« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1591—1600

УДК 75.03 (520)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1591

Надійшла 12.12.2017

ТЕАТР НО У РИТУАЛЬНИХ ТА МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИКАХ СУЧАСНОЇ ЯПОНІЇ

Рибалко Світлана Борисівна, доктор мистецтвознавства, професор,

завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства

Харківської державної академії культури,

Бурсацький узвіз, 4, м. Харків, 61057, Україна

Контакти: (057) 7311385; e-mail: rector@ic.ac.kharkov.ua

Анотація. Розглядаються ритуальна та мистецька складові японського театру Но, висвітлюються засоби збереження та передачі цієї унікальної культурної традиції, заходи з популяризації мистецтва Ногаку в Японії та світі. Підкреслюється роль театру Но в діалозі культур, висвітлюються міжнародні програми з вивчення мистецтва Ногаку.

Ключові слова: театр Но, японська культура, традиційний театр, японське мистецтво, ритуал, діалог культур.

Список використаних джерел:

 1. Анарина Н.Г. История японского театра. Древность и средневековье: сквозь века в XXI столетие / Н.Г. Анарина. — Москва : Наталис, 2008. — 336 с.
 2. Анарина Н.Г. Японский театр но / Н.Г. Анарина. — Москва : Наука, 1984. — 216 с.
 3. Анарина Н.Г. Сакральная телесность японской художественной вещи / Н.Г. Анарина // Вещь в японской культуре / сост. Н.Г. Ана­рина, Е.М. Дьяконова. — Москва : Восточная литература, 2003. — С. 185—201.
 4. Дзэами М. Предание о цветке стиля: (Фуси кадэн), или Предание о цветке: (Кадэнсё) / М. Дзэами ; пер. со старояп., исслед. и коммент. Н.Г. Анариной. — Москва : Наука, 1989. — 199 с.
 5. A History of Japanese Theatre / edited by Jonah Salz. — Cambridge : University Press, 2016. — 589 p.
 6. Ernst E. The Influence of Japanese Theatrical Style on Western Theatre / Ernst E.// Educational Theatre Jour­nal. — The Johns Hopkins University Press, 1969. — Vol. 21. — № 2. — S. 127—138.
 7. Cavaye Ronald. A Guide to the Japanese Stage: from Traditional to Cutting Edge / Cavaye Ronald, Griffith Paul, Senda Akihiko and Nomura Mansai. — Kōdansha  ; Tokyo, 2004. — 287 р.
 8. Grossman Eike. «Under the Burden of Nô: Community Life in Kurokawa and the Ritual Nō Performances» / Gros­sman Eike // Scholz­Cionca, Stanca ; Balme, Christopher (Eds.) ; Proceedings of the International Symposium «Nō Theatre Transversal. Crossing Borders between Genres, Cul­tures and Identities». — München : Iudicium, 2008. — S. 49—65.9.
 9. Japanese theatre and the international stage / edited by Stanca Scholz­Cionca, Samuel L. Leiter. — Brill Academic Pub, 2000. — 464 p.
 10. Leiter S.L. Historical Dictionary of Japanese Traditional The­atre / Leiter, Samuel L. // The Scarecrow Press. — Lan­ham ; Maryland ; Toronto ; Oxford, 2006. — 632 p.
 11. Malm W. Nōgaku, the Music of Noh Drama / Malm W. // Traditional Japanese music and musical instruments. — Kodansha USA, 2000. — P. 119—148.
 12. Merrit Helen. Guide to Modern Japanese Prints: 1900—1975 / Merrit Helen, Yamada Nanako // Uneversity of Hawai’i Press. — Honolulu, 1975. — 376 р.
 13. Pate Alan Scott. Japanese dolls: The fascinating world of ningyo. Tuttle publishing / Pate Alan Scott. — Tokyo, 2008. — 272 р.
 14. Shaap Robert. The Beauty of Silence: Japanese No and Nature Prints by Tsukioka Kogyo 1869—1927 / Sha­ap Robert, Rimer Thomas // Hotei Publishing. — Leiden, 2010. — 192 р.
 15. Shinichi Segi. Yoshitoshi: the Splendid Decadent / Shinichi Segi. —Kodansha ; Tokyo, 1985. — 157 р.
 16. Takanori F. Nō and Kyōgen: music from medieval the­atre / Takanori F// The Ashgate research companion to Japanese music / edited by A. Tokita, D.W. Hughes. — Ashgate Publishing, 2008. — P. 127—144.
 17. Tyler R. Buddhism in Noh / Tyler R. // Japanese Journal of Religious Studies. — Nanzan University, 1987. — Vol. 14. — № 1. — S. 19—52.
 18. Yamagata Kurokawa Noh// Режим доступу: http: //www.lifebeyondtourism.org/istituzione/577/Yamagata­Kurokawanoh
 19. Yamaguchi Yasujiro. Epizode 2/ Various chants of Nogaku // Режим доступу: http://www.the­noh.com/en/people/sa­saeru/007_episode2.html

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »