2017 рік, випуск 5

5-2017

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.05

Герус Людмила
Відділ народного мистецтва: 25-ліття діяльності

1003-1018

Болюк Олег
Мистецтвознавчі студії художніх виробів з дерева у церкві: короткий огляд історіографії проблеми

1019-1037

Тарас Вікторія
Садово-паркове мистецтво: структура, функції, стильові ознаки

1038-1046

Федорчук Олена
Етномистецька традиція бісерного оздоблення народної ноші гуцулів

1047-1071

Шпак Оксана
Українські ікони на склі у збірці Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України

1072-1078

Козакевич Олена
Життєві та творчі імпровізації Олександра Дмитренка (з нагоди 70-ти річного ювілею митця)

1079-1085

Кузьменко Оксана
Концепт «ворог» в інтерпретаційній парадигмі фольклору ХХ століття

1086-1096

Ципишев Сергій
Традиційна хлібопекарська сировина поліщуків

1097-1103

Роман Радович
Конструктивні особливості дверей у житлах поліщуків (спроба діахронного аналізу)

1104-1112

Коцан Василь
Традиційний жіночий плечовий та верхній одяг долинян Закарпаття ХІХ — першої половини ХХ ст.

1113-1125

Серебрякова Олена
Прикмети, заборони та настанови населення Покуття (на прикладі зимового циклу свят)

1126-1133

Проців Олег
Діяльність Малопольського мисливського товариства (1920—1939 рр.)

1134-1140

Руденко Олег
Іван Крип’якевич і дереворити Олени Кульчицької

1141-1148

Косів Роксолана
Твори Тимотея — маляра, міщанина риботицького 1660—1670-ті рр.

1149-1155

Бобош Ярослав
Початок становлення національної ідеї в західноукраїнському малярстві кінця ХІХ — початку ХХ століття

1156-1161

Бистрякова Валентина, Осадча Алла, Гула Євген
Плакат як засіб соціальної реклами

1162-1167

Франк Іван
Нагрудні прикраси Гуцульщини в контексті збереження та розвитку народних традицій

1168-1172

Мельник Іван
Художнє дерево Гуцульщини: мистецькі та стилістичні особливості ремесла Делятинського краю (на матеріалах експедиційних досліджень)

1173-1176

Мисько Ярема
Скульптурні портрети українських письменників у творчості Еммануїла Миська: образність та пластичні особливості

1177-1180

Зятик Богдан
Відображення стилістик модернізму у стінописах храмів Львова 1990—2015 рр.

1181-1189

Трохим Лідія
Львівська станкова графіка 1970—1990 рр.: культурно-мистецькі взаємозв’язки з центральноєвропейськими творчими осередкам

1190-1197

Фурдичко Андрій
Поп-фольк як явище культурних етно-адаптаційних процесів сучасного музичного мистецтва України

1198-1207

Івашків Василь, Івашків Галина
Із китайського щоденника: нотатки про україністику, освіту та культуру

1208-1234

Конопка Володимир
Весільні переспіви («вівáти») Західного Поділля (на матеріалах с. Новоставці Бучацького та с. Сороцьке Теребовлянського р-нів Тернопільської обл.)

1235-1243

Король Василь
Рукописний збірник замовлянь із села Луг Рахівського району Закарпатської області

1244-1248

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »