2017 рік, випуск 5

5-2017

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.05

Герус Людмила
Відділ народного мистецтва: 25-ліття діяльності

1003-1018

Болюк Олег
Мистецтвознавчі студії художніх виробів з дерева у церкві: короткий огляд історіографії проблеми

1019-1037

Тарас Вікторія
Садово-паркове мистецтво: структура, функції, стильові ознаки

1038-1046

Федорчук Олена
Етномистецька традиція бісерного оздоблення народної ноші гуцулів

1047-1071

Шпак Оксана
Українські ікони на склі у збірці Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України

1072-1078

Козакевич Олена
Життєві та творчі імпровізації Олександра Дмитренка (з нагоди 70-ти річного ювілею митця)

1079-1085

Кузьменко Оксана
Концепт «ворог» в інтерпретаційній парадигмі фольклору ХХ століття

1086-1096

Ципишев Сергій
Традиційна хлібопекарська сировина поліщуків

1097-1103

Роман Радович
Конструктивні особливості дверей у житлах поліщуків (спроба діахронного аналізу)

1104-1112

Коцан Василь
Традиційний жіночий плечовий та верхній одяг долинян Закарпаття ХІХ — першої половини ХХ ст.

1113-1125

Серебрякова Олена
Прикмети, заборони та настанови населення Покуття (на прикладі зимового циклу свят)

1126-1133

Проців Олег
Діяльність Малопольського мисливського товариства (1920—1939 рр.)

1134-1140

Руденко Олег
Іван Крип’якевич і дереворити Олени Кульчицької

1141-1148

Косів Роксолана
Твори Тимотея — маляра, міщанина риботицького 1660—1670-ті рр.

1149-1155

Бобош Ярослав
Початок становлення національної ідеї в західноукраїнському малярстві кінця ХІХ — початку ХХ століття

1156-1161

Бистрякова Валентина, Осадча Алла, Гула Євген
Плакат як засіб соціальної реклами

1162-1167

Франк Іван
Нагрудні прикраси Гуцульщини в контексті збереження та розвитку народних традицій

1168-1172

Мельник Іван
Художнє дерево Гуцульщини: мистецькі та стилістичні особливості ремесла Делятинського краю (на матеріалах експедиційних досліджень)

1173-1176

Мисько Ярема
Скульптурні портрети українських письменників у творчості Еммануїла Миська: образність та пластичні особливості

1177-1180

Зятик Богдан
Відображення стилістик модернізму у стінописах храмів Львова 1990—2015 рр.

1181-1189

Трохим Лідія
Львівська станкова графіка 1970—1990 рр.: культурно-мистецькі взаємозв’язки з центральноєвропейськими творчими осередкам

1190-1197

Фурдичко Андрій
Поп-фольк як явище культурних етно-адаптаційних процесів сучасного музичного мистецтва України

1198-1207

Івашків Василь, Івашків Галина
Із китайського щоденника: нотатки про україністику, освіту та культуру

1208-1234

Конопка Володимир
Весільні переспіви («вівáти») Західного Поділля (на матеріалах с. Новоставці Бучацького та с. Сороцьке Теребовлянського р-нів Тернопільської обл.)

1235-1243

Король Василь
Рукописний збірник замовлянь із села Луг Рахівського району Закарпатської області

1244-1248

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »