Народознавчі зошити. 2020. № 3 (153). С. 501–756

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.03

2-2020

Українське мистецтво і фольклор в умовах соціокультурних трансформацій

СОКІЛ Василь
ПОВСТАНСЬКІ МАРТИРОЛОГИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ ГРИГОРІЯ ДЕМ’ЯНА

503—511

ДЕМЕДЮК Марина
ІНОЕТНІЧНІ ПЕРСОНАЖІ У НАРОДНІЙ ПРОЗІ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНУ БОРОТЬБУ 40—60-х рр. ХХ ст.

512—518

КОВАЛЬ Галина
НАРОДНІ ПІСНІ У ЗБИРАЦЬКІЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ГРИГОРІЯ ДЕМ’ЯНА

519—531

КУЗЬМЕНКО Оксана
КОНФЛІКТ ІДЕЙ У ФОЛЬКЛОРІ ПЕРІОДУ УНР ТА ЗУНР (ДЖЕРЕЛА, ЖАНРИ, ОБРАЗИ, ПОСТАТІ)

532—557

ЧІКАЛО Оксана
НАРОДНА ПРОЗА ПРО УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВЗАЄМИНИ НАПЕРЕДОДОНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (НА МАТЕРІАЛАХ З ГОРОХІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

558—562

ЛУНЬО Євген
НАРОДНИЙ ПЕРЕКАЗ «ШУХЕВИЧ ВБИВАЄ ВОРОГІВ І ГЕРОЇЧНО ГИНЕ»: ІДЕЙНО-СМИСЛОВИЙ АСПЕКТ

563—572

КАЧМАР Марія
ДЕПОРТАЦІЯ УКРАЇНЦІВ З ЗАКЕРЗОННЯ У 1944—1945 РОКАХ: ДО І ПІСЛЯ (НА МАТЕРІАЛАХ СЕЛА ТУЛИГОЛОВЕ ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

573—584

ПАСТУХ Надія
ОСОБЛИВОСТІ ЕТНІЧНОГО КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ: УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР ПОГРАНИЧЧЯ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКО-МОЛДОВСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ)

585—593

КРАВЦОВА Галина
СПЕЦИФІКА НАРАТИВІВ ПРО ПРЕДМЕТНО-ЕМОЦІЙНІ Й ДУХОВНІ НАЦІОНАЛЬНІ МАРКЕРИ У ПОБУТІ ПОЛІТИЧНИХ В’ЯЗНІВ (на матеріалах, зафіксованих у Стрийському р-ні Львівської обл. та в м. Бурштин Івано-Франківської обл.)

594—604

ХАРЧИШИН Ольга
СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ НАРОДНОПІСЕННІ CТИЛІЗАЦІЇ ЯК ФОРМИ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО СУСІДСТВА ТА СПІЛЬНОГО КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ

605—613

Статті

КУЛІШ Оксана
СВЯТИТЕЛЬ СПИРИДОН ТРИМИФУНТСЬКИЙ: КІПРСЬКИЙ СВЯТИЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ

614—621

СКОП Михайло
УКРАЇНСЬКІ ІКОНИ «СПАС НЕРУКОТВОРНИЙ» XV—XVI ст.: ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СЕМАНТИКА

622—636

ГОЩІЦЬКИЙ Артем
ДАВНІ ШЛЯХИ СПОЛУЧЕННЯ ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛИ СХІДНИХ БЕСКИДІВ (ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗГІДНО З АНАЛІЗОМ ТОПОГРАФІЧНИХ ДАНИХ)

637—646

ОДРЕХІВСЬКИЙ Роман
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЕТНОДИЗАЙНУ В ГАЛИЧИНІ (ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

647—651

ГАВРИЛЮК Борис
АНАЛІЗ СТІНОПИСУ ТА ГРАФІТІ НА ПРИКЛАДАХ РОБІТ «KICKIT ART STUDIO». ВУЛИЧНА ГАЛЕРЕЯ МИСТЕЦТВА

652—659

ЯРЕМЧУК Валентина
КОЛЕКЦІЯ ВИШИВОК ЮРІЯ ШУМОВСЬКОГО ЯК ЕТНОГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

660—684

ЧУЙКО Олег
КУЛЬТУРНІ ВПЛИВИ СХОДУ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ЗЕМЛІ

685—694

ПАШУК Володимир
ТОВАРИСТВО «ПРОСВІТА» — ЗАПОЧАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ (1868—1870)

695—713

АБЛЯТІФОВ Рустем
ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬНО‑ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ТУРЕЦЬКОЇ ДІАСПОРИ КИРИМЛИ НА ПРИКЛАДІ ПУБЛІКАЦІЙ ЖУРНАЛУ EMEL (кін. 1980‑х — поч. 2000‑х років)

714—722

ПРОЦІВ Олег
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЩОДО УТРИМАННЯ СОБАК У ГАЛИЧИНІ СЕРЕДИНИ ХVІII — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

723—737

ДЕНИС Ірина
ІСТОРІЯ ВЖИВАННЯ ОСОБОВИХ ІМЕН ГОРОДОЧЧИНИ: ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЦЕРКОВНИХ МЕТРИК ХРЕЩЕННЯ 1950—2010 РР.)

738—745

Рецензії

Кіндратюк Богдан
Феномен мистецтва Галицько-Волинського князівства

746—747

Чмелик Роман
Дослідження народно-релігійного руху в етнокультурі українців 1920—1930-х рр.

748—750

Мушинка Микола
Енциклопедія мистецтва, культури і громадського життя українців міжвоєнної Чехословаччини

751—754

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »