Народознавчі зошити. 2019. № 5 (149). С. 1037–1376

5-2019

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.05

Ювілеї

КОВАЛЬ Галина
НОВІ ЗВЕРШЕННЯ ВЧЕНОГО (До 65-річчя від дня народження ВАСИЛЯ СОКОЛА)

1039—1044

Статті

СОКІЛ Василь
МІЙ РОДОВІД

1045—1055

СОКІЛ Василь
НЕПРОСТІ ДОЛІ МОЄЇ РОДИНИ У ХХ ст: ІСТОРИЧНА ТА НАРОДНА ДОКУМЕНТАЛІСТИКА

1056—1067

КОЗАР Лідія
ВНЕСОК ВАСИЛЯ ДОМАНИЦЬКОГО В УКРАЇНСЬКУ ФОЛЬКЛОРИСТИКУ: УТВЕРДЖЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕНЬ

1068—1093

СОКІЛ Ганна
НАУКОВИЙ ВНЕСОК ІВАНА ВОЛОШИНСЬКОГО В УКРАЇНСЬКУ ФОЛЬКЛОРИСТИКУ

1094—1101

ЛУНЬО Євген
ОПОВІДНА ТРАДИЦІЯ ПРО РЕЛІГІЙНУ, МОВНУ ТА НАЦІОНАЛЬНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ ГРАФА ЛЕОНА ШЕПТИЦЬКОГО ТА ЙОГО СІМ’Ї

1102—1122

ШКЛЯЄВА Наталія
КУЛЬТУРА ТА ПОБУТ НАСЕЛЕННЯ ШАЦЬКОГО ПРИОЗЕР’Я В НАРОДНІЙ ТОПОНІМІЧНІЙ ПРОЗІ

1123—1133

ГАЛАЙЧУК Володимир
НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР СЛАВУТЧИНИ В ОБРЯДАХ, ЗВИЧАЯХ ТА ФОЛЬКЛОРІ

1134—1164

РАХНО Костянтин
ГОНЧАРНА ТЕМАТИКА У ФОЛЬКЛОРНИХ ЗАПИСАХ МИТРОФАНА ДИКАРЕВА

1165—1177

ЯРИНЧИНА Олена
ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ РЕКРУТСЬКИХ ТА СОЛДАТСЬКИХ ПІСЕНЬ

1178—1184

НАБОК Марина
ЕТНОТИП ВОЇНА В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ДУМАХ ТА КУРДСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСНЯХ

1185—1190

КРАВЦОВА Галина
ПІСНІ-ХРОНІКИ ПЕРІОДУ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ XX СТ.: ТЕМИ, МОТИВИ, ОБРАЗИ (НА МАТЕРІАЛАХ, ЗІБРАНИХ У СТРИЙСЬКОМУ РАЙОНІ)

1191—1199

ДЕМЕДЮК Марина
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ НА СТОРІНКАХ ПОЛЬСЬКОГО ВИДАННЯ «ZBIOR WIADOMOSCI DO ANTROPOLOGII KRAJOWEJ»

1200—1204

КОВАЛЬ Галина
ГІПЕРБОЛІЗАЦІЯ У ПОЕТИЧНІЙ КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІЙ КАРТИНІ СВІТУ

1205—1210

КАЧМАР Марія
МЕТАМОРФОЗА В УКРАЇНСЬКИХ КОЛЯДКАХ З АПОКРИФІЧНИМИ МОТИВАМИ

1211—1219

МАЗУРІНА Наталія
СИСТЕМА ВАРІАНТНОСТІ У КУПАЛЬСЬКИХ ПІСЕНЬ

1220—1227

ПАВЛОВА Алла
ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ВИБОРУ ЯК ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ

1228—1232

СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТВОРЕННЯ МІКРОТОПОНІМІВ

1233—1238

МОСУР Оксана
ПОНЯТТЯ «МІКРОТОПОНІМ»: ЗМІСТ ТА ОЗНАКИ (НА МАТЕРІАЛІ ІСТОРИЧНОЇ МІКРОТОПОНІМІЇ САМБІРСЬКОГО ЦИРКУЛУ)

1239—1245

ХАРЧИШИН Ольга
«HEJ, SOKOЈY!» («ГЕЙ СОКОЛИ!»): ТЕКСТИ І КОНТЕКСТИ ПІСНІ

1246—1259

ПАСТУХ Надія
УКРАЇНСЬКА ВЕСІЛЬНА ПІСНЯ ПРО ВІЩИЙ СОН МОЛОДОЇ: РУХ У ПРОСТОРІ ТА ЧАСІ

1260—1267

ГАЛАЙЧУК Оксана
HORROR І АМОРАЛЬНІСТЬ У «КАЗКАХ ПОКУТТЯ» ОСКАРА КОЛЬБЕРҐА

1268—1273

ДМИТРЮК Вікторія
ФОТОФОЛЬКЛОРНІ АСПЕКТИ МОДЕРНИХ ОБРЯДІВ ПЕРЕХОДУ: ВІД ПРИВАТНИХ ДО ПУБЛІЧНИХ ПРАКТИК. НА МАТЕРІАЛАХ ОДЕЩИНИ

1274—1285

ТРУМКО Оксана
ЕМПАТІЯ В ЛІНГВОДИДАКТИЧНОМУ АСПЕКТІ

1286—1290

ДАНЧИШИН Назар
ВІДЕОІНТЕРВ’Ю З МИТЦЕМ ЯК ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

1291—1295

ЙОВЕНКО Лариса, ТЕРЕШКО Інна
НАРОДНА ОБРЯДОВА ДРАМА «КОЗА»: ЧАСО-ПРОСТОРОВИЙ ВИМІР (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІСТОРИЧНОЇ УМАНЩИНИ)

1296—1304

ГАЛАЙЧУК Володимир, ЦИПИШЕВ Сергій
ТРАДИЦІЙНІ КАЛЕНДАРНО-ПОБУТОВІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ СХІДНОГО ПОЛІССЯ (НА ПОЛЬОВИХ МАТЕРІАЛАХ З РІПКИНСЬКОГО Р‑НУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛ.)

1305—1330

Матеріали

СОКІЛ Ганна
ВЕСІЛЬНІ ЛАДКАНКИ З ВЕРХНЬОЇ РОЖАНКИ

1331—1341

КОНОПКА Володимир
ВЕСІЛЬНИЙ ОБРЯД НА ПОКУТТІ (етнографічні матеріали із с. Долішнє Залуччя Снятинського та с. Поточище Городенківського районів Івано-Франківської обл.)

1342—1357

Рецензії

Янковська Жанна
Мозаїка обрядового фольклору

1358—1360

Дмитренко Микола
Панорама життя у листах

1361—1363

Кебузинська Ксенія
Матеріали до біографії Михайла Зубрицького

1364—1366

З архіву

Сокіл Василь
Оригінальний документ з часів великого голодомору в Україні

1367—1370

Павлюк Степан, Пащенко Євген
Велика втрата для України — відійшов у засвіти Кшиштоф Вєрніцький

1371—1373

Інформації

Сокіл Василь
Ювілейна фольклористична конференція у Львові

1374—1374

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »