Народознавчі зошити. 2021. № 1 (157). С. 1–252

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.01

Статті

Марія КАЧМАР
МОТИВ НАДАННЯ ДОПОМОГИ В ПАРАДИГМІ ВІДНОСИН УКРАЇНСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ ТА МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ (ЗА ФОЛЬКЛОРНИМИ НАРАТИВАМИ З ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ)

3—18

Марина ДЕМЕДЮК
АКСІОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ У ФОЛЬКЛОРНИХ НАРАТИВАХ ПРО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНУ БОРОТЬБУ 40—60-х рр. ХХ ст.  (за польовими матеріалами з Волинського Полісся)

19—27

Оксана ЧІКАЛО
ОБРАЗ УКРАЇНСЬКОГО ПОВСТАНЦЯ У ФОЛЬКЛОРНИХ НАРАТИВАХ СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ОСОБЛИВОСТІ НАРОДНОЇ РЕЦЕПЦІЇ (НА МАТЕРІАЛАХ З ВОЛИНІ ТА ПРИКАРПАТТЯ)

28—39

Юлія СОБОРА
ПОНЯТТЯ «КОНЦЕПТ» ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ У ФОЛЬКЛОРИСТИЦІ

40—45

Iryna KALACHOVA
STRUCTURE OF THE TRADITIONAL LIVING SPACE OF NORTHERN POLESIA:  UTILITARIAN AND MYTHO-RITUAL ASPECTS

46—52

Іванна ЧЕРЧОВИЧ
ЖИТИ НА МАРГІНЕСІ: БІДНІ І ВАГІТНІ У ЛЬВОВІ КІНЦЯ ХІХ СТОЛІТТЯ

53—64

Володимир НАКОНЕЧНИЙ
«ЛЕМКИ — ЦЕ ВІЧНІ СКИТАЛЬЦІ»: ЕМІГРАЦІЙНИЙ ДИСКУРС ЛЕМКІВСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ В ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ

65—72

Андрій ЗЮБРОВСЬКИЙ
ТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ, СПОСОБИ ТА КРИТЕРІЇ ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ГОТОВНОСТІ ПЕЧІ ДЛЯ ВСАДЖЕННЯ ХЛІБА НА ВОЛИНІ В КІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

73—83

Марія ГОРБАЛЬ
«ЛУГ» У СЕЛІ СЕЛИСЬКО НА ЛЬВІВЩИНІ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ ст.)

84—97

Рустем АБЛЯТІФОВ
КРИМСЬКА ДІАСПОРА ТУРЕЧЧИНИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ РУСІ КИРИМЛИ (кін. 1980-х — початок 2000-х років)

98—110

Наталя ТИМОШЕНКО
ПРОБЛЕМАТИКА МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НАРОДНОГО МАЛЯРСТВА УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ—ХХ СТОЛІТТЯ

111—118

Романа МОТИЛЬ
ЛЬВІВСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА КЕРАМІКО-СКУЛЬПТУРНА ФАБРИКА ЯК ЧИННИК ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ШКОЛИ КЕРАМІКИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.

119—130

Ольга ЯМБОРКО
УКРАЇНСЬКЕ КИЛИМАРСТВО У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ І МИСТЕЦЬКИХ ПРОГРАМАХ КІНЦЯ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст.

131—141

Марія КЛИМЕНКО
ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА АРХИПЕНКА НА ПЛАСТИЧНО-ОБРАЗНЕ МИСЛЕННЯ МАРТИ ДОНАС

142—147

Наталія РУДЕНКО-КРАЄВСЬКА
СЦЕНОГРАФІЧНІ ПЕРСОНАЖІ ТЕТЯНИ МЕДВІДЬ. МАСКИ, ФІГУРИ, КОСТЮМИ

148—156

Юрій ЮСИПЧУК
ЗАСНУВАННЯ ВИЖНИЦЬКОЇ ШКОЛИ ВАСИЛЕМ ДЕВДЮКОМ

157—162

Наталія УРСУ, Іван ГУЦУЛ
ВІННИЦЬКИЙ ХРАМ БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ: питання історії, екзистенції та мистецького доробку

163—169

Світлана ЛУПІЙ
ВОЛОДИМИР ЧЕРКАСОВ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ В КОНТЕКСТІ ЧАСУ

169—182

Експедиції

Володимир ГАЛАЙЧУК, Сергій ЦИПИШЕВ
НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР ЛЮБЕШІВЩИНИ В ОБРЯДАХ, ЗВИЧАЯХ ТА ФОЛЬКЛОРІ. Закінчення

183—224

Ювілеї

Степан Павлюк
Натхненний пошуком історичної правди про культуру українців. З нагоди 85-літнього ювілею академіка Миколи Мушинки!

225—227

Рецензії

Мушинка Микола
Вийшла друга книга «Українці Хорватії»

228—230

Мушкетик Леся
Сучасні угорськомовні видання фольклору України

231—235

Чума Богдан
Очима українського науковця

236—239

Кудінов Юрій, Кудінова Анна
Мозаїка Львівського соціуму XVI століття

240—241

Кудінова Анна, Кудінов Юрій
Поламані життєві долі подолян (міста східного Поділля 1920-х — початку 1930-х рр.)

242—244

Когут Софія
Фемінізм, посмішка і ніжність: про прозу і публіцистику Ірини Вільде

245—246

Радович Роман
Нове наукове дослідження про традиційні демонологічні уявлення українців

247—248

Галайчук Володимир
Календарно-обрядовий контекст народної демонології Волині

249—250

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »