Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 269–280

УДК 745.52.046(44)”16”:[069.02:39(477.83-25)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.269

Надійшла 4.02.2018

ФРАНЦУЗЬКИЙ КОРОЛІВСЬКИЙ СЛІД АНТИЧНОГО КОХАННЯ У ЛЬВІВСЬКОМУ ГОБЕЛЕНІ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8383-227X

Клімашевський Андрій Володимирович, кандидат мистецтвознавства,

заступник директора з наукової і музейної роботи

Інституту народознавства НАН України,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: ina@mail.lviv.ua

Герій Оксана Омелянівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник відділу мистецтвознавства

Інституту народознавства НАН України.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: ina@mail.lviv.ua

 Анотація. Здійснено атрибуцію гобелену XVII ст., який представлений в експозиції львівського Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України. На основі залучення широкого порівняльного матеріалу, аналізу іконографії, композиційної побудови, розкриття символічного й алегоричного змісту зображень встановлено країну виробництва цього гобелену, мануфактуру, вірогідного автора картону до нього. Сюжетне дійство, представлене в середнику шпалери, розглянуто й інтерпретовано в контексті культурно-історичних і політичних процесів у Європі XVII ст.

 Ключові слова: гобелен, шпалера, бароко, Франція, Обюссон, Анна Австрійська, Мазаріні, Клеопатра, Симон Вуе.

Список використаних джерел

 1. БиетолеттиС. Палаццо Питти. Флоренція / С. Биетолетти. — Київ : Новий Друк, 2012.
 2. Боккардо П. Музеи Страда Нуова. Генуя / П. Боккардо, К. Ди Фабио. — Харьков : Чайка, 2011.
 3. Большая иллюстрированная энциклопедия древности. — Прага : Артия, 1980.
 4. Власов В. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства : в 10 т. — Т. 2 / В. Власов. — Санкт-Петербург : Азбука-Классика, 2004.
 5. Гандл С. Глазур / С. Гандл ; пер. с англ. — Москва : Новое литературное обозрение, 2011.
 6. Гонсалес М. Женщины / М. Гонсалес, С. Бартолена ; пер. с итал. — Москва : Омега, 2011.
 7. Джулио Мазарини // От Ренессанса до века Просвещения / пер. с фр. — Москва : Арт-Родник, 2003.
 8. Импеллузо Л. Герои и боги античности / Л. Импеллузо. — Москва : Омега, 2007.
 9. Импеллузо Л. Природа и ее символы / Л. Импеллузо ; пер. с итал. — Москва : Омега, 2009.
 10. Кастриа Ф. Живопись барокко. Глубины души в беспредельности мира / Ф. Кастриа, С. Дзуффи ; пер. с итал. — Москва : Астрель, 2002.
 11. Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия моды / Л. Кибалова, О. Вербенова, М. Ламарова. — Прага : Артия, 1980.
 12. Леви Э. Кардинал Ришелье и становление Франции / Э. Леви ; пер. с англ. — Москва : Астрель, 2007.
 13. Онори Л.М. Национальная галерея Марке / Л.М. Онори, Г. Барукка. — Киев : Новый Друк, 2012.
 14. Пасквинелли Б. Жест и экспрессия / Б. Пасквинелли ; пер. с итал. — Москва : Омега, 2009.
 15. Рапелли П. Символы власти и великие династии / П. Рапелли ; пер. с итал. — Москва : Омега, 2008.
 16. Шарнова Е. Лувр / Е. Шарнова. — Москва : Слово, 2010.
 17. Штайн В. Хронология мировой цивилизации / В. Штайн. — Т. 1. — Москва : Слово, 2003.
 18. BrosensК. Nouvelles donnйes sur l’Histoire de Clйopвtre. Le rйseau parent et la tapisserie bruxelloise а la franзaise’ / Brosens К. // Revue belge d’archйologie et d’histoire de l’art. — № 70. — 2001. — Р. 63—77.
 19. Campbell Т.Р. Tapestry in the Baroque: Threads of Splendor / Campbell Т.Р., Bertrand P.F., Bapasola . — New York : Metropolitan Museum of Art, 2007.
 20. Charles Poerson, 1609—1667 / Сatalogue par Barbara Brejon de Lavergnйe, Nicole de Reyniиs, Nicolas Sainte Fare Garnot. — Paris : Arthena, 1997.
 21. Hartkamp-JonxisE. Scandinavische connectie. Nederlandse wandtapijten en andere tapisserieweefsels in relatie tot hun Deense en Zweedse afnemers, 1615 tot 1660 / Hartkamp-Jonxis E. // Textielhistoriche Bijdragen. — № 46. — 2006. — P. 45—72.
 22. Hartkamp-Jonxis E. European Tapestries in the Rijksmuseum / Hartkamp-Jonxis E., Smith H. — Amsterdam, 2004.
 23. HeinzD. Europдische Tapisseriekunst des 17. und 18. Jahrhunderts / Heinz D. — Wien, 1995.
 24. HennelBernasikowa M. Gobeliny XV—XIX wieku w zamku krуlewskim na Wawelu / M. Hennel-Bernasikowa // Zamek krуlewski na Wawelu. — Krakуw, 2000.
 25. Jervis S. The Penguin Dictionary of Design and Designers / Jervis S. — London, 1984.
 26. Przymanowski J. Odsiecz Europy / Przymanowski J. — Warszawa : Nasza Ksiкgarnia, 1983.
 27. Reyniиs N. Decouverte d’une tenture franзaise «L’histoire de Clиopвtre», XVII siиcle / Reyniиs N. // Cataloque. — Nice: Palais Lascaris. — 2006.
 28. Reyniиs N. Isaac Moillon 1614—1673. Un peintre du roi б Aubusson / Reyniиs N., Laveissiиre S. — Paris : Somogy, 2005.
 29. Saule B. Versailles / Saule B., Meyer D. — Paris : Art Lys, 1999.
 30. ThiemeU. Allgemeines Lexikon der bildenden Kьnstler / Thieme U., Becker F. — Vol. 27. — 1933.
 31. Antony Presents Artavasdes, King of the Armenians, to Cleopatra from The Story of Antony and Cleopatra: The Art Institute of Chicago // Електронний ресурс: http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/90513.
 32. Brosens К., Delmarcel G. Isaac Moillon, un peintre du roi а Aubusson: Some Reflections and Addenda. — 2005 // Електронний ресурс: http://www.studiesinwesterntapestry.net.
 33. «La mort de Clйopвtre», piиce de la tenture de l’Histoire des amours de Marc // Електронний ресурс: http://www.musees-mediterranee.org/portail/collections_fiche.php?menu=6&num_coll2=1300.
 34. Mailho-Daboussi L. Les tapisseries: йtude d’une collection publique // In Situ. — № 13. — 2010. Електронний ресурс: http://journals.openedition.org/insitu/6960.
 35. Palais Lascaris // Електронний ресурс: http://tresors.nice.fr/lieu/palais-lascaris-nice.
 36. The Battle of Actium from The Story of Caesar and Cleopatra: The Art Institute of Chicago // Електронний ресурс: http://www.artic.edu/aic/collections/exhibitions/ divineart/artwork/147056/print.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »