« 2021. № 1 (157)

Народознавчі зошити. 2021. № 1 (157). С. 65—72

УДК 94 (477) (092)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.01.065

«ЛЕМКИ — ЦЕ ВІЧНІ СКИТАЛЬЦІ»: ЕМІГРАЦІЙНИЙ ДИСКУРС ЛЕМКІВСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ В ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ

Володимир НАКОНЕЧНИЙ

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0386-2162
 • кандидат історичних наук, доцент,
 • Київський національний університет культури і мистецтв,
 •  кафедра міжнародних відносин,
 • вул. Євгена Коновальця, 36, 01601, Київ, Україна,
 • e-mail: nakonechniy.ua@gmail.com

Мета статті — проаналізувати еміграційний дискурс лемківської періодики, яка виходила в Другій Речі Посполитій. Актуальність статті полягає в потребі з‘ясування особливостей життя та діяльності представників лемківської еміграції в другій половині 1930-х рр. Предметом дослідження є особливості обговорення різнопланової емігрантської проблематики на сторінках лемківських газет. Методологічною основою статті є принципи системності, історизму та компаративності зі застосуванням культурно-історичного та порівняльно-типологічного методів.

Джерельною базою для написання статті стали газети «Лемко» і «Наш лемко», які виходили в Другій Речі Посполитій і були виразниками різноманітних течій у громадському житті лемків. На основі опрацювання матеріалів лемківських газет автор дійшов висновку, що переселенська тематика була однією з домінуючих на шпальтах лемківської періодики. Таку популярність зумовило першопланове місце еміграції й емігранта у житті лемківської спільноти: можливість добрих заробітків у чужому краю відкривали перспективу в нерідко злиденних життєвих обставинах, а сам заробітчанин зазвичай був чи не останньою надією для виснаженого хронічними негараздами односельця.

Ключові слова: лемки, еміграція, Друга Річ Посполита, «Наш лемко», «Лемко».

 • 1. Тарнович Ю. Чи є за чим жалувати? Чи дійсно Америка — обіцяна земля? Наш лемко. 1935. Ч. 1 (25). С. 7.
 • 2. Безработны на селі. Лемко. 1935. Ч. 25 (60). С. 1.
 • 3. Всюди добре, де нас немає. Наш лемко. 1934. Ч. 9. С. 4.
 • 4. До братів на чужині. Наш лемко. 1934. Ч. 1. С. 5.
 • 5. До Вас, Браття Лемки, в Америці! Наш лемко. 1934. Ч. 5. С. 4.
 • 6. До наших читачів. Наш лемко. 1934. Ч. 1. С. 2.
 • 7. Емиграцийна комедія. Лемко. 1936. Ч. 2 (86). С. 2.
 • 8. Збірна жертва наших братів ізза океану. Наш лемко. 1936. Ч. 4 (52). С. 7.
 • 9. Зїзд лемків у Нюйорку. Наш лемко. 1935. Ч. 19 (43). С. 5.
 • 10.    Качараба С.П. Еміграція з Західної України (1919—1939). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 416 с.
 • 11.    Костаревич О. Наш лемко. 1934. Ч. 1. С. 3.
 • 12.    Лемківська біда, або о тім што нас гризе. Наш лемко. 1934. Ч. 1. С. 3.
 • 13.    Лемкы в Амерыці против Гунякового Лемка. Лемко. 1935. Ч. 17 (52). С. 2.
 • 14.    Не емігруйте до Славонії! Наш лемко. 1934. Ч. 17. С. 4.
 • 15.    О емиграции лемков на Сыбир. Лемко. 1935. Ч. 5 (40). С. 2.
 • 16.    Ой, не буде так добре, Ваню Гуняка! Наш лемко. 1934. Ч. 17. С. 3.
 • 17.    Про што буде писати «Наш лемко». Наш лемко. 1934. Ч. 1. С. 2.
 • 18.    Українці лемки найліпші працівники. Наш лемко. 1935. Ч. 6 (30). С. 2.
 • 19.    Условя продажи землі на колонии «Білый Орел» в Бразылии. Лемко. 1935. Ч. 24 (59). С. 2.
 • 20.    Цінне письмо з Америки. Наш лемко. 1937. Ч. 7 (79). С. 5.
 • 21.    Шкодливый спорт. Лемко. 1936. Ч. 17 (101). С. 1.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »