2023 рік, випуск 5

Народознавчі зошити. 2023. № 5 (173). С. 1151-1330

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.05

Статті

КІЛАР Анастасія
«ТОЙ НЕ ЧОЛОВІК, ЩО НА ВІЙНІ НЕ БУВ»: ТРАНСФОРМАЦІЯ СТЕРЕОТИПУ ПРО ЧОЛОВІЧУ МУЖНІСТЬ В УКРАЇНІ (1914—2023 РОКИ)

1153—1201

ПОЛЕЩУК Тамара
ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА ДОКТРИНИ «РУССКІЙ МІР»В УКРАЇНСЬКОМУ ПИТАННІ: ЄВРАЗІЙСТВО

1202—1215

ШЕРЕМЕТА Лілія
УКРАЇНСЬКІ СТРАВИ ЧАСІВ ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ 1932—1933 рр.: НАЗВИ, СПЕЦИФІКА ПРИГОТУВАННЯ, РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

1216—1225

РАДОВИЧ Роман
СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ НАРОДНОГО ЖИТЛА СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ (Частина 2. Димовідвідні пристрої та функціональна сегментація печі)

1226—1240

ДЯЧЕНКО Алла
ЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ (ФАБРИКА ЛЕВИНСЬКОГО З КЕРАМІКИ, ЗНАКОВІ ВИРОБНИЦТВА, СКЛЯНА, ДЕРЕВООБРОБНА ПРОДУКЦІЯ)

1241—1246

ПОЖОДЖУК Дмитро
«ЯК ВІЗЬМЕ ЧОРТ ВІРЬОВКУ, ТО ЗАБЕРЕ Й КОРОВКУ»: ЛОКАЛЬНА ЗВИЧАЄВІСТЬ СКОТАРСЬКОГО ТОРГУ

1247—1255

ЯЦІВ Андрій
ВНЕСОК ПЕТРА АНДРУСІВА В РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ: САМОПОМОЧІ, СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ ТА ІНШИХ

1256—1264

ДЯКІВ Володимир
«ПОЛАЗНИК» НА ВВЕДЕННЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ НАРОДНОЇ РЕЛІГІЙНОСТИ В КАЛЕНДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ

1265—1270

КУЗЬМЕНКО Оксана
КОЛИ ТРАДИЦІЯ МАЄ ЗНАЧЕННЯ: ВІЩІ СНИ ПРО РОСІЙСЬКУ ВІЙНУ ПРОТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРНОЇ КУЛЬТУРИ

1271—1283

ПОПЕНЮК Володимир
КОВАНІ БАРТКИ ТА КЕЛЕФИ У ТВОРЧОСТІ МАРКА ЛУКАНЮКА

1284—1290

МАКОЙДА Орест
КРАКІВСЬКЕ ХУДОЖНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПОЧАТКУ ХХ ст. ТА ГАЛИЦЬКІ МИТЦІ: ЗАРОДЖЕННЯ ЕКСПРЕСІОНІСТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

1291—1304

Рецензії

Коваль-Фучило Ірина
Дослідження адаптації біженок у польському суспільстві

1305—1309

Глушко Михайло
Народна мораль — основа життєздатності етносу

1310—1314

Інформації

Кузьменко Оксана
Як живе народна традиція у часи невизначеності та війн… (зауваги після XVI Конгресу Міжнародного товариства етнології та фольклору)

1315—1323

Горбаль Марія
Вшанування видатного оунівця Івана Габрусевича у с. Вільховець на Бережанщині

1324—1327

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »