2024 рік, випуск 2

Народознавчі зошити. 2024. № 1 (175). С. 259-476

DOI https://doi.org/10.15407/nz2024.02

Статті

ПАВЛЮК Степан
ТРАДИЦІЇ ОБРОБІТКУ ЃРУНТУ НА ЕТНОГРАФІЧНОМУ ПОКУТТІ

261—273

КОЗИЦЬКИЙ Андрій
З ДОСВІДУ НАУКОВИХ СТУДІЙ ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЯВИЩ ГЕНОЦИДУ У ЗАХІДНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ КІНЦЯ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

274—282

КІЛАР Анастасія
ВТРАТИ ПОБРАТИМІВ НА ПОЛЯХ БИТВ З РАШИСТСЬКИМИ АГРЕСОРАМИ: ЕМОЦІЇ, ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН І ДІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВОЇНІВ

283—296

НЕСТЕРУК Юрій, НЕСТЕРУК Назарій
СВЯЩЕННИК ЯКІВ ВЕЛИЧКО (1801—1867) ТА ЙОГО ВНЕСОК У НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ГАЛИЧИНИ

297—315

ТАРАС Ярослав, ШИНКАРЕНКО Дмитро
СВЯЩЕННИЦЬКИЙ РІД ПЕТРУШЕВИЧІВ В ІСТОРІЇ СТРИЙЩИНИ ТА СЕЛА ДУЛІБИ

316—322

ЯРЕМЧУК Валентина
ЯКУБ ГОФФМАН В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ (1930-ті—2020-ті роки)

323—335

НАКОНЕЧНА (ГОЩІЦЬКА) Тетяна
ДЕРЕВО В НАРОДНІЙ МЕДИЦИНІ УКРАЇНСЬКИХ ГОРЯН

336—345

ДМИТРЕНКО Алла
ЗВИЧАЙ ЧАСТУВАННЯ НОВОВИБРАНИМ МЕДОМ НА ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ПОЛІССІ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ (за експедиційними матеріалами)

346—358

ЦУРКАН Мар’яна
ЗБИРАННЯ ЯГІД, ДИКОРОСЛИХ ПЛОДІВ ТА СОКУ ДЕРЕВ НА ТЕРЕНАХ ПОКУТТЯ (за матеріалами польових досліджень Городенківського р-ну)

359—368

БОНДАР Павло
АКАДЕМІЧНА ОСВІТА ГАРТМАНА ВІТВЕРА: У СВІТЛІ АРХІВНИХ ДЖЕРЕЛ

369—376

КЛИМЕНКО Марія
ТИПОЛОГІЯ ПЛАСТИЧНИХ ФОРМ У ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА АРХИПЕНКА

377—389

БАБІЙ Надія
ТАКТИЛЬНИЙ ІКОНОПИС — ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ В ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ

390—397

ПЕРЕВЕРТНЮК Ігор
КОЛЕКЦІЙНА ТА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ГАЛИНИ ГАФІЙЧУК У КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПРИМНОЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

398—406

ЮСИПЧУК Юрій
ПОЛУМ’ЯНИЙ ГЕФЕСТ ГУЦУЛЬЩИНИ РОМАН СТРИНАДЮК

407—414

ТИМЧЕНКО Тетяна, МИКОЛАЙЧУК Антоніна
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКСПЕРТИЗІ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ТВОРІВ СТАНКОВОГО ЖИВОПИСУ

415—425

ГАЛАЙЧУК Оксана
ОБРАЗ ЗІНСЬКОГО ЩЕНЯТИ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ: ЕТИМОЛОГІЯ ТА ГЕНЕЗА

426—433

Ювілеї

СОКІЛ Василь
ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРИГОРІЯ ДЕМ’ЯНА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

434—441

КОВАЛЬ Галина
ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ ГРИГОРІЯ ДЕМ’ЯНА У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

442—449

СОКІЛ Ганна
ГРИГОРІЙ ДЕМ’ЯН — ІНІЦІАТОР ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИКА ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКУ В СЛАВСЬКУ

450—455

Статті

КОМАРНИЦЬКИЙ Андрій
ФОРМУВАННЯ СОФІЙНОЇ І БОГОРОДИЧНОЇ СВІДОМОСТІ У КИЇВСЬКІЙ ЦЕНТРАЛІЗОВАНІЙ ДЕРЖАВІ ЗА ПЕРШИХ ХРИСТИЯНСЬКИХ КНЯЗІВ ХІ СТОЛІТТЯ

456—461

Публікації

Горбаль Марія
Щедрування в селі Селисько нині Пустомитівського району на Львівщині

462—469

Рецензії

Тарас Ярослав
Українські дослідники зарубіжжя

470—473

Тарас Ярослав
Етнологічні аспекти шлюбних ворожінь в календарній обрядовості українців

473—477

Білик Оксана
Милозвучність і гармонія в мовному вимірі

478—480

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »