Народознавчі зошити. 2021. № 6 (162). С. 1309-1558

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.06

Павлюк Степан
Утверджував модерний підхід і духовну глибину в україноцентризмі

1312—1315

In memoriam

Склярова Вікторія
Збираймо намистинки сподівань…

1316—1318

Уколова (Покровська) Марія
Його зоря не згасла і не згасне. Згадуючи цього Великого Українця сумую і пишаюсь…

1319—1321

Статті

БОЙКО Ігор, ŁACH Janusz
ҐЕНЕЗА, ТИПОЛОГІЯ ТА ПОШИРЕННЯ ЗРУБНИХ СІННИКІВ У ЗАХІДНИХ КАРПАТАХ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XX ст.

1322—1334

БОРЯК Олена
ТРАДИЦІЙНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ДУШУ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ (ЗА ПОЛЬОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ)

1335—1348

ГОДОВАНСЬКА Оксана
РАДЯНСЬКЕ ПОВСЯКДЕННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛОКАЛЬНОСТІ

1349—1355

ГОРОШКО-ПОГОРЕЦЬКА Леся
«ПРОРВЕТЬСЯ СЛОВО, ЯК ВОДА» (АНАЛІЗ СЕМАНТИЧНОЇ ПАРИ «ВОДА-МОВА»)

1356—1366

КРАВЕЦЬ Данило
КНИГОЗБІРНЯ М. ДЕМКОВИЧА-ДОБРЯНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИВАТНИХ БІБЛІОТЕК У ДІАСПОРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

1367—1375

МАЄРЧИК Марія
ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ СОРОМІЦЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ В ЄВРОПІ ТА ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ (1920—2020)

1376—1384

МИХАЙЛЯК Тамара
УКРАЇНСЬКІ ТРУДОВІ ІММІГРАНТКИ  В ІТАЛІЙСЬКОМУ РЕГІОНІ КАМПАНІЯ: МІЖ ПРАКТИКОЮ ПРИСТОСУВАННЯ ДО НОВОГО ПОВСЯКДЕННЯ ТА ІНТЕГРАЦІЄЮ

1385—1396

СТАРОДУБ Андрій
«РОЗІБРАТИ НЕ МОЖНА ЗАЛИШИТИ». ДИСКУСІЯ ПРО ДОЛЮ ВАРШАВСЬКОГО СОБОРУ ОЛЕКСАНДРА НЕВСЬКОГО У 1918—1923 рр.

1397—1412

СУДИН Данило
СТАВЛЕННЯ ДО СТАЛІНА В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ПІСЛЯ 1991 р.: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЧИННИКИ

1413—1434

ТХОРЖЕВСЬКА Тетяна
ОБРАЗ «ЧУЖОГО» В РАДЯНСЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ ТА (ПОСТ)РАДЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ

1435—1440

ЧЕРНЯВСЬКА Марина
НА ПЕРЕТИНІ СВІТІВ: АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ ІМ. БОГДАНА МЕДВІДСЬКОГО

1441—1456

ЧОРНІЙ Петро
КАРАЇМИ В КУЛЬТУРНІЙ МОЗАЇЦІ МІЖВОЄННОЇ ГАЛИЧИНИ (за матеріалами часопису «Myśl karaimska»)

1457—1467

ШЕЛУХІН Володимир
РЕЛІГІЙНІ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ В ОКУПОВАНОМУ КРИМУ: ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

1468—1473

СТОЦЬКИЙ Ярослав
ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ РУСЬКОЇ (РОСІЙСЬКОЇ) ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПІД ТИСКОМ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ (1965—1991 рр.)

1474—1482

РАДОВИЧ Роман
ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ СПОРУДЖЕННЯ СТІН ЖИТЛА НА ЗОЛОТОНІЩИНІ (у контексті житлобудівельної культури лівобережжя Середньої Наддніпрянщини)

1483—1506

ВАСЯНОВИЧ Олександр
МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ВІРУВАННЯ ПОЛІЩУКІВ (МАТЕРІАЛИ ДО «СЛОВНИКА ТРАДИЦІЙНОЇ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПОЛІССЯ»)

1507—1535

Ігор МАРКОВ
ПАНДЕМІЯ. ЗАГРОЗИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ЛЮДИНИ ТА ЗМІНИ ПІДХОДІВ У НАУЦІ. Світлої пам’яті Романа Кіся

1535—1565

Інтерв’ю

Нарвселіус Елеонора
Sin qua non. Розмова з Романом Кісем про інтелігенцію й інтелігентність у травні 005 року

1566—1586

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »