« 2018. #6 (144)

The Ethnology Notebooks. 2018, 6 (144), 1366–1375

UDK [39+81’1+82.0+94](477)“18/19”(092):[061.2:001](477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1366

Received 21.11.2018

VOLODYMYR HNATYUK — AT THE ORIGINS OF THE FOTMATION OF UKRAINIAN STUDIES

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3520-8891

Hlushko Mykhailo Stepanovich, PHD in History, professor

at the Department of Ethnology,

The Ivan Franko National University in Lviv,

1 Universytetska Str., 79000, Lviv, Ukraine.

Contacts: Tel. (032) 2394540; e-mail: kaf.etnolog.lnu@gmail.com

Abstract. This year it is 145 years since the Shevchenko Scientific Society was founded. It reached its peak at the end of XIX — the beginning of XX century due to the coordinated activity of Mykhailo Hrushevskyi, Ivan Franko and Volodymyr Hnatyuk. The proposed article says about the contribution of V. Hnatyuk in the formation and development of various branches of scientific knowledge (folkloristics, ethnography, language studies, history, literature studies), which set the basis of modern Ukrainian studies.

Keywords: Volodymyr Hnatyuk, the Shevchenko Scientific Society, folkloristics, ethnography, language studies, history, literature studies.

REFERENCES

Vovk, Khv. (1899). Programa do zbirannia vidomostej dotychnykh narodn’oi pobutovoi tekhnyky (Arts of life). In Materyialy do ukrains’ko-rus’koi etnol’ogii (Vol. I, pp. 1—22). L’viv [in Ukrainian].
Dashkevych, Ya., Kupchyns’kyj, O., Kravets’, M., Pel’ts, D. & Sysets’kyj, A. (uporiad.). (1998). Volodymyr Hnatiuk. Dokumenty i materialy (1871—1989). L’viv [in Ukrainian].
Moroz, M., Mushynka, M. (uporiad.). (1992). Volodymyr Hnatiuk (1871—1991): bibliohrafichnyj pokazhchyk. L’viv [in Ukrainian].
[Hnatiuk], V. (1901). Avstryjs’ka konstytutsyia v chyslakh. In Literaturno-naukovyj vistnyk (Vol. XIII, kn. I, pp. 74—75.). L’viv [in Ukrainian].
Hnatiuk, V. (1908). Bojkivs’ke vesilie v Mshantsy (starosambirs’koho povita). In Materiialy do ukrains’ko-rus’koi etnol’ogii (Vol. X, ch. 2, pp. 1—29). L’viv [in Ukrainian].
Hnatiuk, V. (1908). Vesilie v Keresturi (bach-bodrogs’koi stolytsi, v poludnevij Uhorschyni). In Materiialy do ukrains’ko-rus’koi etnol’ogii (Vol. X, ch. 2, pp. 30—81). L’viv [in Ukrainian].
Hnatiuk, V. (1924). V spravi ukrains’koi literaturnoi movy. In Literaturno-naukovyj vistnyk. (Vol. LXXXII, kn. II, pp. 178—182; Vol. LXXXIII, kn. V, pp. 83—87; kn. VII—VIII, pp. 383—388; Vol. LXXXVII, kn. XI, pp. 177—180). L’viv [in Ukrainian].
H[natiuk], V. (1918). Zbirky sil’s’koi molodizhy na Ukraini. Z paperiv Mytr. Dykareva In Materiialy do ukrains’koi etnol’ogii (Vol. XVIII, pp. 170—275). L’viv [in Ukrainian].
Hnatiuk, V. (1909). Yvanov’ P.V. Zhyzn’ y pov’riia krest’ian’ Kupianskaho u’zda, Khar’kovskoj huberniy (Sbornyk’ Khar’kovskaho Ystoryko-Fylolohycheskaho Obschestva. T. XVII). — Khar’kiv, 1907. — S. 216 + X. In Zapysky Naukovoho tovarystva imeny Shevchenka (Vol. LXXXVIII, kn. II, pp. 232—235). L’viv [in Ukrainian].
Hnatiuk, V. (1905). Madiars’ka svoboda. In Literaturno-naukovyj vistnyk (Vol. XXXII, kn. XI, pp. 143—154). L’viv [in Ukrainian].
Hnatiuk, V. (1895). Materialy po etnohrafiy Novorossijskaho kraia, sobrannye v’ Elysavethradskom’ y Aleksandrijskom’ u’zdakh’ Khersonskoj huberniy V.Y. Yastrebovym’. I: Suev’riia y obriady; II: Lehendy, skazky y razskazy. — Odessa, 1894. — S. 202. In Zapysky Naukovoho tovarystva imeny Shevchenka (Vol. VI, kn. 2, pp. 48—60). L’viv [in Ukrainian].
H[natiuk], V. (1918). Narodnia pozhyva v Halychyni. In Materiialy do ukrains’koi etnol’ogii (Vol. XVIII, pp. 5—6). L’viv [in Ukrainian].
[Hnatiuk, V.]. (1912) Ostanky peredkhrystiians’koho relihijnoho svitohliadu nashykh predkiv. — [Ch.] I. In Etnografichnyj zbirnyk (Vol. XXXIII, pp. V—XLII). L’viv [in Ukrainian].
Hnatiuk, V. (1909). Peredne slovo. In Etnografichnyj zbirnyk (Vol. XXV, pp. III—XXI). L’viv [in Ukrainian].
Hnatiuk, V. (1916) Peredne slovo. In Etnografichnyj zbirnyk (Vol. XXXVII—XXXVIII, pp. III—XII). L’viv [in Ukrainian].
Hnatiuk, V. (1916). Ukrains’ka narodnia slovesnist’ (V spravi zapysiv ukrains’koho etnografichnoho materiialu). Viden’ [in Austrian].
Hnatiuk, V. (1898). Raimund Friedrich Kaindl. Viehzucht und Viehzauber in den Ostkarpaten (Sonder-Abdruck aus Band LXIX, № 24 des Globus, Illustrirte Zeitschrift fьr Lдnder- und Vцlkerkunde); Raimund Friedrich Kaindl. Haus und Hof bei den Huzulen Ein Beitrage zur Hausforschung in Oesterreich (Separatabdruck aus Band XXVI (der neuen Folge Band XVI) fьr.Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien); Raimund Friedrich Kaindl. Haus und Hof bei den Rusnaken. Mit einer Einleitung ьber den Namen der Rusnaken (Sonder-Abdruck aus Band LXXI, № 9 des Globus). In Zapysky Naukovoho tovarystva imeny Shevchenka (Vol. XXI, kn. 1, pp. 29—37). L’viv [in Ukrainian].
Hnatiuk. V.M. (1966). Pisenni novotvory v ukrains’ko-rus’kij narodnij slovesnosti In Hnatiuk, V.M. Vybrani statti pro narodnu tvorchist’. Kyiv : Naukova dumka. L’viv [in Ukrainian].
Domanyts’kyj, V. (1912). Narodnij kaliendar u Rovens’kim poviti, Volyns’koi hubernii. In Materiialy do ukrains’koi etnol’ogii (Vol. XV, pp. 62—89). L’viv [in Ukrainian].
Kolomyjchenko, F. (1918). Rizdviani obriady i zvychai v Chernyhivschyni (v seli Prokhorakh, Borzen[s’koho] pov[itu]) In Materiialy do ukrains’koi etnol’ogii (Vol. XVIII, pp. 142—169). L’viv [in Ukrainian].
Kolomyjchenko, F. (1918). Sil’s’ki zabavy v Chernyhivschyni. In Materiialy do ukrains’koi etnol’ogii (Vol. XVIII, pp. 123—141). L’viv [in Ukrainian].
Kupchyns’kyj, O. (1992). Volodymyr Hnatiuk: bilia dzherel formuvannia ukrainoznavstva In Naukove tovarystvo imeni T. Shevchenka i ukrains’ke natsional’ne vidrodzhennia: Persha naukova sesiia NTSh. Berezen’, 1990. Dopovidi, povidomlennia, materialy (pp. 72—89). L’viv [in Ukrainian].
R. [Hnatiuk, V.] (1905). Hutsul’schyna. Napysav prof. Volodymyr Shukhevych. U L’vovi. Nakladom Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka. — Vyp. I, 1899; vyp. II, 1901; vyp. III, 1902; vyp. IV, 1904. In Kievskaia staryna (Hod 24, vol. LXXXVIII, fevral’, otd. II, pp. 73—122). Kyiv [in Ukrainian].
Mushynka, M. (1987). Volodymyr Hnatiuk. Zhyttia ta joho diial’nist’ v haluzi fol’klorystyky, literaturoznavstva ta movoznavstva. In Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka (Vol. 207: Pratsi Filolohichnoi sektsii). Paryzh ; N’iu-Jork ; Sidnej ; Toronto.
Onyschuk, A. (1912). Z narodn’oho zhytia Hutsuliv. In Materiialy do ukrains’koi etnol’ogii (Vol. XV, pp. 90—158). L’viv [in Ukrainian].
Onyschuk, A. (1909). Materiialy do hutsul’s’koi demonol’ogii. Zapysav u Zelenytsy nadvirnians’koho povita, 1907—1908… narodnyj uchytel’. In Materiialy do ukrains’koi etnol’ogii (Vol. XI, ch. 2, pp. 1—139). L’viv [in Ukrainian].
Onyschuk, A. (1912). Narodnyj kaliendar. Zvychai j viruvannia pryviazani do poodynokykh dniv u rotsi, zapysav u 1907—10 r. v Zelenytsy, Nadvirnians’koho pov…. narodnyj uchytel’. In Materiialy do ukrains’koi etnol’ogii (Vol. XV, pp. 1—61). L’viv [in Ukrainian].
Onyschuk, A. (1912). Ostanky pervisnoi kul’tury u Hutsuliv. (Zapysano v Zelenij, Nadvirn[ians’koho] pov[itu]). In Materiialy do ukrains’koi etnol’ogii (Vol. XV, pp. 159—177). L’viv [in Ukrainian].
Romaniv, O. (1992). Naukove tovarystvo imeni T. Shevchenka j ukrains’ke natsional’ne vidrodzhennia. In Naukove tovarystvo imeni T. Shevchenka i ukrains’ke natsional’ne vidrodzhennia: Persha naukova sesiia NTSh. Berezen’, 1990. Dopovidi, povidomlennia, materialy (pp. 24—35). L’viv [in Ukrainian].
[B. a.] (1899) Sprava uchasty deliegativ Nauk[ovoho] Tov[arystva] im. Shevchenka v arkheol’ogichnomu z’izdi. In Literaturno-naukovyj vistnyk (Vol. VII, kn. IX, pp. 197—198). L’viv [in Ukrainian].
Franko, I. (1982). Volodymyr Hnatiuk. Kolomyjky. T. II. («Etnohrafichnyj zbirnyk». Vydaie Etnohr[afichna] komisiia Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka, t. XVIII. U L’vovi, 1906. — S. 316. 8°. Tsina 4 kop.). In Franko, I. Zibrannia tvoriv: u 50 t. (Vol. 37: Literaturno-krytychni pratsi (1906—1908), pp. 147—149). Kyiv : Naukova dumka [in Ukrainian].
Franko, I., Hnatiuk, V. (1901). V spravi zbyrania etnografichnykh materiialiv. In Khronika ukrains’ko-rus’koho Naukovoho Tovarystva imeny Shevchenka (Ch. 8 (veresen’-hruden’), pp. 16—17). L’viv [in Ukrainian].
Shekeryk-Donykiv, P. (1918). Rodyny i khrestyny na Hutsul’schyni (V seli Holovy i Krasnoily Kosivs’koho pov. In Materiialy do ukrains’koi etnol’ogii (Vol. XVIII, pp. 86—122). L’viv [in Ukrainian].
Yatsenko, M.T. (1964). Volodymyr Hnatiuk. Zhyttia i fol’klorystychna diial’nist’. Kyiv : Naukova dumka [in Ukrainian].

Read»

Our authors
On field exploration of russian and belarusian ethnologists and etnolinguists in Ukrainian Polisia 1945—1980s
In the study based on a wide range of literary materials have been comprehensively characterised field research in Polisia of Ukraine, performed by Russian and Belarusian ethnologists during 1945—1980s as well as Moscow ethnolinguists and other researchers from ethnologic centres of Russia, Ukraine and Belarus in the course of realization of Ethnolinguistic Atlas of Polisia program. Particular attention has been paid to geography, methods, themes and research results of scientific projects.
Read »

Wax candle as ukrainian Christmas and epiphany ritualistic text
For the first time in native ethnology the article has brought some results of special study in sign functionality of a wax candle under the context of Ukrainian Christmas and Epiphany ritualistic text (ritualism of Christmas Eve, New Year, Epiphany Eve and Feast of Epiphany). The study has stated extremely high semiotic position of a wax candle as projection of Sun, mediator between the spheres of sacral and prophane elements, symbolic analogue of human existence, apotropy, cultural symbol re-establishing borders of acculturated space.
Read »

Maternity ritualism by volhynians in publications of the second half XIX to the early XXI cc.
In the article have been considered some basic landmarks for fixing and publication of ethnographic materials on the maternity rites of Volhynia with analytical study in ritual elements, their kinds and territories of origin. The article has also raised a problem of gaps in studies of maternity rites of Ukrainian historio-ethnographic Volhynia.
Read »

Boikos’ pandemonium: categories of evil deceased
In the article have been presented some research-work on peculiarities of Boikos’ traditional demonological notions as for so-called evil deceased; on the basis of field records and ethnological literary sources quite a number of scum categories have been defined as well as essential habits, modes of behavior and functions of these personages of people’s demonology.
Read »