Народознавчі зошити. 2019. № 5 (149). С. 1037–1376

5-2019

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.05

Ювілеї

КОВАЛЬ Галина
НОВІ ЗВЕРШЕННЯ ВЧЕНОГО (До 65-річчя від дня народження ВАСИЛЯ СОКОЛА)

1039—1044

Статті

СОКІЛ Василь
МІЙ РОДОВІД

1045—1055

СОКІЛ Василь
НЕПРОСТІ ДОЛІ МОЄЇ РОДИНИ У ХХ ст: ІСТОРИЧНА ТА НАРОДНА ДОКУМЕНТАЛІСТИКА

1056—1067

КОЗАР Лідія
ВНЕСОК ВАСИЛЯ ДОМАНИЦЬКОГО В УКРАЇНСЬКУ ФОЛЬКЛОРИСТИКУ: УТВЕРДЖЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕНЬ

1068—1093

СОКІЛ Ганна
НАУКОВИЙ ВНЕСОК ІВАНА ВОЛОШИНСЬКОГО В УКРАЇНСЬКУ ФОЛЬКЛОРИСТИКУ

1094—1101

ЛУНЬО Євген
ОПОВІДНА ТРАДИЦІЯ ПРО РЕЛІГІЙНУ, МОВНУ ТА НАЦІОНАЛЬНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ ГРАФА ЛЕОНА ШЕПТИЦЬКОГО ТА ЙОГО СІМ’Ї

1102—1122

ШКЛЯЄВА Наталія
КУЛЬТУРА ТА ПОБУТ НАСЕЛЕННЯ ШАЦЬКОГО ПРИОЗЕР’Я В НАРОДНІЙ ТОПОНІМІЧНІЙ ПРОЗІ

1123—1133

ГАЛАЙЧУК Володимир
НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР СЛАВУТЧИНИ В ОБРЯДАХ, ЗВИЧАЯХ ТА ФОЛЬКЛОРІ

1134—1164

РАХНО Костянтин
ГОНЧАРНА ТЕМАТИКА У ФОЛЬКЛОРНИХ ЗАПИСАХ МИТРОФАНА ДИКАРЕВА

1165—1177

ЯРИНЧИНА Олена
ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ РЕКРУТСЬКИХ ТА СОЛДАТСЬКИХ ПІСЕНЬ

1178—1184

НАБОК Марина
ЕТНОТИП ВОЇНА В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ДУМАХ ТА КУРДСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСНЯХ

1185—1190

КРАВЦОВА Галина
ПІСНІ-ХРОНІКИ ПЕРІОДУ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ XX СТ.: ТЕМИ, МОТИВИ, ОБРАЗИ (НА МАТЕРІАЛАХ, ЗІБРАНИХ У СТРИЙСЬКОМУ РАЙОНІ)

1191—1199

ДЕМЕДЮК Марина
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ НА СТОРІНКАХ ПОЛЬСЬКОГО ВИДАННЯ «ZBIOR WIADOMOSCI DO ANTROPOLOGII KRAJOWEJ»

1200—1204

КОВАЛЬ Галина
ГІПЕРБОЛІЗАЦІЯ У ПОЕТИЧНІЙ КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІЙ КАРТИНІ СВІТУ

1205—1210

КАЧМАР Марія
МЕТАМОРФОЗА В УКРАЇНСЬКИХ КОЛЯДКАХ З АПОКРИФІЧНИМИ МОТИВАМИ

1211—1219

МАЗУРІНА Наталія
СИСТЕМА ВАРІАНТНОСТІ У КУПАЛЬСЬКИХ ПІСЕНЬ

1220—1227

ПАВЛОВА Алла
ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ВИБОРУ ЯК ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ

1228—1232

СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТВОРЕННЯ МІКРОТОПОНІМІВ

1233—1238

МОСУР Оксана
ПОНЯТТЯ «МІКРОТОПОНІМ»: ЗМІСТ ТА ОЗНАКИ (НА МАТЕРІАЛІ ІСТОРИЧНОЇ МІКРОТОПОНІМІЇ САМБІРСЬКОГО ЦИРКУЛУ)

1239—1245

ХАРЧИШИН Ольга
«HEJ, SOKOЈY!» («ГЕЙ СОКОЛИ!»): ТЕКСТИ І КОНТЕКСТИ ПІСНІ

1246—1259

ПАСТУХ Надія
УКРАЇНСЬКА ВЕСІЛЬНА ПІСНЯ ПРО ВІЩИЙ СОН МОЛОДОЇ: РУХ У ПРОСТОРІ ТА ЧАСІ

1260—1267

ГАЛАЙЧУК Оксана
HORROR І АМОРАЛЬНІСТЬ У «КАЗКАХ ПОКУТТЯ» ОСКАРА КОЛЬБЕРҐА

1268—1273

ДМИТРЮК Вікторія
ФОТОФОЛЬКЛОРНІ АСПЕКТИ МОДЕРНИХ ОБРЯДІВ ПЕРЕХОДУ: ВІД ПРИВАТНИХ ДО ПУБЛІЧНИХ ПРАКТИК. НА МАТЕРІАЛАХ ОДЕЩИНИ

1274—1285

ТРУМКО Оксана
ЕМПАТІЯ В ЛІНГВОДИДАКТИЧНОМУ АСПЕКТІ

1286—1290

ДАНЧИШИН Назар
ВІДЕОІНТЕРВ’Ю З МИТЦЕМ ЯК ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

1291—1295

ЙОВЕНКО Лариса, ТЕРЕШКО Інна
НАРОДНА ОБРЯДОВА ДРАМА «КОЗА»: ЧАСО-ПРОСТОРОВИЙ ВИМІР (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІСТОРИЧНОЇ УМАНЩИНИ)

1296—1304

ГАЛАЙЧУК Володимир, ЦИПИШЕВ Сергій
ТРАДИЦІЙНІ КАЛЕНДАРНО-ПОБУТОВІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ СХІДНОГО ПОЛІССЯ (НА ПОЛЬОВИХ МАТЕРІАЛАХ З РІПКИНСЬКОГО Р‑НУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛ.)

1305—1330

Матеріали

СОКІЛ Ганна
ВЕСІЛЬНІ ЛАДКАНКИ З ВЕРХНЬОЇ РОЖАНКИ

1331—1341

КОНОПКА Володимир
ВЕСІЛЬНИЙ ОБРЯД НА ПОКУТТІ (етнографічні матеріали із с. Долішнє Залуччя Снятинського та с. Поточище Городенківського районів Івано-Франківської обл.)

1342—1357

Рецензії

Янковська Жанна
Мозаїка обрядового фольклору

1358—1360

Дмитренко Микола
Панорама життя у листах

1361—1363

Кебузинська Ксенія
Матеріали до біографії Михайла Зубрицького

1364—1366

З архіву

Сокіл Василь
Оригінальний документ з часів великого голодомору в Україні

1367—1370

Павлюк Степан, Пащенко Євген
Велика втрата для України — відійшов у засвіти Кшиштоф Вєрніцький

1371—1373

Інформації

Сокіл Василь
Ювілейна фольклористична конференція у Львові

1374—1374

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »