« 2023. № 4 (172)

Народознавчі зошити. 2023. № 4 (172). С. 1003—1012

УДК [908:015](477.8)”1909/1939″

DOI https://doi.org/

ВИБРАНА БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИХ ВИДАНЬ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ТА ВОЛИНІ (1909—1939)

МОВНА Маріанна

  • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-2473-6998
  • кандидат історичних наук, науковий співробітник,
  • Львівська національна наукова бібліотека
  • України ім. В. Стефаника НАН України,
  • відділ наукової бібліографії,
  • вул. Стефаника, 2, 79000, Львів, Україна,
  • Контакти: e-mail: mari3anna@ukr.net

Анотація. Мета статті — подати бібліографічний огляд вибраної бібліографії українських історико-краєзнавчих видань Східної Галичини та Волині 1909—1939 років.

Хронологічні рамки дослідження диктуються появою історико-краєзнавчої літератури як наукового жанру на цих теренах, а географічні рамки охоплюють обшир від Львова до Пліснеська, Бродів, Сокаля, Жовкви, Яворова, Добромиля, Галича, Белза, Буська, Звенигорода, Теребовлі, Зборова, Гримайлова, Перемишля, Ярослава, Лежайська, Луцька, Володимира, а також терени етнографічної Гуцульщини, Бойківщини, Лемківщини, Надсяння.

Джерельний матеріал систематизований у трьох розділах у хронологічному порядку: «Окремі видання»; «Історико-краєзнавчі публікації в періодичних виданнях (апробація книг у пресі, наукових збірниках, календарях»); «Рецензії та відгуки на історико-краєзнавчі видання».

Методологічною основою дослідження є науково-бібліографічний та структурно-типологічний методи.

Ключові слова: бібліографія, історико-краєзнавча література, Східна Галичина, Волинь.

Надійшла 21.06.2023

Список використаних джерел

  • 1. Голубець М. З історії міста Сокаля. Львів, 1929. С. 3—4.
  • 2. Німчук І. Про давній Львів. Діло. Львів, 1932. Чис. 121. 3 черв. С. 2.

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »