« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 65–69

УДК 398.3 (477.85)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.065

Надійшла 5.12.2017

ПАСХАЛЬНІ (ВЕЛИКОДНІ) ОБРЯДИ НА БУКОВИНІ

Кожолянко Олександр Георгійович, доктор історичних наук, доцент

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

вул. Шевченка, 57, 76018, м. Івано-Франківськ, Україна

Контакти: e-mail: inst@pu.if.ua

Анотація. Описується пасхальна (великодня) обрядовість, ігри, співи, танці молоді під час великодніх днів, проведення танців «Вербовая дощечка», «Каменець», гри з писанками «Чокання», виконування пісень «Мак», «Просо», «Огірочки», використання великодніх гойдалок для забави та ін. Серед великодніх забав молоді було також понеділкове обливання водою дівчат хлопцями.

Ключові слова: ігри, пісні, весна, природа, танець, великодні обряди, Пасха.

Список використаних джерел

 1. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис / О. Воропай. — Мюнхен, 1958. — Т. 1; 1966. — Т. 2.
 2. Дишкант Т. Тисовецькі старожитності / Т. Дишкант. — Чернівці, 2000.
 3. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы ХІХ — н. ХХ в. Весенние праздники. — Москва, 1977.
 4. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні / С. Килимник. — Т. 3 (весняний цикл). — Вінніпег ; Торонто, 1962.
 5. Ковалець Л. Етнографічна діяльність Юрія Федьковича / Л. Ковалець // Кайндлівські читання (Чернівці, 22—23 травня 2004 року). — Вижниця, 2004.
 6. Кожолянко Г. Духовна культура українців Буковини / Г. Кожолянко. — Чернівці : Прут, 2007.
 7. Кожолянко Г. Етнографія Буковини / Г. Кожолянко. — Т. 3. — Чернівці : Золоті литаври, 2004
 8. Козарищук В. Из Буковиских карпатських гор / В. Казарищук. — Вена, 1891.
 9. Купчанко Г. Некоторые историко-географические сведения о Буковине / Г. Купчанко. — Киев, 1875.
 10. Матеріали етнографічної експедиції Чернівецького національного університету (зберігаються в етнографічному музеї ЧНУ). — 1992—1999.
 11. Мойсей А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини / А. Мойсей. — Чернівці, 2010.
 12. Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. — Т. 1. Поезії Осипа Юрія Федьковича. Перше повне видання з першодруків і авто­графів / зібрав, упорядкував і пояснення додав Др. Іван Франко. — Львів, 1902.
 13. Соколова В.К. Весенне-летние обряды русских, украинцев и белорусов к. ХІХ — н. ХХ в. / В.К. Со­коло­ва. — Москва, 1979.
 14. Сумцов Н.О. Писанки / Н.О. Сумцов // Киевская старина. — 1891. — Т. 33.
 15. Dan D. Rutenii din Bucovina / D. Dan. – Cernauti, 1913.
 16. Gorovei A. Credinti si superstitii ale poporului roman / A. Go­rovei. —  Bucuresti:  Librariile  Socec & comp., Pavel Suru, C. Sfetea, 1915.
 17. Kaindl R.F. Bei den Huzulen im Pruththal. Ein Beitrag zur Hausforschung in Oesterreich / R.F. Kaindl // Globus. — № 79.
 18. Kaindl R.F. Der Festkalender der Rusnaken und Hu­zu­len / R.F. Kaindl // Mitteilungen der Geographischen Ge­sellschaft in Wien. — 1896. — Heft VI—VII.
 19. Kaindl R.F. Ethnographische Streifzuge in der Ostkar­paten. Beitrage zur Hausbauforschung in Oesterreich. Separatdruk aus Band XXVIII der Mitteilungen der An­thropologischen Gesellschaft / R.F. Kaindl. — Wien, 1898.
 20. Marian S.F., Sbiera I.G. Das Volksleben der Romаnen in der Bukowina / S.F. Marian // Die osterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. — T. XX. Bukowina. — Wien, 1899.
 21. Marian S.F. Sarbгtorile la romаni / S.F. Marian. — Bucuresti, 1898. — Vol. І; Vol. ІІ. — 1899. — Vol. ІІІ. — 1901.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »