2024 рік, випуск 3

Народознавчі зошити. 2024. № 3 (177). С. 483-???

DOI https://doi.org/10.15407/nz2024.03

Статті

ПАВЛЮК Степан
НАУКОВІ ОБРІЇ СЕРГІЯ СЕГЕДИ: АНТРОПОЛОГІЯ, ЕТНОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

485—500

СЕГЕДА Сергій 
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ В 50-х — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 70-х РОКІВ ХХ ст. ЗЛЕТИ І ПАДІННЯ

485—500

СТОЦЬКИЙ Ярослав
ВПЛИВ РЕЛІГІЙНОЇ (КОНФЕСІЙНОЇ) ІДЕНТИЧНОСТІ НА СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ПСИХОЛОГІЧНО-ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

510—517

АВРАМЕНКО Анатолій
УКРАЇНЦІ КУБАНІ: ІСТОРИКО-ЕТНОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

518—531

ПАЦАЙ Тамара
ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА РАКОВСЬКОГО В ЕТНОГРАФІЧНІЙ КОМІСІЇ НТШ

532—538

БОЙКО Ігор
ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ВІДДАЛЕНОЇ ГОСПОДАРКИ НАСЕЛЕННЯ КАРПАТ)

539—561

НАКОНЕЧНА (ГОЩІЦЬКА) Тетяна
АЛОФОРМИ ОБРЯДОВОГО ДЕРЕВА У ТРАДИЦІЙНІЙ БУДІВЕЛЬНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ГОРЯН

562—570

БАЛУШОК Василь
МИСЛИВСЬКИЙ ПРОМИСЕЛ АБОРИГЕНІВ СІВЕРСЬКОЇ ЗЕМЛІ

571—583

МОВНА Уляна
«ЗАПЕВНИТИ РОЗВІЙ, ДОБРОБУТ І СИЛУ УКРАЇНСЬКОГО ПАСІЧНИЦТВА»: ПУБЛІКАЦІЇ МИХАЙЛА БОРОВСЬКОГО НА ШПАЛЬТАХ КАЛЕНДАРІВ МУКАЧЕВА, УЖГОРОДА ТА ЛЬВОВА (1923—1939)

584—595

ТЕМЧЕНКО Андрій
МОДЕЛЮВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ СНОВИДІННЯ: ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ І МІФОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

596—604

КУШНІР Віталій
АЙДЕНТИКА УКРАЇНСЬКИХ МУЗЕЇВ У ВІЗУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО МУЗЕЙНИЦТВА

605—616

ФЕДОРЧУК Олена
БІСЕРНИЙ КОТИЛЬОН ЯК АКТУАЛЬНИЙ АРТЕФАКТ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ҐЕНЕЗА Й ОСОБЛИВОСТІ ПОБУТУВАННЯ

617—630

ЛУЦЬ Сергій
ЮВЕЛIРНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЧИННИК КУЛЬТУРНОЇ IДЕНТИЧНОСТI УКРАЇНИ: АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ IСТОРIОГРАФIЇ

631—640

ЗАМОСТЯНИК Ірина
ОДЯГ ЛЬВІВСЬКИХ МІЩАНОК КІНЦЯ XVI — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.: ЗОВНІШНІ ВПЛИВИ ТА СТАЛІСТЬ ТРАДИЦІЇ

641—650

КИКТА Роман
СКУЛЬПТУРНИЙ ДОРОБОК МИХАЙЛА ДЗИНДРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1940‑х — ПОЧАТКУ 1960‑х рр.

651—662

КОВАЛЕНКО Наталія
МОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ АРХЕТИПНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ДОТРИМАННЯ ЗВИЧАЇВ ТА ОБРЯДІВ

663—669

МУШКЕТИК Леся
АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ РІД/РОДИНА/КРЕВНІ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ

670—678

НАУМОВСЬКА Олеся
МІФ ТА МІФОТВОРЧІСТЬ У НАУКОВІЙ ВІЗІЇ БЕРНАРА ЛЕ БОВ’Є ДЕ ФОНТЕНЕЛЯ

679—685

ГАЛАЙЧУК Володимир
СИМВОЛІКА БРОНЗОВОЇ РУКИ САБАЗІЯ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО СТЕПУ

686—691

ОНІШЕЧКО Христина
ЛІТЕРАТУРНА РЕТРОСПЕКТИВА ІВАНА ДЕНИСЮКА: ДЕТЕКТИВНІ ПОШУКИ ЩОДЕННИКА САМОГУБЦЯ

692—698

ЗОМБЕК Мацєй
ДЕЯКІ ПИТАННЯ АНТРОПОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ АЛАНА БАРНАРДА В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ АФРИКАНСЬКИХ МИСЛИВЦІВ-ЗБИРАЧІВ

699—715

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »