« 2017. #3 (135)

The Ethnology Notebooks. 2017, 3 (135), 531–540

UDK 930-051М.Грушевський:39(=161.2):728(477.46-22)

https://doi.org/10.15407/nz2017.03.531

LITTLEKNOWN RESEARCH BY MARKO HRUSHEVSKY

Hlushko Mykhailo Stepanovich, PHD in History, professor

at the Department of Ethnology,

The Ivan Franko National University in Lviv,

1 Universytetska Str., 79000, Lviv, Ukraine.

Contacts: Tel. (032) 2394540; e-mail: kaf.etnolog.lnu@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3520-8891

Abstract. This article is dedicated to a littleknown ethnographic research done by Marko Hrushevsky called «From peasants’ life in Chyhyryn» what deals with customs, rituals, beliefs, superstitions and sorcery connected with new house construction and moving into it. The author provides assessment of the scientific value and place of this research in general system of Ukrainian ethnology in late XIX — early XX centuries. Rare ethnographical data are analyzed in the article, for instance how to define a «pure» place for construction on the basis of dreams, elderly women’s efforts to build traditional Ukrainian wattle and daub stove and others.

Keywords: ethnology, Marco Hrushevskyi, Dnieper Ukraine, folk building, customs, rituals, beliefs, superstitions.

Received 30.03.2017

REFERENCES

Tsentral’nyj derzhavnyj istorychnyj arkhiv Ukrainy u m. L’vovi (dali –TsDIA Ukrainy u m. L’vovi). F. 309. Op. 1. Spr. 33 [in Ukrainian].
TsDIA Ukrainy u m. L’vovi. F. 309. Op. 1. Spr. 371 [in Ukrainian]..
TsDIA Ukrainy u m. L’vovi. F. 309. Op. 1. Spr. 372 [in Ukrainian]..
TsDIA Ukrainy u m. L’vovi. F. 309. Op. 1.Spr. 374 [in Ukrainian]..
Boriak, O. (2014). Pratsia Marka Hrushevs’koho «Dytyna v zvychaiakh i viruvanniakh ukrains’koho naroda» v konteksti ievropejs’kykh doslidzhen’. Postat’ Marka Hrushevs’koho na zlami epokh: istorykokul’turolohichni vizii. Zb. nauk. prats’. Kyiv. S. 179–185 [in Ukrainian].
Hlushko, M. (2012). Spivpratsia Vasylia Domanyts’koho z naukovym tovarystvom imeni Shevchenka u L’vovi. Visnyk l’vivs’koho universytetu. Seriia istorychna. L’viv. Vyp. 47. S. 6–16 [in Ukrainian].
Hrebin’, I. (1999). Domivka v systemi zvychaiv ta uiavlen’. Ukraintsi: Istorykoetnohrafichna monohrafiia (u dvokh knyhakh). Opishne. Kn. 2. S. 57–64 [in Ukrainian].
Hrinchenko, B. (1997). Slovar’ ukrains’koi movy : u 4 t. Kyiv. (t. 3) [in Ukrainian].
Hrushevs’kyj, M. (2001). Dytyna u zvychaiakh i viruvanniakh ukrains’koho narodu. Vstup, red., uporiad. Ya. Levchuk. Kyiv [in Ukrainian].
Hrushevs’kyj, M. (2006). Dytyna v zvychaiakh i viruvanniakh ukrains’koho narodu. Uporiad. tekstu i avtor peredmovy Ya. Levchuk. Kyiv [in Ukrainian].
Hrushevs’kyj, M. (2011). Dytyna u zvychaiakh i viruvanniakh ukrains’koho narodu. Uporiad. tekstu i avtor peredmovy Ya. Levchuk. Kyiv. (2-he vyd., ster.) [in Ukrainian].
H[rushevs’kyj], M. (1904). Dytiachy zabavky ta hry usiaky. Zybrany po Chyhyrynschyne kyyvs’koy huberny. Kievskaia staryna. Hod. 23. T. LXXXVI. Yiul’–avhust. S. 51–105 [in Belorussian].
H[rushevs’kyj], M. (1914). Z zhytia selian na Chyhyrynschyni. Ukrains’kyj etnohrafichnyj zbirnyk. Kyiv, 1914. T. 1. S. 29–51 [in Ukrainian].
Hrushevs’kyj, M. (2002). Z zhyttia selian na Chyhyrynschyni. Prym. M. Kucherenka. Pam’iatky Ukrainy: istoriia i kul’tura. № 2.S. 127–135 [in Ukrainian].
Gura, A. (2012). Snovidenie. Slavianskie drevnosti: etnolingvisticheskii slovar. (5 t.). Pod obshchei red. N.I. Tolstogo. Moskva. T. 5: S (Skazka). – Ia (Iashcheritca). S. 90–91 [in Russian].
Gura, A. (2012). Son. Slavianskie drevnosti: etnolingvisticheskii slovar. (5 t.). Pod obshchei red. N.I. Tolstogo. Moskva. T. 5: S (Skazka). – Ia (Iashcheritca). S. 119–122 [in Russian].
Descho z biohrafii Hrushevs’koho Marka Fedorovycha (2014). Koment. M. Kucherenka. Postat’ Marka Hrushevs’koho na zlami epokh: istorykokul’turolohichni vizii. Zb. nauk. prats’. Kyiv. S. 198–206 [in Ukrainian].
Kryms’kyj, A. (2009). Zvenyhorodschyna. Shevchenkova bat’kivschyna z pohliadu etnohrafichnoho ta dialekto-lohichnoho. Vidtvorennia z avtors’koho maketu 1930 r. Ah. Kryms’kyj. Avtor peredm. A. Yu. Chaban. Cherkasy. XVI + 438 + 10 c. [in Ukrainian].
Kuzelia, Z. (1906). Vid vporiadchyka. Materiialy do ukrains’korus’koi etnol’ogii. L’viv. T. VIII. S. I–VI [in Ukrainian].
Kuksa, N. (2014). Kul’turno-prosvitnyts’ka diial’nist’ Marka Hrushevs’koho na Chyhyrynschyni. Postat’ Marka Hrushevs’koho na zlami epokh: istorykokul’turolohichni vizii. Zb. nauk. prats’. Kyiv. S. 129–136 [in Ukrainian].
Kuksa, N. (2013). Tvorcha spadschyna ukrains’koho etnohrafa i fol’klorysta Marka Hrushevs’koho. Materialy do ukrains’koi etnolohii: schorichnyk. Zb. nauk. prats’. Kyiv. Vyp. 12 (15). S. 75–80 [in Ukrainian].
Kucherenko, M. (2002). Marko Hrushevs’kyj: «Ne tut i ne vsi chasy». Pam’iatky Ukrainy: istoriia i kul’tura. № 2.S. 88–107 [in Ukrainian].
Kucherenko, M. (2014). Naukovets’ i hromadianyn. Postat’ Marka Hrushevs’koho na zlami epokh: istorykokul’turolohichni vizii. Zb. nauk. prats’. Kyiv. S. 12–72 [in Ukrainian].
Levchuk, Ya. (2005). «Dytyna v zvychaiakh i viruvanniakh ukrains’koho narodu» M.F. Hrushevs’koho iak iavysche ukrains’koi etnolohii ta fol’klorystyky. Literaturoznavchi studii: zb. nauk. prats’. Kyiv. Vyp. 14. S. 138–142 [in Ukrainian].
Levchuk, Ya. (2014). Pershyj ukrains’kyj doslidnyk tradytsijnoi dytiachoi subkul’tury. Postat’ Marka Hrushevs’koho na zlami epokh: istorykokul’turolohichni vizii. Zb. nauk. prats’. Kyiv. S. 158–178 [in Ukrainian].
Levchuk, Ya. (2006). Pisliamova. Hrushevs’kyj M. Dytyna u zvychaiakh i viruvanniakh ukrains’koho narodu. Kyiv. S. 216–231 [in Ukrainian].
Miloradovich, V. (1991). Zhite-byte lubenskogo krestianina.Ukraintsi: narodni viruvannia, povir’ia, demonolohiia. Kyiv. S. 170–341 [in Russian].
Patsaj, T. (2013). Zenon Kuzelia: zhyttia i narodoznavcha diial’nist’. L’viv [in Ukrainian].
Podoliaka, T. (2010). Vnesok Zenona Kuzeli v pidhotovku do druku materialiv Marka Hrushevs’koho z etnohrafii dytynstva. Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka. L’viv. T. CCLIX: Pratsi Sektsii etnohrafii i fol’klorystyky. S. 306–314 [in Ukrainian].
Radovych, R. (2015). Narodna arkhitektura Starosambirschyny XIX – pershoi polovyny XX st. (Zhytlovo-hospodars’kyj kompleks). Kyiv [in Ukrainian].
Radovych, R. (1999). Osoblyvosti opaliuval’noi systemy zhytla pivnichnozakhidnoi chastyny Skhidnoi Halychyny ta pivdennoho zakhodu Volyni (II pol. XIX – poch. XX st.).. Narodoznavchi zoshyty. № 2. S. 224–231 [in Ukrainian].
Radovych, R. (2015). Polis’ka pich: osoblyvosti sporudzhennia topochnoi kamery.Narodoznavchi zoshyty. № 1. S. 143–160 [in Ukrainian].
Radovych, R. (2014). Polis’ka pich: spetsyfika formuvannia opichchia. Narodoznavchi zoshyty. № 2. S. 270–291 [in Ukrainian].
Svyryda, R. (2008). Tradytsijne zhytlo Shevchenkovoi Zvenyhorodschyny. Na storozhi ukrains’koi narodnoi kul’tury. Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. Kyiv. S. 207–211 [in Ukrainian].
Silets’kyj, R. (2008). Opaliuval’ni prystroi narodnoho zhytla Seredn’oho Polissia (konstruktyvnofunktsional’nyj ta svitohliadnyj aspekty).. Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seriia istorychna. L’viv. Vyp. 43. S. 134–183 [in Ukrainian].
Silets’kyj, R. (2001). Problema typolohii opaliuval’nykh prystroiv starodavn’oho zhytla v Ukraini (konstruktyvnofunktsional’ni osoblyvosti pechi).. Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka. L’viv. T. CCXLII: Pratsi Sektsii etnohrafii i fol’klorystyky. S. 230–247 [in Ukrainian].
Silets’kyj, R. (2011). Tradytsijna budivel’na obriadovist’ ukraintsiv. L’viv [in Ukrainian].
S’omova, K. (2014). Doslidzhennia Marka Hrushevs’koho v tsaryni tradytsijnoi ukrains’koi dytiachoi subkul’tury. Mova, istoriia, kul’tura u linhvokomunikatyvnomu prostori: zb. nauk. prats’. Sumy.Vyp. I. S. 173–177 [in Ukrainian].
Tarnavs’kyj, R. (2012). Toloka pid chas budivnytstva v hromads’komu pobuti ukrains’kykh selian (druha polovyna XIX – persha polovyna XX st.). Narodoznavchi zoshyty. № 6. S. 995–1009 [in Ukrainian].
Uzeneva, E. (1999). Zakladka doma. Slavianskie drevnosti: etnolingvisticheskii slovar (5 t).. Pod obshchei red. N.I. Tolstogo. Moskva. T. 2: D – K (Kroshki).. S. 254–258 [in Russian].
Fajnyk, T. (2007). Zhytlo ta dovkillia: Budivel’ni tradytsii ukraintsiv Karpat. L’viv [in Ukrainian].
Fedaka, P. (2005). Narodne zhytlo ukraintsiv Zakarpattia XVIII–XX stolit’. Uzhhorod [in Ukrainian].
Shevchenko, L. (1926). Zvychai, zviazani z zakladynamy budivli. Pervisne hromadianstvo ta joho perezhytky na Ukraini. Kyiv. Vyp. 1–2. S. 87–95 [in Ukrainian].

Read»

Our authors
Wax candle as ukrainian Christmas and epiphany ritualistic text
For the first time in native ethnology the article has brought some results of special study in sign functionality of a wax candle under the context of Ukrainian Christmas and Epiphany ritualistic text (ritualism of Christmas Eve, New Year, Epiphany Eve and Feast of Epiphany). The study has stated extremely high semiotic position of a wax candle as projection of Sun, mediator between the spheres of sacral and prophane elements, symbolic analogue of human existence, apotropy, cultural symbol re-establishing borders of acculturated space.
Read »

Boikos’ pandemonium: categories of evil deceased
In the article have been presented some research-work on peculiarities of Boikos’ traditional demonological notions as for so-called evil deceased; on the basis of field records and ethnological literary sources quite a number of scum categories have been defined as well as essential habits, modes of behavior and functions of these personages of people’s demonology.
Read »

On field exploration of russian and belarusian ethnologists and etnolinguists in Ukrainian Polisia 1945—1980s
In the study based on a wide range of literary materials have been comprehensively characterised field research in Polisia of Ukraine, performed by Russian and Belarusian ethnologists during 1945—1980s as well as Moscow ethnolinguists and other researchers from ethnologic centres of Russia, Ukraine and Belarus in the course of realization of Ethnolinguistic Atlas of Polisia program. Particular attention has been paid to geography, methods, themes and research results of scientific projects.
Read »

Traditional folk clothes of velikobychkovsky hutsuly of XIX — the first half of XX century
In the study based upon numerous field materials, literature sources as well as ethnographic, historio-cultural and regional museum collections has been performed complex analysis in traditional folk clothes by Hutzul population of Velyky Bychkiv village in Transcarpathian region. Detailed descriptions of femi­nine and masculine clothing complexes of the mentioned area have been presented. In characterizing of those main attention has been paid to the detail of cut in separate components of dress; cut of feminine shirt has been added as an illustration.
Read »