Народознавчі зошити. 2021. № 4 (160). С. 763–1032

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.04

Статті

ПАВЛЮК Степан
ІГНОРУВАННЯ НАУКИ: ДО 30-х РОКОВИН ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

767—774

СИПКО Богдана
СУВЕРЕНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ФРАНЦІЇ 

775—782

БАРАН Зоя
ВІД ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ: УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО КУРСУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

783—791

СІРОМСЬКИЙ Руслан
ДНІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ І СОБОРНОСТІ У КАНАДІ: ОСОБЛИВОСТІ ВІДЗНАЧЕННЯ ТА РАДЯНСЬКА РЕАКЦІЯ (1950—1970-ТІ РОКИ)

792—799

КОКОШ Артем
МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА У ПРАЦЯХ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША

800—809

СОВА Андрій
СПІВПРАЦЯ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО З ТОВАРИСТВОМ «ПРОСВІТА» (ПЕРША ТРЕТИНА ХХ ст.)

810—817

СТАСЮК Олександра
СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ПІД ЧАС ПЕРШОГО ЕТАПУ РАДЯНІЗАЦІЇ (1939—1941 рр.)

818—830

МОВНА Уляна
МИХАЙЛО БОРОВСЬКИЙ (1891—1989) У СЛУЖІННІ УКРАЇНІ: ШЛЯХ ВІД ВОЯКА УНР ДО ДІЯЧА ПАСІЧНИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО РУХУ ТА НАУКОВЦЯ

831—839

КІЛАР Анастасія
ГОЛОВНІ СЮЖЕТИ В ОПОВІДЯХ ПРО ВІЙНУ (НА ПРИКЛАДІ ІНТЕРВ’Ю ІЗ УЧАСНИКАМИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ)

840—848

БАЛУШОК Василь, ОЛІЙНИК Марина
ВИШИВКА НА ОДЯЗІ УКРАЇНЦІВ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИСКУРСУ

849—863

ТАРАС Ярослав
НАРОДНА МЕМОРІАЛЬНА ПЛАСТИКА СЕЛА ДУЛІБИ

864—872

ЦУРКАН Катерина
РОЛЬ ЕТНОГРАФІЧНИХ ПРАКТИК У ФОРМУВАННІ ЕТНІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СУЧАСНОГО ТЕКСТИЛЮ (НА МАТЕРІАЛАХ ЕТНОГРАФІЧНИХ ПРАКТИК КАФЕДРИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТИЛЮ ЛНАМ)

873—885

КРИВЕНКО Анастасія
«БЛУД» В ДЕМОНОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕННЯХ ТА ПОВІР’ЯХ ВОЛИНЯН

886—892

ГОДОВАНСЬКА Оксана, КАРАГЕЗОВА Софія
ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА САРНЕНЩИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ XX СТ. У КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КРАЮ

893—899

ЛЕВИЦЬКА Мар’яна, ЛЕСІВ Андрій
ХУДОЖНЯ ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗІВ АПОСТОЛІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ІКОНОПИСІ ХVІІ—ХVІІІ ст. ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ КУЛЬТУРНОГО ТРАНСФЕРУ

900—908

ГЕРІЙ Оксана
У ПОШУКАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ ОРНАМЕНТУ ІНТЕР’ЄРІВ ЦЕРКОВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ МЕЖІ ХІХ—ХХ ст.: ВІДГОМІН СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ В ПЕРЕДДЕНЬ МОДЕРНУ

909—917

ТРІСКА Оксана, ШПАК Оксана
НАРОДНЕ МАЛЯРСТВО XVIII—XX ст.: ВІД САКРАЛЬНОСТІ ДО ФОЛЬКЛОРНОСТІ

918—928

КОЗАКЕВИЧ Олена
РОЛЬ «ЛІГИ ПРОМИСЛОВОЇ ДОПОМОГИ» У РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНИХ ПРОМИСЛІВ ГАЛИЧИНИ ПОЧАТКУ ХХ СТ.

929—937

ГЕРУС Людмила
ЕТНІЧНІ СМИСЛИ ТВОРЧИХ ПРАКТИК УКРАЇНЦІВ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

938—946

МОВНА Маріанна
ВОЛОДИМИР ШУХЕВИЧ ЯК АВТОР ПЕРШОГО ЦІЛІСНОГО УКРАЇНОМОВНОГО БЛОКУ «ПРОВІДНИК ПО ЛЬВОВІ» «ПРОВІДНИКА ПО ВИСТАВІ КРАЄВІЙ У ЛЬВОВІ» (1894)

947—952

СОКІЛ Ганна
КОНЦЕПЦІЙНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВСТАНСЬКИХ ПІСЕНЬ

953—961

СОКІЛ Василь
ДЕЩИЦЯ ПРО РЕПРЕСОВАНИХ І ПОЛІТВ’ЯЗНІВ ІЗ ВОЛОСЯНКИ

962—970

СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія
СЕМАНТИКО-МОТИВАЦІЙНІ ОСНОВИ ПСЕВДОНІМІВ УПА

971—976

КОСТИК Василь
«СБОРНИК ПЕСЕН БУКОВИНСКОГО НАРОДА» ТА НАРОДОЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРИГОРІЯ КУПЧАНКА І ОЛЕКСАНДРА ЛОНАЧЕВСЬКОГО В ОЦІНЦІ КРИТИКИ

977—987

Матеріали

Сокіл Василь
Мартирологи борців за волю України (село Волосянка Сколівського району Львівської області)

988—999

Ювілеї

Дмитренко Микола
Видатні українські фольклористи (ювілейні сильветки)

1000—1007

Павлюк Степан
Одержимий національною свободою (з нагоди 90-х роковин академіка Івана Дзюби)

1008—1009

Никорак Олена
Наукові здобутки Ганни Горинь (до 80-ліття від Дня народження)

1010—1022

Рецензії

Любичев Михайло
Культурно-історичні процеси на території Західної Волині та Поділля у першій половині І тис. н. е.: нові погляди та інтерпретації

1023—1025

Король Василь
Дослідження традиційного народного одягу на Закарпатті

1026—1028

Анонс

Семенюк Оксана
Українська фольклористика поповнилася черговим томом народних пісень з Бойківщини

1029—1030

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »