« 2023. № 4 (172)

Народознавчі зошити. 2023. № 4 (172). С. 1003—1012

УДК [908:015](477.8)”1909/1939″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.04.1003

ВИБРАНА БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИХ ВИДАНЬ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ТА ВОЛИНІ (1909—1939)

МОВНА Маріанна

  • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-2473-6998
  • кандидат історичних наук, науковий співробітник,
  • Львівська національна наукова бібліотека
  • України ім. В. Стефаника НАН України,
  • відділ наукової бібліографії,
  • вул. Стефаника, 2, 79000, Львів, Україна,
  • Контакти: e-mail: mari3anna@ukr.net

Анотація. Мета статті — подати бібліографічний огляд вибраної бібліографії українських історико-краєзнавчих видань Східної Галичини та Волині 1909—1939 років.

Хронологічні рамки дослідження диктуються появою історико-краєзнавчої літератури як наукового жанру на цих теренах, а географічні рамки охоплюють обшир від Львова до Пліснеська, Бродів, Сокаля, Жовкви, Яворова, Добромиля, Галича, Белза, Буська, Звенигорода, Теребовлі, Зборова, Гримайлова, Перемишля, Ярослава, Лежайська, Луцька, Володимира, а також терени етнографічної Гуцульщини, Бойківщини, Лемківщини, Надсяння.

Джерельний матеріал систематизований у трьох розділах у хронологічному порядку: «Окремі видання»; «Історико-краєзнавчі публікації в періодичних виданнях (апробація книг у пресі, наукових збірниках, календарях»); «Рецензії та відгуки на історико-краєзнавчі видання».

Методологічною основою дослідження є науково-бібліографічний та структурно-типологічний методи.

Ключові слова: бібліографія, історико-краєзнавча література, Східна Галичина, Волинь.

Надійшла 21.06.2023

Список використаних джерел

  • 1. Голубець М. З історії міста Сокаля. Львів, 1929. С. 3—4.
  • 2. Німчук І. Про давній Львів. Діло. Львів, 1932. Чис. 121. 3 черв. С. 2.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »