Народознавчі зошити. 2021. № 4 (160). С. 763–1032

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.04

Статті

ПАВЛЮК Степан
ІГНОРУВАННЯ НАУКИ: ДО 30-х РОКОВИН ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

767—774

СИПКО Богдана
СУВЕРЕНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ФРАНЦІЇ 

775—782

БАРАН Зоя
ВІД ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ: УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО КУРСУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

783—791

СІРОМСЬКИЙ Руслан
ДНІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ І СОБОРНОСТІ У КАНАДІ: ОСОБЛИВОСТІ ВІДЗНАЧЕННЯ ТА РАДЯНСЬКА РЕАКЦІЯ (1950—1970-ТІ РОКИ)

792—799

КОКОШ Артем
МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА У ПРАЦЯХ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША

800—809

СОВА Андрій
СПІВПРАЦЯ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО З ТОВАРИСТВОМ «ПРОСВІТА» (ПЕРША ТРЕТИНА ХХ ст.)

810—817

СТАСЮК Олександра
СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ПІД ЧАС ПЕРШОГО ЕТАПУ РАДЯНІЗАЦІЇ (1939—1941 рр.)

818—830

МОВНА Уляна
МИХАЙЛО БОРОВСЬКИЙ (1891—1989) У СЛУЖІННІ УКРАЇНІ: ШЛЯХ ВІД ВОЯКА УНР ДО ДІЯЧА ПАСІЧНИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО РУХУ ТА НАУКОВЦЯ

831—839

КІЛАР Анастасія
ГОЛОВНІ СЮЖЕТИ В ОПОВІДЯХ ПРО ВІЙНУ (НА ПРИКЛАДІ ІНТЕРВ’Ю ІЗ УЧАСНИКАМИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ)

840—848

БАЛУШОК Василь, ОЛІЙНИК Марина
ВИШИВКА НА ОДЯЗІ УКРАЇНЦІВ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИСКУРСУ

849—863

ТАРАС Ярослав
НАРОДНА МЕМОРІАЛЬНА ПЛАСТИКА СЕЛА ДУЛІБИ

864—872

ЦУРКАН Катерина
РОЛЬ ЕТНОГРАФІЧНИХ ПРАКТИК У ФОРМУВАННІ ЕТНІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СУЧАСНОГО ТЕКСТИЛЮ (НА МАТЕРІАЛАХ ЕТНОГРАФІЧНИХ ПРАКТИК КАФЕДРИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТИЛЮ ЛНАМ)

873—885

КРИВЕНКО Анастасія
«БЛУД» В ДЕМОНОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕННЯХ ТА ПОВІР’ЯХ ВОЛИНЯН

886—892

ГОДОВАНСЬКА Оксана, КАРАГЕЗОВА Софія
ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА САРНЕНЩИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ XX СТ. У КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КРАЮ

893—899

ЛЕВИЦЬКА Мар’яна, ЛЕСІВ Андрій
ХУДОЖНЯ ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗІВ АПОСТОЛІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ІКОНОПИСІ ХVІІ—ХVІІІ ст. ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ КУЛЬТУРНОГО ТРАНСФЕРУ

900—908

ГЕРІЙ Оксана
У ПОШУКАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ ОРНАМЕНТУ ІНТЕР’ЄРІВ ЦЕРКОВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ МЕЖІ ХІХ—ХХ ст.: ВІДГОМІН СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ В ПЕРЕДДЕНЬ МОДЕРНУ

909—917

ТРІСКА Оксана, ШПАК Оксана
НАРОДНЕ МАЛЯРСТВО XVIII—XX ст.: ВІД САКРАЛЬНОСТІ ДО ФОЛЬКЛОРНОСТІ

918—928

КОЗАКЕВИЧ Олена
РОЛЬ «ЛІГИ ПРОМИСЛОВОЇ ДОПОМОГИ» У РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНИХ ПРОМИСЛІВ ГАЛИЧИНИ ПОЧАТКУ ХХ СТ.

929—937

ГЕРУС Людмила
ЕТНІЧНІ СМИСЛИ ТВОРЧИХ ПРАКТИК УКРАЇНЦІВ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

938—946

МОВНА Маріанна
ВОЛОДИМИР ШУХЕВИЧ ЯК АВТОР ПЕРШОГО ЦІЛІСНОГО УКРАЇНОМОВНОГО БЛОКУ «ПРОВІДНИК ПО ЛЬВОВІ» «ПРОВІДНИКА ПО ВИСТАВІ КРАЄВІЙ У ЛЬВОВІ» (1894)

947—952

СОКІЛ Ганна
КОНЦЕПЦІЙНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВСТАНСЬКИХ ПІСЕНЬ

953—961

СОКІЛ Василь
ДЕЩИЦЯ ПРО РЕПРЕСОВАНИХ І ПОЛІТВ’ЯЗНІВ ІЗ ВОЛОСЯНКИ

962—970

СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія
СЕМАНТИКО-МОТИВАЦІЙНІ ОСНОВИ ПСЕВДОНІМІВ УПА

971—976

КОСТИК Василь
«СБОРНИК ПЕСЕН БУКОВИНСКОГО НАРОДА» ТА НАРОДОЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРИГОРІЯ КУПЧАНКА І ОЛЕКСАНДРА ЛОНАЧЕВСЬКОГО В ОЦІНЦІ КРИТИКИ

977—987

Матеріали

Сокіл Василь
Мартирологи борців за волю України (село Волосянка Сколівського району Львівської області)

988—999

Ювілеї

Дмитренко Микола
Видатні українські фольклористи (ювілейні сильветки)

1000—1007

Павлюк Степан
Одержимий національною свободою (з нагоди 90-х роковин академіка Івана Дзюби)

1008—1009

Никорак Олена
Наукові здобутки Ганни Горинь (до 80-ліття від Дня народження)

1010—1022

Рецензії

Любичев Михайло
Культурно-історичні процеси на території Західної Волині та Поділля у першій половині І тис. н. е.: нові погляди та інтерпретації

1023—1025

Король Василь
Дослідження традиційного народного одягу на Закарпатті

1026—1028

Анонс

Семенюк Оксана
Українська фольклористика поповнилася черговим томом народних пісень з Бойківщини

1029—1030

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »