« 2019. № 5 (149)

Народознавчі зошити. 2019. № 5 (149). С. 1039—1044

УДК 016:39-05

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.05.1039

НОВІ ЗВЕРШЕННЯ ВЧЕНОГО (До 65-річчя від дня народження ВАСИЛЯ СОКОЛА)

КОВАЛЬ Галина

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-2998-2357

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник,

Інститут народознавства НАН України,

відділ фольклористики,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

е-mail: galyna.kov@gmail.com

Анотація. Ювілейна розвідка присвячена відомому вченому доктору філологічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України, завідувачеві відділу фольклористики Інституту народознавства НАН України Василеві Соколу. У сконденсованій формі представлено його життєвий і творчий шлях, бібліографію праць за останні п’ять років.

Предметом дослідження стала біографія, трудова та наукова діяльність фольклориста. Акцент поставлено на спадщині останнього періоду. Джерельною базою пропонованої студії стали як окремі книжкові публікації, так і статті в різних виданнях. З-понад двадцяти великоформатних позицій  — три монографії, одне масштабне науково-довідкове видання, решта фольклорні зібрання. Автор розглядав різні народознавчі питання, починаючи від регіональних і завершуючи загальнонаціональними. На особливу увагу заслуговує дослідження фольклорної прози про три голодомори в Україні ХХ ст. До двохсотліття української фольклористики під керівництвом В. Сокола з’явилася перша національна енциклопедія. Статті автора багатоаспектні — з історії фольклористики, поетики, жанрології. Важливий бік його наукової діяльності останнього періоду — з’ясування окремих відомостей з історії церковних діячів, епістолярної спадщини Т. Реваковича, багатьох інших кореспондентів. Зараз посилено працює над фольклором ХХ ст., майже не вивченого масиву про діяльність ОУН-УПА, про виселення українців до Сибіру, народного руху Опору проти тоталітарних режимів у 1940—1960-х рр. Важлива сторінка в науковій біографії фольклориста — продовження бібліографічного списку праць, з яких дізнаємося про динаміку, коло дослідницьких інтересів.

Ключові слова: біографія, наукова діяльність, монографія, фольклорний збірник, народна проза, пісні.

Надійшла 27.09.2019

Список використаних джерел

  1. Павлюк С. Велична місія вченого. Народознавчі зошити. 2014. № 4. С. 639—641.
  2. Коваль Г., Сокіл Г. «А вже осінь прийшла у мій сад…» (Із фольклористичного доробку Василя Сокола). Народознавчі зошити. 2014. № 4. С. 642—668.
  3. Василь Сокіл. Бібліографічний покажчик. Упоряд. Н. Сокіл-Клепар. Львів, 2014. 180с.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »