« 2021. № 6 (162)

Народознавчі зошити. 2021. № 6 (162).  С. 1356—1366

УДК [392.1:398.3:140.8](=161.2):81’373.4’27

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.06.1356

«ПРОРВЕТЬСЯ СЛОВО, ЯК ВОДА» (АНАЛІЗ СЕМАНТИЧНОЇ ПАРИ «ВОДА-МОВА»)

ГОРОШКО-ПОГОРЕЦЬКА Леся

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-8741-2467
 • кандидатка історичних наук,
 • старша наукова співробітниця,
 •  Інститут народознавства НАН України,
 • відділ етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: horoshyna@gmail.com

Анотація. Метою розвідки є висвітлення пласту звичаєво-обрядових і світоглядних явищ, пов’язаних із ритуальністю і функційністю води в народній традиції. Об’єктом дослідження є традиційний світогляд, звичаєво-обрядова культура, фольклорна традиція українців, а предметом— семантична пара «вода-мова», тобто ті обрядові контексти та лінгвістичні одиниці, у яких поняття «вода» і «мова» демонструють значеннєву тотожність. Зокрема, у статті розглянуто окремі обрядові настанови, пов’язані з обрядом першого купелю немовляти, і звичаєві практики, за допомогою яких намагалися спонукати дітей швидше розмовляти, навчати грамоти чи гри на музичних інструментах тощо. Джерельною основою дослідження є матеріали польових розслідів, що зберігаються в Інституті народознавства НАН України (записи Л. Сабан 1980 р. з Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл., Г. Дронів 2012 р. з Богородчанського і Косівського р-нів Івано-Франківської обл., авторки 2005—2011 рр. з Долинського і Верховинського р-нів Івано-Франківської обл., Вижницького р-ну Чернівецької обл. та Канівського р-ну Черкаської обл.), а також праці кінця ХІХ—ХХ ст. 

Методологія ж роботи ґрунтується на загальнонаукових мето до ло гічних принципах та основних вимогах, які ставляться щодо праць історико-етнологічного спрямування. 

Ключові слова: вода, мова, говорити, ріка, водоспад, дослідження.

Надійшла 16.07.2021

Список використаних джерел

 • 1. Słownik stereotypów i symboli ludowych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. T. I. Kosmos. 481 s. 
 • 2. Павлов Н.Л. Алтарь. Ступа. Храм. Архаическое мироздание в архитектуре индоевропейцев. Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 368 с.
 • 3. Не той тепер Буркут: Як у Карпатах вмирає курорт, де лікувалися Іван Франко і Леся Українка. Depo.ua. URL: https://if.depo.ua/ukr/prykarpattya/ne-toy-teper-burkut-yak-u-karpatakh-vmirae-kurort-de-likuva lisya-ivan-franko-i-lesya-ukrainka-202009061210885 (дата звернення: 25.09.2020).
 • 4. Аркушин Г.Л. Словник західнополіських говірок: у 2 т. Луцьк: Ред.-вид. від. «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. Т. 1. А—Н, XXIV + 354 с.
 • 5. Гуцульські говірки: короткий словник. Львів, 1997. 232 с.
 • 6. Неґрич М. Скарби гуцульського говору: Березови. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. 224 с.
 • 7. Новий тлумачний словник української мови: у 3 т. (200000 слів). Уклад. Яременко В., Сліпушко О. Київ: Аконіт, 2006. Т. 1. А—К. 926 с.
 • 8. Новий тлумачний словник української мови: у 3 т. (200000 слів). Уклад. Яременко В., Сліпушко О. Київ: Аконіт, 2006. Т. 2. К—П. 926 с. 
 • 9. Сучасний тлумачний словник української мови: 65000 слів. За заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В.В. Дубічинського. Харків: Школа, 2006. 1008 с.
 • 10. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 607. Арк. 1—103. Горошко Л.М. Календарні і родинні звичаї та обряди в селах Надвірнянського і Долинського р-нів Івано-Франківської обл., Вижницького і Кіцманського р-нів Чернівецької обл., Бродівського  р-ну Львівської обл., Турійського та Іваничівського  р-нів Волинської обл. (польові матеріали 2008-2011 рр.).
 • 11. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 654. Арк. 1—132. Дронів Г.М. Звичаї та обряди у селах Богородчанського р-ну Івано-Франківської області (польові матеріали, 2012 р.).
 • 12. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 656. Арк. 1—75. Дронів Г.М. Звичаї та обряди у селах Путильського р-ну Чернівецької області (польові матеріали, 2012 р.).
 • 13. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 257 г. Арк. 50—73. Сабан Л.С. Звіт з експедиції на Гуцульщину за 1980 р.
 • 14. Маковій Г. Народ у народних святах. Чернівці: Факел, 1997. 512 с.
 • 15. Коломийки з села Верхня в записах Миколи Кли ми шина. Львів, 2000. 168 с.
 • 16. Прислів’я та приказки. Природа. Господарська діяльність людини. Упоряд. М.М. Пазяк. Київ: Наукова думка, 1989. 480 с.
 • 17. Українські прислів’я та приказки. Упоряд. С. Мишанича та М. Пазяка. Київ: Дніпро, 1983. 390 с.
 • 18. Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Мар ковича. Атриб. автограф., упоряд., передм. і прим. О.І. Дея. Київ: Наукова думка, 1983. 528 с. 
 • 19. ВиаГра: Караоке. URL: http://www.karaoke.ru/song/6583.htm (дата звернення: 10.03.2011).
 • 20. Ласло-Куцюк М. Вогонь і слово. Космогонічний міф на Україні. Бухарест: Критеріон, 1992. 257 с. 
 • 21. Обласний спортивно-туристський клуб. URL: http://www.tourclub.com.ua/uk/info/local-lore/other/prut_river (дата звернення: 15.10.2010).
 • 22. Персональний сайт Оксани Білозір. URL: http://bilozir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=351&Itemid=267 (дата звернення: 15.10.2010).
 • 23. Шекерик-Доників П. Дідо Иванчік: роман. Верховина: Гуцульщина, 2007. 496 с.
 • 24. Мандзяк А.С. Боевая магия славян. Минск: Харвест, 2007. 544 с.
 • 25. Никитина Т.Г. Молодежный сленг: толковый словарь: более 12000 слов; свыше 3000 фразеологизмов. Москва: Астрель, АСТ, 2004. 912 с. 
 • 26. Ставицька Л. Короткий словник жарґонної лексики української мови. Київ: Критика, 2003. 336 с.
 • 27. 356 фразеологізмів. Значення фразеологізмів та їх походження. URL: http://supermif.com/aforizm/fraz.html (дата звернення: 25.03.2019).
 • 28. Маковій Г. Затоптаний цвіт: народознавчі оповідки. Київ: Укр. письменник, 1993. 205 с.
 • 29. У Каневі відкрили виставку унікальних світлин родича Шевченка (фото). Рідна Черкащина. Фонд Миколи Бабака. URL: https://ck.ridna.ua/2016/05/20/ u-kanevi-vidkryly-vystavku-unikalnyh-svitlyn-rodycha-shevchenka-foto/ (дата звернення: 14.05.2021).
 • 30. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 659. Арк. 1—186. Дронів Г.М. Звичаї та обряди у селах Косівського р-ну Івано-Франківської області (польові матеріали, 2012 р.).
 • 31. Середньовічні тортури для жінок. Жахливі тортури і страти середньовіччя. Rabota youth. URL: https://rabotayouth.ru/uk/srednevekovye-pytki-dlya-zhen shchin-uzhasnye-pytki-i-kazni-srednevekovya.html (дата звернення: 14.05.2021).
 • 32. Наливайко С.І. Українська індоаріка. Київ: Євшан-зілля, 2007. 640 с. 
 • 33. Кіпу. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0% 9A% D1%96%D0%BF%D1%83 (дата звернення: 7.05.2021).
 • 34. Кіпу — вузликове письмо інків. Історико-патріо тичний клуб «Алатир». URL: https://www.alatyr-history.club/?p=2784 (дата звернення: 7.05.2021).
 • 35. Культура Давнього Китаю. Всеукраїнська електронна енциклопедія. URL: https://xn—-7sbnbacaxoe ehuadkjsh3b6fzj4f.xn--j1amh/history/kultura-davnogo-kitaju.html (дата звернення: 7.05.2021).
 • 36. Библейский иврит. Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер». URL: https://sefer.ru/rus/education/educational_program mes/bibleiskii_ivrit.php (дата звернення: 7.05.2021).
 • 37. Арабское письмо. Paratype. URL: https://rus.paratype.ru/arabic-3156595d-9076-49dc-877a-8d5f61841984 (дата звернення: 7.05.2021).
 • 38. Арамейське письмо. Його особливості і відгалуження. URL: https://ukr.agromassidayu.com/aramejskoe-pismo-ego-osobennosti-i-otvetvleniya-view-594873# menu-4
 • 39. Шухевич В.О. Гуцульщина. Вид. 2-ге. Верховина: Гуцульщина, 1999. Ч. IV. 304 с.
 • 40. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 778. Арк. 1—69. Горошко-Погорецька Л.М. Польові матеріали з Гуцульщини (Надвірнянський, Верховинський р-ни Івано-Франківської обл., 2015 р.).
 • 41. Гайова Є. Філософія буття в лемківських зимових обрядах та звичаях (Різдво, Василія, «Бабин Святий вечур», Івана Хрестителя, Стрітення Господнє) на експедиційних матеріалах, зібраних у Великоберезнянському районі Закарпатської області. Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу: зб. наук. пр.: матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». Одеса: КП ОМД, 2011. С. 65—75.
 • 42. Король В. Етнографічні замітки із Закарпатської Гуцульщини в записах Г. Стрипського. Етніка Карпат: науковий щорічник: ст. та матеріали етнографічних експедицій. Упоряд. В.В. Коцан, П.Ю. Леньо. Уж город: Видавництво Олександри Гаркуші, 2018. Вип. 3. С. 182—194.
 • 43. Мойсей А. Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини. Чернівці: Друк Арт, 2008. 320 с.: іл.
 • 44. Кабакова Г.И., Седакова И.А. Младенец. Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 2004. Т. 3. К (Круг) — П (Перепелка). С. 257—264.
 • 45. Топорков А.Л. Ложка. Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 2004. Т. 3. К (Круг) — П (Перепелка). С. 129—134.
 • 46. Колесса Ф. Людові віруваня на Підгірю, в с. Ходовичах стрийського повіту. Етноґрафічний збірник. Львів, 1898. Т. V. С. 76—98.
 • 47. Буґера І. Звичаї та вірування Лемківщини. Львів: Наш Лемко, 1939. 40 с. 
 • 48. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 533. Арк. 1—183. Горошко Л.М. Календарні і родинні звичаї та обряди в селах Сколівського і Турківського  р-нів Львівської обл., Верховинського р-ну Іва но-Фран ків       ської обл., Вижницького і Путильського р-нів Чернівецької обл., Рахівського і Великоберезнянського р-нів Закарпатської обл. (польові матеріали 2005 р.).
 • 49. Вархол Н. Народні методи профілактики та лікування дитячих захворювань. Науковий збірник Державного музею українсько-руської культури у Свиднику. Пряшів, 1995. Вип. 20. С. 239—258. 
 • 50. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 594. Арк. 1—143. Горошко Л.М. Календарні і родинні звичаї та обряди в селах Канівського р-ну Черкаської  обл. (польові матеріали 2009 р.).
 • 51. Дитина в звичаях і віруваннях українського народа. Матеріяли з полудневої Київщини. Зібрав Мр. Г[ру шевський]; обробив др. З. Кузеля. Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Львів, 1906. Т. VIII. С. 1—220.
 • 52. Захарченко С. Традиційні елементи родильної обрядовості та їх трансформація в 50—60-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Переяславщини). Pereyaslavica: наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: зб. наук. ст. 2009. Вип. 3 (5). С. 124—128.
 • 53. Кабакова Г.И. Антропология женского тела в славянской традиции. Москва: Ладомир, 2001. 334 с.
 • 54. Седакова И.А. Купание младенца. Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 2004. Т. 3. К (Круг) — П (Перепелка). С. 51—54. 
 • 55. Шкарбан А. Матеріали з народної медицини Житомирського Полісся. Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Львів: ІН НАНУ, 1999. Вип. 2. Овруччина. 1995. С. 211—224.
 • 56. Ящуржинский Х. Поверья и обрядность родин и крестин. Кіевская старина. Г. 12. 1893. Іюль. С. 74—83.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »