« 2021. № 1 (157)

Народознавчі зошити. 2021. № 1 (157). С. 142—147

УДК 75.071.1(493)”э18/19″(092)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.01.142

ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА АРХИПЕНКА НА ПЛАСТИЧНО-ОБРАЗНЕ МИСЛЕННЯ МАРТИ ДОНАС

Марія КЛИМЕНКО

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7792-3714
 • аспірантка,
 • Львівська національної академії мистецтв,
 • вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна,
 • e-mail: klymenkomary@gmail.com

Мета дослідження — висвітлення особливостей впливу творчості Олександра Архипенка (1887—1964) на формування естетичного світогляду бельгійської мисткині Марти Донас (1885—1967). Наукова новизнароботи полягає у виявленні образно-пластичних концепцій Олександра Архипенка у художньо-образному мисленні Марти Донас. Розширене зіставлення творчості двох мистців подане вперше.

Висновки. Основні формотворчі принципи Олександра Архипенка акумулювалися у парадигмі творчості МартиДонас. Попри цей важливий факт Марта Донас вважається першою жінкою, мистецька програма якої маніфестувала в ділянці абстрактного живопису.

Аналізуючи творчість Олександра Архипенка й Марти Донас протягом 1917—1920 років, встановлено, що мисткиня увібрала ряд характерних рис естетичного світогляду скульптора.

Методологія дослідження полягає у застосуванні історико-культурного підходу при контекстуалізації означеного кола мистецьких феноменів. При розгляді мистецтвознавчої проблематики використано формально-аналітичний та структурно-типологічний методи.

Ключові слова: Олександр Архипенко, естетичний світогляд Марти Донас, образно-пластичні концепції, формотворчі принципи, кубізм, пластично-стильові модифікації.

 • 1. Boon K., Pauwels P.J.H. Marthe Donas: a woman artist in the avant-garde: monograph. Brussels: Ludion, 2016. 320 p.
 • 2. Bénézit E. Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tout les pays. Paris: Gründ, 1976. Vol. 3: Chill-Dug. 728 s.
 • 3. Dunford P. A biographical dictionary of women artists in Europe and America since 1850. New York; London: Harvester Wheatsheaf, 1990. 340 p.
 • 4. Nell Walden Tour Donas: Siebenundachtzigste Ausstellung: Ausst. Kat. Vorwort L.H. Neitzel; Leitung: Herwarth Walden; Berlin: Der Sturm, 1920. 15 s. 
 • 5. The Société Anonyme and Dreier bequest at Yale University: A Catalogue Raisonné. New Haven; Conn: Yale University Press, 1984. 791 p.
 • 6. Асєєва Н. Ідеї Олександра Архипенка у мистецькій практиці ХХ століття: матеріали конф.; Національний художній музей України, 2001. С. 2—6.
 • 7. Life and work. URL: https://life-and-work.html (дата звернення: 15.07.20).
 • 8. Tuijn M. Alexander Archipenko and Theo van Doesburg. URL: https://www.academia.edu/401901/Alexander_Archipenko_and_Theo_van_Doesburg (дата звернення: 15.07.20).
 • 9. Marthe Donas. A Woman Artist in the Avant-Garde. URL: http://www.marthedonas.be (дата звернення: 14.07.20).
 • 10.    Pauwels P. J. H. «Votre letter m’a bien interessée», Mar­the «Tour» Donas et la scène artistique vers 1920. Rupture or continuity Belgian Art around World War I. Leuven: Leuven University Press, 2018. P. 338.
 • 11.    Collection of the Société Anonyme: Museum of Modern Art 1920: cat. Ed. Katherine S. Dreier, Marcel Duchamp. New Hawen: Yale University Art Gallery, 1950. 223 p.: ill.
 • 12.    Lisson M. The strugle of Marthe Donas. 2015. URL: https://www.schirn.de/en/magazine/context/the_struggle_of_marthe_donas/ (дата звернення: 29.07.20).

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »