« 2023. № 4 (172)

Народознавчі зошити. 2023. № 4 (172). С. 904—916

УДК: 930.2:[328.1(410:477-054.73):355.01(470+571:477)”202″]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.04.904

ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ БРИТАНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ В ПЕРШІ МІСЯЦІ ПОВНОМАСШТАБНОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

БАРАН Зоя

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9685-3953
 • кандидатка історичних наук, доцентка,
 • Львівський національний університет імені Івана Франка,
 • кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн,
 • вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: zoja_baran@ukr.net

Анотація. Метою статті є простежити еволюцію вирішення пи­тання українських біженців урядом Великої Британії у часовому проміжку від початку повномасштабної російсько-української війни 24 лютого 2022 р. та започаткування дис­кусії британським політикумом до введення в дію урядової програми легальних механізмів в’їзду в країну й перших її підсумків (початок квітня 2022 р.). Джерельну базу наукової розвідки склали міжнародні акти; закони, виступи та заяви високопосадовців Великої Британії, стенограми парламентських дебатів; статистичні дані.

Парламентські дебати у Великій Британії з питання надання допомоги українським біженцям розпочалися вже з перших днів повномасштабної російсько-української війни. Позиція урядових кіл та політикуму виявилася однозначною щодо засудження дій кремлівської влади та надання якнайширшої допомоги Україні. Розроблена урядова програма щодо біженців передбачала два легальні механізми в’їзду українців до Великої Британії (ідея безвізового режиму, підтримана електронною петицією населенням країни, була відхилена): з 1 березня 2022 р. за програмою «Возз’єднання з родиною» та з 18 березня — «Оселі для українців» на основі гуманітарного спонсорства. Завдяки ухваленим рішенням українці отримали можливість проживання та працевлаштування, навчання на території країни впродовж трьох років.

Методологія дослідження базується на теоретичному аналізі, систематизації і узагальненні, історичному огляді.

Ключові слова: Україна, Велика Британія, російсько-українська війна, біженці.

Надійшла 21.06.2023

Список використаних джерел

 • 1. Управління верховного комісара ООН у справах біженців. URL: https://www.unhcr.org/ua/refugees-asy­lum-seekers_ua (Дата звернення: 28.04.2023).
 • 2. UKRAINE SITUATION FLASH UPDATE #47 19 May 2023. United Nations High Commissioner for Refugees. URL: //C:/Users/Asus/Downloads/2023% 2005%2019%20Ukraine%20situation%20flash%20update%20No%2047.pdf (Last accessed: 25.05.2023).
 • 3. Конвенція про статус біженців. URL:https://za­kon.rada.gov.ua/ laws/show/995_011#Text (Дата звер­нення: 28.04.2023).
 • 4. Hansard. House of Commons. Ukraine. Vol. 709: deba­ted on Thursday 24 February 2022. URL: https://han­sard.parliament.uk/commons/2022-02-24/ debates/A76282B2-C1F4-4D00-B5E8-A8A0F­2476FBB/Ukraine (Last accessed: 17.01.2023).
 • 5. Hansard. House of Commons. Ukraine. Vol. 709: debated on Friday 25 February 2022. URL: https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-25/debates/A1EE729F-F80E-452A-BA2C-49178A­52766E/Ukraine (Last accessed: 17.01.2023).
 • 6. Hansard. House of Commons. Sanctions. Vol. 709: de­bated on Monday 28 February 2022. URL: https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-28/debates/3D28CB2C-B2E4-40B4-B40A-6D0D11­47B6C9/Sanctions (Last accessed: 17.01.2023).
 • 7. Hansard. House of Commons. Ukraine. Vol. 709: deba­ted on Tuesday 1 March 2022. URL: https://hansard.parliament.uk/commons/2022-03-01/debates/2BD3­EE0E-5EF0-42E0-B9BE-3AA0D03BEF86/Ukra­ine (Last accessed: 17.01.2023).
 • 8. Опозиція корисна для Вас. Досвід Великої Британії та пропозиції для України. Упорядники: І. Коліушко, А. Кірмач, К. Бурнет, С. Конончук. Київ, 2007.
 • 9. Hansard. House of Commons. Support for Ukraine and Countering Threats from Russia. Vol. 709: debated on Wednesday 2 March 2022. URL: https://hansard.parliament.uk/commons/2022-03-02/debates/534F­1DF9-9D78-46AE-840E-6DABEF47238E/SupportForUkraineAndCounteringThreats FromRussia (Last accessed: 18.01.2023).
 • 10. Nationality and Borders Act 2022. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/36/contents/enacted) (Last accessed: 23.04.2023).
 • 11. Hansard. House of Lords. Ukraine. Vol. 819: debated on Thursday 24 February 2022. URL: https://hansard.parliament.uk/lords/2022-02-24/debates/B6D3­CFD9-A479-4B8D-95CA-0942F0C477A0/Uk­raine (Last accessed: 18.01.2023).
 • 12. Hansard. House of Lords. Ukraine: NATO Membership. Volume 819: debated on Thursday 24 February 2022. URL: https://hansard.parliament. uk/lords/2022-02-24/debates/C842B116-1C10-4828-913C-499665­3696EA/UkraineNATOMembership (Last accessed: 18.01.2023).
 • 13. Hansard. House of Lords. Ukraine. Vol. 819: debated on Friday 25 February 2022. URL: https://hansard.parlia­ment.uk/lords/2022-02-25/debates/57D18­764-DD46-4BF1-BA08-E53C9CDF3774/Ukraine (Last accessed: 18.01.2023).
 • 14. Hansard. House of Lords. Ukraine: Visa Restrictions for Refugees. Vol. 819: debated on Monday 28 February 2022. URL: https://hansard.parliament.uk/lords/ 2022-­02-28/debates/DA94BD01-8346-42A4-9605-3ED33760E48D/ UkraineVisaRestrictionsForRefugees (Last accessed: 18.01.2023).
 • 15. Hansard. House of Lords. Sanctions. Vol. 819: debated on Tuesday 1 March 2022. URL: https://hansard.parliament.uk/lords/2022-03-01/debates/54FD4A­85-5C­07-44F3-AEC4-93E662D64B1C/Sanctions (Last accessed: 18.01.2023).
 • 16. Hansard. House of Lords. Ukraine. Vol. 819: debated on Wednesday 2 March 2022. URL: https://hansard.parliament.uk/lords/2022-03-02/debates/8C84A­8B1-EFBF-4783-892F-2FF1FD217B3F/Ukraine (Last accessed: 20.01.2023).
 • 17. Offer fast track asylum to any Ukrainians displaced due to the invasion. URL: https://petition.parliament.uk/petitions/609382, https://petition.parliament. uk/peti­tions/609382.json (Last accessed: 19.05.2023).
 • 18. Waive visa requirement for Ukrainian refugees. URL: https://petition.parliament.uk/petitions/609530 (Last accessed: 19.05.2023).
 • 19. Hansard. House of Commons. Ukrainian refugees. Volume 710: debated on Monday 14 March 2022. URL: https://hansard.parliament.uk/Commons/2022-03-14/debates/7F61EFBF-4EDF-43C3-A739-AA1F­FA­3F63CE/Ukrainian Refugees (Last accessed: 20.04. 2023).
 • 20. Hansard. House of Lords. Ukrainian refugees. Volume 820: debated on Tuesday 15 March 2022. URL: https://hansard.parliament.uk/Lords/2022-03-15/debates/EE98943E-97A0-4828-BD61-B4B894B3EB1C/UkrainianRefugees
 • 21. Hansard. House of Lords. Ukraine: refugees. Vol. 820: debated on Wednesday 6 April 2022. URL: https://hansard.parliament.uk/lords/2022-04-06/debates/ 8D­81­AC06-3AA2-47E2-B145-98F1B87CA4D7/UkraineRefugees (Last accessed: 20.04.2023).
 • 22. Козицький Андрій. Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у ХХ ст. (причини, особливості, наслідки). Львів: Літопис, 2012.
 • 23. United Nations. International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991. URL: https://www.icty.org/x/cases/blaskic/acjug/en/bla-aj040­729e.pdf (Last accessed: 20.01.2023).
 • 24. Козерод Олег. Британський консервативний політик Стефан Терлецький (1927—2006 рр.). Український історичний журнал. Київ, 2010. № 5. С. 202—207.
 • 25. Тихенко Володимир. Українець Стефан Терлецький (1927—2006) — відомий британський політик і громадський діяч (за документами ЦДАЗУ). Архіви України. Київ, 2021. Вип. 1. № 326. Січень-березень. С. 226—237.
 • 26. British Red Cross. URL: https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee/help-for-refugees-from-ukraine (Last accessed: 29.04.2023).
 • 27. Help Uraine Scotland. URL: https://helpukrainescotland.com/visas-and-immigration (Last accessed: 29.04.2023).
 • 28. Institute for government. Ukraine crisis: UK support for refugees from Ukraine. URL: https://www.instituteforgo­vernment.org.uk/article/explainer/ukraine-crisis-uk-support-refugees-ukraine (Last accessed: 29.04.2023).
 • 29. National statistics. Statistics on Ukrainians in UK. URL: https://www.gov.uk/government/statistics/immigra­tion-statistics-year-ending-june-2022/statistics-on-ukrainians-in-the-uk (Last accessed: 26.05.2023).
 • 30. Population estimates for the UK, England, Wales, Scot­land and Northern Ireland: mid-2021. Released on: 25 June 2021. Statistical bulletin. URL: file:///C:/Users/Asus/Downloads/Population%20estimates%20for%20the%20UK,%20England,%20Wales,%20Scotland%20and%20Northern%20Ireland%20mid-2021.pdf. (Last accessed: 26.05.2023).
 • 31. Ukraine refugee situation. URL: https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine (Last accessed: 26.05.2023).
 • 32. Gov. UK. URL: https://www.gov.uk/government/pu­bli­cations/ukraine-family-scheme-application-data/ukraine-family-scheme-and-ukraine-sponsorship-scheme-homes-for-ukraine-visa-data–2 (Last accessed: 26.05.2023).

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »