« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 269–280

УДК 745.52.046(44)”16”:[069.02:39(477.83-25)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.269

Надійшла 4.02.2018

ФРАНЦУЗЬКИЙ КОРОЛІВСЬКИЙ СЛІД АНТИЧНОГО КОХАННЯ У ЛЬВІВСЬКОМУ ГОБЕЛЕНІ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8383-227X

Клімашевський Андрій Володимирович, кандидат мистецтвознавства,

заступник директора з наукової і музейної роботи

Інституту народознавства НАН України,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: ina@mail.lviv.ua

Герій Оксана Омелянівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник відділу мистецтвознавства

Інституту народознавства НАН України.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: ina@mail.lviv.ua

 Анотація. Здійснено атрибуцію гобелену XVII ст., який представлений в експозиції львівського Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України. На основі залучення широкого порівняльного матеріалу, аналізу іконографії, композиційної побудови, розкриття символічного й алегоричного змісту зображень встановлено країну виробництва цього гобелену, мануфактуру, вірогідного автора картону до нього. Сюжетне дійство, представлене в середнику шпалери, розглянуто й інтерпретовано в контексті культурно-історичних і політичних процесів у Європі XVII ст.

 Ключові слова: гобелен, шпалера, бароко, Франція, Обюссон, Анна Австрійська, Мазаріні, Клеопатра, Симон Вуе.

Список використаних джерел

 1. БиетолеттиС. Палаццо Питти. Флоренція / С. Биетолетти. — Київ : Новий Друк, 2012.
 2. Боккардо П. Музеи Страда Нуова. Генуя / П. Боккардо, К. Ди Фабио. — Харьков : Чайка, 2011.
 3. Большая иллюстрированная энциклопедия древности. — Прага : Артия, 1980.
 4. Власов В. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства : в 10 т. — Т. 2 / В. Власов. — Санкт-Петербург : Азбука-Классика, 2004.
 5. Гандл С. Глазур / С. Гандл ; пер. с англ. — Москва : Новое литературное обозрение, 2011.
 6. Гонсалес М. Женщины / М. Гонсалес, С. Бартолена ; пер. с итал. — Москва : Омега, 2011.
 7. Джулио Мазарини // От Ренессанса до века Просвещения / пер. с фр. — Москва : Арт-Родник, 2003.
 8. Импеллузо Л. Герои и боги античности / Л. Импеллузо. — Москва : Омега, 2007.
 9. Импеллузо Л. Природа и ее символы / Л. Импеллузо ; пер. с итал. — Москва : Омега, 2009.
 10. Кастриа Ф. Живопись барокко. Глубины души в беспредельности мира / Ф. Кастриа, С. Дзуффи ; пер. с итал. — Москва : Астрель, 2002.
 11. Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия моды / Л. Кибалова, О. Вербенова, М. Ламарова. — Прага : Артия, 1980.
 12. Леви Э. Кардинал Ришелье и становление Франции / Э. Леви ; пер. с англ. — Москва : Астрель, 2007.
 13. Онори Л.М. Национальная галерея Марке / Л.М. Онори, Г. Барукка. — Киев : Новый Друк, 2012.
 14. Пасквинелли Б. Жест и экспрессия / Б. Пасквинелли ; пер. с итал. — Москва : Омега, 2009.
 15. Рапелли П. Символы власти и великие династии / П. Рапелли ; пер. с итал. — Москва : Омега, 2008.
 16. Шарнова Е. Лувр / Е. Шарнова. — Москва : Слово, 2010.
 17. Штайн В. Хронология мировой цивилизации / В. Штайн. — Т. 1. — Москва : Слово, 2003.
 18. BrosensК. Nouvelles donnйes sur l’Histoire de Clйopвtre. Le rйseau parent et la tapisserie bruxelloise а la franзaise’ / Brosens К. // Revue belge d’archйologie et d’histoire de l’art. — № 70. — 2001. — Р. 63—77.
 19. Campbell Т.Р. Tapestry in the Baroque: Threads of Splendor / Campbell Т.Р., Bertrand P.F., Bapasola . — New York : Metropolitan Museum of Art, 2007.
 20. Charles Poerson, 1609—1667 / Сatalogue par Barbara Brejon de Lavergnйe, Nicole de Reyniиs, Nicolas Sainte Fare Garnot. — Paris : Arthena, 1997.
 21. Hartkamp-JonxisE. Scandinavische connectie. Nederlandse wandtapijten en andere tapisserieweefsels in relatie tot hun Deense en Zweedse afnemers, 1615 tot 1660 / Hartkamp-Jonxis E. // Textielhistoriche Bijdragen. — № 46. — 2006. — P. 45—72.
 22. Hartkamp-Jonxis E. European Tapestries in the Rijksmuseum / Hartkamp-Jonxis E., Smith H. — Amsterdam, 2004.
 23. HeinzD. Europдische Tapisseriekunst des 17. und 18. Jahrhunderts / Heinz D. — Wien, 1995.
 24. HennelBernasikowa M. Gobeliny XV—XIX wieku w zamku krуlewskim na Wawelu / M. Hennel-Bernasikowa // Zamek krуlewski na Wawelu. — Krakуw, 2000.
 25. Jervis S. The Penguin Dictionary of Design and Designers / Jervis S. — London, 1984.
 26. Przymanowski J. Odsiecz Europy / Przymanowski J. — Warszawa : Nasza Ksiкgarnia, 1983.
 27. Reyniиs N. Decouverte d’une tenture franзaise «L’histoire de Clиopвtre», XVII siиcle / Reyniиs N. // Cataloque. — Nice: Palais Lascaris. — 2006.
 28. Reyniиs N. Isaac Moillon 1614—1673. Un peintre du roi б Aubusson / Reyniиs N., Laveissiиre S. — Paris : Somogy, 2005.
 29. Saule B. Versailles / Saule B., Meyer D. — Paris : Art Lys, 1999.
 30. ThiemeU. Allgemeines Lexikon der bildenden Kьnstler / Thieme U., Becker F. — Vol. 27. — 1933.
 31. Antony Presents Artavasdes, King of the Armenians, to Cleopatra from The Story of Antony and Cleopatra: The Art Institute of Chicago // Електронний ресурс: http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/90513.
 32. Brosens К., Delmarcel G. Isaac Moillon, un peintre du roi а Aubusson: Some Reflections and Addenda. — 2005 // Електронний ресурс: http://www.studiesinwesterntapestry.net.
 33. «La mort de Clйopвtre», piиce de la tenture de l’Histoire des amours de Marc // Електронний ресурс: http://www.musees-mediterranee.org/portail/collections_fiche.php?menu=6&num_coll2=1300.
 34. Mailho-Daboussi L. Les tapisseries: йtude d’une collection publique // In Situ. — № 13. — 2010. Електронний ресурс: http://journals.openedition.org/insitu/6960.
 35. Palais Lascaris // Електронний ресурс: http://tresors.nice.fr/lieu/palais-lascaris-nice.
 36. The Battle of Actium from The Story of Caesar and Cleopatra: The Art Institute of Chicago // Електронний ресурс: http://www.artic.edu/aic/collections/exhibitions/ divineart/artwork/147056/print.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »