« 2021. № 5 (161)

Народознавчі зошити. 2021. № 5 (161).  С. 1194—1200

УДК 398.82-193:746.3 (477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.05.1194

«РУШНИКИ, ЯКІ СПІВАЮТЬ…» — YOUTUBE-ПРОЄКТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ВІДДІЛЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ, МОВИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ

БРОВАРЕЦЬ Тетяна

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1563-2572
 • кандидатка філологічних наук,
 • молодша наукова співробітниця,
 • Інститут мистецтвознавства, фольклористики
 • та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України,
 • відділ української та зарубіжної фольклористики,
 • вул. М. Грушевського, 4, 01001, Київ, Україна,
 • Контакти: e-mail: tetiana.volkovicher@gmail.com

Анотація. Мета цієї статті — висвітлити науково-популяризаторську діяльність Ради молодих вчених Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України. Йдеться, зокрема, про YouTube-проєкт Ради «Рушники, які співають…», що стартував 7 січня 2021 року.

Актуальність популяризації здобутків молодих науковців у широкому медійному просторі продиктована тенденціями сучасного світу, який наразі явно тяжіє до відкритості і стрімкості обміну інформацією.

Об’єктом нашого наукового зацікавлення є YouTube-проєкт Ради молодих вчених Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України «Рушники, які співають…». Предмет — специфіка контенту зазначеного проєкту, що на сьогодні включає такі відеоролики: 1) «ГИЛЯ, ГИЛЯ, СІРІ ГУСИ (українська народна пісня про кохання на рушниках)» / Рушники-співці; 2) «ПЛИВЕ ЧОВЕН ВОДИ ПОВЕН (українська народна пісня на рушниках)» / Рушники-співці; 3) «СТОЇТЬ ЯВІР НАД ВОДОЮ (українська народна козацька пісня літературного походження)» / Рушники-співці. Крім того, у цій статті ми коротко згадаємо і про презентацію «ПІСНЯ ПРО МАЛАНКУ» / Народний календар. Останній відеоролик, хоч і не входить безпосередньо до рубрики «Рушники-співці», все ж є типологічно близьким до перших трьох.

Ключові слова: Рада молодих вчених Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України (РМВ ВЛММ), рушники-співці, епіграфічна вишивка, Інтерактивний електронний покажчик фольклорних формул (на матеріалі епіграфічної вишивки), YouTube-проєкт.

Надійшла 27.09.2021

Список використаних джерел

 • 1. Броварець Т. Інтерактивний електронний покажчик фольклорних формул (епіграфічна вишивка). 2016—2021. URL: http://volkovicher.com (пароль: 2707; дата звернення: 27.07.2021).
 • 2. Волковічер Т. Вербальні тексти у народній вишивці (кінець ХІХ — перша половина ХХ ст.): ґенеза, семантика, прагматика. Київ: Наукова думка, 2019.
 • 3. ГИЛЯ, ГИЛЯ, СІРІ ГУСИ (українська народна пісня про кохання на рушниках). Рушники-співці. РМВ ВЛММ НАН України: YouTube-канал. URL: https://www.youtube.com/watch?v=qYEi-11HLTU (дата звернення: 25.07.2021).
 • 4. Молдованка співає українську пісню «Тече вода каламутна» (с. Проскуряни, Proscureni, Молдова). Фольклор українців Молдови: YouTube-канал. Ольга Харчишин, Надія Пастух. URL: https://www.you tube.com/watch?v=UP1YsJvk0oY (дата звернення: 27.07.2021).
 • 5. ПІСНЯ ПРО МАЛАНКУ. Народний календар. РМВ ВЛММ НАН України: YouTube-канал. URL: https://www.youtube.com/watch?v=8VQFZvk9j60 (дата звернення: 25.07.2021).
 • 6. ПЛИВЕ ЧОВЕН ВОДИ ПОВЕН (українська народна пісня на рушниках). Рушники-співці. РМВ ВЛММ НАН України: YouTube-канал. URL: https://www.youtube.com/watch?v=uEkRIZ0-1nw (дата звернення: 25.07.2021).
 • 7. Рада молодих вчених Відділення літератури, мови та мистецтвознавства: Facebook-сторінка. URL: https://www.facebook.com/105801181355175/photos/a.105801258021834/156922499576376 (дата звернення: 25.07.2021).
 • 8. РМВ ВЛММ НАН України: YouTube-канал. URL:
 •      https://www.youtube.com/channel/UCg30ypaMgoPaoc Yw9mrJBFA/videos (дата звернення: 25.07.2021).
 • 9. СТОЇТЬ ЯВІР НАД ВОДОЮ (українська народна козацька пісня літературного походження). Рушники-співці. РМВ ВЛММ НАН України: You Tube-канал. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ISMG 2V mx DOY (дата звернення: 25.07.2021).
 • 10. Фольклор українців Молдови: YouTube-канал. Ольга Харчишин, Надія Пастух. URL: https://www.youtube.com/channel/UCRN_S9PeXacjoN-_M0Y4Diw (дата звернення: 27.07.2021).

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »