« 2023. № 4 (172)

Народознавчі зошити. 2023. № 4 (172). С. 1095—1102

УДК 75.05-026.765(477)”1950/2010″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.04.1095

НАРОДНІ КАРТИНИ НІНИ ДМИТРІВНИ ШУПЛЯК: ТЯГЛІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ

ШПАК Оксана

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9719-4432
 • кандидатка мистецтвознавства,
 • старша наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ народного мистецтва,
 • пр. Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: shpak.oksana@gmail.com

Анотація. Розглянуто вагомий малярський доробок Ніни Дмитрівни Шупляк (Черкевич), яка упродовж 1950—2010-х рр. працювала і продовжує творити у різних жанрах української народної картини (сюжетно-побутова тематика, портрет, натюрморт, пейзаж), звертається до релігійної тематики (ікона, релігійна картина), малює на літературні теми, створює декоративні композиції. Стилістику її робіт 1950—1970-х рр. можна окреслити як «наїв», а малярство 1980—2010-х рр. — як «авторську народну картину».

Мета статті — на прикладі творчості художниці простежити історичну тяглість сюжетів, ключових для української народної картини.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю осмислення автентичних мистецьких явищ, зростанням інтересу до «наївного» малярства.

Під час роботи над статтею використано методи мистецтвознавчого аналізу, систематизації, порівняння. Розроблено класифікацію творів малярства Ніни Дмитрівни Шупляк (за тематично-сюжетним принципом), проведено періодизацію творчості.

Ключові слова: Україна, село Біще Бережанського району Тернопільської області, малярство на склі, українська народна картина, наїв, традиція, сюжет, жанр.

Надійшла 25.08.2023

Список використаних джерел

 • 1. Найден О. Образ воїна в українському фольклорі: Се­мантичні та образні аспекти. Київ: Видавничий дім «Стилос», 2005. 260 с.
 • 2. Найден О.С. Українська народна картина: Поетика. Семантика. Космологія. Київ: Видавничий дім «Стилос», 2018. 240 с.
 • 3. Шпак О.Д. Малярство на склі Східного Опілля та Західного Поділля середини — другої половини ХХ ст. (матеріали польових досліджень 2011 р.). Народознавчі зошити. 2012. № 3 (105). С. 552—562.
 • 4. Шпак О.Д. Малярство на склі Ніни Дмитрівни Шупляк. Землі Опілля в природно-географічному та історично-культурному розвитку України. Збірник матеріалів Четвертої науково-практичної конференції (Бережани, 28 вересня 2012 р.). Бережани ; Тернопіль: Астон, 2012. С. 88—93.
 • 5. Шупляк Ніна. URL: https://arts.in.ua/artists/Shup­liak_Nina (дата звернення: 11.09.2021).
 • 6. Гундорова Т. «Сільський гламур» і глобалізаційний кіч. URL: https://zn.ua/ukr/ART/silskiy_glamur_i_globalizatsiyniy_kich.html (дата звернення: 10.04.2023).
 • 7. Пупиніна О. «Сільський гламур» — попередник глянцю і серіалів. День. 2011. № 147. URL: https://day.kyiv.ua/article/kultura/silskyy-hlamur-poperednyk-hlyantsyu-ta-serialiv (дата звернення: 10.04.2023).
 • 8. Сусаніна І. «Сільський гламур» Антіна Мухарського або Вибір між «здаватися» і «бути». Арт Вертеп. 17 липня 2008 р. URL: https://artvertep.com/news/ 6442.html (дата звернення: 10.04.2023).
 • 9. Тріска О., Шпак О. Народне малярство XVIII—XX ст.: від сакральності до фольклорності. Народознавчі зошити. 2021. № 4 (160). С. 918—928. DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.04.918

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »