Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

2018 рік, випуск 1

1-2018

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01

Від редакції

Від редакції
Головному редактору «Народознавчих зошитів» — 70!

3-4

Ювілеї

Кирчів Роман
Учений і організатор науки

5-9

Яців Роман
Інтеграли успіху: наукові та організаційні моделі Степана Павлюка

10-13

Пащенко Євген
Хорватський напрям Степана Павлюка

14-19

Мушинка Микола
Відгомін праць Володимира Гошовського у Чехії та Словаччині

20-26

Павлюк Степан
З безмежною любов’ю до Бога, з тривогою і відповідальністю за український народ!

27-35

Статті

Сополиґа Мирослав
Сучасне політичне русинство в регіоні Карпат — антиукраїнський проект (на прикладі Словаччини)

36-47

Кирчів Роман
З біографії історико-етнографічної монографії «Бойківщина»

48-56

Кожолянко Георгій
Солярний культ в давніх українців

57-64

Кожолянко Олександр
Пасхальні (Великодні) обряди на Буковині

65-69

Сегеда Сергій
Петро Калнишевський: соловецьке ув’язнення, доля могили, антропологічний портрет

70-79

Балагутрак Микола
Етнопсихологічні погляди Михайла Драгоманова та Івана Франка і нова доба європейської гуманістики

80-90

Кісь Оксана
«Жіноче питання» в ідеології і пропаганді ОУН

91-102

Іванкова-Стецюк Оксана, Марков Ігор
Між двома світами: актуальні життєві стратегії постаждалих від військового конфлікту в Україні

103-111

Пацай Тамара
Етнографічні експедиції Товариства приятелів Гуцульщини

112-124

Кузьменко Оксана
Фольклорні знаки воєнного буття у тріаді концептів «воля» — «неволя» — «доля»

125-137

Болюк Олег
Теоретичний інструментарій пізнання феномену церковного художнього дерева: до питання основних понять

138-149

Демчук Марія
Найдавніші українські ойконіми відантропонімного походження: питання етимології

150-155

Радович Роман
Традиційне житло на північному заході Східного Полісся кін. ХІХ — сер. ХХ ст. (за матеріалами Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.)

156-170

Сапеляк Оксана
Творча співпраця владики Андрія Сапеляка з Інститутом народознавства НАН України

171-178

Левицька Мар’яна
Концепт «Святая Русь» і сакралізація імперської влади засобами церковного мистецтва (на прикладі Почаївської Лаври у ХІХ столітті)

179-188

Тарас Ярослав
Суспільно-громадські допомоги на Покутті: толоки, клаки, помочі, супряги

189-199

Файник Тетяна
Поняття межі та його відображення в традиційно-народних підходах до організації житлово-господарських комплексів в українських селах

200-205

Герус Людмила
Українська лялька у народному одязі: історичний досвід та сучасна практика

206-214

Яців Роман
Етнокультурне знамено мистецьких зусиль Петра Грегорійчука

215-230

Стельмащук Галина
Відданість ідеалам як спосіб життя: лікар, поет, письменник, український патріот, громадський діяч — Михайло Качалуба (110 років від дня народження)

231-241

Врочинська Ганна
Освоєння та відтворення художніх традицій українських народних жіночих прикрас у творчості сучасних митців

242-253

Косміна Оксана
Назви прикрас XI—XVIII століть (матеріали до термінологічного словника)

254-268

Клімашевський Андрій, Герій Оксана
Французький королівський слід античного кохання у львівському гобелені

269-280

Рецензії

Павлюк Степан, Кирчів Роман
Продовження апологетики абсурду

281-284

Мушинка Микола
Два ювілейні збірники до 95-ліття Володимира Гошовського

285-287

Ярмоленко Наталія
Фундаментальне дослідження народної прози про голодомори ХХ ст. в Україні

288-290

Мушинка Микола
Відзначення 70-річчя Степана Павлюка у Львові

291-294

Пацай Тамара
Основні результати діяльності Інституту народознавства НАН України у 2017 р.

295-296

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »