Народознавчі зошити. 2019. № 1 (145). С. 1–280

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.01

1-2019

Народне мистецтво у міждисциплінарних дискурсах: історія, теорія, методика, термінологія

ГЕРУС Людмила
РОЛЬ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА У КУЛЬТУРНІЙ КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНЦІВ У ПЕРІОДИ КРИЗИ

4—12

СКЛЯРЕНКО Галина
ФОЛЬКЛОРНА КУЛЬТУРА У ВІЗІЯХ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА

13—19

ФЕДОРЧУК Олена, НИКОРАК Олена, КУМПІКАЙТЄ Егле, МІЛАШЕНЄ Дайва, НЕНАРТАВІЧЮТЄ Еріка
У ПОШУКАХ ЕТНОМИСТЕЦЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКІ СТУДІЇ (ЗУСТРІЧ ДРУГА)

20—28

ЧУЙКО Олег
ДВОВІР’Я В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ КУЛЬТУРІ НАСЕЛЕННЯ ПРИКАРПАТТЯ

29—34

КОЗІНЧУК Віталій
НАРОДНІ ІКОНИ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВИСТАВКИ З КОЛЕКЦІЇ ОЛЕКСАНДРА ЧЕРНОВА)

35—40

ЛЕБЕДЄВА Альона
ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ: МІЖ «ЕТНО» ТА «ДИЗАЙНОМ»

41—47

ВІННІКОВА Марія
ГОЛОВНІ УБОРИ З «ОПОЯСКОЮ» В ТРАДИЦІЙНОМУ ЖІНОЧОМУ КОСТЮМІ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ БІЛОРУСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ

48—56

ЯМБОРКО Ольга
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕМАТИЧНИЙ КИЛИМ 1930—1960-х рр. ЯК МИСТЕЦЬКА ПРАКТИКА СОЦРЕАЛІЗМУ

57—65

Місце та роль народного мистецтва у культурному просторі ХХІ століття: осередки, майстри, художні ідеї

МОТИЛЬ Романа
ОСЕРЕДОК ГОНЧАРСТВА У ЧЕРВОНОГРАДІ — ВІДГОМІН МИНУЛОГО У СУЧАСНОМУ

66—72

КУЦИР Тетяна
ЖОВКІВСЬКА НАРОДНА ВИШИВКА ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст.: ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ, АТРИБУЦІЯ, РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ

73—80

КНИШ Богдана
ГУЦУЛЬСЬКІ ЛІЖНИКИ. ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ (за матеріалами Косівського району Івано-Франківської обл.)

81—91

ШЕВЧУК Василь
МАЙСТРИ ХУДОЖНЬОГО ДЕРЕВА КИЇВЩИНИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

92—98

Народне мистецтво у практиках навчально-виховних закладів

СТУКАЛЕНКО Зоя
НАРОДНИЙ ОРКЕСТР ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА

99—102

УРСУ Валентина
ВІДОБРАЖЕННЯ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ НАРОДІВ В ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ ДЛЯ СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНЮ ОСВІТИ (ГІМНАЗІЇ) В РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА

103—112

Народне і академічне мистецтво: взаємозв’язки та взаємовпливи

БІЛИЙ Віктор
ТРАДИЦІЇ КОСІВСЬКОЇ РІЗЬБИ У ТВОРЧОСТІ ПЕТРА КОРПАНЮКА (за матеріалами виставки до 60-літнього ювілею майстра)

113—119

ТРОЦЕНКО Ганна
ПЛЕНЕРНИЙ РУХ У ВІДРОДЖЕННІ КАМЕНОТЕСНОГО МИСТЕЦТВА ВІННИЧЧИНИ КІНЦЯ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст.

120—129

ВІЛЬХОВЕЦЬКА Катерина
ВПЛИВ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА НА ПОШУК НОВИХ РІШЕНЬ У СУЧАСНОМУ ІКОНОПИСІ ЛАВРСЬКИХ ХУДОЖНІХ МАЙСТЕРЕНЬ ІМ. І. ЇЖАКЕВИЧА

130—141

БЕРЕЗУЦЬКА Марина
ТВОРИ ВІКТОРА ВЛАСОВА У РЕПЕРТУАРІ АНСАМБЛЮ БАНДУРИСТІВ «ЧАРІВНИЦІ»

142—148

ФЕДОРНЯК Наталія
СИНТЕЗ ФОЛЬКЛОРУ І ЕСТРАДНОЇ МУЗИКИ У ЗВУКОЗАПИСАХ УКРАЇНЦІВ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

149—156

Збереження та популяризація музейних і приватних збірок народного мистецтва

СЕЛІВАЧОВ Михайло
ДЛЯ ЧОГО ДОСЛІДНИКОВІ СВОЯ МИСТЕЦЬКА ЗБІРКА?

157—167

БОЛЮК Олег
КОЛЕКЦІОНЕР VS МУЗЕЙНИК? (НА ПРИКЛАДІ ЗБИРАЛЬНИЦТВА НАРОДНОГО ВБРАННЯ)

168—178

АКЧУРІНА-МУФТІЄВА Нурія
СУЧАСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРУПИ ТКАНИН З КОЛЕКЦІЇ БАХЧИСАРАЙСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА

179—184

ГАВРИЛЮК Алла
СУЧАСНІ ОФОРМЛЮВАЛЬНІ ТА ДИЗАЙНЕРСЬКІ ПІДХОДИ ДО МУЗЕЄФІКАЦІЇ МИСТЕЦЬКОЇ Й АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ КИЇВЩИНИ

185—198

КОРОБЕЙНИКОВА Ярослава, ЗОРІНА Галина
РОЛЬ ТУРИЗМУ У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА (на прикладі Івано-Франківської області)

199—207

ФАБРИКА-ПРОЦЬКА Ольга
СПЕЦИФІКА ПРЕЗЕНТАЦІЙ НАРОДНОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ФОЛЬКЛОРНИХ ФЕСТИВАЛЯХ УКРАЇНСЬКОГО ЗАХІДНОГО ПОГРАНИЧЧЯ

208—213

ОЛЕРЄСКУ Думітру
РОЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФІЛЬМУ У ЗБЕРЕЖЕННІ ТА ВІДРОДЖЕННІ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА

214—220

Статті

КОЗАКЕВИЧ Олена
ТРАДИЦІЙНЕ В’ЯЗАНЕ І МЕРЕЖИВНЕ ДОПОВНЕННЯ ДО ОДЯГУ НА ПОКУТТІ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст.: ЛОКАЛЬНІ ТИПОЛОГІЧНІ ТА ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ

221—235

ІВАШКІВ Галина
ТИПОЛОГІЯ І ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗООМОРФНИХ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

236—252

ГОРДЄЄВ Володимир
ЛЕКСИКА НАРОДНИХ ТАНЦІВ РІВНЕНСЬКОГО ПОЛІССЯ У КОНТЕКСТІ НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

253—258

ЮДОВА-РОМАНОВА Катерина, АЛЕНІНА Юлія
МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ: СУЧАСНИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ КОНТЕКСТ

259—265

БОЙКО Тетяна
АКТОРСЬКА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ЙОСИПА ГІРНЯКА 1922—1933 рр. У СВІТЛІ ТЕОРЕТИЧНИХ МАНІФЕСТІВ ЛЕСЯ КУРБАСА

266—271

ГЕРУС Людмила
ЖИТТЯ, ПРИСВЯЧЕНЕ НАРОДНОМУ МИСТЕЦТВУ (Пам’яті видатної вченої Раїси Володимирівни Захарчук-Чугай)

272—279

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »