« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 27–35

УДК 271.4-726.1-9”654”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.027

Надійшла 29.11.2017

З БЕЗМЕЖНОЮ ЛЮБОВ’Ю ДО БОГА, З ТРИВОГОЮ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗА УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!

Павлюк Степан Петрович, доктор історичних наук,

професор, академік НАНУ,

директор Інституту народознавства НАН України.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: Tel.(032) 297-01-57; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Подається ретроспективний погляд на становлення Української Церкви, на етапи її існування за понадтисячолітній період. Виводиться місійна роль духовного провідника нації Митрополита Андрея Шептицького.

 Ключові слова: Українська Церква, Митрополит Андрей Шептицький, бездержавність, нація.

Список використаних джерел

 1. Гузар Любомир. Андрей Шептицький Митрополит галицький (1901—1944) провісник екуменізму / Любомир Гузар. — Львів, 2015. — С. 27.
 2. Ленцик Василь. Визначні постаті Української церкви: Митрополит Андрей Шептицький і Патріарх Йосиф Сліпий / Василь Ленцик. — Львів, 2010. — С. 39.
 3. Марусин Мирослав. Архипастир скитальців Архієпископ Іван Бучко / Мирослав Марусин. — Львів, 2008. — С. 294.
 4. Митрополит Андрей Шептицький. Наша державність Як будувати Рідну хату. — Львів : Артос, 2010. — С. 3.
 5. Митрополит Андрей Шептицький. Пастирські послання (1939—1944). — Т. 1. — Львів : Артос, 2007. — С. 838.
 6. Митрополит Андрей Шептицький. Пастирські послання (1939—1944). — Т. 4. — Львів : Артос, 2009. — С. 114.
 7. Наша державність // Шептицький Андрей. Пастирські послання (1939—1944). — Т. 4. — С. 6.
 8. О. д-р Павло Михайло Кречун. Святий Йосафат Кун­цевич (1580—1623) як свідок віри. — Львів : Місіонер, 2013. — С. 42.
 9. Осторога перед загрозою комунізму // Шептицький Андрей. Пастирські послання (1918—1939). — Т. 2. — Львів : Артос, 2009. — С. 313.
 10. Пелікан Ярослав. Ісповідник між Сходом і Заходом. Портрет українського Кардинала Йосифа Сліпого / Ярослав Пелікан. — Львів : Артоз, 2015. — С. 88.
 11. Письма-послання Митрополита Андрея Шептицького // Бібліотека «Логосу». — Т. 30. — С. 333—334.
 12. Шептицький Андрей. Пастирські послання (1939—1944) / Андрей Шептицький. — Т. 3. — Львів : Артос, 2010. — С. 572.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »