2023 рік, випуск 4

Народознавчі зошити. 2023. № 4 (172). С. 825-1150

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.04

Статті

ПАВЛЮК Степан
СТАНОВЛЕННЯ НТШ ЯК ЗАКОНОМІРНИЙ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС НАЦІЇ (З НАГОДИ 150-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ)

827—831

СОКІЛ Ганна
ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІ СТУДІЇ В ЕТНОГРАФІЧНІЙ КОМІСІЇ НТШ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

832—840

САПЕЛЯК Оксана
ДУХОВЕНСТВО В ДІЯЛЬНОСТІ ЕТНОГРАФІЧНОЇ КОМІСІЇ НТШ

841—849

КУШНІР Віталій
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ НТШ ЯК УКРАЇНСЬКА ВИСТАВКОВА ЛОКАЦІЯ: МУЗЕЙНИЙ, МИСТЕЦЬКИЙ ТА ГРОМАДСЬКИЙ ВИМІРИ

850—857

ГОРБАНЬ Ірина
МУЗЕЙНІ ЗБІРКИ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ ЛЬВОВА У ПЕРІОД МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ

858—868

ГЕРІЙ Оксана
СЕРІЯ ЛИСТІВОК «ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ВИДАВНИЦТВА» З КОЛЕКЦІЇ МУЗЕЮ НТШ: ІСТОРИЧНО-МИСТЕЦЬКИЙ КОНТЕКСТ

869—876

КРИВЕНКО Анастасія, ФИЛИПЧУК Галина
ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 2022 р.: ДЖЕРЕЛА, ОЗНАКИ, ЗЛОЧИНИ

877—903

БАРАН Зоя
ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ БРИТАНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ В ПЕРШІ МІСЯЦІ ПОВНОМАСШТАБНОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

904—916

ТАРАС Ярослав
ДІЯЛЬНІСТЬ ЧИТАЛЬНІ «ПРОСВІТИ» В СЕЛІ ДУЛІБИ НА СТРИЙЩИНІ (1898—1944): ЗА АРХІВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ (ДО 125-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ)

917—932

РАДОВИЧ Роман
СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ НАРОДНОГО ЖИТЛА СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ (Частина 1. Еволюція способів відведення диму, конструктивні особливості печі)

933—950

НАКОНЕЧНА (ГОЩІЦЬКА) Тетяна
АЛОФОРМИ ОБРЯДОВОГО ДЕРЕВА У ТРАДИЦІЙНІЙ ВЕСІЛЬНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ КАРПАТ

951—963

ІВАННІКОВА Людмила
ПОМИНАЛЬНІ ПРАКТИКИ КІНЦЯ XX — ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ: КОНТАМІНАЦІЯ ТРАДИЦІЙ

964—977

ГОРОШКО-ПОГОРЕЦЬКА Леся
КОЛИ ЧОЛОВІК «ХОЧЕ ЦЕМУ СВІТОВИ ДЄКУВАТИ»: ПРИКМЕТИ, ВІРУВАННЯ І НАСТАНОВИ, ПОВ’ЯЗАНІ З НАСТАННЯМ СМЕРТІ НА ПОКУТТІ

978—985

СЕРЕБРЯКОВА Олена
ОБРЯДОВА ЇЖА В ОНЕЙРОМАНТИЧНИХ ПРАКТИКАХ УКРАЇНЦІВ

986—994

ЦУРКАН Мар’яна
ТРАДИЦІЇ ЗБИРАННЯ ГРИБІВ НА ПОКУТТІ (за матеріалами польових досліджень Городенківського р-ну)

995—1002

МОВНА Маріанна
ВИБРАНА БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИХ ВИДАНЬ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ТА ВОЛИНІ (1909—1939)

1003—1012

КУПЧИНСЬКА Лариса
СКУЛЬПТУРНІ ПОРТРЕТИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ТВОРЧОСТІ СТАНІСЛАВА РОМАНА ЛЕВАНДОВСЬКОГО

1013—1022

ТРІСКА Оксана
ГРАФІЧНІ ІКОНИ ДЛЯ ДОМІВОК (СТАНКОВІ ЛИСТИ-ІКОНИ, НАРОДНІ ДЕРЕВОРИТИ, ГРАВЮРИ, ПІДКЛАДЕНІ ПІД РОЗМАЛЬОВАНЕ СКЛО)

1023—1038

УРСУ Наталія, ГУЦУЛ Іван, ПІДГІРНИЙ Іван
БОЖЕСТВЕННЕ НАЧАЛО ЯК ДЖЕРЕЛО ОРГАНІЗАЦІЇ САКРУМУ ХРАМІВ ДОМІНІКАНСЬКОГО ОРДЕНА XVI—XIX СТОЛІТЬ В УКРАЇНІ

1039—1049

МОТИЛЬ Романа
ОСОБЛИВОСТІ ВИПАЛУ ДИМЛЕНОЇ КЕРАМІКИ В КІНЦІ ХХ — НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. В УКРАЇНІ, ПОЛЬЩІ, ЛИТВІ, БІЛОРУСІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

1050—1060

ІВАШКІВ Галина
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ФІГУРНА КЕРАМІКА: ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ

1061—1084

ЗІНЧУК Ольга
ФІЛОСОФСЬКІ ТА ТЕХНІЧНО-ПОШУКОВІ ВИТОКИ ТВОРЧОСТІ В АКВАРЕЛЬНИХ АРКУШАХ НАТАЛІЇ КУЧАБСЬКОЇ

1085—1094

ШПАК Оксана
НАРОДНІ КАРТИНИ НІНИ ДМИТРІВНИ ШУПЛЯК: ТЯГЛІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ

1095—1102

ДЯКІВ Володимир
НАРОДНА РЕЛІГІЙНІСТЬ У КАЛЕНДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ: МИХАЙЛОВЕ ЧУДО (ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕДРІЗДВЯНО-НОВОРІЧНОГО ПЕРІОДУ)

1103—1110

ДЕМЕДЮК Марина
МІСЦЯ ПАМ’ЯТІ У ФОЛЬКЛОРНИХ НАРАТИВАХ ПРО ПОДІЇ 40—60-х рр. ХХ ст. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ З ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ)

1111—1120

ПАСТУХ Надія
ЖІНОЧИЙ ГОЛОС У ФОЛЬКЛОРНОМУ ДИСКУРСІ ПРО ЗЛОЧИНИ ПРОТИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ ТА НАРОДНИЙ ОПІР 1940-х—1960-х РОКІВ

1121—1133

ГРИМИЧ Марина
ЗБИРАЧКА УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ ДЖОАН МАРҐЕЛ

1134—1143

Рецензії

Дрогобицька Оксана
Нове дослідження з календарної обрядовості українців Бойківщини

1144—1146

In memoriam

Сокіл Василь
Пам’яті Героя

1147—1148

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »