2018 рік, випуск 1

1-2018

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01

Від редакції

Від редакції
Головному редактору «Народознавчих зошитів» — 70!

3-4

Ювілеї

Кирчів Роман
Учений і організатор науки

5-9

Яців Роман
Інтеграли успіху: наукові та організаційні моделі Степана Павлюка

10-13

Пащенко Євген
Хорватський напрям Степана Павлюка

14-19

Мушинка Микола
Відгомін праць Володимира Гошовського у Чехії та Словаччині

20-26

Павлюк Степан
З безмежною любов’ю до Бога, з тривогою і відповідальністю за український народ!

27-35

Статті

Сополиґа Мирослав
Сучасне політичне русинство в регіоні Карпат — антиукраїнський проект (на прикладі Словаччини)

36-47

Кирчів Роман
З біографії історико-етнографічної монографії «Бойківщина»

48-56

Кожолянко Георгій
Солярний культ в давніх українців

57-64

Кожолянко Олександр
Пасхальні (Великодні) обряди на Буковині

65-69

Сегеда Сергій
Петро Калнишевський: соловецьке ув’язнення, доля могили, антропологічний портрет

70-79

Балагутрак Микола
Етнопсихологічні погляди Михайла Драгоманова та Івана Франка і нова доба європейської гуманістики

80-90

Кісь Оксана
«Жіноче питання» в ідеології і пропаганді ОУН

91-102

Іванкова-Стецюк Оксана, Марков Ігор
Між двома світами: актуальні життєві стратегії постаждалих від військового конфлікту в Україні

103-111

Пацай Тамара
Етнографічні експедиції Товариства приятелів Гуцульщини

112-124

Кузьменко Оксана
Фольклорні знаки воєнного буття у тріаді концептів «воля» — «неволя» — «доля»

125-137

Болюк Олег
Теоретичний інструментарій пізнання феномену церковного художнього дерева: до питання основних понять

138-149

Демчук Марія
Найдавніші українські ойконіми відантропонімного походження: питання етимології

150-155

Радович Роман
Традиційне житло на північному заході Східного Полісся кін. ХІХ — сер. ХХ ст. (за матеріалами Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.)

156-170

Сапеляк Оксана
Творча співпраця владики Андрія Сапеляка з Інститутом народознавства НАН України

171-178

Левицька Мар’яна
Концепт «Святая Русь» і сакралізація імперської влади засобами церковного мистецтва (на прикладі Почаївської Лаври у ХІХ столітті)

179-188

Тарас Ярослав
Суспільно-громадські допомоги на Покутті: толоки, клаки, помочі, супряги

189-199

Файник Тетяна
Поняття межі та його відображення в традиційно-народних підходах до організації житлово-господарських комплексів в українських селах

200-205

Герус Людмила
Українська лялька у народному одязі: історичний досвід та сучасна практика

206-214

Яців Роман
Етнокультурне знамено мистецьких зусиль Петра Грегорійчука

215-230

Стельмащук Галина
Відданість ідеалам як спосіб життя: лікар, поет, письменник, український патріот, громадський діяч — Михайло Качалуба (110 років від дня народження)

231-241

Врочинська Ганна
Освоєння та відтворення художніх традицій українських народних жіночих прикрас у творчості сучасних митців

242-253

Косміна Оксана
Назви прикрас XI—XVIII століть (матеріали до термінологічного словника)

254-268

Клімашевський Андрій, Герій Оксана
Французький королівський слід античного кохання у львівському гобелені

269-280

Рецензії

Павлюк Степан, Кирчів Роман
Продовження апологетики абсурду

281-284

Мушинка Микола
Два ювілейні збірники до 95-ліття Володимира Гошовського

285-287

Ярмоленко Наталія
Фундаментальне дослідження народної прози про голодомори ХХ ст. в Україні

288-290

Мушинка Микола
Відзначення 70-річчя Степана Павлюка у Львові

291-294

Пацай Тамара
Основні результати діяльності Інституту народознавства НАН України у 2017 р.

295-296

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »