2018 рік, випуск 1

1-2018

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01

Від редакції

Від редакції
Головному редактору «Народознавчих зошитів» — 70!

3-4

Ювілеї

Кирчів Роман
Учений і організатор науки

5-9

Яців Роман
Інтеграли успіху: наукові та організаційні моделі Степана Павлюка

10-13

Пащенко Євген
Хорватський напрям Степана Павлюка

14-19

Мушинка Микола
Відгомін праць Володимира Гошовського у Чехії та Словаччині

20-26

Павлюк Степан
З безмежною любов’ю до Бога, з тривогою і відповідальністю за український народ!

27-35

Статті

Сополиґа Мирослав
Сучасне політичне русинство в регіоні Карпат — антиукраїнський проект (на прикладі Словаччини)

36-47

Кирчів Роман
З біографії історико-етнографічної монографії «Бойківщина»

48-56

Кожолянко Георгій
Солярний культ в давніх українців

57-64

Кожолянко Олександр
Пасхальні (Великодні) обряди на Буковині

65-69

Сегеда Сергій
Петро Калнишевський: соловецьке ув’язнення, доля могили, антропологічний портрет

70-79

Балагутрак Микола
Етнопсихологічні погляди Михайла Драгоманова та Івана Франка і нова доба європейської гуманістики

80-90

Кісь Оксана
«Жіноче питання» в ідеології і пропаганді ОУН

91-102

Іванкова-Стецюк Оксана, Марков Ігор
Між двома світами: актуальні життєві стратегії постаждалих від військового конфлікту в Україні

103-111

Пацай Тамара
Етнографічні експедиції Товариства приятелів Гуцульщини

112-124

Кузьменко Оксана
Фольклорні знаки воєнного буття у тріаді концептів «воля» — «неволя» — «доля»

125-137

Болюк Олег
Теоретичний інструментарій пізнання феномену церковного художнього дерева: до питання основних понять

138-149

Демчук Марія
Найдавніші українські ойконіми відантропонімного походження: питання етимології

150-155

Радович Роман
Традиційне житло на північному заході Східного Полісся кін. ХІХ — сер. ХХ ст. (за матеріалами Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.)

156-170

Сапеляк Оксана
Творча співпраця владики Андрія Сапеляка з Інститутом народознавства НАН України

171-178

Левицька Мар’яна
Концепт «Святая Русь» і сакралізація імперської влади засобами церковного мистецтва (на прикладі Почаївської Лаври у ХІХ столітті)

179-188

Тарас Ярослав
Суспільно-громадські допомоги на Покутті: толоки, клаки, помочі, супряги

189-199

Файник Тетяна
Поняття межі та його відображення в традиційно-народних підходах до організації житлово-господарських комплексів в українських селах

200-205

Герус Людмила
Українська лялька у народному одязі: історичний досвід та сучасна практика

206-214

Яців Роман
Етнокультурне знамено мистецьких зусиль Петра Грегорійчука

215-230

Стельмащук Галина
Відданість ідеалам як спосіб життя: лікар, поет, письменник, український патріот, громадський діяч — Михайло Качалуба (110 років від дня народження)

231-241

Врочинська Ганна
Освоєння та відтворення художніх традицій українських народних жіночих прикрас у творчості сучасних митців

242-253

Косміна Оксана
Назви прикрас XI—XVIII століть (матеріали до термінологічного словника)

254-268

Клімашевський Андрій, Герій Оксана
Французький королівський слід античного кохання у львівському гобелені

269-280

Рецензії

Павлюк Степан, Кирчів Роман
Продовження апологетики абсурду

281-284

Мушинка Микола
Два ювілейні збірники до 95-ліття Володимира Гошовського

285-287

Ярмоленко Наталія
Фундаментальне дослідження народної прози про голодомори ХХ ст. в Україні

288-290

Мушинка Микола
Відзначення 70-річчя Степана Павлюка у Львові

291-294

Пацай Тамара
Основні результати діяльності Інституту народознавства НАН України у 2017 р.

295-296

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »