Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".
Previous Image
Next Image

info heading

info content


Часопис «Народознавчі зошити»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ,

Фаховий часопис Інституту народознавства НАН України

«НАРОДОЗНАВЧІ ЗОШИТИ» оголошує набір cтатей та матеріалів

до спеціального числа, присвяченоого пам’яті Ігоря Маркова (1963—2022),

кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника, засновника та першого керівника Відділу соціальної антропології.

Вихід числа заплановано на квітень 2023 року та буде приурочено 60-річчю з дня народження нашого колеги.

Запрошуємо подавати власні оригінальні дослідження, які охоплюють насамперед (але не виключно) наукові теми та проблематику, якими зокрема цікавився Ігор Марков:

 • – Стратегії розвитку України  у добу глобальних змін, трансформацій та загроз національній безпеці
 • – Транснаціональні міграції і Українські реалії: соціальні та гендерні аспекти
 • – Духовно-релігійні орієнтації сучасної української молоді та суспільства
 • – Соціальні мобільності в глобальній та інформаційній перспективі
 • – Політичне лідерство і геополітика, життєдіяльність людини та її інтеграція в політичну спільноту
 • – Життєві стратегії людей у час війни
 • – Історичні (гранд)наративи та пам’ять у творенні української національної самосвідомості
 • – Традиції та інновації: суспільно-культурне, міжетнічне життя в Україні
 • – Міждисциплінарний вектор у методологічних підходах сучасної гуманітаристики

Також запрошуємо тих, хто особисто знали Ігоря Маркова та мали нагоду співпрацювати з ним у дослідницьких проектах, надислати власні спогади про життєвий і науковий шлях Ігоря Маркова – історика, політолога, соціолога та інтелектуала

Обсяг тексту –  20-22 тис. знаків з пробілами, включно зі списком використаних джерел та літератури

Вимоги до оформлення тексту та ілюстрацій див.: https://nz.lviv.ua/avtoram/. Зразок актуального тексту з усіма його складовими (анотація українською, англійською мовами, список літератури, референси) надсилаємо у причіпці.

Підготовка проходитиме у три етапи:

 1. Прийом заявок (тема, коротка анотація до 500 знаків, відомості про автора/ку) – до 15 вересня 2022 р.
 2. Останній термін подачі повного тексту, оформленого згідно з вимогами — до 20 грудня 2022 р.
 3. Доопрацювання статей після рецензування та наукового редагування (за потреби) — до 1 лютого 2023 р.

Ласкаво запрошуємо усіх, хто знали особисто І. Маркова, для кого він був колегою, учителем чи другом, який спонукав до наукових досліджень, взяти участь у цьому проекті

Просимо надсилати ваші заявки (тему, анотацію та відомості про автора/ку) до 15 вересня 2022 р. на дві електронні адреси:

social.anthropology.nanu@gmail.com

kuzmenko.oksana@gmail.com

Редакція числа

Оксана Кузьменко, відповідальна редакторка,

д.ф.н., провідна наукова співробітниця відділу соціальної антропології

Ганна Заремба-Косович, редакторка,

к.с.н., наукова співробітниця відділу соціальної антропології

——————————————————–

Двомісячник Національної академії наук України та Інституту народознавства НАН України, заснований у січні 1995 року у Львові як друкований орган відомого в Україні осередку етнографії, фольклористики, мистецтвознавства та музейництва.

За відносно короткий час «Народознавчі зошити» переросли масштаб речника базової інституції – Інституту народознавства НАН України – і стали загальнонаціональним «банком знань» і дискусійним майданчиком щодо різних аспектів традиційності українського етносу, а також фахової аналітики соціокультурної динаміки в розвитку української нації.

З «Народознавчими зошитами» співпрацюють знані в Україні та світі вчені, представники різних науково-дослідних (академічних та університетських) центрів, науковці середньої та молодшої генерації, в тому числі й аспіранти і здобувачі.

Шановний і Дорогий Читачу!
Павлюк С.П. Вітаємо Вас на сайті спеціалізованого наукового журналу «Народознавчі зошити» – одного з найбільш авторитетних в Україні фахових періодичних видань гуманітарного профілю. Як двомісячник Національної академії наук України та Інституту народознавства НАН України «НЗ» на своїх сторінках апробує нові напрацювання дослідників з актуальних питань етнології, фольклористики, культурології, етнопсихології, історії культури та допоміжних історичних дисциплін, мистецтвознавства, музейної справи та дотичних наукових галузей. Запрошуємо шановних вчених з різних наукових осередків в Україні та поза її межами, а також молодих дослідників, бути авторами нашого видання.
До зустрічі на сторінках нових випусків «Народознавчих зошитів»!
З повагою – головний редактор, академік НАНУ, доктор історичних наук, професор
Степан ПАВЛЮК
Наші автори