Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

Journal «The Ethnology Notebooks»

Advertisement!

In 2019, the «Ethnology Notebooks» will be publishing on specialties and new requirements. New requirements from 01.09.2018 are on the page For authors. The first two numbers of the next year are historical sciences.

The «The Ethnology Notebooks» #1 for 2019 have already been formed. Processing in progress.
_____________________________________________________________

«The Ethnology Notebooks» is bimonthly periodical issued by National Academy of Sciences of Ukraine and the Ethnology Institute of NAS of Ukraine. It had been founded in January 1995 at Lviv as published voice of a widely-known in Ukraine centre of studies in ethnology, folklore, art history and museology.

In relatively short term «The Ethnology Notebooks» had exceeded its basal level of institutional medium of the Ethnology Institute of NAS of Ukraine and become all-national bank of data and a place for discussions in various aspects of Ukrainian ethnical traditionalism as well as in professional analytics concerned with sociocultural dynamics in the development of Ukrainian nation.

Now with «The Ethnology Notebooks» co-operate eminent scholars working in Ukraine and abroad, representatives of a number of research (academic and university) centres, scientists of middle and younger generations, incl. post-graduates and aspirants. The Editorial Board is looking forward for co-operation with everybody interested in publication of own elaborations in contemporary Humanities

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »