2017 рік, випуск 6

6-2017

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06

Ювілеї

Конопка Володимир
Відділ історичної етнології Інституту народознавства НАН України

1255-1280

Статті

Сивак Василь
Загальна характеристика інтер’єру народного житла українців Карпат кінця ХІХ — першої половини ХХ ст (спільні риси, локальна специфіка, динаміка розвитку)

1281-1306

Радович Роман
Специфіка житлового будівництва на південному сході Волинського Полісся (за матеріалами Маневицького р-ну Волинської обл.)

1307-1322

Мовна Уляна
Бджола як втілення людської душі в українській народній світоглядній візії

1323-1329

Глушко Михайло
«Гуцульщина» Володимира Шухевича — віддзеркалення загального стану українського народознавства наприкінці XIX — на початку XX ст.

1330-1335

Сілецький Роман
Майстер-Будівельник в демонологічних уявленнях волинян

1336-1342

Галайчук Володимир
Традиційні уявлення про смерть та померлих на історико-етнографічній Волині

1343-1373

Карпенко Андрій
Характеристика господарських занять гуцулів Володимиром Шухевичем у рефлексії українських етнологів другої половини ХХ — початку ХХІ ст.

1374-1380

Дяків Володимир
Особливості народної християнської релігійності на Покутті (на матеріалах з Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.)

1381-1387

Щербань Олена
Сьогодення у призмі традиційної культури харчування мешканців Наддніпрянської України наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття

1388-1393

Куцир Тетяна
Компоненти народного жіночого вбрання Опілля: матеріали, техніки, конструктивні вирішення (кінця ХІХ — першої пол. ХХ ст.)

1394-1409

Герус Людмила
Особливості форми та оздоблення пасківників

1410-1418

Берест Ігор
Законодавча база формування та розвитку профспілкового руху у Східній Галичині другої половини ХІХ — початку ХХ століття

1419-1424

Проців Олег
Діяльність міського Товариства мисливців у Львові

1425-1432

Кирій Віктор
Етнокультурна ідентичність Сіма-Реґла («Сімарґла»)

1433-1438

Шума Лілія
Етнічні стереотипи в науковій рецепції Івана Франка

1439-1445

Семенюк Василь
Поема Тараса Шевченка «Сон»: соціокультурне тло, формування нової авторської творчої парадигми

1446-1449

Лесів Андрій
Іконографія та символіка сюжету «Згортання Неба» в українських іконах «Страшний Суд» XV—XVII ст.

1450-1458

Косів Роксолана
Чудотворні ікони Богородиці з дитям Ісусом та їх репліки у творчості риботицьких майстрів (1680—1720‑ті рр.)

1459-1467

Тарас Вікторія
Садово-паркове мистецтво: структура, функції, стильові ознаки

1468-1476

Захарчук Оксана
Творча особистість отця Євгена Купчинського в контексті українського національного відродження кінця ХІХ — першої третини ХХ століття (до 150-ліття від дня народження)

1477-1482

Сокіл Василь
Листування двоюрідних братів — єпископа Костянтина Чеховича та судового надрадника Тита Реваковича

1483-1495

Козурак Микола
Дерево, яке єднає: народні мотиви у творчості майстрів художнього дерева смт Великого Бичкова та смт Вишкова

1496-1502

Немировська Ніна
Духовні подвиги українських військових у добу національно-визвольних змагань ХХ століття

1503-1510

Яців Роман
Від «Спокою» до венеційського Бієнале: творча доля Івана Кураха

1511-1520

Осадча Олександра
Авангардові інспірації в інтерпретації християнської тематики в українському мистецтві 1960-х—1980-х рр.

1521-1528

Мисюга Богдан
Мімезис в пейзажних зображеннях іконопису Галичини ХVII—XVIII ст.

1529-1535

Логінський Ярослав
Портретний жанр у малярській спадщині Василя Забашти

1536-1541

Москаль Марта
Образ святого Димитрія Солунського в українському мистецтві ХІ—XVIII ст.: іконографія та художні особливості

1542-1548

Фединчук Ольга
Намисто в комплексі прикрас русинів та румунів Буковини XIX—XX ст.

1549-1556

Горбаль Марія
Релігійне життя села Селисько на Львівщині (кінець ХІХ — перша половина ХХ ст.)

1557-1568

Фурдичко Андрій
Фольклоризм у репертуарі сучасних українських академічних хорів

1569-1577

Сосницький Юрій
Виявлення принципів організації об’єктів реклами в предметно-просторовому середовищі міст

1578-1583

Цяо Шубей
Дизайн дитячого ігрового простору як частина міської інфраструктури мегаполісів Китаю

1584-1590

Рибалко Світлана
Театр Но у ритуальних та мистецьких практиках сучасної Японії

1591-1600

Рецензії

Коваль-Фучило Ірина
Сучасна пам’ять про біженців 1915 року

1601-1607

Мовна Маріанна
Відкриваючи «двері» в минуле Дрогобича

1608-1610

Інформації

Горбаль Марія
На пошану Івана Красовського (до 90-ліття від дня народження)

1611-1614

Шпак Оксана
Рідкісні народні дереворити зі збірок Львова

1615-1615

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »