Народознавчі зошити. 2021. № 5 (161). С. 1033-1308

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.05

Статті

ФИЛИПЧУК Галина, ФИЛИПЧУК Андрій
НЕКРОПОЛІ ДАВНЬОГО ПЛІСНЕСЬКА В КОНТЕКСТІ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ТА ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ

1035—1041

ВАСЯНОВИЧ Олександр, БАЛУШОК Василь
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУТОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ ДРІБНОЇ ШЛЯХТИ У ХІХ — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст. 

1042—1049

ЗЮБРОВСЬКИЙ Андрій
ЕТАП ВИЙМАННЯ ХЛІБА З ПЕЧІ В НАРОДНОМУ ХЛІБОПЕЧЕННІ УКРАЇНЦІВ ЕТНОГРАФІЧНОЇ ВОЛИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

1050—1062

БОЙКО Ігор, ŁACH Janusz
ТРАДИЦІЙНЕ СЕЗОННЕ БУДІВНИЦТВО НА ЗЕМЛЯХ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ НА БОЙКІВЩИНІ (перша половина XX ст.)

1063—1077

КОРОЛЬ Василь
ТРАДИЦІЙНІ ЗНАННЯ ТА ВІРУВАННЯ МИСЛИВЦІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОЛЬОВИХ ЕТНОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГУЦУЛІВ ЗАКАРПАТТЯ)

1078—1086

ЧОРНОВОЛ  Ігор
ВИБОРИ ДО ГАЛИЦЬКОГО СЕЙМУ: НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ І РЕГІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД

1087—1095

ЯЦІВ Роман
«ВІЗІЯ БАТЬКІВЩИНИ» ЯК ІДЕОЛОГІЧНИЙ ВЕКТОР ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦЬКОГО ГУРТКА «СПОКІЙ» У ВАРШАВІ (1927—1939)

1096—1103

БЕЛІНСЬКА Людмила
УКРАЇНЕЦЬ У ГАЛИЦЬКОМУ «СИБІРУ»: ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА ВОЛОДИМИРА НАВРОЦЬКОГО (1847—1882)

1104—1113

ГЕРУС Людмила
«КОЛАЧ» В ОБРЯДОВІЙ ПРАКТИЦІ ГУЦУЛІВ ПОЧАТКУ ХХІ ст.: ПРОЯВИ ЛОКАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У БУКОВИНСЬКІЙ ЧАСТИНІ ГУЦУЛЬЩИНИ)

1114—1122

ДМИТРЕНКО Алла
КАЛЕНДАРНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЗБИРАННЯ ЯГІД ЖУРАВЛИНИ НА ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ПОЛІССІ: ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ

1123—1136

РАХНО Костянтин
ВИКИДАННЯ МОЛОЧНОГО ЗУБА НА ДАХ В ОБРЯДАХ НАРОДІВ СВІТУ

1137—1149

БАЛУШОК Василь, ОЛІЙНИК Марина
ВИШИВКА НА ОДЯЗІ УКРАЇНЦІВ: ПРОБЛЕМА ВИТОКІВ

1150—1166

КОНДРАТЮК Олена, Ірина БАТИРЄВА
РОЛЬ РАДЯНСЬКОГО ВЧИТЕЛЬСТВА У НИЩЕННІ ТРАДИЦІЙНОЇ НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ В 1920—1940-х рр.

1167—1173

СЕРЕБРЯКОВА Олена
«ПЛИНИ, ВІНОЧКУ ІЗ БАРВІНОЧКУ…»: ШЛЮБНІ ВОРОЖІННЯ З ВІНКАМИ В ЛІТНІЙ ТА ЗИМОВІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ

1174—1183

ГАВРИЛЕНКО Вікторія
НАРОДНЕ СКРИПКОВЕ МУЗИКУВАННЯ НА НЕДРИГАЙЛІВЩИНІ (СЕРЕДИНА — ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

1184—1193

БРОВАРЕЦЬ Тетяна
«РУШНИКИ, ЯКІ СПІВАЮТЬ…» — YOUTUBE-ПРОЄКТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ВІДДІЛЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ, МОВИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ

1194—1200

ГЕЛИТОВИЧ Марія
ІКОНИ МАЙСТРА ДМИТРІЯ У СТИЛІСТИЧНО СПОРІДНЕНОМУ КОЛІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ІКОН ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI ст.

1201—1217

КОСIВ Роксолана
ІКОНИ XVII — ПОЧАТКУ XVIII ст. З ЦЕРКОВ МІСТА ДОЛИНИ У КОНТЕКСТІ ВІЗИТАЦІЙНИХ ОПИСІВ XVIII ст. ТА АТРИБУЦІЇ

1218—1233

РОМАНЕНКОВА Юлія
ТВОРЧИЙ ДОРОБОК АРКАДІЯ ПУГАЧЕВСЬКОГО ЯК ІМІДЖЕФОРМУЮЧИЙ ФАКТОР СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРУКОВАНОЇ ГРАФІКИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО АРТ-ПРОСТОРУ

1234—1246

МАТКОВСЬКА Іванна
ТВОРЧІСТЬ ЗЕНОВІЯ ФЛІНТИ 1960—1980-х рр. В ГАЛУЗІ ЖИВОПИСУ, ГРАФІКИ, КЕРАМІКИ: КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ

1247—1260

ПЕРЕПЕЛЮК Ольга
З ІСТОРІЇ ХОРУ КИЇВСЬКОГО МИХАЙЛІВСЬКОГО ЗОЛОТОВЕРХОГО МОНАСТИРЯ (ХІХ — ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

1261—1266

СЯО Ло
СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНІХ МУЗЕЇВ КИТАЮ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

1267—1272

ТИХОВСЬКА Оксана
ЕТНОПСИХОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА ОБРАЗУ ПОВІТРУЛІ В УКРАЇНСЬКИХ КАЗКАХ ТА БУВАЛЬЩИНАХ

1273—1280

Рецензії

Мушинка Микола, Мушинка Олександр
Монографія про одяг західних лемків

1281—1284

Герус Людмила
Спалах Різдвяної Звізди

1285—1286

Наконечна (Гощіцька) Тетяна
Побутова магія східних слов’ян

1287—1289

Баран Євген
«Тавро штемпельованого супроводжуватиме все життя мене…»: роздуми над листуванням І. Чендея

1290—1292

Орлевич Ірина
Портретне малярство в історичному та мистецькому вимірі

1293—1295

Радович Роман
Дослідження про буття та естетику обрядового хліба українців

1296—1297

Конопка Володимир
Перша спроба хронологізації історії українського мистецтва XX століття

1298—1299

Інформації

Скільський Дмитро
Територія Гуцульщини

1300—1303

In memoriam

Балагутрак Микола, Дрогобицька Оксана
Працював на утвердження української нації. Світлої пам’яті проф. Михайла Паньківа (09.09.1940 — 31.10.2021)

1304—1306

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »