« 2023. № 4 (172)

Народознавчі зошити. 2023. № 4 (172). С. 1003—1012

УДК [908:015](477.8)”1909/1939″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.04.1003

ВИБРАНА БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИХ ВИДАНЬ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ТА ВОЛИНІ (1909—1939)

МОВНА Маріанна

  • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-2473-6998
  • кандидат історичних наук, науковий співробітник,
  • Львівська національна наукова бібліотека
  • України ім. В. Стефаника НАН України,
  • відділ наукової бібліографії,
  • вул. Стефаника, 2, 79000, Львів, Україна,
  • Контакти: e-mail: mari3anna@ukr.net

Анотація. Мета статті — подати бібліографічний огляд вибраної бібліографії українських історико-краєзнавчих видань Східної Галичини та Волині 1909—1939 років.

Хронологічні рамки дослідження диктуються появою історико-краєзнавчої літератури як наукового жанру на цих теренах, а географічні рамки охоплюють обшир від Львова до Пліснеська, Бродів, Сокаля, Жовкви, Яворова, Добромиля, Галича, Белза, Буська, Звенигорода, Теребовлі, Зборова, Гримайлова, Перемишля, Ярослава, Лежайська, Луцька, Володимира, а також терени етнографічної Гуцульщини, Бойківщини, Лемківщини, Надсяння.

Джерельний матеріал систематизований у трьох розділах у хронологічному порядку: «Окремі видання»; «Історико-краєзнавчі публікації в періодичних виданнях (апробація книг у пресі, наукових збірниках, календарях»); «Рецензії та відгуки на історико-краєзнавчі видання».

Методологічною основою дослідження є науково-бібліографічний та структурно-типологічний методи.

Ключові слова: бібліографія, історико-краєзнавча література, Східна Галичина, Волинь.

Надійшла 21.06.2023

Список використаних джерел

  • 1. Голубець М. З історії міста Сокаля. Львів, 1929. С. 3—4.
  • 2. Німчук І. Про давній Львів. Діло. Львів, 1932. Чис. 121. 3 черв. С. 2.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »