« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 65–69

УДК 398.3 (477.85)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.065

Надійшла 5.12.2017

ПАСХАЛЬНІ (ВЕЛИКОДНІ) ОБРЯДИ НА БУКОВИНІ

Кожолянко Олександр Георгійович, доктор історичних наук, доцент

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

вул. Шевченка, 57, 76018, м. Івано-Франківськ, Україна

Контакти: e-mail: inst@pu.if.ua

Анотація. Описується пасхальна (великодня) обрядовість, ігри, співи, танці молоді під час великодніх днів, проведення танців «Вербовая дощечка», «Каменець», гри з писанками «Чокання», виконування пісень «Мак», «Просо», «Огірочки», використання великодніх гойдалок для забави та ін. Серед великодніх забав молоді було також понеділкове обливання водою дівчат хлопцями.

Ключові слова: ігри, пісні, весна, природа, танець, великодні обряди, Пасха.

Список використаних джерел

 1. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис / О. Воропай. — Мюнхен, 1958. — Т. 1; 1966. — Т. 2.
 2. Дишкант Т. Тисовецькі старожитності / Т. Дишкант. — Чернівці, 2000.
 3. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы ХІХ — н. ХХ в. Весенние праздники. — Москва, 1977.
 4. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні / С. Килимник. — Т. 3 (весняний цикл). — Вінніпег ; Торонто, 1962.
 5. Ковалець Л. Етнографічна діяльність Юрія Федьковича / Л. Ковалець // Кайндлівські читання (Чернівці, 22—23 травня 2004 року). — Вижниця, 2004.
 6. Кожолянко Г. Духовна культура українців Буковини / Г. Кожолянко. — Чернівці : Прут, 2007.
 7. Кожолянко Г. Етнографія Буковини / Г. Кожолянко. — Т. 3. — Чернівці : Золоті литаври, 2004
 8. Козарищук В. Из Буковиских карпатських гор / В. Казарищук. — Вена, 1891.
 9. Купчанко Г. Некоторые историко-географические сведения о Буковине / Г. Купчанко. — Киев, 1875.
 10. Матеріали етнографічної експедиції Чернівецького національного університету (зберігаються в етнографічному музеї ЧНУ). — 1992—1999.
 11. Мойсей А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини / А. Мойсей. — Чернівці, 2010.
 12. Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. — Т. 1. Поезії Осипа Юрія Федьковича. Перше повне видання з першодруків і авто­графів / зібрав, упорядкував і пояснення додав Др. Іван Франко. — Львів, 1902.
 13. Соколова В.К. Весенне-летние обряды русских, украинцев и белорусов к. ХІХ — н. ХХ в. / В.К. Со­коло­ва. — Москва, 1979.
 14. Сумцов Н.О. Писанки / Н.О. Сумцов // Киевская старина. — 1891. — Т. 33.
 15. Dan D. Rutenii din Bucovina / D. Dan. – Cernauti, 1913.
 16. Gorovei A. Credinti si superstitii ale poporului roman / A. Go­rovei. —  Bucuresti:  Librariile  Socec & comp., Pavel Suru, C. Sfetea, 1915.
 17. Kaindl R.F. Bei den Huzulen im Pruththal. Ein Beitrag zur Hausforschung in Oesterreich / R.F. Kaindl // Globus. — № 79.
 18. Kaindl R.F. Der Festkalender der Rusnaken und Hu­zu­len / R.F. Kaindl // Mitteilungen der Geographischen Ge­sellschaft in Wien. — 1896. — Heft VI—VII.
 19. Kaindl R.F. Ethnographische Streifzuge in der Ostkar­paten. Beitrage zur Hausbauforschung in Oesterreich. Separatdruk aus Band XXVIII der Mitteilungen der An­thropologischen Gesellschaft / R.F. Kaindl. — Wien, 1898.
 20. Marian S.F., Sbiera I.G. Das Volksleben der Romаnen in der Bukowina / S.F. Marian // Die osterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. — T. XX. Bukowina. — Wien, 1899.
 21. Marian S.F. Sarbгtorile la romаni / S.F. Marian. — Bucuresti, 1898. — Vol. І; Vol. ІІ. — 1899. — Vol. ІІІ. — 1901.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »