« 2021. № 5 (161)

Народознавчі зошити. 2021. № 5 (161).  С. 1194—1200

УДК 398.82-193:746.3 (477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.05.1194

«РУШНИКИ, ЯКІ СПІВАЮТЬ…» — YOUTUBE-ПРОЄКТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ВІДДІЛЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ, МОВИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ

БРОВАРЕЦЬ Тетяна

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1563-2572
 • кандидатка філологічних наук,
 • молодша наукова співробітниця,
 • Інститут мистецтвознавства, фольклористики
 • та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України,
 • відділ української та зарубіжної фольклористики,
 • вул. М. Грушевського, 4, 01001, Київ, Україна,
 • Контакти: e-mail: tetiana.volkovicher@gmail.com

Анотація. Мета цієї статті — висвітлити науково-популяризаторську діяльність Ради молодих вчених Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України. Йдеться, зокрема, про YouTube-проєкт Ради «Рушники, які співають…», що стартував 7 січня 2021 року.

Актуальність популяризації здобутків молодих науковців у широкому медійному просторі продиктована тенденціями сучасного світу, який наразі явно тяжіє до відкритості і стрімкості обміну інформацією.

Об’єктом нашого наукового зацікавлення є YouTube-проєкт Ради молодих вчених Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України «Рушники, які співають…». Предмет — специфіка контенту зазначеного проєкту, що на сьогодні включає такі відеоролики: 1) «ГИЛЯ, ГИЛЯ, СІРІ ГУСИ (українська народна пісня про кохання на рушниках)» / Рушники-співці; 2) «ПЛИВЕ ЧОВЕН ВОДИ ПОВЕН (українська народна пісня на рушниках)» / Рушники-співці; 3) «СТОЇТЬ ЯВІР НАД ВОДОЮ (українська народна козацька пісня літературного походження)» / Рушники-співці. Крім того, у цій статті ми коротко згадаємо і про презентацію «ПІСНЯ ПРО МАЛАНКУ» / Народний календар. Останній відеоролик, хоч і не входить безпосередньо до рубрики «Рушники-співці», все ж є типологічно близьким до перших трьох.

Ключові слова: Рада молодих вчених Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України (РМВ ВЛММ), рушники-співці, епіграфічна вишивка, Інтерактивний електронний покажчик фольклорних формул (на матеріалі епіграфічної вишивки), YouTube-проєкт.

Надійшла 27.09.2021

Список використаних джерел

 • 1. Броварець Т. Інтерактивний електронний покажчик фольклорних формул (епіграфічна вишивка). 2016—2021. URL: http://volkovicher.com (пароль: 2707; дата звернення: 27.07.2021).
 • 2. Волковічер Т. Вербальні тексти у народній вишивці (кінець ХІХ — перша половина ХХ ст.): ґенеза, семантика, прагматика. Київ: Наукова думка, 2019.
 • 3. ГИЛЯ, ГИЛЯ, СІРІ ГУСИ (українська народна пісня про кохання на рушниках). Рушники-співці. РМВ ВЛММ НАН України: YouTube-канал. URL: https://www.youtube.com/watch?v=qYEi-11HLTU (дата звернення: 25.07.2021).
 • 4. Молдованка співає українську пісню «Тече вода каламутна» (с. Проскуряни, Proscureni, Молдова). Фольклор українців Молдови: YouTube-канал. Ольга Харчишин, Надія Пастух. URL: https://www.you tube.com/watch?v=UP1YsJvk0oY (дата звернення: 27.07.2021).
 • 5. ПІСНЯ ПРО МАЛАНКУ. Народний календар. РМВ ВЛММ НАН України: YouTube-канал. URL: https://www.youtube.com/watch?v=8VQFZvk9j60 (дата звернення: 25.07.2021).
 • 6. ПЛИВЕ ЧОВЕН ВОДИ ПОВЕН (українська народна пісня на рушниках). Рушники-співці. РМВ ВЛММ НАН України: YouTube-канал. URL: https://www.youtube.com/watch?v=uEkRIZ0-1nw (дата звернення: 25.07.2021).
 • 7. Рада молодих вчених Відділення літератури, мови та мистецтвознавства: Facebook-сторінка. URL: https://www.facebook.com/105801181355175/photos/a.105801258021834/156922499576376 (дата звернення: 25.07.2021).
 • 8. РМВ ВЛММ НАН України: YouTube-канал. URL:
 •      https://www.youtube.com/channel/UCg30ypaMgoPaoc Yw9mrJBFA/videos (дата звернення: 25.07.2021).
 • 9. СТОЇТЬ ЯВІР НАД ВОДОЮ (українська народна козацька пісня літературного походження). Рушники-співці. РМВ ВЛММ НАН України: You Tube-канал. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ISMG 2V mx DOY (дата звернення: 25.07.2021).
 • 10. Фольклор українців Молдови: YouTube-канал. Ольга Харчишин, Надія Пастух. URL: https://www.youtube.com/channel/UCRN_S9PeXacjoN-_M0Y4Diw (дата звернення: 27.07.2021).

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »