Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1039–1338

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05

5-2018

Ювілеї

Шпак Оксана Дмитрівна
ПРАЦЯ НА БЛАГО УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА (До ювілею Олени Іванівни Никорак)

1039—1061

Стельмащук Галина Григорівна
ДОСЛІДНИЦЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА ОЛЕНА НИКОРАК

1062—1068

Сапеляк Оксана Адамівна
ЕТНОЛОГІЧНІ РОЗСЛІДИ ДОКТОРА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ОЛЕНИ НИКОРАК

1069—1076

Никорак Олена Іванівна
ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ЛІЖНИКАРСТВА В ТВОРЧОСТІ СУЧАСНИХ МИСТЦІВ

1077—1095

Герус Людмила Мечиславівна
ХЛІБ І ТКАНИНА В ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ: ФУНКЦІЇ ТА ЗМІСТОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ

1096—1105

Болюк Олег Миколайович
ФУНКЦІОНАЛЬНА, ТЕКТОНІЧНА, СИМВОЛІЧНА СТРУКТУРИ ДЕРЕВ’ЯНОГО ОБЛАДНАННЯ ЦЕРКВИ У ПРОСТОРІ ТАЇНСТВА ЄВХАРИСТІЇ

1106—1123

Мотиль Романа Ярославівна
ТОВСТЕ — САМОБУТНІЙ ОСЕРЕДОК ПОДІЛЬСЬКОГО ГОНЧАРСТВА

1124—1131

Козакевич Олена Романівна
МЕРЕЖИВО ТА В’ЯЗАННЯ У НАРОДНОМУ ВБРАННІ ГУЦУЛІВ РАХІВЩИНИ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ЛОКАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

1132—1148

Ямборко Ольга Ярославівна
КИЛИМ В ЖИТЛОВОМУ ІНТЕР’ЄРІ ЯК ЕЛЕМЕНТ РАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПОБУТУ

1149—1160

Молинь Валентина Дмитрівна
МИСТЕЦЬКІ ТВОРИ РІЗЬБЯРІВ ДИНАСТІЇ ШКРІБЛЯКІВ НА ВИСТАВКАХ ГАЛИЧИНИ (160-річчю Миколи Шкрібляка присвячується)

1161—1167

Юсипчук Юрий Володимирович
РІЗЬБЛЕННЯ ТА МЕТАЛІРСТВО НА ГУЦУЛЬЩИНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

1168—1175

Статті

Тарас Ярослав Миколайович
ПРОМИСЛИ І РЕМЕСЛА НА ПОКУТТІ

1176—1190

Радович Роман Богданович
ЗАБУДОВА ПОКУТСЬКОГО ДВОРУ: БУДІВЛІ ДЛЯ УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН, ПТИЦІ ТА МАЛІ АРХІТЕКТУРНІ ФОРМИ

1191—1202

Зюбровський Андрій Вікторович
ТРАДИЦІЙНІ КАТАЛІЗАТОРИ ПРОЦЕСУ БРОДІННЯ ТІСТА У ХЛІБОПЕЧЕННІ НАСЕЛЕННЯ ЕТНОГРАФІЧНОЇ ВОЛИНІ В КІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.

1203—1210

Келемен Юлія Іванівна
СПІВВІДНОСНІСТЬ ОБРЯДУ І ТЕКСТУ В КУПАЛЬСЬКИХ ТРАДИЦІЯХ ВОЛИНІ

1211—1222

Сокіл Василь Васильович
УЧИТЕЛЬ-ПАТРІОТ

1223—1228

Галина Василівна Коваль
НАРОДНОПОЕТИЧНА НУМЕРОЛОГІЯ В КАЛЕНДАРНОМУ ТЕКСТІ

1229—1238

Мовна Маріанна Василівна
ЯКУБ ШАЛЛЬ ТА ІЗИДОР ГЬОЛЬЦЕЛЬ: ПРЕДСТАВНИКИ ЄВРЕЙСЬКОЇ ПУТІВНИКОВОЇ ВІЗІЇ ЛЬВОВА 30-х рр. ХХ ст.

1239—1245

Матвєєва Юлія Геннадіївна
ВУЗЛИ НА ЗАВІСАХ ТА ВУЗЛИ НА КОЛОНАХ У ВІЗАНТІЙСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ: ПОХОДЖЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ, СИМВОЛІКА

1246—1254

Купчинська Лариса
ХУДОЖНИКИ ВІДЕНСЬКОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИУ ТЕАТРАЛЬНОМУ ЖИТТІ ЛЬВОВА КІНЦЯ XVIII — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТЬ

1255—1267

Косів Роксолана Романівна
ІКОНОГРАФІЯ СВЯТИХ МОНАХІВ ОНУФРІЯ, СИМЕОНА СТОВПНИКА ТА САВИ ОСВЯЩЕННОГО У ТВОРАХ РИБОТИЦЬКИХ МАЙСТРІВ 1670—1750-х РОКІВ

1268—1278

Тріска Оксана
ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ ХАТНЬОЇ ІКОНИ: ПАТРОНАЛЬНИЙ ПРИНЦИП СВЯТОСТІ

1279—1289

Гомирева Олена Іванівна
ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕПІЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 1856 РОКУ

1290—1297

Косів Василь Михайлович
НАРОДНИЙ ОРНАМЕНТ ЯК СИМВОЛ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ УРСР ТА ДІАСПОРИ 1945—1989 рр.

1298—1307

Сунь Ке
КИТАЙСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЖИВОПИС ПЕРІОДУ «ШРАМІВ МИСТЕЦТВА» ТА ВИНИКНЕННЯ НЕОКЛАСИЦИЗМУ

1308—1319

Юдова-Романова Катерина Володимирівна
ВОГНЯНІ ЕФЕКТИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВІЗУАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПРОСТОРУ

1320—1325

Канаплянікав Дмитро Геннадійович
ВКЛЮЧЕННЯ В КОНЦЕПТ ЛЮДИНИ БІЛОРУСАМИ МІФОЛОГІЧНИХ ПЕРСОНАЖІВ: «НЕВИДИМІ ХАЗЯЇНИ» АБО ЕЛЬФИ БІЛОРУСІ

1326—1333

Рецензії

Василь Костик
ПЕРШЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ВИДАННЯ ФОЛЬКЛОРИСТИЧНОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ В УКРАЇНІ

1334—1335

Тетяна Гощіцька
ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ ПОЛІССЯ

1336—1338

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »