Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

2018 рік, випуск 1

1-2018

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01

Від редакції

Від редакції
Головному редактору «Народознавчих зошитів» — 70!

3-4

Ювілеї

Кирчів Роман
Учений і організатор науки

5-9

Яців Роман
Інтеграли успіху: наукові та організаційні моделі Степана Павлюка

10-13

Пащенко Євген
Хорватський напрям Степана Павлюка

14-19

Мушинка Микола
Відгомін праць Володимира Гошовського у Чехії та Словаччині

20-26

Павлюк Степан
З безмежною любов’ю до Бога, з тривогою і відповідальністю за український народ!

27-35

Статті

Сополиґа Мирослав
Сучасне політичне русинство в регіоні Карпат — антиукраїнський проект (на прикладі Словаччини)

36-47

Кирчів Роман
З біографії історико-етнографічної монографії «Бойківщина»

48-56

Кожолянко Георгій
Солярний культ в давніх українців

57-64

Кожолянко Олександр
Пасхальні (Великодні) обряди на Буковині

65-69

Сегеда Сергій
Петро Калнишевський: соловецьке ув’язнення, доля могили, антропологічний портрет

70-79

Балагутрак Микола
Етнопсихологічні погляди Михайла Драгоманова та Івана Франка і нова доба європейської гуманістики

80-90

Кісь Оксана
«Жіноче питання» в ідеології і пропаганді ОУН

91-102

Іванкова-Стецюк Оксана, Марков Ігор
Між двома світами: актуальні життєві стратегії постаждалих від військового конфлікту в Україні

103-111

Пацай Тамара
Етнографічні експедиції Товариства приятелів Гуцульщини

112-124

Кузьменко Оксана
Фольклорні знаки воєнного буття у тріаді концептів «воля» — «неволя» — «доля»

125-137

Болюк Олег
Теоретичний інструментарій пізнання феномену церковного художнього дерева: до питання основних понять

138-149

Демчук Марія
Найдавніші українські ойконіми відантропонімного походження: питання етимології

150-155

Радович Роман
Традиційне житло на північному заході Східного Полісся кін. ХІХ — сер. ХХ ст. (за матеріалами Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.)

156-170

Сапеляк Оксана
Творча співпраця владики Андрія Сапеляка з Інститутом народознавства НАН України

171-178

Левицька Мар’яна
Концепт «Святая Русь» і сакралізація імперської влади засобами церковного мистецтва (на прикладі Почаївської Лаври у ХІХ столітті)

179-188

Тарас Ярослав
Суспільно-громадські допомоги на Покутті: толоки, клаки, помочі, супряги

189-199

Файник Тетяна
Поняття межі та його відображення в традиційно-народних підходах до організації житлово-господарських комплексів в українських селах

200-205

Герус Людмила
Українська лялька у народному одязі: історичний досвід та сучасна практика

206-214

Яців Роман
Етнокультурне знамено мистецьких зусиль Петра Грегорійчука

215-230

Стельмащук Галина
Відданість ідеалам як спосіб життя: лікар, поет, письменник, український патріот, громадський діяч — Михайло Качалуба (110 років від дня народження)

231-241

Врочинська Ганна
Освоєння та відтворення художніх традицій українських народних жіночих прикрас у творчості сучасних митців

242-253

Косміна Оксана
Назви прикрас XI—XVIII століть (матеріали до термінологічного словника)

254-268

Клімашевський Андрій, Герій Оксана
Французький королівський слід античного кохання у львівському гобелені

269-280

Рецензії

Павлюк Степан, Кирчів Роман
Продовження апологетики абсурду

281-284

Мушинка Микола
Два ювілейні збірники до 95-ліття Володимира Гошовського

285-287

Ярмоленко Наталія
Фундаментальне дослідження народної прози про голодомори ХХ ст. в Україні

288-290

Мушинка Микола
Відзначення 70-річчя Степана Павлюка у Львові

291-294

Пацай Тамара
Основні результати діяльності Інституту народознавства НАН України у 2017 р.

295-296

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »