« 2023. № 4 (172)

Народознавчі зошити. 2023. № 4 (172). С. 877—903

УДК 930.2:[341.485(=161.2):355.355.01(470+571:477)”2022″]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.04.877

ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 2022 р.: ДЖЕРЕЛА, ОЗНАКИ, ЗЛОЧИНИ

КРИВЕНКО Анастасія

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9353-2919
 • кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: е-mail: n.d.kryvenko@gmail.com

ФИЛИПЧУК Галина

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-2768-6706
 • кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ історичної етнології,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: е-mail: galsoloviy@ukr.net

Анотація. Наведено основні ознаки та докази наміру російської влади до вчинення масової екстермінації українців під час повномасштабного вторгнення в Україну з 24 лютого 2022 р. Дослідження є особливо актуальнимсьогодні, коли питання фізичного існування українців в умовах спровокованої російською агресією війни проти України стоїть досить гостро. Стаття має й практичну мету — поширення правдивої інформації про злочини росії, які аргументовано слід вважати актами геноциду українців; спростування міфів, які ретранслює російська пропагандистська машина. Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з 24 лютого до жовтня 2022 р. Об’єктом дослідження є злочини геноциду, вчинені рф на території України в цей період. Предметом — юридичні документи, історичні та політичні наративи, усні свідчення, задокументовані дані, аудіо- та відео матеріали, публікації в ЗМІ, аналіз яких доводить геноцидний характер скоєних росіянами злочинів на тимчасово окупованих територіях України після повномасштабного вторгнення.

Завдяки застосуванню різних загальнонаукових та спеціальних методів історичної науки (порівняльно-історичного, типологічного, системного, методу аналогії та ін.) з’ясовано, що злочини росії на теренах України слід трактувати як акти геноциду українців.

Ключові слова: геноцид, етноцид, лінгвоцид, злочин, окупація, російсько-українська війна, повномасштабне вторгнення.

Надійшла 5.07.2023

Список використаних джерел

 • 1. Козицький А. Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у ХХ ст. (причини, особливості, наслідки). Львів: Літопис, 2012. 568 c.
 • 2. Кульчицький С. Голодомор як геноцид: якою мусить бути доказова база? Український тиждень. 26.11.2016. URL: https://tyzhden.ua/History/179250 (дата звер­нен­ня: 25.06.2023).
 • 3. Геноцид України в ХХ столітті: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 2010. 446 с.
 • 4. Геноцид України в ХХ столітті: матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 2013. 496 с.
 • 5. Геноцид України в ХХ столітті. Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром: матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 2010. 488 с.
 • 6. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua/pro-instytut/komanda/aparat-instytutu (дата звернення: 25.06.2023).
 • 7. Конвенція про запобігання злочину геноциду і пока­рання за нього. Ст. ІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_155?lang=uk#top (дата звернення: 25.06. 2023).
 • 8. Цюпин Б. Що таке геноцид згідно з конвенцією ООН? 13.04.2022. URL: https://ukrainian.voanews.com/a/un-definition-and-explanation-of-the-crime-of-geno­ci­de/ 6527514.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 9. Кримінальний кодекс України. Верховна Рада України. Документ 2341-III, 19.06.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3056 (дата звернен­ня: 25.06.2023).
 • 10. Україна та світ після 21 лютого. Як визнання Путіним «донбаських республік» змінило реальність. Українська правда, 22.02. 2022. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2022/02/22/7324958/ (дата звернення: 25.06. 2023).
 • 11. Щедровицкий П. 1111 знаков за 1111 дней до Нового Тысячелетия. Манифест нового поколения. Русский архипелаг. Сетевой проект «Русского мира», 1997. URL: https://archipelag.ru/ru_mir/history/history95-97/shed­rovicky-1111zn/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 12. Dunlop J. Aleksandr Dugin’s Foundations of Geopolitics. Demokratizatsiya. The Journal of Post-Soviet Democratization Institute for European, Russian and Eurasian Studies; George Washington University, № 12 (1): 41, 2004. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://demokratizatsiya.pub/archives/Geopolitics.pdf (Last accessed:: 25.06.2023).
 • 13. Епт К. Риторика Росії проти України, спрямована на винищення: підбірка. Just Security, 1.08.2022. URL: https://www.justsecurity.org/81797/russias-elimina­tio­nist-rhetoric-against-ukraine-a-collection-ua (дата звернення: 25.06.2023).
 • 14. Рябчук М. «Майже один народ». Особливості використання пропагандистської міфологеми в умовах неоголошеної війни. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень. 2017. № 5—6 (91—92). С. 213—231.
 • 15. Таран В. Путін оголосив про остаточне вирішення українського питання. ЦензорНет, 27.02.2022. URL: https://censor.net/ru/blogs/3319713/putn_ogolosiv_pro_ostatochne_virshennya_ukranskogo_pitannya?fbclid= IwAR2PK_i2o46J7CT3kROxsuOtyEg2db9u7H-2sr1NxJCF2hr1_x7acK0_peo (дата звернення: 25.06.2023).
 • 16. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него от 9 декабря 1948 года. ІАС Консультант, 2019. URL: http://consultant.parus.ua/?doc= 00YN­NB9C82&abz=1PSKN (дата звернення: 25.06. 2023).
 • 17. Hirsch F. «De-Ukrainization» is genocide — Biden was right to sound the alarm. The Hill, 14.04.22. URL: https://thehill.com/opinion/international/3267060-de-ukrainization-is-genocide-biden-was-right-to-sound-the-alarm/ (Last accessed: 25.06.2023).
 • 18. Блок НАТО разошелся на блокпакеты. Коммерсант, 7.04. 2008. URL: https://www.kommersant.ru/doc/877224 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 19. Путин В. Россия: национальный вопрос. Статья Председателя Правительства России В.В. Путина в «Независимой газете», 23.01.2012. URL: http://archive.premier.gov.ru/events/news/17831/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 20. Address by President of the Russian Federation, 18.03.2014. URL: http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 21. Russian Prime Minister: Ukraine Has ‘No Industry, or State’. The Moscow Times, 5.04.2016. URL: https://www.themoscowtimes.com/2016/04/05/russian-prime-minister-ukraine-has-no-industry-or-state-a52385 (Last ac­cessed: 25.06.2023).
 • 22. «They need to be partially eliminated» — Mikhail Khazin speaks about Ukraine and Ukrainians. Fragment of speech at the meeting of the «Russian outlook» club, 27.11.2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Vq5Fzkr9Tec (Last accessed: 25.06.2023).
 • 23. Першу в Україні підозру у закликах до геноциду українського народу повідомлено публіцистові РФ, 12.04.2022. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news- gasparian-ge­no­tsyd-sprava/31800211.html (дата звер­нення: 25.06. 2023).
 • 24. Що ідеолог «денацифікації» України армен гаспарян укладає в голови російським школярам, 1.08.2022. URL: https://armyinform.com.ua/2022/08/01/shho-ideolog-denaczyfikacziyi-ukrayiny-armen-gasparyan-ukladaye-v-golo­vy-rosijskym-shkolyaram/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 25. Обращение Владимира Путина к россиянам. Полный текст, 22.02.2022. URL: https://tass.ru/politika/13791435 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 26. Snyder T. Russia’s genocide handbook. Thinking about… 8.04.2022. URL: https://snyder.substack.com/p/russias-genocide-handbook?s=r (Last accessed: 25.06.2023).
 • 27. Збирати докази геноциду Путіна щодо українців не­обхідно — правознавці. ZN.UA. URL: https://zn.ua/ukr/WORLD/zbirati-dokazi-henotsidu-putina-shchodo-ukrajintsiv-neobkhidno-pravoznavtsi.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 28. Патріарх РПЦ Кирил: молоді росіяни «чинять подвиг», вбиваючи українців. Українська правда, 3.04.2022. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/3/ 7336889/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 29. Кирил заявив, що смерть на війні проти України «змиває всі гріхи». Українська правда, 25.09.2022. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/25/ 7369023/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 30. Fein H. Accounting for genocide after 1945: Theories and some findings. International Journal on Group Rights. 1993. Vol. 1. № 2. P. 79—106.
 • 31. Hilberg R. The Destruction of the European Jews. Vol. I. 3 ed. New Haven: Yale University Press, 2003. 388 p.
 • 32. Goldhagen D.J. Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust. New York: Alfred A. Knopf, 1996. 622 p.
 • 33. Радевич-Винницький Я.К. Лінгвоцид. Енциклопедія сучасної України: у 30 т. Ред. кол. І.М. Дзюба; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних до­слід­жень НАН України, 2016. Т. 17. URL: https://esu.com.ua/article-55514 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 34. Російська політика лінгвоциду на окупованих територіях України як спосіб демонтажу конститу­ційного ладу України та елемент геноциду проти українського народу. Уповноважений із захисту державної мови, 28.06.2022. URL: https://mova-ombudsman.gov.ua/news/rosijska-politika-lingvocidu-na-okupovanih-teritori­yah-ukrayini-yak-sposib-demontazhu-konstitucijnogo-ladu-ukrayini-ta-element-genocidu-proti-ukrayinskogo-narodu (дата звернення: 25.06.2023).
 • 35. Мапа культурних втрат. Український культурний фонд, 2022. URL: https://uaculture.org/culture-loss (дата звер­нення: 25.06.2023).
 • 36. Росіян можна звинуватити у вчиненні геноциду в Україні. Zaxid.net, 7.07.2022. URL: https://zaxid.net/rosiyan_mozhna_zvinuvatiti_u_vchinenni_genotsidu_v_ukrayini_n1545867 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 37. Parker С. What are war crimes — and could Russia be committing them in Ukraine? Washington Post, 3.03.2022. URL: https://archive.ph/20220319025356/https://www.wa­shingtonpost.com/world/2022/03/03/russia-ukraine-war-crimes-explainer/ (Last accessed: 25.06.2023).
 • 38. Козицький А. Волинські події 1943 р.: концептуальні оцінки за методологією геноцидних студій. «Волинь-43»: міфи і реальність: збірник наукових праць. Луцьк, 2019. С. 42—46.
 • 39. Лемкін Р. Радянський геноцид в Україні. Радіо Свобода, 15.11.2008. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/ 1349­371.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 40. Андрющенко Time. Telegram. URL: https://t.me/an­driyshTime/1063 (Last accessed: 25.06.2023).
 • 41. Tkachenko.UA. Telegram. URL: https://t.me/otkachenkokyiv/2158?fbclid=IwAR078ctbqVJY6olqBtdKACpcwirreERh5ez-PUfLVMOmZyBs2bd4B5p1MGU (Last acces­sed: 25.06.2023).
 • 42. У школі на деокупованій Харківщині вилучили майже 700 російських підручників. Українська правда, 14.10. 2022. URL: https://life.pravda.com.ua/society/ 2022/10/ 14/250841/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 43. У Маріуполі дітей змушують на камеру співати гімн росії: що задумали окупанти. 24,7.06.2022. URL: https://donbas24.news/news/u-ma­riu­poli-ditei-zmusuyut-na- kameru-spivati-gimn-rosiyi-shho-zadumali-okupanti (дата звернення: 25.06.2023).
 • 44. «Перед нами задача — сделать так, будто Украины просто нет». Из учебников издательства «Просвещение» убирают упоминания Киева и Украины. Медиазона. 23.04.2022. URL: https://zona.media/article/2022/04/ 23/enlightenment/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 45. Окупанти змушують батьків віддавати дітей до шкіл із російською програмою ГУР. Слово і діло, 5.07.2022. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/07/ 05/novyna/bezpeka/okupanty-zmushuyut-batkiv-vid­davaty-ditej-shkil-rosijskoyu-prohramoyu-hur (дата звернення: 25.06.2023).
 • 46. Скільки культурних пам’яток зруйновано й як фіксують втрати — Мінкульт. Суспільне Новини, 23.06.2022. URL: https://suspilne.media/253063-skilki-kulturnih-pa­ma­tok-zrujnovano-j-ak-fiksuut-vtrati-minkult/ (дата звер­нення: 25.06.2023).
 • 47. Наміри Кремля: чому війна Росії проти України є геноцидом українського народу, 4.07.2022. URL: https:// www.radiosvoboda.org/a/rosiya-henotsyd-proty-uk­rayin­tsiv-dokazy/31928332.html (дата звернення: 25.06. 2023).
 • 48. Retreat of Russian forces uncovers evidence of possible war crimes. El pais. 3.04.2022. URL: https://web.archive.org/web/20220404012900/https://english.elpais.com/international/2022-04-03/retreat-of-russian-forces-uncovers-evidence-of-possible-war-crimes.html (Last acces­sed: 25.06.2023).
 • 49. Про Заяву Верховної Ради України «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні». Верховна Рада України, 14.04.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2188-20#Text (дата звернення: 25.06. 2023).
 • 50. Russia’s Bucha «Facts» Versus the Evidence. Bellingcat, 4.04.2022. URL: https://www.bellingcat.com/news/2022/ 04/04/russias-bucha-facts-versus-the-evidence/ (Last accessed: 25.06.2023).
 • 51. Що насправді вчинили російські військові в Бучі: фактчек DW. Made for minds, 08.04.2022. URL: https://www.dw.com/uk/shcho-naspravdi-vchynyly-rosiiski-viiskovi-v-buchi-faktchek-dw/video-61409269 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 52. As Russian soldiers retreat, they leave evidence of war crimes. Economist, 3.04.2022. URL: https://www.economist.com/europe/2022/04/03/retreating-russian-troops-lea­ve-behind-harrowing-evidence-of-atrocities (Last accessed: 25.06. 2023).
 • 53. Трупи росіян і уламки «Мрії»: Буча і Гостомель зараз. BBS News Україна, 3.03.2022. URL: https://www.you­tu­be.com/watch?v=AhyBfP2TPgs&t=19s (дата звернен­ня: 25.06.2023).
 • 54. New Evidence Shows How Russian Soldiers Executed Men in Bucha. The New York Times, 19.05.2022. URL: https://www.nytimes.com/2022/05/19/world/europe/russia-bucha-ukraine-executions.html?fbclid=IwAR3bcF-kneqngLB7BkDj0TPIre8h4ioVxOhT4C8yKJWPKSiCpe41t9WD5PM (Last accessed: 25.06.2023).
 • 55. Різанина цивільних у містечках під Києвом: що нам відомо і хто це розслідує. BBC news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-60973720 (дата звернен­ня: 25.06.2023).
 • 56. Відео: Джойс Кох, Хорхе Рібас. The Washington Post. URL: https://wapo.st/3jg2w4d (Last accessed: 25.06. 2023).
 • 57. Ukraine: apparent war crimes in Russia-controlled areas. Human Rights Watch, 3.04.2022. URL: https://www.hrw.org/news/2022/04/03/ukraine-apparent-war-crimes-russia-controlled-areas (Last accessed: 25.06.2023).
 • 58. Коментар Бучанського міського голови Анатолія Федорука для центрального телебачення CBC (Канада). Бучанська міська рада. Офіційна сторінка. Facebook. URL: https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua/videos/ 3172­027905­50131/?t=958 (дата звернення: 25.06. 2023).
 • 59. Указ Президента Российской Федерации от 18.04.2022 № 215 «О присвоении 64 отдельной мотострелковой бригаде почетного наименования», 18.04.2022. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 0001202204180025 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 60. Розслідувачі підтвердили, що терор російської армії проти цивільних є продуманим. Голос Америки, 27.10.2022. URL: https://ukrainian.voanews.com/a/6807947.html?nocache=1&fbclid=IwAR1qgSr2EKrHtutg2KSzqD_luHm2gKdeWv8efcut-48bd-IWFcNj71eR6MU (дата звернення: 25.06.2023).
 • 61. Денис Казанський. Telegram. URL: https://t.me/kazan­sky2017/2346 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 62. У Бучі рашисти розстріляли та намагалися спалити ро­дину з дітьми. Перший. Український. Інформаційний. 04.04.2022. URL: https://www.5.ua/regi­ony/u-bu­chi- rashysty-rozstrilialy-ta-namahalysia-spalyty-rodynu-z-ditmy-foto-18-273391.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 63. New Evidence Shows How Russian Soldiers Executed Men in Bucha. The New York Times, 19.05.2022. URL: https://www.nytimes.com/2022/05/19/world/europe/russia-bucha-ukraine-executions.html?fbclid=IwAR3bcF-
 • 64. Людмила Денісова. Facebook. URL: https://www.facebook.com/photo/?fbid=515504046597539&set=a.244521147029165 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 65. Правоохоронці виявили катівню у дитячому санаторії Бучі. Суспільне Новини, 4.04.2022. URL: https://suspilne.media/225189-pravoohoronci-viavili-kativnu-u-ditacomu-sanatorii-buci/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 66. Катівня на Київщині — прокурори продовжують фіксу­вати воєнні злочини рф. Офіс Генерального прокурора. Telegram. URL: https://t.me/pgo_gov_ua/3529
 • 67. Russische Soldaten besprachen Grдueltaten gegen Zivilisten ыber Funk. Der Spiegel. Politik, 07.04.2022. URL: https://www.spiegel.de/politik/ukraine-butscha-soldaten-besprachen-graeueltaten-gegen-zivilisten-ueber-funk-a-9e01662c-aa7e-4828-bf6f-f662d9b6164e (дата звернен­ня: 25.06.2023).
 • 68. Розстріл родини Сухенків в Мотижині. Односельці вбитої голови сільради розповідають про її допомогу ЗСУ, загибель та звірства окупантів. НВ Україна, 6.04.2022. URL: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/roz­stril-sim-ji-suhenkiv-u-motizhini-v-seli-rozpovili-pro-zvirstva-viyskovih-rf-novini-ukrajini-50231551.html (дата звер­нення: 25.06.2023).
 • 69. Жахливі докази воєнних злочинів під Києвом. ВВС news Україна, 1.04.2022 URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-60952633 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 70. У Макарові на Київщині виявили 132 розстріляних тіла, селище зруйноване на 40%, — селищний голова Токар. Цензор.нет, 08.04.22. URL: https://censor.net/ua/news/3332489/u_makarovi_na_kyyivschyni_vyyavy­ly_132_rozstrilyanyh_tila_selysche_zruyinovane_na_40_selyschnyyi_golova (дата звернення: 25.06.2023).
 • 71. Гостомель, Буча, Ірпінь: якими стали міста після російської окупації та щоденних обстрілів артилерією (фото). ТСН, 08.04.22. URL: https://tsn.ua/ato/gostomel-bucha-irpin-yakimi-stali-mista-pislya-rosiyskoyi-okupanciyi-ta-schodennih-obstriliv-artileriyeyu-foto-2032105.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 72. В Ірпені російські окупанти розстрілювали людей та давили тіла танками — мер міста. ТСН, 07.04.22. URL: https://tsn.ua/ato/v-irpeni-rosiyski-okupanti-roz­stri­lyu-­ vali-lyu­dey-ta-davali-tila-tankami-mer-mista-2031127.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 73. Ірпінь постраждав найбільше: будинки розбомблені, всі квартири пограбовані, розстріляні жителі лежали на вулицях. BIG KYIV, 03.04.2022. URL: https://bigkyiv.com.ua/irpin-postrazhdav-najbilshe-budynky-rozbombleni-vsi-kvartyry-pograbovani-rozstrilyani-zhyteli-lezhaly-na-vulyczyah/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 74. Iryna Venediktova. Twitter. URL: https://twitter.com/Ve­nediktovaIV/status/1512168922598055937 (дата звер­нен­ня: 25.06.2023).
 • 75. На Київщині знайшли вбитими 1084 мирних мешканці, понад 300 тіл іще не ідентифіковані — Поліція. 5. Пер­ший. Український. Інформаційний, 22.04.2022. URL: https://www.5.ua/kyiv/na-kyivshchyni-znaishly-vbytymy-1084-myrnykh-meshkantsi-ponad-300-til-ishche-ne-identyfikovani-politsiia-275249.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 76. Полк АЗОВ — офіційний канал. Telegram. URL: https://t.me/polkazov/4037 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 77. Геноцид у Маріуполі. Через наступ росіян загинули вже 5000 мешканців. Твоє місто, 28.03.2022. URL: https://tvoemisto.tv/news/genotsyd_u_mariupoli_cherez_nastup_rosiyan_zagynuly_vzhe_5000_meshkantsiv_129918.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 78. У Маріуполі загинуло понад 10 тисяч мирних жителів — мер. Укрінформ, 29 червня 2023. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3455608-u-mariupoli-zaginuli-ponad-10-tisac-mirnih-ziteliv-mer.html (дата звер­нення: 25.06.2023).
 • 79. У Маріуполі через авіа удар по дитячій лікарні загинули три людини — міська рада. Радіо Свобода, 10.03.2022. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-mariupol-zahybli/31746083.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 80. Ukraine says 130 people rescued from bombed Mariupol theatre but more than a thousand remain trapped. Independent, 18.03.2022 URL: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-mariupol-bombed-theatre-rescue-b2038920.html (Last accessed: 25.06.2023).
 • 81. Estimated 300 dead in Mariupol theatre — official. BBC NEWS, 27.03.2022. URL: https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60856533 (Last accessed: 25.06.2023).
 • 82. AP evidence points to 600 dead in Mariupol theater airstrike. Associated Press. URL: https://web.archive.org/web/20220504125414/https://apnews.com/article/Russia-ukraine-war-mariupol-theater-c321a196fbd568899841b506afcac7a1?utm_source=Twitter&utm_me­di­um= AP&utm_campaign=SocialFlow (Last accessed: 25.06. 2023).
 • 83. Вогонь і сталь. Хронологія війнив Маріуполі. Texty.org.ua, 13.05.2022. URL: https://texty.org.ua/articles/ 106643/vohon-i-stal-hronolohiya-vijny-u-mariupoli/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 84. У Маріуполі задокументовано 87 тисяч загиблих, але цифра не остаточна — ЗМІ. 5 канал, 29.08.2022. URL: https://www.5.ua/regiony/u-mariu­poli-zadoku­mento- vano-87-tysiach-zahyblykh-ale-tsyfra-ne-ostatochna-zmi-286225.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 85. «Маріуполь. Невтрачена надія» — фільм про людей, які прожили у Маріуполі перший місяць вторгнення. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ys0QF5SIzMI (дата звернення: 25.06.2023).
 • 86. «Мамочка, я не хочу умирать!» Щоденник з пекла. Автор — журналістка Надія Сухорукова. URL: https://www.0629.com.ua/news/3354660/mamocka-a-ne-hocu-umirat-sodennik-z-pekla-avtor-zurnalistka-nadia-suhorukova (дата звернення: 25.06.2023).
 • 87. Звільнення Чернігівщини через об’єктив кореспондентів Радіо Свобода, 3.04. 2023. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/yak-zsu-zvilnialy-cherni­hiv­shchy­nu/32347541.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 88. Зґвалтування, тримання в нелюдських умовах, страти: комісія ООН зафіксувала злочини військових РФ на Чернігівщині. Суспільне Новини, 19.10.2022, URL: https://suspilne.media/298568-zgvaltuvanna-trimanna-v-neludskih-umovah-strati-komisia-oon-zafiksuvala-zlocini-vijskovih-rf-na-cernigivsini/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 89. Ukraine: Apparent War Crimes in Russia-Controlled Areas. Human rights watch, 3.04.2022. URL: https://www.hrw.org/news/2022/04/03/ukraine-apparent-war-crimes-russia-controlled-areas (Last accessed: 25.06.2023).
 • 90. В підвалі школи у Ягідному від голоду та задухи померли 11 людей, — прокуратура. Суспільне Новини, 4.05.2022. URL: https://suspilne.media/235662-v-pidvali-skoli-u-agidnomu-vid-golodu-ta-zaduhi-pomerli-11-ludej-prokuratura/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 91. Окупанти залишили по собі в Ізюмі одну з найбільших братських могил. Zn.ua, 16.09.2022. URL: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/okupanti-zalishili-po-sobi-v-izjumi-odnu-z-najbilshikh-bratskikh-mohil.html (дата звер­нен­ня: 25.06.2023).
 • 92. Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА. Telegram. URL: https://t.me/synegubov/4251 (дата звернення: 25. 06.2023).
 • 93. В Ізюмі закінчили ексгумацію — підняли 447 тіл, серед них багато жінок, є діти. Українська Правда, 23.09.2022 URL: https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/23/ 7368817/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 94. На Харківщині виявили 18 катівень, відомі особи понад тисячі російських військових злочинців — поліція. Українська Правда, 23.09.2022. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/23/7368821/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 95. Катування російськими військовими людей в Ізюмі були «частиною їхньої політики» — HRW. Голос Америки, 19.10.2022. URL: https://ukrainian.voanews.com/a/izy­um-katuvannja/6796099.html?nocache=1&fbclid=IwAR3ZNvTZp4L0hNI1ClFKbajn4ZqXZyKASlBCAJLylfmbQ09Z3l32BN2YcaU (дата звернення: 25.06.2023).
 • 96. ІSW про виявлення масових поховань мирних жителів і камер тортур у звільненому Ізюмі. Твіттер. URL: https://twitter.com/TheStudyofWar/status/15709417­26973480962?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1570941726973480962%7Ctwgr%5E258a6837dfe7eaf3a511b5321e27275b9689a4b7%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2F www.radiosvoboda.org%2Fa%2Fizyum-voyenni-zlochy­ny%2F32038961.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 97. У Лимані завершили ексгумацію: 111 тіл цивільних і 35 військових. Українська Правда. URL: https://www.pravda.com.ua. /news/2022/10/20/7372790/ (дата звер­нення: 25.06.2023).
 • 98. В Україні російському військовому вперше оголосили підозру у зґвалтуванні — Венедіктова. Hromadske, 22.03.2022. URL: https://hromadske.ua/posts/v-uk­rayi- ­ni-rosijskomu-vijskovomu-vpershe-ogolosili-pidozru-u-zgvaltuvanni-venediktova (дата звернення: 25.06.2023).
 • 99. Російські окупанти ґвалтували на Київщині жінок та дітей — омбудсменка, 8.04.2022. Hromadske. URL: https://hromadske.ua/posts/rosijski-okupanti-gvaltuvali-na-kiyivshini-zhinok-ta-ditej-ombudsmenka (дата звернен­ня: 25.06.2023).
 • 100.     Melinda Simmons. Twitter. URL: https://twitter.com/MelSimmonsFCDO?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1510500801554354181%7Ctwgr%5E259fe0777c4539af616ab565dfcb8296977f5a27%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F224719-zgvaltuvanna-ce-znaradda-vijni-rosian-u-britanii-vidreaguvali-na-voenni-zlocini-soldativ-rf%2F (дата звернення: 25.06.2023).
 • 101.     Волонтер врятував 203 людини з міст окупованої Київщини. Неймовірні.ua. URL: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fa52AoiN6jYw%3Ffbclid%3DIwAR3bGEsNnZy6MlbGWWLVovWwpPmvgV8eVwgI5Y7wCQxK_r45WhkQL3QIBQc&h=AT3J9B4EmcxJ15REwBtwNFJ8B-BJ7ddijiXoVo0F2MwvEgmeDmCVExf5ycE3Cp1LwLz__T60HXoX3pex5b_6TY1HDlXdPd1EcRXIvHl6h-EL25Ljf8G7AkvXkuxLbokxvqRd (дата звернення: 25.06.2023).
 • 102.     Зґвалтування, тримання в нелюдських умовах, страти: комісія ООН зафіксувала злочини військових РФ на Чернігівщині. Суспільне Новини, 19.10.2022. URL: https://suspilne.media/298568-zgvaltuvanna-trimanna-v-neludskih-umovah-strati-komisia-oon-zafiksuvala-zlocini-vijskovih-rf-na-cernigivsini/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 103.     Ukraine: Apparent War Crimes in Russia-Controlled Areas. Human rights watch, 3.04.2022. URL: https://www.hrw.org/news/2022/04/03/ukraine-apparent-war-crimes-russia-controlled-areas (Last accessed: 25.06. 2023).
 • 104.     На Херсонщині росіяни згвалтували вагітну дів­чину та бабусю. Укрінформ, 08.04.2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3451744-na-hersonsini-rosiani-zgvaltuvali-vagitnu-divcinu-ta-babusu.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 105.     «Дев’ятирічну дівчинку згвалтували 11 орків і роз­пороли їй живіт», — рівненська журналістка про звірства в Ірпені. Радіо Трек: новини, 4.04.2022. URL: https://radiotrek.rv.ua/news/9-richnu-divchin­ku-gvaltuvali-11-orkiv—rivnenska-zhurnalistka-pro-zvirstva-v-irpeni_286331.html (дата звернення: 25.06. 2023).
 • 106.     Зеленський розповів, скільки українців окупанти примусово депортували до росії. Слово і діло, 6.10.2022. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/10/06/novyna/ bezpeka/zelenskyj-rozpoviv-skilky-ukrayincziv-okupanty-prymusovo-deportuvaly-rosiyi (дата звернення: 25.06. 2023).
 • 107.     Інформаційний портал «діти війни», 2022. URL: https://childrenofwar.gov.ua/ (дата звернення: 25.06. 2023).
 • 108.     Окупанти депортували до Росії 1,6 млн українців, — оцінка США. LB.ua, 8.09.2022. URL: https://lb.ua/society/2022/09/08/528733_okupanti_deportuvali_rosii_16_mln.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 109.     «Поверніть Алісі маму». Під час евакуації до Запоріжжя з Маріуполя в колоні приїхала дитина без матері. Суспільне Новини, 9.05.2022. URL: https://suspilne.media/237330-povernit-alisi-mamu-pid-cas-evakuacii-do-zaporizza-z-mariupola-v-koloni-priihala-ditina-bez-materi/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 110.     Путін спростив отримання російського громадянства для всіх жителів України. В МЗС відреагували. Суспільне Новини, 11.07.2022. URL: https://suspilne.media/259370-putin-sprostiv-otrimanna-rosijskogo-gromadanstva-dla-vsih-ziteliv-ukraini/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 111.     Це новий геноцид. Андрій Козицький. Локальна історія, 18.09.2022. URL: https://localhistory.org.ua/texts/statti/tse-novii-genotsid/ (дата звернення: 25.06. 2023).
 • 112.     Intense and lasting harm: cluster munition attacks in Ukraine. Human rights watch, 11.05.2022. URL: https://www.hrw.org./report/2022/05/11/intense-and-lasting-harm/cluster-munition-attacks-ukraine (Last accessed: 25.06.2023).
 • 113.     СБУ підтвердила, що удар по краматорському вокзалу був здійснений з окупованої території, 21.05.2022. URL: https://espreso.tv/sbu-pidtverdila-shcho-udar-po-kramatorskomu-vokzalu-buv-zdiy­sneniy-z-okupovanoi-teritorii (дата звернення: 25.06. 2023).
 • 114.     Росія обстріляла вокзал у Краматорську: що відомо на даний момент, 8.04.2022. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/rossiya-obstrelyala-vokzal-kramatorske-izvestno-1649414604.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 115.     Внаслідок обстрілу Краматорська вже відомо про 39 загиблих, серед яких — 4 дітей, 8.04.2022. URL: https://24tv.ua/vnaslidok-aviaudaru-po-kramatorsku-vzhe-vidomo-pro-39-zagiblih_n1940872 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 116.     Оперативний ЗСУ. URL: https://t.me/operativnoZSU/30226?fbclid=IwAR2XBW5a08RkQZYMt5acw-ECwoAjj-MHp8l7mKmfnlxI_-_Sh2vrfOMV8N0 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 117.     Про Заяву Верховної Ради України «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні від 14.04.2022». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2188-20#Text (дата звернення: 25.06.2023).
 • 118.     Закон України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного втор­гнення російського нацистського тота­літарного режиму в Україну». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2265-20#Text (дата звернення: 25.06.2023).
 • 119.     Верховна Рада прийняла Закон про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну, 1.04.2022. URL: https://www.rada.gov.ua/news/razom/221202.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 120.     The Crime of Genocide. A/RES/96(I). Resolutions adopted by the General Assembly during its resumed 1st session, Volume II, A/64/Add.2, 1947. P. 188—189. URL: https://digitallibrary.un.org/record/209873 (Last accessed: 25.06.2023).
 • 121.     Котубей О. Що таке геноцид і чи вчиняє його Росія в сучасній Україні? Говоримо з істориком Ярославом Грицаком. Суспільне. Культура, 24.05.2022. URL: https://suspilne.media/242447-so-take-genocid-i-ci-vcinae-jogo-rosia-v-sucasnij-ukraini-govorimo-z-istori­kom-aroslavom-gricakom/ (дата звернення: 25.06.2023).

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »