2023 рік, випуск 2

Народознавчі зошити. 2023. № 2 (170). С. 271-502

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.02

«Мені б хотілося, щоб Україна була державою, яка будує нові правила життя з іншими країнами в умовах глобальних викликів» (І. Марков)

ЧОРНІЙ Петро, СУДИН Данило, ЗАРЕМБА-КОСОВИЧ Ганна
СОЦІАЛЬНА АНТРОПОЛОГІЯ ІГОРЯ МАРКОВА: НЕЗАВЕРШЕНИЙ ШЛЯХ (практика та теорія міграційних студій)

273—286

МАРКОВ Ігор, ЗАРЕМБА-КОСОВИЧ Ганна, СУДИН Данило
НОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МІГРАЦІЙНИХ СТУДІЙ ХХІ СТОЛІТТЯ: ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОСТІР, СОЦІАЛЬНИЙ ЧАС ТА СОЦІОДИНАМІКА ІДЕНТИЧНОСТЕЙ

287—298

БАБІЙ Надія
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЙ ОПОРУ Й ОБОРОНИ 2022

299—306

ЯСЬКІВ Олег
ПРО ЗАСАДИ ДІАЛОГУ

307—313

БОЙКО Ігор
ІНТЕГРАЦІЯ ПРИРОДОЗНАВЧИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ГАЛУЗЕЙ НАУКИ НА ПРИКЛАДІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАДИЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

314—323

РЯБЧЕНКО Ольга
ЗСУ ТА ВІЙСЬКА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В МЕМАХ УКРАЇНСЬКОГО ЦИФРОВОГО ПРОСТОРУ: ГУМОР, ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ ТА ІДЕОЛОГІЧНІ ОБРАЗИ

324—342

КУРЯЧА Марія
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ЛЮДИ ВІД КРИМУ ДО ВІННИЦІ (НА ПРИКЛАДІ КРИМСЬКИХ ТАТАР, СЕЛА НОВА ГРЕБЛЯ ХМІЛЬНИЦЬКОГО Р-НУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛ.)

343—352

ГОДОВАНСЬКА Оксана
МУЗЕЄФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: НА ПРИКЛАДІ МУЗЕЮ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ І ПОБУТУ ІМЕНІ КЛИМЕНТІЯ ШЕПТИЦЬКОГО

353—360

Статті

КОЗІНЧУК Віталій
УКРАЇНСЬКА КАНОНІЧНА І НЕКАНОНІЧНА ЦЕРКОВНА ІКОНОГРАФІЯ В КОНТЕКСТІ САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

361—366

ДЯЧЕНКО Алла
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ

367—371

ГЕРУС Людмила
ДІЯЛЬНІСТЬ «УКРАЇНСЬКОЇ КООПЕРАТИВНОЇ КУСТАРНОЇ СПІЛКИ» 1915—1918 РР. У ТАБОРІ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ЦАРСЬКОЇ АРМІЇ РОСІЇ РАШТАТ (НІМЕЧЧИНА) ПІД ПРОВОДОМ МИХАЙЛА ПАРАЩУКА

372—378

ОДРЕХІВСЬКИЙ Роман
МИСТЕЦТВО ЯК ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ ФЕНОМЕН САКРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ

379—385

ТРІСКА Оксана
ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНА «ХАТНІЙ ІКОНОСТАС»

386—395

КОЗАКЕВИЧ Олена
РОЛЬ «ЛІГИ ПРОМИСЛОВОЇ ДОПОМОГИ» У РОЗВИТКУ ТЕКСТИЛЬНИХ ПРОМИСЛІВ СТАНИСЛАВІВЩИНИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (ОДЯГ, ТКАНИНА, МЕРЕЖИВО)

396—405

БАБУНИЧ Юлія
УКРАЇНСЬКІ ЖИВОПИСЦІ-МОДЕРНІСТИ У ЗАРУБІЖНИХ МИСТЕЦЬКИХ СЕРЕДОВИЩАХ: ПАРИЗЬКИЙ ОСЕРЕДОК

406—412

ІВАНИЦЬКА Тетяна
ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЖИВОПИСНИЙ ПОРТРЕТ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. ЯК МОДЕЛЬ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ «Я» ХУДОЖНИКА

413—418

ГАХ Ірина
ЛЕВ ҐЕЦ — МУЗЕЙНИК ТА «ЛЕМКІВЩИНА»: ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА (ПРОДОВЖЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ «ЛЕВ ҐЕЦ — МУЗЕЙНИК: МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ МУЗЕЮ «ЛЕМКІВЩИНА» В СЯНОКУ 1930—1939»)

419—425

ТИПЧУК Вікторія
ХУДОЖНЄ ДЕРЕВО В ЗБІРЦІ КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ ДЕЛЯТИНА

426—434

ЛУЦЬ Сергій
АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ ГАННИ ПОЛЬКОВОЇ В ЮВЕЛІРСТВІ КОМПАНІЇ КЮД «ЛОБОРТАС»

435—441

КУХАРЕНКО Олександр
РИТУАЛЬНА ЇЖА В НАРОДНИХ ВІРУВАННЯХ, КАЗКАХ І ОБРЯДАХ

442—447

ЛЮБЧИК Ігор
ЛЕМКІВСТВО ПІД ВПЛИВОМ «ОКСАМИТОВИХ ПЕРЕМІН» У ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ

448—458

БАБЕНКО-ЖИРНОВА Марина, КОНДРАТЮК Євген
ДІАЛЕКТИЗМИ СІЛ РОЗНОШЕНСЬКЕ ТА ВЕЛИКІ ТРОЯНИ ГОЛОВАНІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

459—463

Публікації

Роман Яців
Антимосковський фронт Петра Андрусіва: з науково-публіцистичної спадщини видатного мистця

464—491

Конференції

Федорчук Олена, Івашків Галина
VII-ма Міжнародна наукова конференція «Культурна спадщина вчорашнього дня — внесок у розвиток суспільства завтрашнього дня»: підсумки і перспективи

492—495

Рецензії

Яців Роман
Соціокультурна комунікація в новому інструментарії осмислення

496—497

Чорновол Ігор
Призабута сторінка українського парламентаризму

498—500

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »