« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 27–35

УДК 271.4-726.1-9”654”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.027

Надійшла 29.11.2017

З БЕЗМЕЖНОЮ ЛЮБОВ’Ю ДО БОГА, З ТРИВОГОЮ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗА УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!

Павлюк Степан Петрович, доктор історичних наук,

професор, академік НАНУ,

директор Інституту народознавства НАН України.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: Tel.(032) 297-01-57; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Подається ретроспективний погляд на становлення Української Церкви, на етапи її існування за понадтисячолітній період. Виводиться місійна роль духовного провідника нації Митрополита Андрея Шептицького.

 Ключові слова: Українська Церква, Митрополит Андрей Шептицький, бездержавність, нація.

Список використаних джерел

 1. Гузар Любомир. Андрей Шептицький Митрополит галицький (1901—1944) провісник екуменізму / Любомир Гузар. — Львів, 2015. — С. 27.
 2. Ленцик Василь. Визначні постаті Української церкви: Митрополит Андрей Шептицький і Патріарх Йосиф Сліпий / Василь Ленцик. — Львів, 2010. — С. 39.
 3. Марусин Мирослав. Архипастир скитальців Архієпископ Іван Бучко / Мирослав Марусин. — Львів, 2008. — С. 294.
 4. Митрополит Андрей Шептицький. Наша державність Як будувати Рідну хату. — Львів : Артос, 2010. — С. 3.
 5. Митрополит Андрей Шептицький. Пастирські послання (1939—1944). — Т. 1. — Львів : Артос, 2007. — С. 838.
 6. Митрополит Андрей Шептицький. Пастирські послання (1939—1944). — Т. 4. — Львів : Артос, 2009. — С. 114.
 7. Наша державність // Шептицький Андрей. Пастирські послання (1939—1944). — Т. 4. — С. 6.
 8. О. д-р Павло Михайло Кречун. Святий Йосафат Кун­цевич (1580—1623) як свідок віри. — Львів : Місіонер, 2013. — С. 42.
 9. Осторога перед загрозою комунізму // Шептицький Андрей. Пастирські послання (1918—1939). — Т. 2. — Львів : Артос, 2009. — С. 313.
 10. Пелікан Ярослав. Ісповідник між Сходом і Заходом. Портрет українського Кардинала Йосифа Сліпого / Ярослав Пелікан. — Львів : Артоз, 2015. — С. 88.
 11. Письма-послання Митрополита Андрея Шептицького // Бібліотека «Логосу». — Т. 30. — С. 333—334.
 12. Шептицький Андрей. Пастирські послання (1939—1944) / Андрей Шептицький. — Т. 3. — Львів : Артос, 2010. — С. 572.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »