Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2021. № 4 (160)

Народознавчі зошити. 2021. № 4 (160).  С. 938—946

УДК 745/749(=161.2)”20″:351.858

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.04.938

ЕТНІЧНІ СМИСЛИ ТВОРЧИХ ПРАКТИК УКРАЇНЦІВ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

ГЕРУС Людмила

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5931-3816
 • кандидатка мистецтвознавства,
 • старша наукова співробітниця,
 • завідувачка відділу народного мистецтва,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ народного мистецтва,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: ludmilagerus@gmail.com

Анотація. Аналіз трактування мистцями культурного та мистецького спадку українців у сучасних творчих практиках, з’ясування їх місця та ролі у мистецькому процесі початку ХХІ ст. належить до пріоритетних завдань гуманітарної науки й, у тому числі, потребує мистецтвознавчого погляду з метою розуміння реального стану мистецтва та перспективи його розвитку. Актуальність теми стверджує активізація осмислення та сучасної інтерпретації художньої спадщини українців, які набрали виняткової значимості у період Революції Гідності та війни на сході Україні.

У статті у контексті тенденцій розвитку українського суспільства та культури початку ХХІ ст. розкрито особливості прояву етнічності у творчих практиках мистців. Наголошено на особливій ролі народного декоративно-ужит­кового мистецтва, з’ясовано його вплив на формування національної свідомості та патріотичної громадянської позиції українців, зокрема висвітлено нове прочитання етнічної символіки, спричинене подіями Революції Гідності та війни на сході України, у зв’язку з якими мистецькі практики набрали виняткової актуальності.

Джерельною базою статті є спостереження авторки за сучасними творчими практиками мистців, інформація з Інтернет-джерел.

Дослідження проведено на основі методів герменевтики тамистецтвознавчого аналізу,системного і аксіологічного підходів.

Ключові слова: Україна, етнос, етнічність, декоративне-ужиткове мистецтво, смисл, творча практика, мистецька спадщина.

Надійшла 3.08.2021

Список використаних джерел

 • 1. Павлюк С.П. Енциклопедичний словник понять і термінів з етнології. [2-ге вид, перероб. і допов.]. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2020. 447  с.
 • 2. Марухняк Й. У львівському гарнізонному храмі Петра і Павла відкрилась благодійна виставка-аукціон. URL: https://day.kyiv.ua/uk/news/140716-u-lvivsko­mu-garnizonnomu-hrami-petra-i-pavla-vidkry­las-blago­diyna-vystavka-aukcion (дата звернення: 30.07.2021).
 • 3. Пастернак Н. «Митці — воїнам». Культура і життя. 2016. 15 лип. С. 12.
 • 4. Кисельов К. Роман Бончук написав 27-метрову кар­тину про Євромайдан. URL: https://gazeta.ua/ru/articles/culture-newspaper/_roman-bonchuk-napisal-27metrovuyu-kartinu-o-evro­majdane/ 624593?mobile=true (дата звернення: 30.07.2021).
 • 5. Прикарпатський художник намалював ікону-триптих «Небесна Сотня». URL: https://www.radiosvoboda.org/a/25321634.html (дата звернення: 30.07.2021).
 • 6. Шот М. Аура розмальованих касок. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/aura-rozmalovanih-kasok/ (дата звернення: 30.07.2021).
 • 7. Брик А. Мистецтво війни: тернополяни розмальовують армійські шоломи. URL: https://nday.te.ua/mystetstvo-vijny-ternopolyany-rozmalovuyut-armijski-sholomy/ (дата звернення: 30.07.2021).
 • 8. Вишиту карту «Україна — разом!» представлено у парламенті як символ прагнення українців до національної єдності та міцної державності. URL: https://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/166512.html; http://artukraine.com.ua/a/ridicule–uroki-truda-ot-ukrainskikh-khudozhnic/#.WwWBWO6FPIW (дата звернення: 30.07.2021).
 • 9. Буланова-Дувалко Л. «Ridicule»: Уроки праці від українських художників. URL: http://artukraine.com.ua/a/ridicule–uroki-truda-ot-ukrainskikh-khudozhnic/#.WwWBWO6FPIW (дата звернення: 30.07.2021).
 • 10. Вишивка ХХI століття: замість голки та ниток — плитка і цемент. У Вінниці завершують «вишивати» центральний вхід у міський парк. URL: https://vn.depo.ua/rus/vn/vishivka-hhi-stolit­tya-zamist-golki-ta-nitok-plitka-i-21082015195500 (дата звернення: 30.07.2021).
 • 11. Вінницькі школярі розмалювали 85 метрів паркану школи у вишиванку. URL: https://hromadskeradio.org/ru/news/2016/08/30/vinnycki-uchni-rozmalyuvaly-85-metriv-parkanu-shkoly-u-vyshyvanku-video?page=3 (дата звернення: 30.07.2021).
 • 12. На Черкащині створять унікальний артоб’єкт «Серце України». URL: https://www.ukrinform.ua/rub­ric-tourism/3285751-na-cerkasini-stvorat-unikalnij-artobekt-serce-ukraini.html (дата звернення: 30.07.2021).
 • 13. Метельський Р. «Тиша» та «Мамаєва сорочка» від Ярослави Ткачук та Олі Кравченко. URL: http://photo-lviv.in.ua/tysha-ta-mamajeva-sorochka-vid-yaroslavy-tkachuk-ta-oli-kravchenko/ (дата звернення: 30.07.2021).
 • 14. Солонець О. Євромайдан на витинанках. Черкаський митець Микола Теліженко створює цикл робіт, присвячених останнім подіям в Україні. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/ievromaydan-na-vitinankah (дата звернення: 30.07.2021).
 • 15. Герус Л. Шопка в українській християнській традиції: генеза, історія, символіка. Народознавчі зошити. 2017. № 3 (135). С. 579—595.
 • 16. Герус Л.М. Обрядовий хліб як мистецький артефакт. Мистецтвознавство’13: наук. зб. Львів: СКІМ; ІН НАН України, 2013. С. 29—38.
 • 17. Качур К. Випеченими птахами з тіста фольклористи вшанували загиблих на Майдані. URL: https://honchar.org.ua/p/vypechenymy-ptahamy-z-tista-folklorysty-vshanuvaly-zahyblyh-na-majdani/? nggpage=2 (дата звернення: 30.07.2021).

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »