Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2021. № 1 (157)

Народознавчі зошити. 2021. № 1 (157). С. 142—147

УДК 75.071.1(493)”э18/19″(092)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.01.142

ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА АРХИПЕНКА НА ПЛАСТИЧНО-ОБРАЗНЕ МИСЛЕННЯ МАРТИ ДОНАС

Марія КЛИМЕНКО

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7792-3714
 • аспірантка,
 • Львівська національної академії мистецтв,
 • вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна,
 • e-mail: klymenkomary@gmail.com

Мета дослідження — висвітлення особливостей впливу творчості Олександра Архипенка (1887—1964) на формування естетичного світогляду бельгійської мисткині Марти Донас (1885—1967). Наукова новизнароботи полягає у виявленні образно-пластичних концепцій Олександра Архипенка у художньо-образному мисленні Марти Донас. Розширене зіставлення творчості двох мистців подане вперше.

Висновки. Основні формотворчі принципи Олександра Архипенка акумулювалися у парадигмі творчості МартиДонас. Попри цей важливий факт Марта Донас вважається першою жінкою, мистецька програма якої маніфестувала в ділянці абстрактного живопису.

Аналізуючи творчість Олександра Архипенка й Марти Донас протягом 1917—1920 років, встановлено, що мисткиня увібрала ряд характерних рис естетичного світогляду скульптора.

Методологія дослідження полягає у застосуванні історико-культурного підходу при контекстуалізації означеного кола мистецьких феноменів. При розгляді мистецтвознавчої проблематики використано формально-аналітичний та структурно-типологічний методи.

Ключові слова: Олександр Архипенко, естетичний світогляд Марти Донас, образно-пластичні концепції, формотворчі принципи, кубізм, пластично-стильові модифікації.

 • 1. Boon K., Pauwels P.J.H. Marthe Donas: a woman artist in the avant-garde: monograph. Brussels: Ludion, 2016. 320 p.
 • 2. Bénézit E. Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tout les pays. Paris: Gründ, 1976. Vol. 3: Chill-Dug. 728 s.
 • 3. Dunford P. A biographical dictionary of women artists in Europe and America since 1850. New York; London: Harvester Wheatsheaf, 1990. 340 p.
 • 4. Nell Walden Tour Donas: Siebenundachtzigste Ausstellung: Ausst. Kat. Vorwort L.H. Neitzel; Leitung: Herwarth Walden; Berlin: Der Sturm, 1920. 15 s. 
 • 5. The Société Anonyme and Dreier bequest at Yale University: A Catalogue Raisonné. New Haven; Conn: Yale University Press, 1984. 791 p.
 • 6. Асєєва Н. Ідеї Олександра Архипенка у мистецькій практиці ХХ століття: матеріали конф.; Національний художній музей України, 2001. С. 2—6.
 • 7. Life and work. URL: https://life-and-work.html (дата звернення: 15.07.20).
 • 8. Tuijn M. Alexander Archipenko and Theo van Doesburg. URL: https://www.academia.edu/401901/Alexander_Archipenko_and_Theo_van_Doesburg (дата звернення: 15.07.20).
 • 9. Marthe Donas. A Woman Artist in the Avant-Garde. URL: http://www.marthedonas.be (дата звернення: 14.07.20).
 • 10.    Pauwels P. J. H. «Votre letter m’a bien interessée», Mar­the «Tour» Donas et la scène artistique vers 1920. Rupture or continuity Belgian Art around World War I. Leuven: Leuven University Press, 2018. P. 338.
 • 11.    Collection of the Société Anonyme: Museum of Modern Art 1920: cat. Ed. Katherine S. Dreier, Marcel Duchamp. New Hawen: Yale University Art Gallery, 1950. 223 p.: ill.
 • 12.    Lisson M. The strugle of Marthe Donas. 2015. URL: https://www.schirn.de/en/magazine/context/the_struggle_of_marthe_donas/ (дата звернення: 29.07.20).

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »