« 2021. № 1 (157)

Народознавчі зошити. 2021. № 1 (157). С. 163—169

УДК 726:2-523.4(477.44)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.01.163

ВІННИЦЬКИЙ ХРАМ БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ: питання історії, екзистенції та мистецького доробку

Наталія УРСУ

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2660-2144
 • доктор мистецтвознавства, професор,
 • Кам’янець-Подільський національний
 • університет імені Івана Огієнка,
 • кафедра образотворчого і декоративно-прикладного
 •  мистецтва та реставрації творів мистецтва,
 • вул. Огієнка, 61, 32301, Кам’янець-Подільський, Україна,
 • e-mail: ursu@kpnu.edu.ua

Іван ГУЦУЛ

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4797-5812
 • кандидат мистецтвознавства, доцент,
 •  Кам’янець-Подільський національний
 • університет імені Івана Огієнка,
 • кафедра образотворчого і декоративно-прикладного
 •  мистецтва та реставрації творів мистецтва,
 • вул. Огієнка, 61, 32301, Кам’янець-Подільський, Україна,
 • e-mail: hutsul@kpnu.edu.ua

Мета статті — розгляд домініканського монастирського комплексу і храму Благовіщення Пресвятої Діви Марії у Вінниці на Брацлавщині (Поділля), які дотепер залишалися поза увагою науковців та дослідників сакральної архітектури і мистецтва, що засвідчує актуальність обраної теми. Методологія дослідження містить порівняльний аналіз архівних та іконографічних матеріалів; використовуються методи художньо-стилістичного аналізу і реконструкції. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше впроваджуються в науковий обіг деякі іконографічні матеріали з Національного музею м. Кракова (Польща) та архівні джерела з Російського державного історичного архіву у Санкт-Петербурзі, які стосуються історії постання та екзистенції цієї споруди, її конфесійної приналежності, опорядження інтер’єру тощо.

Ключові слова: римо-католицький костел, мистецька спадщина, храм, кляштор, домініканський орден, архі­тектура.

 • 1. Шевчук В.О. Дорога в тисячу років. Київ: Рад. письменник, 1990. 411 с.
 • 2. Кам’янець-Подільський державний міський архів (далі — КПДМА). Ф. 685. Римсько-католицька духовна консисторія. Оп. 4. Спр. № 21. 1823.
 • 3. Матеріали відділу реконструкції історичного середовища Управління містобудування та архітектури Вінницької обласної державної адміністрації. Ох. 992, 1988.
 • 4. Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР: иллюстр. справочник-каталог: Т. 1—4. Київ: Будівельник, 1983—1986 гг. Т. 1. 1983. 160 с.: ил.; Т. 2. 1985. 336 с.: ил.; Т. 3. 1985. 337 с.: ил.; Т. 4. 1986. 375 с.
 • 5. Wołyniak (M.J. Giźycki). Wykaz klasztorтw dominikańskich prowincji ruskiej. Krakуw, 1923. Część 2. 400 s.
 • 6. Малаков Д.В. По Восточному Подолью. Москва: Искусство, 1982. 175 с.
 • 7. Російський державний історичний архів у Санкт-Петербурзі (РДІА). Ф. 821. Оп. 150. Спр. № 554. Вінницький подомініканський монастир. Фасад і план. 1828—1917.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »