2017 рік, випуск 6

6-2017

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06

Ювілеї

Конопка Володимир
Відділ історичної етнології Інституту народознавства НАН України

1255-1280

Статті

Сивак Василь
Загальна характеристика інтер’єру народного житла українців Карпат кінця ХІХ — першої половини ХХ ст (спільні риси, локальна специфіка, динаміка розвитку)

1281-1306

Радович Роман
Специфіка житлового будівництва на південному сході Волинського Полісся (за матеріалами Маневицького р-ну Волинської обл.)

1307-1322

Мовна Уляна
Бджола як втілення людської душі в українській народній світоглядній візії

1323-1329

Глушко Михайло
«Гуцульщина» Володимира Шухевича — віддзеркалення загального стану українського народознавства наприкінці XIX — на початку XX ст.

1330-1335

Сілецький Роман
Майстер-Будівельник в демонологічних уявленнях волинян

1336-1342

Галайчук Володимир
Традиційні уявлення про смерть та померлих на історико-етнографічній Волині

1343-1373

Карпенко Андрій
Характеристика господарських занять гуцулів Володимиром Шухевичем у рефлексії українських етнологів другої половини ХХ — початку ХХІ ст.

1374-1380

Дяків Володимир
Особливості народної християнської релігійності на Покутті (на матеріалах з Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.)

1381-1387

Щербань Олена
Сьогодення у призмі традиційної культури харчування мешканців Наддніпрянської України наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття

1388-1393

Куцир Тетяна
Компоненти народного жіночого вбрання Опілля: матеріали, техніки, конструктивні вирішення (кінця ХІХ — першої пол. ХХ ст.)

1394-1409

Герус Людмила
Особливості форми та оздоблення пасківників

1410-1418

Берест Ігор
Законодавча база формування та розвитку профспілкового руху у Східній Галичині другої половини ХІХ — початку ХХ століття

1419-1424

Проців Олег
Діяльність міського Товариства мисливців у Львові

1425-1432

Кирій Віктор
Етнокультурна ідентичність Сіма-Реґла («Сімарґла»)

1433-1438

Шума Лілія
Етнічні стереотипи в науковій рецепції Івана Франка

1439-1445

Семенюк Василь
Поема Тараса Шевченка «Сон»: соціокультурне тло, формування нової авторської творчої парадигми

1446-1449

Лесів Андрій
Іконографія та символіка сюжету «Згортання Неба» в українських іконах «Страшний Суд» XV—XVII ст.

1450-1458

Косів Роксолана
Чудотворні ікони Богородиці з дитям Ісусом та їх репліки у творчості риботицьких майстрів (1680—1720‑ті рр.)

1459-1467

Тарас Вікторія
Садово-паркове мистецтво: структура, функції, стильові ознаки

1468-1476

Захарчук Оксана
Творча особистість отця Євгена Купчинського в контексті українського національного відродження кінця ХІХ — першої третини ХХ століття (до 150-ліття від дня народження)

1477-1482

Сокіл Василь
Листування двоюрідних братів — єпископа Костянтина Чеховича та судового надрадника Тита Реваковича

1483-1495

Козурак Микола
Дерево, яке єднає: народні мотиви у творчості майстрів художнього дерева смт Великого Бичкова та смт Вишкова

1496-1502

Немировська Ніна
Духовні подвиги українських військових у добу національно-визвольних змагань ХХ століття

1503-1510

Яців Роман
Від «Спокою» до венеційського Бієнале: творча доля Івана Кураха

1511-1520

Осадча Олександра
Авангардові інспірації в інтерпретації християнської тематики в українському мистецтві 1960-х—1980-х рр.

1521-1528

Мисюга Богдан
Мімезис в пейзажних зображеннях іконопису Галичини ХVII—XVIII ст.

1529-1535

Логінський Ярослав
Портретний жанр у малярській спадщині Василя Забашти

1536-1541

Москаль Марта
Образ святого Димитрія Солунського в українському мистецтві ХІ—XVIII ст.: іконографія та художні особливості

1542-1548

Фединчук Ольга
Намисто в комплексі прикрас русинів та румунів Буковини XIX—XX ст.

1549-1556

Горбаль Марія
Релігійне життя села Селисько на Львівщині (кінець ХІХ — перша половина ХХ ст.)

1557-1568

Фурдичко Андрій
Фольклоризм у репертуарі сучасних українських академічних хорів

1569-1577

Сосницький Юрій
Виявлення принципів організації об’єктів реклами в предметно-просторовому середовищі міст

1578-1583

Цяо Шубей
Дизайн дитячого ігрового простору як частина міської інфраструктури мегаполісів Китаю

1584-1590

Рибалко Світлана
Театр Но у ритуальних та мистецьких практиках сучасної Японії

1591-1600

Рецензії

Коваль-Фучило Ірина
Сучасна пам’ять про біженців 1915 року

1601-1607

Мовна Маріанна
Відкриваючи «двері» в минуле Дрогобича

1608-1610

Інформації

Горбаль Марія
На пошану Івана Красовського (до 90-ліття від дня народження)

1611-1614

Шпак Оксана
Рідкісні народні дереворити зі збірок Львова

1615-1615

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »