhnar. yuvil. konf., prysviach. 900–richchiu m. Dubna, 25–26 serpnia (p.p. 66–67). Dubno [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1942, 13 hrudnia). Descho pro Rivne. Volyn. Rivne [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1941, 9 lystopada).  Doistorychni tvaryny. Volyn. Rivne [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1965). Drevnyie evrey y Afryka. Novoe russkoe slovo, 9 [in Russian].
Shumovskyi, Yu. (2007). Dubenska himnaziia v evakuatsii ta v revoliutsii. In M. Pshenychnyi (Ed.), Nad Ikvoiu–rikoiu: lit. mystets. alm. (pp. 153–155). Dubno [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1974, 7avhusta). Evreiskaia emyhratsyia v Afryke. Novoe russkoe slovo [in Russian].
Shumovskyi, Yu. (1956, 17sichnia). Zhinka Chornoho kontynentu. Svoboda. Dzhersi–siti [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1956). Z moho pobutu v Sudani. My i svit, 29 [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1960, 1dekabria). Zateriannoe evreiskoe plemia v Afryke. Novoe russkoe slovo [in Russian].
Shumovskyi, Yu. (1965, 19serpnia) Zakhidna Nimechchyna i Afrykanski derzhavy. Svoboda. Dzhersi–Siti [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1942, 3travnia). Zberihaiemo starovyni pamiatky. Volyn.  Rivne  [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1994). Zruinovane hnizdo, chy istoriia odniiei sviaschenytskoi rodyny na Volyni (Vol. 1–4). Savanna  [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1965, 24chervnia). Kraina Mahreb. Svoboda. Dzhersi–Siti [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1956). Kult roslyn u muryniv Afryky. My i svit, 30 [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu.  (2015). Luna dalekykh vikiv. Rivne: Azaliia [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1953). Maska v muryniv Afryky. My i svit, 11 [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1972). Mistechko Ostrozhets v davnynu. Litopys Volyni (Vol. 10–11). Vinnipeh [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1941, 7hrudnia). Mistechko Ostrozhets. Volyn. Rivne  [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1963, 30kvitnia, 2travnia.). Narody Afryky ta yikh borotba za nezalezhnist. Svoboda. Dzhersi–Siti [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1944, 1sichnia). Novyi rik abo stari zvychai. Volyn. Rivne [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1941, 23zhovtnia). Novi eksponaty v Ukrainskomu muzeiu v Rivnomu. Volyn. Rivne [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1964). Obiednannia Afrykanskykh narodiv. Svoboda. Dzhersi–Siti [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1956). Pid hariachym sontsem Afryky. Vinnipeh [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu.  (1989). Po slidakh davnomynuloho Afryky. New Jork [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1962, 9marta). Po sledakh starynnoi ymperyy Hana. Novaia Zaria. San–Frantsysko [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1941, 20 lystopada). Praistoriia Volyni. Volyn.  Rivne [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1944, 10 travnia). Prydorozhni sviatyni v Ukraini. Volyn. Rivne [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1965, 2 veresnia). Problema natsionalnoi movy v Chornii Afrytsi. Svoboda. Dzhersi–Siti [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1943, 7 liutoho). Selo Horodok u mynulomu. Volyn. Rivne [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1972). Selo Horodok v mynulomu. Litopys Volyni (Vol. 10–11). Vinnipeh [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1941, 28 hrudnia). Selo Myrohoscha. Volyn. Rivne [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1942, 27 hrudnia). Slidamy mynuloho. Volyn. Rivne [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1963, 12 serpnia). SRSR i krainy Afryky. Svoboda. Dzhersi–Siti [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu.(1959, 24 chervnia). Sudan ochyma ukrainskoho vchenoho. Svoboda. Dzhersi–Siti [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1962, 24 marta). Tainy afrykanskykh pescher. Novaia Zaria. San–Frantsysko [in Ukrainian].
Shumovskyi, Yu. (1976, 15 kvitnia). Chervona zahroza nad Afrykoiu. Svoboda. Dzhersi–Siti [in Ukrainian].
Shumovskyi Yurii Fedorovych. In V. Kubijovych (Ed.), Entsyklopediia ukrainoznavstva (Vol. 10, p.  3905). Lviv [in Ukrainian].
Shumovskyi Yurii Fedorovych (2014). In N. Kozhan (Ed.). Muzeini fakhivtsi Rivnenschyny: biobibliohrafichnyi pokazhchyk (pp. 176–177). Rivne [in Ukrainian].
Bardetskyi, A. Pokhovalni pamiatky, vidkryti Yu.F. Shumovskym u 1930–kh rokakh v s. Myrohoscha Dubenskoho r–nu Rivnenskoi obl.: Analiz ta interpretatsiia danykh  Retrieved from:http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37046/14Bardetsky2.pdf?sequence=1
Karyi, I.P. Pamiatky serednovichnoho oboronnoho mystetstva Pivdennoi Volyni u doslidzhenniakh ukrainskykh arkheolohiv mizhvoiennoho periodu. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/2834/1/04.pdf.
Prokopchuk, V.S. Istorychne kraieznavstvo u Volynskomu voievodstvi (1921–1939) Retrieved from: http://dspace.kpnu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/ 123456789/1712/1/istorychne kraieznavstvo u volyns’komu voievodstvi 1921–1939.doc.
Skakalska, I.B. Zhyttievo–kraieznavcha studiia: v poshukakh vtrachenoi intelehentsii. Retrieved from:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2011_41_50
Skakalska, I.B. Prosopohrafichnyi portret ukrainskykh vchenykh Zakhidnoi Volyni u pershii polovyni XX–ho st. Retrieved from: https://eprints.oa.edu.ua/5071/1/Tezy_Conferencia_Diaspora.pdf
Chornopyska, L. Profesor Yurii Shumovskyi. Materialy i doslidzhennia arkheolohii Prykarpattia i Volyni. Retrieved from: http://www.inst–ukr.lviv.ua/files/12/36Chornopys.pdf.

Read»

Our authors
Wax candle as ukrainian Christmas and epiphany ritualistic text
For the first time in native ethnology the article has brought some results of special study in sign functionality of a wax candle under the context of Ukrainian Christmas and Epiphany ritualistic text (ritualism of Christmas Eve, New Year, Epiphany Eve and Feast of Epiphany). The study has stated extremely high semiotic position of a wax candle as projection of Sun, mediator between the spheres of sacral and prophane elements, symbolic analogue of human existence, apotropy, cultural symbol re-establishing borders of acculturated space.
Read »

Traditional folk clothes of velikobychkovsky hutsuly of XIX — the first half of XX century
In the study based upon numerous field materials, literature sources as well as ethnographic, historio-cultural and regional museum collections has been performed complex analysis in traditional folk clothes by Hutzul population of Velyky Bychkiv village in Transcarpathian region. Detailed descriptions of femi­nine and masculine clothing complexes of the mentioned area have been presented. In characterizing of those main attention has been paid to the detail of cut in separate components of dress; cut of feminine shirt has been added as an illustration.
Read »

Maternity ritualism by volhynians in publications of the second half XIX to the early XXI cc.
In the article have been considered some basic landmarks for fixing and publication of ethnographic materials on the maternity rites of Volhynia with analytical study in ritual elements, their kinds and territories of origin. The article has also raised a problem of gaps in studies of maternity rites of Ukrainian historio-ethnographic Volhynia.
Read »

Boikos’ pandemonium: categories of evil deceased
In the article have been presented some research-work on peculiarities of Boikos’ traditional demonological notions as for so-called evil deceased; on the basis of field records and ethnological literary sources quite a number of scum categories have been defined as well as essential habits, modes of behavior and functions of these personages of people’s demonology.
Read »