« 2023. № 4 (172)

Народознавчі зошити. 2023. № 4 (172). С. 1003—1012

УДК [908:015](477.8)”1909/1939″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.04.1003

ВИБРАНА БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИХ ВИДАНЬ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ТА ВОЛИНІ (1909—1939)

МОВНА Маріанна

  • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-2473-6998
  • кандидат історичних наук, науковий співробітник,
  • Львівська національна наукова бібліотека
  • України ім. В. Стефаника НАН України,
  • відділ наукової бібліографії,
  • вул. Стефаника, 2, 79000, Львів, Україна,
  • Контакти: e-mail: mari3anna@ukr.net

Анотація. Мета статті — подати бібліографічний огляд вибраної бібліографії українських історико-краєзнавчих видань Східної Галичини та Волині 1909—1939 років.

Хронологічні рамки дослідження диктуються появою історико-краєзнавчої літератури як наукового жанру на цих теренах, а географічні рамки охоплюють обшир від Львова до Пліснеська, Бродів, Сокаля, Жовкви, Яворова, Добромиля, Галича, Белза, Буська, Звенигорода, Теребовлі, Зборова, Гримайлова, Перемишля, Ярослава, Лежайська, Луцька, Володимира, а також терени етнографічної Гуцульщини, Бойківщини, Лемківщини, Надсяння.

Джерельний матеріал систематизований у трьох розділах у хронологічному порядку: «Окремі видання»; «Історико-краєзнавчі публікації в періодичних виданнях (апробація книг у пресі, наукових збірниках, календарях»); «Рецензії та відгуки на історико-краєзнавчі видання».

Методологічною основою дослідження є науково-бібліографічний та структурно-типологічний методи.

Ключові слова: бібліографія, історико-краєзнавча література, Східна Галичина, Волинь.

Надійшла 21.06.2023

Список використаних джерел

  • 1. Голубець М. З історії міста Сокаля. Львів, 1929. С. 3—4.
  • 2. Німчук І. Про давній Львів. Діло. Львів, 1932. Чис. 121. 3 черв. С. 2.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »