« 2023. № 4 (172)

Народознавчі зошити. 2023. № 4 (172). С. 877—903

УДК 930.2:[341.485(=161.2):355.355.01(470+571:477)”2022″]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.04.877

ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 2022 р.: ДЖЕРЕЛА, ОЗНАКИ, ЗЛОЧИНИ

КРИВЕНКО Анастасія

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9353-2919
 • кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: е-mail: n.d.kryvenko@gmail.com

ФИЛИПЧУК Галина

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-2768-6706
 • кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ історичної етнології,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: е-mail: galsoloviy@ukr.net

Анотація. Наведено основні ознаки та докази наміру російської влади до вчинення масової екстермінації українців під час повномасштабного вторгнення в Україну з 24 лютого 2022 р. Дослідження є особливо актуальнимсьогодні, коли питання фізичного існування українців в умовах спровокованої російською агресією війни проти України стоїть досить гостро. Стаття має й практичну мету — поширення правдивої інформації про злочини росії, які аргументовано слід вважати актами геноциду українців; спростування міфів, які ретранслює російська пропагандистська машина. Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з 24 лютого до жовтня 2022 р. Об’єктом дослідження є злочини геноциду, вчинені рф на території України в цей період. Предметом — юридичні документи, історичні та політичні наративи, усні свідчення, задокументовані дані, аудіо- та відео матеріали, публікації в ЗМІ, аналіз яких доводить геноцидний характер скоєних росіянами злочинів на тимчасово окупованих територіях України після повномасштабного вторгнення.

Завдяки застосуванню різних загальнонаукових та спеціальних методів історичної науки (порівняльно-історичного, типологічного, системного, методу аналогії та ін.) з’ясовано, що злочини росії на теренах України слід трактувати як акти геноциду українців.

Ключові слова: геноцид, етноцид, лінгвоцид, злочин, окупація, російсько-українська війна, повномасштабне вторгнення.

Надійшла 5.07.2023

Список використаних джерел

 • 1. Козицький А. Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у ХХ ст. (причини, особливості, наслідки). Львів: Літопис, 2012. 568 c.
 • 2. Кульчицький С. Голодомор як геноцид: якою мусить бути доказова база? Український тиждень. 26.11.2016. URL: https://tyzhden.ua/History/179250 (дата звер­нен­ня: 25.06.2023).
 • 3. Геноцид України в ХХ столітті: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 2010. 446 с.
 • 4. Геноцид України в ХХ столітті: матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 2013. 496 с.
 • 5. Геноцид України в ХХ столітті. Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром: матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 2010. 488 с.
 • 6. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua/pro-instytut/komanda/aparat-instytutu (дата звернення: 25.06.2023).
 • 7. Конвенція про запобігання злочину геноциду і пока­рання за нього. Ст. ІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_155?lang=uk#top (дата звернення: 25.06. 2023).
 • 8. Цюпин Б. Що таке геноцид згідно з конвенцією ООН? 13.04.2022. URL: https://ukrainian.voanews.com/a/un-definition-and-explanation-of-the-crime-of-geno­ci­de/ 6527514.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 9. Кримінальний кодекс України. Верховна Рада України. Документ 2341-III, 19.06.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3056 (дата звернен­ня: 25.06.2023).
 • 10. Україна та світ після 21 лютого. Як визнання Путіним «донбаських республік» змінило реальність. Українська правда, 22.02. 2022. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2022/02/22/7324958/ (дата звернення: 25.06. 2023).
 • 11. Щедровицкий П. 1111 знаков за 1111 дней до Нового Тысячелетия. Манифест нового поколения. Русский архипелаг. Сетевой проект «Русского мира», 1997. URL: https://archipelag.ru/ru_mir/history/history95-97/shed­rovicky-1111zn/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 12. Dunlop J. Aleksandr Dugin’s Foundations of Geopolitics. Demokratizatsiya. The Journal of Post-Soviet Democratization Institute for European, Russian and Eurasian Studies; George Washington University, № 12 (1): 41, 2004. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://demokratizatsiya.pub/archives/Geopolitics.pdf (Last accessed:: 25.06.2023).
 • 13. Епт К. Риторика Росії проти України, спрямована на винищення: підбірка. Just Security, 1.08.2022. URL: https://www.justsecurity.org/81797/russias-elimina­tio­nist-rhetoric-against-ukraine-a-collection-ua (дата звернення: 25.06.2023).
 • 14. Рябчук М. «Майже один народ». Особливості використання пропагандистської міфологеми в умовах неоголошеної війни. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень. 2017. № 5—6 (91—92). С. 213—231.
 • 15. Таран В. Путін оголосив про остаточне вирішення українського питання. ЦензорНет, 27.02.2022. URL: https://censor.net/ru/blogs/3319713/putn_ogolosiv_pro_ostatochne_virshennya_ukranskogo_pitannya?fbclid= IwAR2PK_i2o46J7CT3kROxsuOtyEg2db9u7H-2sr1NxJCF2hr1_x7acK0_peo (дата звернення: 25.06.2023).
 • 16. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него от 9 декабря 1948 года. ІАС Консультант, 2019. URL: http://consultant.parus.ua/?doc= 00YN­NB9C82&abz=1PSKN (дата звернення: 25.06. 2023).
 • 17. Hirsch F. «De-Ukrainization» is genocide — Biden was right to sound the alarm. The Hill, 14.04.22. URL: https://thehill.com/opinion/international/3267060-de-ukrainization-is-genocide-biden-was-right-to-sound-the-alarm/ (Last accessed: 25.06.2023).
 • 18. Блок НАТО разошелся на блокпакеты. Коммерсант, 7.04. 2008. URL: https://www.kommersant.ru/doc/877224 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 19. Путин В. Россия: национальный вопрос. Статья Председателя Правительства России В.В. Путина в «Независимой газете», 23.01.2012. URL: http://archive.premier.gov.ru/events/news/17831/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 20. Address by President of the Russian Federation, 18.03.2014. URL: http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 21. Russian Prime Minister: Ukraine Has ‘No Industry, or State’. The Moscow Times, 5.04.2016. URL: https://www.themoscowtimes.com/2016/04/05/russian-prime-minister-ukraine-has-no-industry-or-state-a52385 (Last ac­cessed: 25.06.2023).
 • 22. «They need to be partially eliminated» — Mikhail Khazin speaks about Ukraine and Ukrainians. Fragment of speech at the meeting of the «Russian outlook» club, 27.11.2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Vq5Fzkr9Tec (Last accessed: 25.06.2023).
 • 23. Першу в Україні підозру у закликах до геноциду українського народу повідомлено публіцистові РФ, 12.04.2022. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news- gasparian-ge­no­tsyd-sprava/31800211.html (дата звер­нення: 25.06. 2023).
 • 24. Що ідеолог «денацифікації» України армен гаспарян укладає в голови російським школярам, 1.08.2022. URL: https://armyinform.com.ua/2022/08/01/shho-ideolog-denaczyfikacziyi-ukrayiny-armen-gasparyan-ukladaye-v-golo­vy-rosijskym-shkolyaram/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 25. Обращение Владимира Путина к россиянам. Полный текст, 22.02.2022. URL: https://tass.ru/politika/13791435 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 26. Snyder T. Russia’s genocide handbook. Thinking about… 8.04.2022. URL: https://snyder.substack.com/p/russias-genocide-handbook?s=r (Last accessed: 25.06.2023).
 • 27. Збирати докази геноциду Путіна щодо українців не­обхідно — правознавці. ZN.UA. URL: https://zn.ua/ukr/WORLD/zbirati-dokazi-henotsidu-putina-shchodo-ukrajintsiv-neobkhidno-pravoznavtsi.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 28. Патріарх РПЦ Кирил: молоді росіяни «чинять подвиг», вбиваючи українців. Українська правда, 3.04.2022. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/3/ 7336889/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 29. Кирил заявив, що смерть на війні проти України «змиває всі гріхи». Українська правда, 25.09.2022. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/25/ 7369023/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 30. Fein H. Accounting for genocide after 1945: Theories and some findings. International Journal on Group Rights. 1993. Vol. 1. № 2. P. 79—106.
 • 31. Hilberg R. The Destruction of the European Jews. Vol. I. 3 ed. New Haven: Yale University Press, 2003. 388 p.
 • 32. Goldhagen D.J. Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust. New York: Alfred A. Knopf, 1996. 622 p.
 • 33. Радевич-Винницький Я.К. Лінгвоцид. Енциклопедія сучасної України: у 30 т. Ред. кол. І.М. Дзюба; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних до­слід­жень НАН України, 2016. Т. 17. URL: https://esu.com.ua/article-55514 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 34. Російська політика лінгвоциду на окупованих територіях України як спосіб демонтажу конститу­ційного ладу України та елемент геноциду проти українського народу. Уповноважений із захисту державної мови, 28.06.2022. URL: https://mova-ombudsman.gov.ua/news/rosijska-politika-lingvocidu-na-okupovanih-teritori­yah-ukrayini-yak-sposib-demontazhu-konstitucijnogo-ladu-ukrayini-ta-element-genocidu-proti-ukrayinskogo-narodu (дата звернення: 25.06.2023).
 • 35. Мапа культурних втрат. Український культурний фонд, 2022. URL: https://uaculture.org/culture-loss (дата звер­нення: 25.06.2023).
 • 36. Росіян можна звинуватити у вчиненні геноциду в Україні. Zaxid.net, 7.07.2022. URL: https://zaxid.net/rosiyan_mozhna_zvinuvatiti_u_vchinenni_genotsidu_v_ukrayini_n1545867 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 37. Parker С. What are war crimes — and could Russia be committing them in Ukraine? Washington Post, 3.03.2022. URL: https://archive.ph/20220319025356/https://www.wa­shingtonpost.com/world/2022/03/03/russia-ukraine-war-crimes-explainer/ (Last accessed: 25.06.2023).
 • 38. Козицький А. Волинські події 1943 р.: концептуальні оцінки за методологією геноцидних студій. «Волинь-43»: міфи і реальність: збірник наукових праць. Луцьк, 2019. С. 42—46.
 • 39. Лемкін Р. Радянський геноцид в Україні. Радіо Свобода, 15.11.2008. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/ 1349­371.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 40. Андрющенко Time. Telegram. URL: https://t.me/an­driyshTime/1063 (Last accessed: 25.06.2023).
 • 41. Tkachenko.UA. Telegram. URL: https://t.me/otkachenkokyiv/2158?fbclid=IwAR078ctbqVJY6olqBtdKACpcwirreERh5ez-PUfLVMOmZyBs2bd4B5p1MGU (Last acces­sed: 25.06.2023).
 • 42. У школі на деокупованій Харківщині вилучили майже 700 російських підручників. Українська правда, 14.10. 2022. URL: https://life.pravda.com.ua/society/ 2022/10/ 14/250841/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 43. У Маріуполі дітей змушують на камеру співати гімн росії: що задумали окупанти. 24,7.06.2022. URL: https://donbas24.news/news/u-ma­riu­poli-ditei-zmusuyut-na- kameru-spivati-gimn-rosiyi-shho-zadumali-okupanti (дата звернення: 25.06.2023).
 • 44. «Перед нами задача — сделать так, будто Украины просто нет». Из учебников издательства «Просвещение» убирают упоминания Киева и Украины. Медиазона. 23.04.2022. URL: https://zona.media/article/2022/04/ 23/enlightenment/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 45. Окупанти змушують батьків віддавати дітей до шкіл із російською програмою ГУР. Слово і діло, 5.07.2022. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/07/ 05/novyna/bezpeka/okupanty-zmushuyut-batkiv-vid­davaty-ditej-shkil-rosijskoyu-prohramoyu-hur (дата звернення: 25.06.2023).
 • 46. Скільки культурних пам’яток зруйновано й як фіксують втрати — Мінкульт. Суспільне Новини, 23.06.2022. URL: https://suspilne.media/253063-skilki-kulturnih-pa­ma­tok-zrujnovano-j-ak-fiksuut-vtrati-minkult/ (дата звер­нення: 25.06.2023).
 • 47. Наміри Кремля: чому війна Росії проти України є геноцидом українського народу, 4.07.2022. URL: https:// www.radiosvoboda.org/a/rosiya-henotsyd-proty-uk­rayin­tsiv-dokazy/31928332.html (дата звернення: 25.06. 2023).
 • 48. Retreat of Russian forces uncovers evidence of possible war crimes. El pais. 3.04.2022. URL: https://web.archive.org/web/20220404012900/https://english.elpais.com/international/2022-04-03/retreat-of-russian-forces-uncovers-evidence-of-possible-war-crimes.html (Last acces­sed: 25.06.2023).
 • 49. Про Заяву Верховної Ради України «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні». Верховна Рада України, 14.04.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2188-20#Text (дата звернення: 25.06. 2023).
 • 50. Russia’s Bucha «Facts» Versus the Evidence. Bellingcat, 4.04.2022. URL: https://www.bellingcat.com/news/2022/ 04/04/russias-bucha-facts-versus-the-evidence/ (Last accessed: 25.06.2023).
 • 51. Що насправді вчинили російські військові в Бучі: фактчек DW. Made for minds, 08.04.2022. URL: https://www.dw.com/uk/shcho-naspravdi-vchynyly-rosiiski-viiskovi-v-buchi-faktchek-dw/video-61409269 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 52. As Russian soldiers retreat, they leave evidence of war crimes. Economist, 3.04.2022. URL: https://www.economist.com/europe/2022/04/03/retreating-russian-troops-lea­ve-behind-harrowing-evidence-of-atrocities (Last accessed: 25.06. 2023).
 • 53. Трупи росіян і уламки «Мрії»: Буча і Гостомель зараз. BBS News Україна, 3.03.2022. URL: https://www.you­tu­be.com/watch?v=AhyBfP2TPgs&t=19s (дата звернен­ня: 25.06.2023).
 • 54. New Evidence Shows How Russian Soldiers Executed Men in Bucha. The New York Times, 19.05.2022. URL: https://www.nytimes.com/2022/05/19/world/europe/russia-bucha-ukraine-executions.html?fbclid=IwAR3bcF-kneqngLB7BkDj0TPIre8h4ioVxOhT4C8yKJWPKSiCpe41t9WD5PM (Last accessed: 25.06.2023).
 • 55. Різанина цивільних у містечках під Києвом: що нам відомо і хто це розслідує. BBC news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-60973720 (дата звернен­ня: 25.06.2023).
 • 56. Відео: Джойс Кох, Хорхе Рібас. The Washington Post. URL: https://wapo.st/3jg2w4d (Last accessed: 25.06. 2023).
 • 57. Ukraine: apparent war crimes in Russia-controlled areas. Human Rights Watch, 3.04.2022. URL: https://www.hrw.org/news/2022/04/03/ukraine-apparent-war-crimes-russia-controlled-areas (Last accessed: 25.06.2023).
 • 58. Коментар Бучанського міського голови Анатолія Федорука для центрального телебачення CBC (Канада). Бучанська міська рада. Офіційна сторінка. Facebook. URL: https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua/videos/ 3172­027905­50131/?t=958 (дата звернення: 25.06. 2023).
 • 59. Указ Президента Российской Федерации от 18.04.2022 № 215 «О присвоении 64 отдельной мотострелковой бригаде почетного наименования», 18.04.2022. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 0001202204180025 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 60. Розслідувачі підтвердили, що терор російської армії проти цивільних є продуманим. Голос Америки, 27.10.2022. URL: https://ukrainian.voanews.com/a/6807947.html?nocache=1&fbclid=IwAR1qgSr2EKrHtutg2KSzqD_luHm2gKdeWv8efcut-48bd-IWFcNj71eR6MU (дата звернення: 25.06.2023).
 • 61. Денис Казанський. Telegram. URL: https://t.me/kazan­sky2017/2346 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 62. У Бучі рашисти розстріляли та намагалися спалити ро­дину з дітьми. Перший. Український. Інформаційний. 04.04.2022. URL: https://www.5.ua/regi­ony/u-bu­chi- rashysty-rozstrilialy-ta-namahalysia-spalyty-rodynu-z-ditmy-foto-18-273391.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 63. New Evidence Shows How Russian Soldiers Executed Men in Bucha. The New York Times, 19.05.2022. URL: https://www.nytimes.com/2022/05/19/world/europe/russia-bucha-ukraine-executions.html?fbclid=IwAR3bcF-
 • 64. Людмила Денісова. Facebook. URL: https://www.facebook.com/photo/?fbid=515504046597539&set=a.244521147029165 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 65. Правоохоронці виявили катівню у дитячому санаторії Бучі. Суспільне Новини, 4.04.2022. URL: https://suspilne.media/225189-pravoohoronci-viavili-kativnu-u-ditacomu-sanatorii-buci/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 66. Катівня на Київщині — прокурори продовжують фіксу­вати воєнні злочини рф. Офіс Генерального прокурора. Telegram. URL: https://t.me/pgo_gov_ua/3529
 • 67. Russische Soldaten besprachen Grдueltaten gegen Zivilisten ыber Funk. Der Spiegel. Politik, 07.04.2022. URL: https://www.spiegel.de/politik/ukraine-butscha-soldaten-besprachen-graeueltaten-gegen-zivilisten-ueber-funk-a-9e01662c-aa7e-4828-bf6f-f662d9b6164e (дата звернен­ня: 25.06.2023).
 • 68. Розстріл родини Сухенків в Мотижині. Односельці вбитої голови сільради розповідають про її допомогу ЗСУ, загибель та звірства окупантів. НВ Україна, 6.04.2022. URL: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/roz­stril-sim-ji-suhenkiv-u-motizhini-v-seli-rozpovili-pro-zvirstva-viyskovih-rf-novini-ukrajini-50231551.html (дата звер­нення: 25.06.2023).
 • 69. Жахливі докази воєнних злочинів під Києвом. ВВС news Україна, 1.04.2022 URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-60952633 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 70. У Макарові на Київщині виявили 132 розстріляних тіла, селище зруйноване на 40%, — селищний голова Токар. Цензор.нет, 08.04.22. URL: https://censor.net/ua/news/3332489/u_makarovi_na_kyyivschyni_vyyavy­ly_132_rozstrilyanyh_tila_selysche_zruyinovane_na_40_selyschnyyi_golova (дата звернення: 25.06.2023).
 • 71. Гостомель, Буча, Ірпінь: якими стали міста після російської окупації та щоденних обстрілів артилерією (фото). ТСН, 08.04.22. URL: https://tsn.ua/ato/gostomel-bucha-irpin-yakimi-stali-mista-pislya-rosiyskoyi-okupanciyi-ta-schodennih-obstriliv-artileriyeyu-foto-2032105.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 72. В Ірпені російські окупанти розстрілювали людей та давили тіла танками — мер міста. ТСН, 07.04.22. URL: https://tsn.ua/ato/v-irpeni-rosiyski-okupanti-roz­stri­lyu-­ vali-lyu­dey-ta-davali-tila-tankami-mer-mista-2031127.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 73. Ірпінь постраждав найбільше: будинки розбомблені, всі квартири пограбовані, розстріляні жителі лежали на вулицях. BIG KYIV, 03.04.2022. URL: https://bigkyiv.com.ua/irpin-postrazhdav-najbilshe-budynky-rozbombleni-vsi-kvartyry-pograbovani-rozstrilyani-zhyteli-lezhaly-na-vulyczyah/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 74. Iryna Venediktova. Twitter. URL: https://twitter.com/Ve­nediktovaIV/status/1512168922598055937 (дата звер­нен­ня: 25.06.2023).
 • 75. На Київщині знайшли вбитими 1084 мирних мешканці, понад 300 тіл іще не ідентифіковані — Поліція. 5. Пер­ший. Український. Інформаційний, 22.04.2022. URL: https://www.5.ua/kyiv/na-kyivshchyni-znaishly-vbytymy-1084-myrnykh-meshkantsi-ponad-300-til-ishche-ne-identyfikovani-politsiia-275249.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 76. Полк АЗОВ — офіційний канал. Telegram. URL: https://t.me/polkazov/4037 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 77. Геноцид у Маріуполі. Через наступ росіян загинули вже 5000 мешканців. Твоє місто, 28.03.2022. URL: https://tvoemisto.tv/news/genotsyd_u_mariupoli_cherez_nastup_rosiyan_zagynuly_vzhe_5000_meshkantsiv_129918.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 78. У Маріуполі загинуло понад 10 тисяч мирних жителів — мер. Укрінформ, 29 червня 2023. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3455608-u-mariupoli-zaginuli-ponad-10-tisac-mirnih-ziteliv-mer.html (дата звер­нення: 25.06.2023).
 • 79. У Маріуполі через авіа удар по дитячій лікарні загинули три людини — міська рада. Радіо Свобода, 10.03.2022. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-mariupol-zahybli/31746083.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 80. Ukraine says 130 people rescued from bombed Mariupol theatre but more than a thousand remain trapped. Independent, 18.03.2022 URL: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-mariupol-bombed-theatre-rescue-b2038920.html (Last accessed: 25.06.2023).
 • 81. Estimated 300 dead in Mariupol theatre — official. BBC NEWS, 27.03.2022. URL: https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60856533 (Last accessed: 25.06.2023).
 • 82. AP evidence points to 600 dead in Mariupol theater airstrike. Associated Press. URL: https://web.archive.org/web/20220504125414/https://apnews.com/article/Russia-ukraine-war-mariupol-theater-c321a196fbd568899841b506afcac7a1?utm_source=Twitter&utm_me­di­um= AP&utm_campaign=SocialFlow (Last accessed: 25.06. 2023).
 • 83. Вогонь і сталь. Хронологія війнив Маріуполі. Texty.org.ua, 13.05.2022. URL: https://texty.org.ua/articles/ 106643/vohon-i-stal-hronolohiya-vijny-u-mariupoli/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 84. У Маріуполі задокументовано 87 тисяч загиблих, але цифра не остаточна — ЗМІ. 5 канал, 29.08.2022. URL: https://www.5.ua/regiony/u-mariu­poli-zadoku­mento- vano-87-tysiach-zahyblykh-ale-tsyfra-ne-ostatochna-zmi-286225.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 85. «Маріуполь. Невтрачена надія» — фільм про людей, які прожили у Маріуполі перший місяць вторгнення. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ys0QF5SIzMI (дата звернення: 25.06.2023).
 • 86. «Мамочка, я не хочу умирать!» Щоденник з пекла. Автор — журналістка Надія Сухорукова. URL: https://www.0629.com.ua/news/3354660/mamocka-a-ne-hocu-umirat-sodennik-z-pekla-avtor-zurnalistka-nadia-suhorukova (дата звернення: 25.06.2023).
 • 87. Звільнення Чернігівщини через об’єктив кореспондентів Радіо Свобода, 3.04. 2023. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/yak-zsu-zvilnialy-cherni­hiv­shchy­nu/32347541.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 88. Зґвалтування, тримання в нелюдських умовах, страти: комісія ООН зафіксувала злочини військових РФ на Чернігівщині. Суспільне Новини, 19.10.2022, URL: https://suspilne.media/298568-zgvaltuvanna-trimanna-v-neludskih-umovah-strati-komisia-oon-zafiksuvala-zlocini-vijskovih-rf-na-cernigivsini/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 89. Ukraine: Apparent War Crimes in Russia-Controlled Areas. Human rights watch, 3.04.2022. URL: https://www.hrw.org/news/2022/04/03/ukraine-apparent-war-crimes-russia-controlled-areas (Last accessed: 25.06.2023).
 • 90. В підвалі школи у Ягідному від голоду та задухи померли 11 людей, — прокуратура. Суспільне Новини, 4.05.2022. URL: https://suspilne.media/235662-v-pidvali-skoli-u-agidnomu-vid-golodu-ta-zaduhi-pomerli-11-ludej-prokuratura/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 91. Окупанти залишили по собі в Ізюмі одну з найбільших братських могил. Zn.ua, 16.09.2022. URL: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/okupanti-zalishili-po-sobi-v-izjumi-odnu-z-najbilshikh-bratskikh-mohil.html (дата звер­нен­ня: 25.06.2023).
 • 92. Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА. Telegram. URL: https://t.me/synegubov/4251 (дата звернення: 25. 06.2023).
 • 93. В Ізюмі закінчили ексгумацію — підняли 447 тіл, серед них багато жінок, є діти. Українська Правда, 23.09.2022 URL: https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/23/ 7368817/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 94. На Харківщині виявили 18 катівень, відомі особи понад тисячі російських військових злочинців — поліція. Українська Правда, 23.09.2022. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/23/7368821/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 95. Катування російськими військовими людей в Ізюмі були «частиною їхньої політики» — HRW. Голос Америки, 19.10.2022. URL: https://ukrainian.voanews.com/a/izy­um-katuvannja/6796099.html?nocache=1&fbclid=IwAR3ZNvTZp4L0hNI1ClFKbajn4ZqXZyKASlBCAJLylfmbQ09Z3l32BN2YcaU (дата звернення: 25.06.2023).
 • 96. ІSW про виявлення масових поховань мирних жителів і камер тортур у звільненому Ізюмі. Твіттер. URL: https://twitter.com/TheStudyofWar/status/15709417­26973480962?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1570941726973480962%7Ctwgr%5E258a6837dfe7eaf3a511b5321e27275b9689a4b7%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2F www.radiosvoboda.org%2Fa%2Fizyum-voyenni-zlochy­ny%2F32038961.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 97. У Лимані завершили ексгумацію: 111 тіл цивільних і 35 військових. Українська Правда. URL: https://www.pravda.com.ua. /news/2022/10/20/7372790/ (дата звер­нення: 25.06.2023).
 • 98. В Україні російському військовому вперше оголосили підозру у зґвалтуванні — Венедіктова. Hromadske, 22.03.2022. URL: https://hromadske.ua/posts/v-uk­rayi- ­ni-rosijskomu-vijskovomu-vpershe-ogolosili-pidozru-u-zgvaltuvanni-venediktova (дата звернення: 25.06.2023).
 • 99. Російські окупанти ґвалтували на Київщині жінок та дітей — омбудсменка, 8.04.2022. Hromadske. URL: https://hromadske.ua/posts/rosijski-okupanti-gvaltuvali-na-kiyivshini-zhinok-ta-ditej-ombudsmenka (дата звернен­ня: 25.06.2023).
 • 100.     Melinda Simmons. Twitter. URL: https://twitter.com/MelSimmonsFCDO?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1510500801554354181%7Ctwgr%5E259fe0777c4539af616ab565dfcb8296977f5a27%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F224719-zgvaltuvanna-ce-znaradda-vijni-rosian-u-britanii-vidreaguvali-na-voenni-zlocini-soldativ-rf%2F (дата звернення: 25.06.2023).
 • 101.     Волонтер врятував 203 людини з міст окупованої Київщини. Неймовірні.ua. URL: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fa52AoiN6jYw%3Ffbclid%3DIwAR3bGEsNnZy6MlbGWWLVovWwpPmvgV8eVwgI5Y7wCQxK_r45WhkQL3QIBQc&h=AT3J9B4EmcxJ15REwBtwNFJ8B-BJ7ddijiXoVo0F2MwvEgmeDmCVExf5ycE3Cp1LwLz__T60HXoX3pex5b_6TY1HDlXdPd1EcRXIvHl6h-EL25Ljf8G7AkvXkuxLbokxvqRd (дата звернення: 25.06.2023).
 • 102.     Зґвалтування, тримання в нелюдських умовах, страти: комісія ООН зафіксувала злочини військових РФ на Чернігівщині. Суспільне Новини, 19.10.2022. URL: https://suspilne.media/298568-zgvaltuvanna-trimanna-v-neludskih-umovah-strati-komisia-oon-zafiksuvala-zlocini-vijskovih-rf-na-cernigivsini/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 103.     Ukraine: Apparent War Crimes in Russia-Controlled Areas. Human rights watch, 3.04.2022. URL: https://www.hrw.org/news/2022/04/03/ukraine-apparent-war-crimes-russia-controlled-areas (Last accessed: 25.06. 2023).
 • 104.     На Херсонщині росіяни згвалтували вагітну дів­чину та бабусю. Укрінформ, 08.04.2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3451744-na-hersonsini-rosiani-zgvaltuvali-vagitnu-divcinu-ta-babusu.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 105.     «Дев’ятирічну дівчинку згвалтували 11 орків і роз­пороли їй живіт», — рівненська журналістка про звірства в Ірпені. Радіо Трек: новини, 4.04.2022. URL: https://radiotrek.rv.ua/news/9-richnu-divchin­ku-gvaltuvali-11-orkiv—rivnenska-zhurnalistka-pro-zvirstva-v-irpeni_286331.html (дата звернення: 25.06. 2023).
 • 106.     Зеленський розповів, скільки українців окупанти примусово депортували до росії. Слово і діло, 6.10.2022. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/10/06/novyna/ bezpeka/zelenskyj-rozpoviv-skilky-ukrayincziv-okupanty-prymusovo-deportuvaly-rosiyi (дата звернення: 25.06. 2023).
 • 107.     Інформаційний портал «діти війни», 2022. URL: https://childrenofwar.gov.ua/ (дата звернення: 25.06. 2023).
 • 108.     Окупанти депортували до Росії 1,6 млн українців, — оцінка США. LB.ua, 8.09.2022. URL: https://lb.ua/society/2022/09/08/528733_okupanti_deportuvali_rosii_16_mln.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 109.     «Поверніть Алісі маму». Під час евакуації до Запоріжжя з Маріуполя в колоні приїхала дитина без матері. Суспільне Новини, 9.05.2022. URL: https://suspilne.media/237330-povernit-alisi-mamu-pid-cas-evakuacii-do-zaporizza-z-mariupola-v-koloni-priihala-ditina-bez-materi/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 110.     Путін спростив отримання російського громадянства для всіх жителів України. В МЗС відреагували. Суспільне Новини, 11.07.2022. URL: https://suspilne.media/259370-putin-sprostiv-otrimanna-rosijskogo-gromadanstva-dla-vsih-ziteliv-ukraini/ (дата звернення: 25.06.2023).
 • 111.     Це новий геноцид. Андрій Козицький. Локальна історія, 18.09.2022. URL: https://localhistory.org.ua/texts/statti/tse-novii-genotsid/ (дата звернення: 25.06. 2023).
 • 112.     Intense and lasting harm: cluster munition attacks in Ukraine. Human rights watch, 11.05.2022. URL: https://www.hrw.org./report/2022/05/11/intense-and-lasting-harm/cluster-munition-attacks-ukraine (Last accessed: 25.06.2023).
 • 113.     СБУ підтвердила, що удар по краматорському вокзалу був здійснений з окупованої території, 21.05.2022. URL: https://espreso.tv/sbu-pidtverdila-shcho-udar-po-kramatorskomu-vokzalu-buv-zdiy­sneniy-z-okupovanoi-teritorii (дата звернення: 25.06. 2023).
 • 114.     Росія обстріляла вокзал у Краматорську: що відомо на даний момент, 8.04.2022. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/rossiya-obstrelyala-vokzal-kramatorske-izvestno-1649414604.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 115.     Внаслідок обстрілу Краматорська вже відомо про 39 загиблих, серед яких — 4 дітей, 8.04.2022. URL: https://24tv.ua/vnaslidok-aviaudaru-po-kramatorsku-vzhe-vidomo-pro-39-zagiblih_n1940872 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 116.     Оперативний ЗСУ. URL: https://t.me/operativnoZSU/30226?fbclid=IwAR2XBW5a08RkQZYMt5acw-ECwoAjj-MHp8l7mKmfnlxI_-_Sh2vrfOMV8N0 (дата звернення: 25.06.2023).
 • 117.     Про Заяву Верховної Ради України «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні від 14.04.2022». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2188-20#Text (дата звернення: 25.06.2023).
 • 118.     Закон України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного втор­гнення російського нацистського тота­літарного режиму в Україну». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2265-20#Text (дата звернення: 25.06.2023).
 • 119.     Верховна Рада прийняла Закон про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну, 1.04.2022. URL: https://www.rada.gov.ua/news/razom/221202.html (дата звернення: 25.06.2023).
 • 120.     The Crime of Genocide. A/RES/96(I). Resolutions adopted by the General Assembly during its resumed 1st session, Volume II, A/64/Add.2, 1947. P. 188—189. URL: https://digitallibrary.un.org/record/209873 (Last accessed: 25.06.2023).
 • 121.     Котубей О. Що таке геноцид і чи вчиняє його Росія в сучасній Україні? Говоримо з істориком Ярославом Грицаком. Суспільне. Культура, 24.05.2022. URL: https://suspilne.media/242447-so-take-genocid-i-ci-vcinae-jogo-rosia-v-sucasnij-ukraini-govorimo-z-istori­kom-aroslavom-gricakom/ (дата звернення: 25.06.2023).

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »