Journal «The Ethnology Notebooks»

Advertisement!

In 2019, the «Ethnology Notebooks» will be publishing on specialties and new requirements. New requirements from 01.09.2018 are on the page For authors. The first two numbers of the next year are historical sciences.

The «The Ethnology Notebooks» #5 and #6 for 2018 have already been formed. Processing in progress.
_____________________________________________________________

«The Ethnology Notebooks» is bimonthly periodical issued by National Academy of Sciences of Ukraine and the Ethnology Institute of NAS of Ukraine. It had been founded in January 1995 at Lviv as published voice of a widely-known in Ukraine centre of studies in ethnology, folklore, art history and museology.

In relatively short term «The Ethnology Notebooks» had exceeded its basal level of institutional medium of the Ethnology Institute of NAS of Ukraine and become all-national bank of data and a place for discussions in various aspects of Ukrainian ethnical traditionalism as well as in professional analytics concerned with sociocultural dynamics in the development of Ukrainian nation.

Now with «The Ethnology Notebooks» co-operate eminent scholars working in Ukraine and abroad, representatives of a number of research (academic and university) centres, scientists of middle and younger generations, incl. post-graduates and aspirants. The Editorial Board is looking forward for co-operation with everybody interested in publication of own elaborations in contemporary Humanities

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »